برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی 1401

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی کنکور سراسری 1401 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته علوم تربیتی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی کنکور سراسری 1401، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی کنکور سراسری 1401 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انجام می دهد.

جدول رتبه های قبولی رشته علوم تربیتی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
5983 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
6197 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه شیراز سهمیه منطقه 2
8229 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه زنجان سهمیه منطقه 2
8501 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج سهمیه منطقه 3
9355 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه بیرجند سهمیه منطقه 3
10047 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه بجنورد سهمیه منطقه 3
13325 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز سهمیه منطقه 3
13987 علوم تربیتی - روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سهمیه منطقه 3

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی علوم تربیتی کنکور انسانی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی انسانی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 9۹ در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 9۹ در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 9۹ در سهمیه منطقه سه

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 98 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 98 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 98 در سهمیه منطقه سه

 

داوطلبان کنکور انسانی 1401 چطور در رشته علوم تربیتی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته علوم تربیتی را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 99 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه تهران 996
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۱۳۵۰
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۳۹
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۱۴۵۵
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۹۸
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه الزهرا ۱۷۰۰
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه بیرجند ۳۰۹۱

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم تربیتی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 99 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو فردوسی مشهد ۴۸۶
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه تهران ۵۵۸
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو فردوسی مشهد ۶۰۶
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو فردوسی مشهد ۷۴۲
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو یزد ۷۵۲
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه تهران ۱۱۶۳
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه یزد ۱۴۷۲
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۱۴۹۳
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه الزهرا ۲۲۰۴
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان ۲۴۵۹
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۲۶۶۱
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بیرجند ۳۲۱۱
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان ۳۲۴۴
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بیرجند ۳۶۶۵

 

قبولی در رشته علوم تربیتی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته علوم تربیتی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 99 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه فردوسی مشهد ۴۱۴
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه فردوسی مشهد ۴۲۵
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه فردوسی مشهد ۵۰۰
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه الزهرا ۵۹۴
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه فردوسی مشهد ۶۲۳
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بیرجند ۹۶۴
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه تهران ۱۲۵۸
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه یزد ۱۸۷۰
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه تهران ۲۰۲۶
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بیرجند ۲۶۴۸
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بوعلی سینا - همدان ۳۲۶۹
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه الزهرا ۳۳۵۵
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه یزد ۵۰۴۹
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بوعلی سینا - همدان ۶۱۹۵

 

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی علوم تربیتی ۹۸

 

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 98 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه تبریز 5976
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 4412
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه یک دانشگاه شیراز 6421

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته علوم تربیتی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 98 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه کاشان 2232
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 9722
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 3506
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) 4734
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بیرجند 12897
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 4641
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه یزد 3269
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه اصفهان 5645
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 9675
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه شیراز 10248
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 9722
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه قم 4770
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 10230
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه اراک 14472
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه کردستان - سنندج 8227
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7801
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه شهید چمران اهواز 7583
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 8993
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه ملایر 10132
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 10205
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه ملایر 9425
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 5878

 

قبولی در رشته علوم تربیتی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته علوم تربیتی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی علوم تربیتی 98 سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه فردوسی - مشهد 7403
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه تهران 2542
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 4383
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه کاشان 8313
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه اصفهان 3491
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه تبریز 7351
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه الزهرا(س) - تهران 6907
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) 7160
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بیرجند 7726
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 6980
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه یزد 6700
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 9974
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شیراز 10857
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه قم 12025
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه بجنورد 9665
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 12477
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 8932
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه شهید چمران اهواز 11411
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه ارومیه 13022
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه ملایر 14123
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 14501
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه گیلان - رشت 8384
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 23180
رتبه قبولی علوم تربیتی منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 33497