رتبه قبولی مهندسی معماری 1401 | رتبه لازم قبولی رشته معماری دانشگاه دولتی

رتبه های قبولی مهندسی معماری برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی معماری سال 1401 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی معماری داشته باشید.

 

رتبه های قبولی مهندسی معماری 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معماری کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، معماری، معماری و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی معماری کنکور ریاضی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی معماری چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته معماری، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی معماری اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی معماری در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معماری 99، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی معماری کنکور ریاضی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

همچنین شما می توانید معرفی کامل رشته مهندسی معماری را در سایت 3گام بخوانید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری ۹۹ و 98 و  97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 9۹ در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 9۹ در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 98 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 انجام می دهد.

داوطلبان کنکور ریاضی 1401 چطور مهندسی معماری قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان ریاضی موسسه 3گام در رشته مهندسی معماری را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری ۹۹ در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 53
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تهران 523
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تهران ۷۱۵
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 821
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 971
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۰۱۶
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تهران ۱۰۷۰
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۱۲۵۰
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1459
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۱۶۲۱
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تبریز ۱۷۲۶
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شیراز ۲۴۲۰
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰۷۹
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه فردوسی مشهد ۳۱۴۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تبریز ۴۶۶۲
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اصفهان ۴۸۰۶
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تبریز ۵۱۴۷
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه یزد ۵۴۶۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه تبریز ۶۱۶۲

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی معماری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران ۳۴۲
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران ۳۸۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران ۵۵۱
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 652
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران ۷۲۰
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۷۲۶
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۷۷۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر تهران ۸۳۶
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 863
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 885
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۹۲۴
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تبریز ۱۳۱۹
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۲۰
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر تهران ۱۴۸۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر تهران ۱۵۵۱
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران ۱۷۱۱
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر اصفهان ۲۰۱۷
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر اصفهان ۲۲۵۱
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه یزد ۲۳۲۶
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تبریز ۲۴۷۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شیراز ۶۳۱۷

 

 

قبولی مهندسی معماری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی مهندسی معماری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری ۹۹ در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه تهران ۸۳
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه تهران ۳۳۱
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه شیراز ۱۳۹۵

 

 

 

رتبه های قبولی مهندسی معماری ۹۸

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 98 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1301
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اصفهان 4786
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 3657
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شیراز 3373
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه یزد 4956
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه کاشان 6139
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 14784
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 12537
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اسلامی تبریز 13264
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 14784
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه ارومیه 13777
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 7575
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه ایلام 22223
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه بجنورد 20053
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 18942
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 16204
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه بناب 24483
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج 11882

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی معماری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 98 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران 829
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1301
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر تهران 1663
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر اصفهان 2680
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 6317
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 9579
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تبریز 7339
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه یزد 3328
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3517
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه کاشان 4936
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 15162
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 8727
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 10579
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه سمنان 15810
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه قم 5799
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6223
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 8817
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 8266
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 9417
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه زنجان 7752
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 20588
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید چمران اهواز 8593
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه 11476
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 17320
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه سمنان 9825
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه خوارزمی - تهران 1534
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه کردستان - سنندج 17148
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 15351
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 8142
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه ارومیه 9098
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 12902
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 12692
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران 555
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 17093

 

 

قبولی مهندسی معماری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی مهندسی معماری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 98 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه گیلان - رشت 5280
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه بجنورد 8715
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه هنر تهران 821
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه یزد 2356
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 10681
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه شیراز 972

 

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری 97

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1388
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اصفهان 4183
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 3557
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه شیراز 3953
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه یزد 6144
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه کاشان 5723
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه قم 7943
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران 5833
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 11538
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه هنر اسلامی تبریز 10423
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 13005
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه ارومیه 15874
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 17902
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه ایلام 22648
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه بجنورد 20299
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 26036
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 21912
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه بناب 22579
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 27674

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی معماری و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران 495
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 702
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر تهران 1075
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه هنر اصفهان 1929
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 2551
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 4689
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تبریز 3543
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه یزد 4232
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3858
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه کاشان 3898
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 4674
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 5963
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 5299
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه سمنان 6739
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه قم 5780
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 6107
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 6826
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 8846
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 7235
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه زنجان 8670
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشکده فنی ومهندسی گرمسار 8015
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه شهید چمران اهواز 11728
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه 14659
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 12110
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه سمنان 12221
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 11770
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه کردستان - سنندج 14381
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 14095
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 13780
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه ارومیه 12344
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد 19629
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 31932
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصیل کیش) - پردیس خودگردان 27304
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه دو دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 40598

 

 

قبولی مهندسی معماری معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی مهندسی معماری برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه گیلان - رشت 1040
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 3747
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 3912
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 4974
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 5333
رتبه قبولی مهندسی معماری منطقه سه دانشگاه بجنورد 9369

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی معماری 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی معماری سهمیه 5 درصد دانشگاه یزد 2336
رتبه قبولی مهندسی معماری سهمیه 5 درصد دانشگاه شهید چمران اهواز 4327

 

 

سایر بخش های کنکور سراسری ریاضی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

نرم افزار تخمین رتبه و انتخاب رشته کنکور دی ماه