نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی برق در سال 97 به داوطلبان ارشد مهندسی برق سال 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. نمونه کارنامه های ارشد مهندسی برق 97 سهمیه 5 درصد ایثارگری در این مطلب گنجانده شده است.

 

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی برق بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش الکترونیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
8 121 6237 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
17 339 5214 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
57 767 4326 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
58 731 4383 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
75 995 4038 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
82 1063 3975 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
173 1982 3241 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
217 2540 2987 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
238 2795 2899 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
256 3116 2800 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
263 3024 2830 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
287 3539 2687 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
477 6249 2244 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
526 6897 2172 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
580 7552 2109 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
751 10267 1904 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
821 11296 1843 25.56 0 0 0 0 0 0 0
842 11777 1816 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
859 12074 1801 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
937 13248 1744 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1085 15522 1638 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1134 16431 1600 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
9729 10743 1875 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش قدرت

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
11 135 6432 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 274 5814 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
23 285 5794 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 992 4253 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
82 1053 4183 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
95 1220 4011 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
99 1269 3967 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
128 1526 3747 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
142 1611 3674 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
229 2681 3120 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
269 3271 2934 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
279 3498 2870 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
289 3595 2846 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
376 4580 2625 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
478 6304 2356 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
758 10486 1954 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
800 11073 1917 25.56 0 0 0 0 0 0 0
832 11653 1878 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
839 11739 1872 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
896 12541 1823 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
988 14019 1742 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
10076 11133 1912 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
14049 15461 1670 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش الکترونیک قدرت

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 2) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
17 183 6250 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
22 311 5797 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
27 373 5625 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
75 917 4457 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
89 1085 4201 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
97 1197 4076 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
122 1422 3875 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
138 1597 3733 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
154 1706 3655 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
234 2730 3108 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
260 3049 2984 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
290 3427 2880 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
300 3354 2899 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
306 3776 2798 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
489 6357 2337 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
755 10548 1943 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
797 11176 1901 25.56 0 0 0 0 0 0 0
846 11853 1859 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
848 11883 1857 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
870 12134 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
992 14048 1739 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1081 15536 1663 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10346 11429 1886 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مخابرات میدان

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 4) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
9 180 6077 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
35 545 4822 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
52 592 4734 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 850 4319 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
66 858 4309 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
102 1278 3864 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
150 1722 3500 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
199 2324 3171 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
217 2524 3093 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
239 2866 2966 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
260 2989 2927 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
264 3321 2834 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
478 6155 2325 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
527 6744 2253 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
571 7450 2175 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
754 10259 1936 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
807 10966 1890 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11559 1851 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
862 11860 1834 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
946 13376 1755 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1069 15429 1658 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10007 11070 1884 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
16987 18447 1528 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مخابرات سیستم

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 2) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 1) الکترو مغناطیس (ضریب 2) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4)
11 251 5856 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
33 496 5015 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
59 741 4522 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
76 806 4418 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
102 1140 4008 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
135 1562 3597 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
145 1644 3538 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
185 1957 3320 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
202 2366 3101 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
225 2603 3006 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
241 2837 2919 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
273 3277 2784 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
466 6126 2278 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
532 6974 2180 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
583 7612 2116 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
760 10326 1907 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
832 11282 1848 25.56 0 0 0 0 0 0 0
858 11766 1819 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
929 12905 1763 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
954 13280 1745 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1097 15526 1640 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
1140 16406 1602 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
10617 11731 1821 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش کنترل

