معرفی کارشناسی ارشد اتاق عمل

 

 

معرفی کارشناسی ارشد اتاق عمل

کارشناسی ارشد اتاق عمل شاخه ای از علوم پزشکی می باشد که امروزه با توسعه علمی و جنبش نرم افزاری، تحول بزرگی در این رشته و رشته های مرتبط با آن به وجود آمده است. 

دانش آموختگان این دوره با ساختار، وسایل، تجهیزات و فرآیندهای اتاق عمل آشنا می شوند. آن ها مسئولیت آماده نمودن محیط و وسایل جراحی، رعایت استرایلیزاسیون و کمک به جراح در حین عمل و مراقبت های بیمار قبل،‌ حین و پس از جراحی را به عهده دارند. آن ها همچنین آموخته های خود را در زمینه های آموزشی پژوهشی و خدماتی در اختیار جامعه قرار می دهند. هدف این رشته تربیت متخصصین آگاه به دانش روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد است که بتوانند در کنار جراحان و سایر نیروها در اتاق عمل به فعالیت بپردازند و خود را با پیشرفت های سریع تکنولوژی، روش ها و تجهیزات جدید منطبق نمایند. 

 

 

 

بازار کار کارشناسی ارشد اتاق عمل 

بازار کار کارشناسی ارشد اتاق عمل در اتاق عمل اورژانس و سرپایی، اتاق عمل جراحی در بیمارستان ها، بخش های زنان، مامایی و مراکز مراقبتی سیار و کلینیک های تخصصی جراحی می باشد. اگر چه بیمارستان ها اولین استخدام کنندگان تکنولوژیست های اتاق عمل می باشند اما انتظار می رود استخدام آن ها در مراکز جراحی سیار، مراکز مراقبتی سرپایی و مطب های پزشکان افزایش یابد. به هر حال به علت زمینه آموزشی وسیع و تخصصی که این افراد دارند، سازمان های استخدام کننده و این دانش آموختگان می توانند گزینه های زیر را نیز در نظر بگیرند. البته بخشی از این مشاغل به دوره های آموزشی اضافی نیاز دارد.

 • تخصص یافتن در زمینه های مورد علاقه مانند جراحی قلب، ارتوپدی و اطفال
 • پیشرفت و ارتقا به عنوان کمک جراح
 • آموزش تکنولوژیست های اتاق عمل
 • استخدام به عنوان مشاور
 • استخدام به عنوان traveling St
 • استخدام توسط یک جراح حیوانات یا تسهیلات مراقبتی حیوانات
 • استخدام توسط یک سازمان پزشکی برای ارائه محصولات آن ها
 • توسعه تولید و تحقیق
 • خدمات نظامی

 

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد اتاق عمل 

دانش آموختگان کارشناسی ارشد اتاق عمل در نقش های خدماتی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی وظایف خود را در جامعه به انجام می رسانند.

آن ها باید بتوانند با استفاده از تکنولوژی های جدید، دانش خود را به روز کرده و با به کار گیری آموخته ها و توانایی های خود، به ارائه ی مراقبت های خاص در اتاق عمل بپردازند. رعایت بالاترین استانداردها، حل مشکلات موجود و رفع نیازهای آموزشی کارکنان و دانشجویان در اتاق های عمل از دیگر وظایف دانش آموختگان این دوره می باشد.

 

وظایف حرفه ای در نقش خدماتی:

 • آماده سازی جسمی بیمار برای عمل بر حسب نوع عمل جراحی
 • آرام سازی و امید دادن به بیمار
 • مشارکت در انتقال ایمن بیمار به اتاق عمل و از اتاق عمل به محیط بعدی
 • مشارکت در مدیریت آماده سازی محیط اتاق عمل
 • آماده سازی محیط، وسایل، تجهیزات و داروهای مورد نیاز بر حسب نوع عمل جراحی
 • مشارکت و نظارت بر سالم سازی (نظافت، شستشو، گندزدایی، فیلتراسیون هوا، کنترل عبور و مرور و ...) محیط اتاق عمل
 • مدیریت سالم سازی وسایل و تجهیزات (شستشو- بسته بندی- استریلیزاسیون- فلش استریلیزاسیون و پایش و تضمین استریلیزاسیون)
 • نگهداری وسایل و تجهیزات
 • آماده سازی مواد و داروهای مورد نیاز
 • آماده سازی ناحیه عمل جراحی
 • پوزیشن دادن به بیمار بر حسب نوع عمل جراحی
 • کمک اول جراح
 • هموستاز حین جراحی
 • مراقبت از علائم و نشانه های حیاتی بیمار در حین عمل
 • پانسمان ناحیه عمل
 • مراقبت از بیمار در اتاق ریکاوری
 • پیگیری بیمار تا تثبیت وی در محیط بعدی

