نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی برق بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش الکترونیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
8 121 6237 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
17 339 5214 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
57 767 4326 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
58 731 4383 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
75 995 4038 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
82 1063 3975 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
173 1982 3241 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
217 2540 2987 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
238 2795 2899 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
256 3116 2800 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
263 3024 2830 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
287 3539 2687 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
477 6249 2244 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
526 6897 2172 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
580 7552 2109 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
751 10267 1904 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
821 11296 1843 25.56 0 0 0 0 0 0 0
842 11777 1816 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
859 12074 1801 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
937 13248 1744 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1085 15522 1638 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1134 16431 1600 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
9729 10743 1875 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش قدرت

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
11 135 6432 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 274 5814 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
23 285 5794 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 992 4253 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
82 1053 4183 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
95 1220 4011 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
99 1269 3967 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
128 1526 3747 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
142 1611 3674 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
229 2681 3120 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
269 3271 2934 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
279 3498 2870 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
289 3595 2846 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
376 4580 2625 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
478 6304 2356 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
758 10486 1954 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
800 11073 1917 25.56 0 0 0 0 0 0 0
832 11653 1878 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
839 11739 1872 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
896 12541 1823 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
988 14019 1742 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
10076 11133 1912 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
14049 15461 1670 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش الکترونیک قدرت

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
17 183 6250 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 311 5797 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
27 373 5625 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 917 4457 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
89 1085 4201 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
97 1197 4076 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
122 1422 3875 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
138 1597 3733 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
154 1706 3655 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
234 2730 3108 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
260 3049 2984 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
290 3427 2880 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
300 3354 2899 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
306 3776 2798 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
489 6357 2337 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
755 10548 1943 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
797 11176 1901 25.56 0 0 0 0 0 0 0
846 11853 1859 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
848 11883 1857 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
870 12134 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
992 14048 1739 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1081 15536 1663 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10346 11429 1886 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مخابرات میدان

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
9 180 6077 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
35 545 4822 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
52 592 4734 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 850 4319 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
66 858 4309 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
102 1278 3864 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
150 1722 3500 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
199 2324 3171 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
217 2524 3093 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
239 2866 2966 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
260 2989 2927 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
264 3321 2834 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
478 6155 2325 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
527 6744 2253 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
571 7450 2175 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
754 10259 1936 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
807 10966 1890 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11559 1851 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
862 11860 1834 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
946 13376 1755 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1069 15429 1658 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10007 11070 1884 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
16987 18447 1528 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مخابرات سیستم

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
11 251 5856 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
33 496 5015 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
59 741 4522 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
76 806 4418 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
102 1140 4008 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
135 1562 3597 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
145 1644 3538 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
185 1957 3320 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
202 2366 3101 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
225 2603 3006 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
241 2837 2919 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
273 3277 2784 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
466 6126 2278 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
532 6974 2180 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
583 7612 2116 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
760 10326 1907 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
832 11282 1848 25.56 0 0 0 0 0 0 0
858 11766 1819 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
929 12905 1763 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
954 13280 1745 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1097 15526 1640 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1140 16406 1602 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
10617 11731 1821 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش کنترل

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
19 266 5596 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
36 520 4838 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
38 419 5117 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 841 4321 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
78 1021 4076 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
144 1646 3542 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
146 1678 3521 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
149 1722 3490 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
175 1949 3352 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
178 1969 3344 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
265 3135 2883 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
304 3493 2790 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
415 5406 2430 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
456 5962 2355 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
496 6543 2281 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
561 7378 2192 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
764 10407 1929 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
808 11160 1881 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11749 1844 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
861 12031 1828 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
1021 14435 1704 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1074 15448 1654 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10053 11116 1883 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
12 244 5861 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18 0
28 443 5121 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39 0
61 769 4457 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36 0
86 940 4220 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0 0
94 1124 4012 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0 0
128 1500 3649 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0 0
169 1934 3376 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18 0
179 2139 3272 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06 0
215 2337 3171 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67 0
250 2946 2944 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21 0
260 3077 2901 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0 0
276 3372 2808 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0 0
513 6739 2243 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0 5.56
585 7763 2136 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0 0
607 8081 2104 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0 -2.77
637 8377 2079 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0 0
807 10984 1890 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0 0
849 11555 1853 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0 16.67
881 12146 1821 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
896 12525 1799 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0 0
957 13539 1748 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03 0
9462 10480 1924 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06 13.89
13089 14412 1706 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مکاترونیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
7 143 6469 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
23 265 5921 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
30 414 5471 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
36 513 5217 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
83 1110 4281 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
84 1132 4252 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
118 1491 3885 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
137 1730 3711 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
196 2225 3399 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
197 2229 3398 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
330 4085 2784 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
346 4383 2712 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
352 4456 2697 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
396 4939 2599 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
569 7609 2224 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
607 8073 2174 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
788 11014 1923 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
9990 11040 1921 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
10712 11827 1870 25.56 0 0 0 0 0 0 0
11129 12244 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
11209 12324 1837 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
13641 14756 1702 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
14708 15823 1650 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0