رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98

تعداد بازدید 14593 دفعه

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر برای انتخاب رشته ریاضی در مطلب زیر قرار داده شده است. همچنین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر سال 98 به شما کمک می کند که برنامه ریزی بهتری را با توجه به هدف خود و درصدهای مورد نیاز برای افزایش شانس قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر داشته باشید.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته ریاضی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر ریاضی مثل رشته های مکانیک، کامپیوتر، کامپیوتر و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته ریاضی قرار می دهد.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی 98

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی کامپیوتر چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور ریاضی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته کامپیوتر، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته ریاضی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود، شده است. عواملی مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته ریاضی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته ریاضی و رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته ریاضی می شود. همچنین مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل، به چیدمان صحیح و منطقی رشته محل های مهندسی کامپیوتر در فرم انتخاب رشته ریاضی خود بپردازد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98، به داوطلبان رشته ریاضی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر کنکور ریاضی 98 را که توسط تیم مشاورین تخصصی ریاضی 3گام گردآوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

همچنین شما می توانید معرفی کامل رشته مهندسی کامپیوتر را در سایت 3گام بخوانید.

با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 و  97 در سهمیه خود بروید.

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه یک

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه سه

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه 5 درصدی 

 

ما با ایجاد نرم افزار انتخاب رشته 3گام به داوطلبان کمک می کنیم تا بتوانند این مرحله حساس را به راحتی پشت سر بگذارند. نرم افزار ما این قابلیت را دارد که بتواند انتخاب های شما را بر اساس علاقه مندی ها و اولویت هایی که شما تعیین می کنید مانند شهریه دانشگاه، نزدیکی یا دوری محل دانشگاه و ... بچیند. نرم افزار ما تخمین احتمالات قبولی و چیدمان رشته ها را بر اساس کارنامه های کنکورهای سراسری سال های گذشته و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 انجام می دهد.

 

داوطلبان کنکور ریاضی 98 چطور مهندسی کامپیوتر قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان ریاضی موسسه 3گام در رشته مهندسی کامپیوتر را از زبان مشاورانشان بشنوید.

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی شریف - تهران 42
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تهران 161
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 296
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 519
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 744
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 11212
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی اصفهان 1209
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شیراز 2051
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 2422
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 2148
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه اصفهان 2876
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبریز 5466
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 2851
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 2422
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی شیراز 2662
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه کاشان 5229
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه یزد 5911
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی قم 5070
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبریز 5466
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید باهنر - کرمان 9109
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سمنان 16951
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید چمران اهواز 4452
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه کاشان 3046
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی همدان 7053
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهرکرد 8256
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 17701

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شریف - تهران 32
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران 85
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 174
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 230
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 443
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 411
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی اصفهان 700
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان 2792
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شیراز 1083
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فردوسی - مشهد 1995
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1185
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 1678
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اصفهان 2598
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تبریز 3242
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3795
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2494
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 4784
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 1785
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فردوسی - مشهد 1173
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شیراز 1594
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3326
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه زنجان 4104
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه کاشان 2672
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) 3770
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه قم 3972
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه یزد 3385
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 4984
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شیراز 1083
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شاهرود 10254
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 5434
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سمنان 13027
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اراک 4056
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید چمران اهواز 4345
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 4731
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه کاشان 2193
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 15773
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی همدان 6291
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ارومیه 5224
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 6706
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه 8227
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهرکرد 7933

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 98 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 17
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 12
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 217
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی اصفهان 191
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه شیراز 543
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه زنجان 1965
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر 1795
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 2723
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه سمنان 4419
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ارومیه 994
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه رازی کرمانشاه 4228
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه بیرجند 6289
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 2524
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه بجنورد 3808
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 11126
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ملایر 5861
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 5624
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 18379
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس  5144
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی قوچان 5541
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه یاسوج 7735
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالی بم 17312
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالی گناباد 11135