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 1) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 2) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 2)
19 266 5596 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
36 520 4838 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
38 419 5117 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
65 841 4321 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
78 1021 4076 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
144 1646 3542 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
146 1678 3521 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
149 1722 3490 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
175 1949 3352 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
178 1969 3344 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
265 3135 2883 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
304 3493 2790 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
415 5406 2430 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
456 5962 2355 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
496 6543 2281 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
561 7378 2192 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
764 10407 1929 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
808 11160 1881 25.56 0 0 0 0 0 0 0
843 11749 1844 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
861 12031 1828 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
1021 14435 1704 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
1074 15448 1654 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0
10053 11116 1883 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 3) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 1) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 4) مقدمه ای مهندسی پزشکی (ضریب 1)
12 244 5861 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18 0
28 443 5121 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39 0
61 769 4457 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36 0
86 940 4220 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0 0
94 1124 4012 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0 0
128 1500 3649 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0 0
169 1934 3376 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18 0
179 2139 3272 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06 0
215 2337 3171 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67 0
250 2946 2944 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21 0
260 3077 2901 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0 0
276 3372 2808 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0 0
513 6739 2243 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0 5.56
585 7763 2136 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0 0
607 8081 2104 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0 -2.77
637 8377 2079 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0 0
807 10984 1890 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0 0
849 11555 1853 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0 16.67
881 12146 1821 25.56 0 0 0 0 0 0 0 0
896 12525 1799 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0 0
957 13539 1748 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03 0
9462 10480 1924 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06 13.89
13089 14412 1706 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی برق 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مکاترونیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) مدارهای الکتریکی (ضریب 3) الکترونیک و سیستم های دیجیتال (ضریب 4) ماشین الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی  (ضریب 4) سیستم‌های کنترل خطی (ضریب 4) الکترو مغناطیس (ضریب 1) سیگنال ها و سیستم ها (ضریب 1)
7 143 6469 76.67 19.05 64.29 51.11 0 0 0 18.18
23 265 5921 0 52.38 45.24 0 57.78 0 0 0
30 414 5471 18.89 47.62 33.33 0 46.67 8.33 0 0
36 513 5217 5.56 19.05 42.86 57.78 0 0 0 39.39
83 1110 4281 33.33 38.1 9.52 24.44 0 0 0 36.36
84 1132 4252 41.11 4.76 47.62 35.56 0 0 0 0
118 1491 3885 0 14.29 38.1 0 37.78 0 0 0
137 1730 3711 54.44 9.52 9.52 0 26.67 0 0 0
196 2225 3399 0 14.29 21.43 0 0 25 0 6.06
197 2229 3398 77.78 4.76 11.9 -2.21 6.67 0 0 18.18
330 4085 2784 0 0 19.05 0 24.44 0 0 0
346 4383 2712 24.44 4.76 -7.13 0 24.44 0 0 0
352 4456 2697 18.89 23.81 7.14 0 0 -2.77 0 21.21
396 4939 2599 11.11 7.14 19.05 6.67 0 -2.77 0 41.67
569 7609 2224 32.22 0 0 -2.21 0 -2.77 0 0
607 8073 2174 0 0 2.38 0 0 19.44 -6.06 0
788 11014 1923 5.56 7.14 0 0 0 0 0 0
9990 11040 1921 1.11 -2.38 0 0 0 0 0 -6.06
10712 11827 1870 25.56 0 0 0 0 0 0 0
11129 12244 1842 21.11 0 0 0 0 0 0 -3.03
11209 12324 1837 0 2.38 9.52 0 0 0 0 0
13641 14756 1702 6.67 0 0 0 0 -2.77 0 0
14708 15823 1650 3.33 0 4.76 0 0 0 0 0

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی برق

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  Amir Shateri ‏ - 01/7/15

  سلام مهدی جون
  آره ولی بستگی به خودتون داره البته که ایشالا الان کنکور ارشد دادین و تا حالا فارغ‌التحصیل شدین
  مثلا شما میتونید کد مخصوص پیام نور و غیرانتفاعی رو بخرید و داوطلب اونا هم بشین یا میتونید فقط واسه دولتی کنکور بدین
  این رتبه ها خیلی راحت دانشگاه های خوب رو قبول میشن

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 98/6/11

  سلام،آیا این رتبه ها فقط مال دانشگاه روزانه هست یا همه دانشگاه ها؟؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت