برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا 1401

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا کنکور سراسری 1401 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته جغرافیا به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته جغرافیا، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته جغرافیا کنکور سراسری 1401، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی جغرافیا کنکور سراسری 1401به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری  انجام می دهد.

در ادامه می توانید رتبه های قبولی جغرافیا کنکور انسانی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی انسانی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

جدول آخرین رتبه های قبولی رشته جغرافیا 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
4334 جغرافیا - روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد سهمیه منطقه 1
4477 جغرافیا - روزانه - دانشگاه تهران سهمیه منطقه 1
7514 جغرافیا - روزانه - دانشگاه تهران سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
12277 جغرافیا - روزانه - دانشگاه کاشان سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
15252 جغرافیا - روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج سهمیه منطقه 2
41970 جغرافیا - روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج سهمیه منطقه 3
با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 9۹ در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 9۹ در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 9۹ در سهمیه منطقه سه

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 98 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 98 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 98 در سهمیه منطقه سه

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه سه

 

داوطلبان کنکور انسانی 1401 چطور در رشته جغرافیا قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته جغرافیا را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا ۹۹ در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه امیر کبیر - کرج ۷۰۸
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران ۹۹۰
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۳۲۱۷
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تهران ۴۰۷۹
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تهران ۴۰۸۳
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۴۲۷۵
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۴۶۱۵
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۵۱۲۹
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبریز ۶۶۰۳
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبریز ۷۸۳۶
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبریز ۸۱۴۶
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبریز ۹۰۰۳

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته جغرافیا و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران ۴۸
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه تهران ۲۹۲
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه امیر کبیر - کرج ۳۳۷
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه امیر کبیر - کرج ۳۶۵
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه تهران ۱۵۵۴
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه تهران ۱۵۵۶
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه امیر کبیر - کرج ۱۶۵۶
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه تبریز ۵۱۶۹
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۵۲۴۵

 

قبولی در رشته جغرافیا معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته جغرافیا برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا ۹۹ سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران ۱۰۴
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه امیر کبیر - کرج ۶۰۷
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران ۷۵۰
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران ۷۹۸
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فرهنگیان -پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی کرج ۱۵۱۴
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه امیر کبیر - کرج ۱۵۵۴
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه امیر کبیر - کرج ۲۰۶۹
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۵۳۶۱
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه تبریز ۱۲۱۵۹
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۸۷۵۱
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه تهران ۲۳۱۲۳

 

 

 

رتبه های قبولی جغرافیا ۹۸

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 98 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه اصفهان 5216
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبریز 9340

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته جغرافیا و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 98 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه فردوسی - مشهد 13684
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 7534
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 24399
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 25259
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه مراغه 13546
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه زنجان 14919
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه زابل 38045
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 32284
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 21167
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه بزرگمهر قاینات 26159

 

قبولی در رشته جغرافیا معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته جغرافیا برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 98 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فردوسی - مشهد 22381
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) 19917
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه تبریز 40074
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 6434
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه مراغه 23401
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه بیرجند 28413
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 27684
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه زنجان 26039
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 48576
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه یاسوج 39064
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 37452
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 31813
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه جیرفت 61081
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه زابل 48679
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 6434

 

داوطلبان کنکور انسانی ۹۹ چطور در رشته جغرافیا قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته جغرافیا را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه اصفهان 3602
رتبه قبولی جغرافیا منطقه یک دانشگاه تبریز 10684

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته جغرافیا و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه فردوسی - مشهد 6215
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 12633
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 12248
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 15431
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه مراغه 16963
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه زنجان 23745
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه میبد 20188
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 22461
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 18673
رتبه قبولی جغرافیا منطقه دو دانشگاه بزگمهر قاینات 29117

 

قبولی در رشته جغرافیا معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته جغرافیا برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

آخرین رتبه های قبولی جغرافیا 97 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه فردوسی - مشهد 10027
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) 14093
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه تبریز 17385
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 16890
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه مراغه 17821
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه بیرجند 23483
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 21493
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه زنجان 20810
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 26447
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه یاسوج 23931
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 24580
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 30439
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه جیرفت 30243
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه زابل 29523
رتبه قبولی جغرافیا منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 34648