کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری
کارشناسی ارشد بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

 

 

معرفی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری از رشته های کاربردی است که دانشجویان این دوره به کسب توانمندی های مهندسی، زیستی و مدیریتی می پردازند. آن ها با کسب این توانمندی ها می توانند در راه اندازی، بهره برداری، مدیریت، نگهداری، بهره وری مناسب و تضمین کیفیت عملکرد تاسیسات بهداشتی شهری به فعالیت بپردازند. تاسیسات بهداشتی شهری شامل سیستم های آبرسانی، فاضلاب های خانگی، صنعتی و بیمارستانی، کنترل و دفع زباله های خانگی، صنعتی و بیمارستانی، حفاری چاه ها، سیستم های  تولید انرژی از کمپوست می باشد. هدف این رشته تربیت متخصصانی است که به گسترش مرزهای دانش در این زمینه ها کمک نمایند و به ارائه ی خدمات خود در جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه بپردازند.

در این مطلب به توضیحاتی پیرامون گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری از مجموعه مهندسی بهداشت محیط پرداخته شده است لذا داوطلبان می توانند برای اطلاع از سایر گرایش ها، رشته های مجاز، ظرفیت پذیرش و منابع مطالعاتی این رشته به مطالب زیر مراجعه کنند:

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط​

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط به تفکیک دانشگاه

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

بازار کار کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشت شهری عبارتند از:

 • مدیریت تاسیسات بهداشتی شهری
 • بهره برداری و نگهداری از کارخانه کمپوست و نیروگاه زباله و شبکه های آب و فاضلاب و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • امور کنترل کیفی در تاسیسات بهداشتی شهری
 • امور آزمایشگاه های کنترل کیفی (فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی)
 • مدیریت آمار، بهره برداری و نگهداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات تاسیسات بهداشتی شهری
 • عملیات تعمیر و رفع مشکلات بهره برداری و نگهداری و نظارت بر اجرای آن ها
 • امور آموزشی بهره برداری ئ نگهداری بهینه تاسیسات بهداشتی شهری
 • امور سفارشات و تدارکات (مواد شیمیایی و لوازمات و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات بهداشتی شهری)
 • امور انبار قطعات یدکی مورد نیاز تاسیسات بهداشت شهری
 • امور برنامه ریزی تاسیسات بهداشتی شهری
 • امور نظارت بر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

دارندگان مدرک کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، مهندسی محیط زیست، مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی آب، مهندسی برق (کلیه گرایش ها)، مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)، شیمی، مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)، مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) می توانند در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری شرکت کنند.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری در سال تحصیلی 98 در دوره روزانه و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد:

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 98

دانشگاه  عادی  شهریه پرداز
همدان 4 2

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری مطابق جدول زیر می باشد:

 

دروس و ضرایب کنکور ارشد مهندسی بهداشت محیط گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 

ضریب

نام درس

2

کلیات بهداشت محیط

1

آلودگی هوا

2

آب و فاضلاب

1

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

1

مدیریت مواد زاید جامد، سمی و خطرناک

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول تعداد واحدهای درسی ارشد مهندسی بهداشت محیط گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

تعداد واحدها

نام درس

21

دروس اختصاصی اجباری

5

دروس اختصاصی اختیاری

6

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تا 24 واحد از دروس کمبود یا جبرانی را مطابق جدول زیر بگذراند:

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی ارشد گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

تعداد واحدها

نام درس

2

شبکه انتقال و توزیع آب

2

شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و آبهای سطحی

2

زبان تخصصی بهداشت محیط

2

تصفیه آب

2

تصفیه فاضلاب شهری

1

تصفیه فاضلاب صنعتی

2

(شیمی آب و فاضلاب (محیط

2

(میکروب شناسی آب و فاضلاب (محیط

1

سیستم اطلاع رسانی پزشکی

2

روش ها و فنون تدریس

2

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

2

مواد زائد جامد شهری و صنعتی

1

محاسبات عددی و ریاضی در تاسیسات بهداشتی شهری

1

سیاستها، قوانین و مقررات بهداشت محیط

2

اقتصاد مهندسی

26

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اجباری ارشد گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

تعداد واحدها

نام درس

2

ارزیابی اثرات بهداشتی

1

مبانی برق و کاربرد آن در تاسیسات تصفیه

1

مبانی الکترونیک و کاربرد ان در سیستم خبره و اتوماسیون

1

هیدرولیک تصفیه خانه های آب و فاضلاب

2

روشهای آنالیز دستگاهی در کنترل تاسیسات بهداشتی شهری

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب شرب

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب

2

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه و دفع لجن تصفیه خانه های آب و فاضلاب

2

بهره برداری و نگهداری از تاسیسات الکترومکانیکال آب و فاضلاب

1

مدیریت برنامه ریزی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات دفع مواد رائد خطرناک بهداشتی درمانی و هسته ای

2

مدیریت بهره برداری و نگهداری تاسیسات بهداشتی دفع و بازیابی زباله

1

کارآموزی

21

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشت شهری

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط - بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری ارشد گرایش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری

تعداد واحدها

نام درس

1

اصول انبار مواد و تجهیزات و قطعات یدکی تاسیسات بهداشتی شهری

1

مدیریت و کنترل پروژه های آب و فاضلاب

1

(IMS) سیستم های یکپارچه مدیریت

1

مدیریت و سازماندهی و تشکیلات بهره برداری و نگهداری

1

حفاری، تجهیز و بهره برداری از چاه و عملیات

1

اصول و مبانی و مراحل تصفیه لجن

1

اصول امداد و نجات در اتفاقات تاسیسات بهداشتی شهری

1

اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در سیستم ها

1

بهره برداری و نگهداری ار تاسیسات آب و فاضلاب جوامع کوچک

1

اصول بازیابی و مدیریت استفاده مجدد از پسآب

2

روشهای آماری و مدلینگ مبتنی بر کامپیوتر

1

مدیریت مراکز دفع و دفن زباله ها

1

تاسیسات بهداشتی شهری و آمادگی برای شرایط اضطراری

2

  (PM) برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

1

طراحی و اجرای ایستگاههای پمپاژ

17

جمع واحدها