برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی 1401

در جداول زیر آخرین رتبه های قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 1401 را می توانید مشاهده نمایید. اطلاع از رتبه های قبولی رشته روانشناسی به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته روانشناسی، داشته باشید.

به دلیل سرنوشت ساز بودن انتخاب رشته کنکور سراسری، داوطلبان باید با جدیت تمام و کسب اطلاعات لازم این مرحله را پشت سر بگذارند. داشتن اطلاعات رتبه های قبولی رشته روانشناسی کنکور سراسری 1401، به داوطلبان رشته انسانی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. همچنین اطلاع از آخرین رتبه های قبولی روانشناسی کنکور سراسری 1401 به داوطلبانی که امسال کنکور گروه آزمایشی انسانی را داده اند، کمک می کند که بتوانند برای انتخاب این رشته با مدنظر قرار دادن آخرین رتبه ها و محل های دانشگاه ها، رتبه خود را مورد بررسی قرار دهند و رشته ها را بر اساس رتبه داوطلب در سهمیه، میزان علاقه مندی به رشته، محل و سطح علمی دانشگاه و ... در فرم انتخاب رشته خود قرار داده تا بتوانند در شهر و دانشگاه مورد نظر خود قبول شوند.

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 1401 انجام می دهد.

جدول رتبه های قبولی روانشناسی 1401 

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
490 روانشناسی - روزانه - دانشگاه شاهد - تهران سهمیه ایثارگر( 25درصد ظرفیت)
571 روانشناسی - روزانه - دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
845 روانشناسی - نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) سهمیه منطقه 1
1972 روانشناسی - روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
3282 روانشناسی - نوبت دوم - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل سهمیه منطقه 1
6830 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
10484 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
14511 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه سهمیه منطقه 2
16960 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند سهمیه منطقه 1
18200 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین سهمیه منطقه 2
18732 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد سهمیه منطقه 1
22887 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا سهمیه منطقه 1
51854 روانشناسی - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین سهمیه منطقه 3
105833 روانشناسی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد سهمیه منطقه 3

 

 

در ادامه می توانید رتبه های قبولی روانشناسی کنکور انسانی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی انسانی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 9۹ در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 9۹ در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 9۹ در سهمیه منطقه سه

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 98 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 98 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 98 در سهمیه منطقه سه

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه یک

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه دو

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی 97 در سهمیه منطقه سه

 

داوطلبان کنکور انسانی 1401 چطور در رشته روانشناسی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته روانشناسی را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸ در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۲۱
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه تهران ۴۰
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۵۹
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۶۹
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۸۴
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۱۰۵
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شیراز ۱۲۴
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه الزهرا ۱۳۴
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۹۷
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۲۲۸
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شیراز ۳۴۱
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شیراز ۴۳۵
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۴۱۸
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه اصفهان ۵۵۱

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته روانشناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸ در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه تهران ۳۲
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۳۸
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۵۱
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۵۲
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۵۹
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۶۵
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۹۸
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه کاشان ۱۱۴
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ۱۲۳
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران ۱۴۵
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی -تهران ۱۵۹
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه الزهرا ۱۹۴
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اصفهان ۲۱۶
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شیراز ۳۳۹
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شیراز ۴۲۳
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه فردوسی مشهد ۶۳۸
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اصفهان ۸۹۶

 

قبولی در رشته روانشناسی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته روانشناسی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸ سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه تهران ۳۲
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد ۵۶
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد ۷۳
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه الزهرا ۷۴
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه شهید بهشتی - تهران ۷۷
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه شیراز ۲۰۹
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد ۳۴۸
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه شیراز ۴۰۶
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۲
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه اصفهان ۱۱۶۷

 

 

 

رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸ در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 156
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شیراز 245
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه اصفهان 631
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه اراک 3214
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 157
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) 594
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه تبریز 698
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 2663
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 5880
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 4772
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 9897
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 5880
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز 8295
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 9688
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج 5043
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس مشهد 8682
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 11586
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 8743
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 10486
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان
10589

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته روانشناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸ در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه تهران 2
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 96
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اصفهان 433
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 1802
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه یزد 1293
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 1293
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 1693
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 1568
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه بیرجند 3499
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه زنجان 4112
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) 4199
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اراک 4131
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5201
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه گنبد 6239
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 5986
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه 3732
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز) 14566
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه زنجان 4112
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 8373
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه ملایر 9392
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد کاشان 10832
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور کردستان - مرکز سنندج 26567
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد 15298
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 12805
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 17091
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 20095
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز زرین شهر 19247
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 24617
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 27826
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور کرمان - مرکز کرمان 12482
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد  55141
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان 25419
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیک 21612
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار - رشت 35351
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی احرار - رشت 21325

 

قبولی در رشته روانشناسی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته روانشناسی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۸ سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه شیراز 1460
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 3726
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 27299
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه یاسوج 11105
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 10582
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 3709
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد 7702
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه ملایر 8272
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 21896
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 3709
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) 17941
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) 22130
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان رباط کریم 32552
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پیام نور کرمان - مرکز کرمان 38548

 

با کلیک کردن بر روی هر لینک می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

 

داوطلبان کنکور انسانی ۹۹ چطور در رشته روانشناسی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان انسانی موسسه 3گام در رشته روانشناسی را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۷

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۷ در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 91
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه شیراز 619
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه اصفهان 658
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 330
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 581
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) 875
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه تبریز 1636
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 2211
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 3418
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 5390
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 8552
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 5024
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز 9979
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 10147
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 14426
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس مشهد 9622
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 13911
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 18616
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 20166
رتبه قبولی روانشناسی منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان 21597

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته روانشناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۷ در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه تهران 6
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 59
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اصفهان 310
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 359
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه یزد 1454
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 1020
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2362
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 1822
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه بیرجند 3570
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه زنجان 3747
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر) 3831
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه اراک 4437
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 5636
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه گنبد 4872
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 5793
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه 5326
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز) 6352
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه زنجان 7964
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 11712
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه ملایر 8968
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور اصفهان - واحد کاشان 12122
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور کردستان - مرکز سنندج 14785
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد 17967
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم (محل تحصیل خواهران «پردیسان» و برادران «ساختمان شماره 2») 17926
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 19325
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 19906
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز زرین شهر 22735
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 24638
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان 27905
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه پیام نور کرمان - مرکز سیرجان 23058
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی راه دانش - بابل 55141
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 35945
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 33471
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار - رشت 44427
رتبه قبولی روانشناسی منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی احرار - رشت 39108

 

قبولی در رشته روانشناسی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی در رشته روانشناسی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

آخرین رتبه های قبولی روانشناسی ۹۷ سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه شیراز 349
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 2992
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 12653
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه یاسوج 3133
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 4612
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 4423
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد 4996
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه ملایر 6767
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 10640
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 10611
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) 14002
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل نورآباددلفان) 22527
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا 34257
رتبه قبولی روانشناسی منطقه سه دانشگاه پیام نور کرمان - مرکز کرمان 40294