 

وظایف حرفه ای در نقش آموزشی و پژوهشی:

 • مشارکت در آموزش کارکنان، کارشناسان و دانشجویان رشته اتاق عمل
 • مشارکت در تدوین دستورالعمل و متون آموزشی
 • طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی در محیط اتاق عمل

 

وظایف حرفه ای در نقش مدیریتی:

 • مشارکت در مدیریت اتاق عمل
 • نظارت و پایش سیستماتیک استاندارد در اتاق عمل
 • مدیریت سالم سازی محیط و تجهیزات اتاق عمل

 

 

توانمندی و مهارت های  فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد اتاق عمل

توانمندی ها و مهارت های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد اتاق عمل، شامل توانمندی های عمومی و اختصاصی است. 

توانمندی های عمومی مورد انتظار:

 • مهارت های ارتباطی
 • آموزش
 • محاسبات آماری
 • پژوهش و نگارش مقالات علمی
 • تفکر نقادانه و مهارت های حل مسئله
 • مهارت های مدیریت (برنامه ریزی- سازماندهی- پایش، نظارت و کنترل- ارزشیابی) مبتنی بر شواهد
 • حرفه ای گرایی

توانمندی های اختصاصی مورد انتظار:

 • آماده سازی جسمی و روانی بیماران قبل از عمل جراحی
 • مدیریت انتقال ایمن بیمار
 • کنترل علائم حیاتی و اینتیک اوت پوت بیمار (Intake- Output)
 • شناخت به کارگیری و نگهداری وسایل و تجهیزات عمومی و تخصصی اتاق عمل
 • مدیریت سالم سازی محیط، وسایل و تجهیزات عمومی و تخصصی اتاق عمل
 • مراقبت از بیمار در حین و بعد از عمل جراحی
 • کمک دادن به جراح در عین عمل جراحی با مسئولیت مستقیم جراح
 • مشارکت در تیم CPR

 

 

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل

دارندگان مدرک کارشناسی رشته های مجاز برای کنکور ارشد اتاق عمل نظیر رشته های اتاق عمل، پرستاری و هوشبری می توانند در کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل شرکت کنند.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اتاق عمل 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اتاق عمل در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اتاق عمل سال 98 دوره های عادی و شهریه پرداز

دانشگاه

عادی

شهریه پرداز

اصفهان

4

2

ایران

3

2

شیراز

3

0

کرمانشاه

4

2

مازندران

4

2

همدان

4

2

 

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل

مواد و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد اتاق عمل

ضریب

نام درس

3

اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب

2

بیماریهای داخلی و جراحی

3

تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف

1

آناتومی

1

بیهوشی و احیا قلبی ریوی

2

زبان عمومی

 

 

دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد اتاق عمل

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد اتاق عمل 32 واحد به شرح زیر می باشد.

 

جدول چارت دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد اتاق عمل

تعداد واحدها

نام درس

24

دروس اختصاصی اجباری

4

دروس اختصاصی اختیاری

4

پایان نامه

32

جمع واحدها

 

 

دانشجو موظف است دروس کمبود یا جبرانی را، مطابق جدول زیر بگذراند:

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل 

تعداد واحدها

نام درس

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

4

اصول و عملکرد فرد اسکراب و سیار

2

آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

7

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد اتاق عمل مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد اتاق عمل 

تعداد واحدها

نام درس

2

پایش پیشرفته در سیستم های بدن

3

آمار حیاتی و روش تحقیق پیشرفته

3

آشنایی با روش جراحی اختصاصی 1

3

آشنایی با روش جراحی اختصاصی 2

3

آشنایی با روش جراحی اختصاصی 3

3

آشنایی با روش جراحی اختصاصی 4

2

اصول و فنون تدریس در اتاق عمل

1

(آشنایی با وسایل و ابزار پیشرفته اتاق عمل (با تاکید بر لاپاراسکوپی

2

مدیریت اتاق عمل

1

سمینار مسائل

1

کارآموزی بیهوشی

24

جمع واحدها

 

 

دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد اتاق عمل مطابق جدول زیر است:

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد اتاق عمل

تعداد واحدها

نام درس

4

کاراموزی در اتاق عمل قلب و عروق و توراکس پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل عمومی، اطفال، زنان و آندوسکوپی پیشرفته

4

کارآموزی اتاق عمل ارتوپدی پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل چشم پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل گوش و حلق و بینی پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل پیوند پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل پلاستیک، ترمیمیف سوختگی پیشرفته

4

کارآموزی در اتاق عمل فک و صورت پیشرفته

36

جمع واحدها

 

دانشجو باید 4 واحد از دروس جدول فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر بگذراند.