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه یک

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی شریف - تهران 34
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تهران 158
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 253
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 580
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید بهشتی - تهران 875
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 961
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی اصفهان 1359
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شیراز 2583
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 2024
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1935
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه اصفهان 3057
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبریز 3193
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 3998
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فردوسی - مشهد 3071
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی شیراز 3610
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه کاشان 4618
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه یزد 6285
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی قم 5443
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبریز 4884
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید باهنر - کرمان 9933
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سمنان 7663
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید چمران اهواز 7931
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه کاشان 7041
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی همدان 8385
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهرکرد 8030
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 8041
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 9698
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 10682
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 12408
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 12080
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل کیش) - پردیس خودگردان 9192
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا 11342
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه اردکان 12365
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه دامغان 14818
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سمنان 10953
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 19410
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) 17243
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه بناب 20486
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه یاسوج 20017
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 20734
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 21233
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه تبریز (محل تحصیل میانه) 23973
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 19671
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) 24120
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه یک دانشگاه شیراز 23134

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه دو

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شریف - تهران 19
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران 58
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 142
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 298
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید بهشتی - تهران 439
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 484
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی اصفهان 808
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان 1384
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شیراز 1196
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فردوسی - مشهد 1147
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه الزهرا(س) - تهران 1354
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین 1732
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اصفهان 1761
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تبریز 1473
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 2142
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2648
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گیلان - رشت 3139
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) 2274
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فردوسی - مشهد 2708
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شیراز 1970
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3906
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه زنجان 4823
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه کاشان 2576
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تهران (محل تحصیل فومن گیلان) 4838
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه قم 4523
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه یزد 3469
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 3867
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی قم 2600
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شاهرود 5614
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 7310
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سمنان 5510
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه اراک 5456
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید چمران اهواز 7345
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه مازندران - بابلسر 5077
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه کاشان 3731
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 7933
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی همدان 5682
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ارومیه 7523
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گلستان - گرگان 7716
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه رازی کرمانشاه 9876
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهرکرد 6983
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بیرجند 12273
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 7706
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه کردستان - سنندج 11106
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 8703
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بجنورد 17192
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 9566
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل کیش) - پردیس خودگردان 8742
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی همدان 10940
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر 9907
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه شهید باهنر - کرمان 10885
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی ارومیه 12263
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 17434
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد 11712
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه میبد 10666
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 12712
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه دامغان 10830
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ملایر 14174
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سمنان 18894
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی شاهرود 23906
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 21148
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی کرمانشاه 13212
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 14863
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه تربت حیدریه 22623
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه یزد(محل تحصیل شهرستان مهریز) 16174
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء - بهبهان 21313
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر 15336
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 17142
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل تویسرکان) 16811
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی قوچان 25815
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه گنبد (محل تحصیل مینودشت) 21500
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بناب 17838
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکز اموزش عالی محلات 20196
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی سیرجان 22413
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه صنعتی بیرجند 23063
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 23220
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه فرزانگان سمنان(ویژه خواهران) 18609
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه بیرجند 23891
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مجتمع آموزش عالی گناباد 36180
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل پلدختر) 31007
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه دو مرکزآموزش عالی کاشمر 33090

 

قبولی مهندسی کامپیوتر معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی مهندسی کامپیوتر برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی شریف - تهران 4
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 87
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 68
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی اصفهان 235
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه شیراز 813
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه زنجان 1473
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه مازندران - بابلسر 2972
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 2797
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه سمنان 1453
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ارومیه 1801
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه رازی کرمانشاه 3580
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه بیرجند 5985
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه کردستان - سنندج 3470
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه بجنورد 8107
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 5798
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ملایر 6098
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 8909
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 17986
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصیل میناب) 14737
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه صنعتی قوچان 5723
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه دانشگاه یاسوج 7644
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالی بم 17441
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر منطقه سه مجتمع آموزش عالی گناباد 15351

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 97 در سهمیه 5 درصدی ایثارگران

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه رتبه
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتی اصفهان 498
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شیراز 725
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه فردوسی - مشهد 583
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه اصفهان 1144
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1456
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه گیلان - رشت 1855
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه کاشان 2766
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه یزد 3360
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه تبریز 2539
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شهید باهنر - کرمان 4272
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه سمنان 4995
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه اراک 4469
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شهید چمران اهواز 3612
رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر سهمیه 5 درصد دانشگاه شهرکرد 3801

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

سایر بخش های کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc