نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد مهندسی مکانیک 1400

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولی های داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از سال 98 تا 1400. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مکانیک در سال 1400 به داوطلبان ارشد مهندسی مکانیک سال 1401 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد مکانیک 1400 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد مکانیک 1400

همانطور که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مهندسی مکانیک نشان می دهد نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد مکانیک بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد مکانیک را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مکانیک مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور ارشد

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد مکانیک به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد. 

 

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد مکانیک شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

از طریق لینک زیر می توانید مطلب تخمین رتبه ارشد مکانیک را مطالعه کنید.

دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مکانیک

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد
نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مکانیک 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک قرار داده شده است.

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش ساخت و تولید سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش طراحی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 1400 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 1400 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش تبدیل انرژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش سیستم محرکه خودرو سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 1400 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 1400 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ​سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش سازه بدنه خودرو سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​1400

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​1400

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1400 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 1400 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400 - گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد ایثارگری گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد ایثارگری گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش ساخت و تولید 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 4)
10 10 7602 6.67 0 0 44.44 18.33 50
30 32 6725 0 43.33 61.67 0 0 0
51 53 6134 31.11 0 0 16.67 0 55
52 55 6100 0 0 0 20.37 0 56.67
75 78 5897 25.56 31.67 16.67 27.78 0 0
77 80 5873 48.89 5 0 55.56 20 0
79 82 5855 43.33 0 38.33 40.74 10 0
101 107 5634 0 21.67 30 33.33 0 0
110 117 5566 0 0 28.33 46.3 25 0
140 149 5348 34.44 5 0 42.59 25 0
143 152 5338 0 5 40 16.67 31.67 0
144 153 5334 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33 0
360 403 4374 16.67 0 0 0 0 40
440 491 4169 30 20 0 20.37 1.67 0
450 502 4151 57.78 16.67 5 11.11 5 0
493 552 4076 0 0 0 0 0 35
532 596 3995 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5 18.33
609 684 3869 3.33 10 18.33 14.81 5 0
624 703 3847 14.44 10 8.33 25.93 5 0
662 753 3778 0 -1.66 5 37.04 10 0
675 768 3758 6.67 0 0 3.7 5 25
760 859 3661 0 -3.32 26.67 12.96 8.33 0
891 1008 3500 18.89 0 6.67 22.22 10 0
905 1025 3483 0 0 1.67 27.78 10 0
965 1090 3414 0 0 -8.32 7.41 25 11.67
1155 1307 3259 15.56 20 13.33 -11.1 6.67 0
1283 1455 3147 31.11 6.67 -1.66 -1.84 -1.66 11.67
1852 2104 2806 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33 0
1957 2224 2751 25.56 0 -1.66 16.67 1.67 0
2354 2671 2587 0 0 3.33 20.37 1.67 0
2668 3032 2469 0 0 3.33 1.85 5 5
2732 3104 2449 -10 6.67 0 -11.1 6.67 13.33
2781 3161 2436 3.33 5 8.33 0 0 -1.66
2815 3203 2424 0 -1.66 11.67 0 18.33 0
2938 3337 2392 2.22 6.67 -3.32 3.7 3.33 3.33
3043 3461 2364 10 6.67 8.33 -5.55 -3.32 -1.66
3190 3632 2321 11.11 -6.66 -26.66 11.11 0 6.67
3555 4042 2229 14.44 -1.66 1.67 5.56 8.33 0
3827 4350 2166 54.44 -1.66 -10 0 0 0
4243 4837 2076 6.67 3.33 -3.32 3.7 -5 3.33
4619 5274 2000 25.56 0 -5 -3.69 10 -5
4835 5521 1957 -3.32 -10 0 -11.1 8.33 11.67
5244 5994 1878 12.22 5 0 0 0 0
5374 6143 1853 20 0 0 0 0 0
5387 6159 1851 0 0 0 -3.69 10 0
5904 6742 1753 14.44 3.33 -1.66 0 0 0
6182 7055 1694 11.11 0 0 0 0 0
6419 7326 1641 5.56 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش ساخت و تولید 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 4)
12 188 5143 0 10 0 35.19 0 20
31 330 4559 46.67 6.67 15 24.07 0 0
47 529 4113 0 0 5 40.74 5 0
51 580 4028 0 8.33 10 31.48 0 0
75 745 3792 13.33 0 5 35.19 1.67 0
129 1344 3238 45.56 0 0 22.22 0 0
239 2465 2652 6.67 0 13.33 7.41 5 0
314 3198 2425 0 0 0 0 0 15
319 3238 2416 12.22 0 11.67 3.7 0 0
336 3424 2373 31.11 5 -1.66 0 0 0
357 3624 2323 32.22 0 -1.66 -1.84 0 0
389 3934 2255 45.56 0 0 0 0 0
391 3951 2251 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33 0
398 4066 2224 4.44 0 0 3.7 0 5
405 4124 2214 8.89 1.67 3.33 0 -1.66 6.67
413 4155 2208 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33 0
431 4310 2176 -1.1 0 3.33 14.81 0 -1.66
457 4574 2127 0 1.67 -5 0 0 8.33
488 4862 2072 11.11 0 5 3.7 -5 0
514 5092 2035 12.22 0 0 0 0 0
667 6630 1771 5.56 0 0 0 0 0
670 6655 1768 6.67 0 0 3.7 0 0
713 7150 1677 6.67 0 0 0 0 0
734 7379 1628 0 0 1.67 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش ساخت و تولید 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 4)
104 4595 2123 0 -1.66 5 5.56 0 0
126 5496 1960 10 0 8.33 0 0 0
160 6623 1773 0 0 0 0 8.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش طراحی کاربردی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3)
40 42 6198 48.89 5 0 55.56 20
45 48 6114 43.33 0 38.33 40.74 10
47 50 6068 0 0 28.33 46.3 25
52 55 5981 0 43.33 61.67 0 0
59 62 5905 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33
65 68 5842 0 5 40 16.67 31.67
70 74 5741 34.44 5 0 42.59 25
105 110 5366 25.56 31.67 16.67 27.78 0
114 119 5295 0 21.67 30 33.33 0
163 174 4814 6.67 0 0 44.44 18.33
357 396 4002 0 -1.66 5 37.04 10
374 417 3963 57.78 16.67 5 11.11 5
404 454 3862 0 -3.32 26.67 12.96 8.33
405 455 3860 30 20 0 20.37 1.67
427 481 3804 3.33 10 18.33 14.81 5
435 489 3788 14.44 10 8.33 25.93 5
467 527 3705 18.89 0 6.67 22.22 10
478 541 3684 0 0 1.67 27.78 10
782 892 3217 10 5 -3.32 3.7 18.33
890 1013 3115 0 0 -8.32 7.41 25
902 1030 3100 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33
918 1047 3082 -1.1 13.33 1.67 20.37 1.67
1010 1145 3016 15.56 20 13.33 -11.1 6.67
1322 1505 2789 72.22 0 -3.32 5.56 0
1340 1527 2777 0 3.33 -1.66 18.52 1.67
1348 1537 2772 0 5 10 16.67 -5
1363 1554 2760 0 -1.66 11.67 0 18.33
1790 2045 2550 0 0 0 20.37 0
2092 2377 2438 61.11 0 0 -1.84 0
2179 2473 2407 3.33 5 8.33 0 0
2223 2525 2394 14.44 -1.66 1.67 5.56 8.33
2262 2568 2383 26.67 -3.32 16.67 -3.69 0
2341 2658 2363 0 5 5 9.26 0
2465 2800 2325 0 5 -1.66 16.67 -1.66
2639 2997 2282 31.11 6.67 -1.66 -1.84 -1.66
2659 3022 2275 10 6.67 8.33 -5.55 -3.32
2773 3156 2239 25.56 0 0 0 0
2938 3351 2192 54.44 -1.66 -10 0 0
3272 3742 2116 28.89 -1.66 -10 3.7 -1.66
3470 3968 2072 34.44 0 0 0 0
3675 4197 2036 2.22 0 6.67 0 0
3751 4283 2020 0 0 0 -3.69 10
3882 4436 1993 0 0 0 5.56 0
4113 4702 1951 11.11 -6.66 -26.66 11.11 0
4659 5339 1859 20 0 0 0 0
5054 5787 1791 12.22 5 0 0 0
5452 6246 1727 6.67 1.67 3.33 0 0
5502 6301 1718 20 0 0 1.85 0
5623 6442 1698 11.11 0 0 0 0
6011 6884 1618 4.44 0 0 0 0
6115 7003 1593 -10 6.67 0 -11.1 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش طراحی کاربردی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3)
19 243 4487 46.67 6.67 15 24.07 0
23 305 4246 0 0 5 40.74 5
37 435 3916 0 8.33 10 31.48 0
40 452 3865 13.33 0 5 35.19 1.67
48 511 3736 0 10 0 35.19 0
83 842 3275 45.56 0 0 22.22 0
157 1554 2760 6.67 0 13.33 7.41 5
235 2388 2433 12.22 0 11.67 3.7 0
254 2613 2373 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33
260 2690 2354 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33
272 2775 2331 32.22 0 -1.66 -1.84 0
288 2973 2290 31.11 5 -1.66 0 0
303 3041 2269 45.56 0 0 0 0
311 3113 2250 -1.1 0 3.33 14.81 0
424 4178 2039 12.22 0 0 0 0
424 4178 2039 11.11 0 5 3.7 -5
511 4970 1914 4.44 0 0 3.7 0
604 5901 1774 5.56 0 0 0 0
605 5906 1773 6.67 0 0 3.7 0
623 6062 1753 8.89 1.67 3.33 0 -1.66
671 6570 1678 6.67 0 0 0 0
695 6828 1629 0 0 1.67 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش طراحی کاربردی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3)
82 3601 2144 0 -1.66 5 5.56 0
107 4576 1970 10 0 8.33 0 0
116 4949 1917 0 0 0 0 8.33

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش  تبدیل انرژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2)
4 4 8532 0 43.33 61.67 0 0
21 21 7202 43.33 0 38.33 40.74 10
29 30 6890 0 5 40 16.67 31.67
40 42 6502 0 0 28.33 46.3 25
50 53 6299 0 21.67 30 33.33 0
60 63 6149 25.56 31.67 16.67 27.78 0
81 86 5859 48.89 5 0 55.56 20
135 145 5408 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33
137 147 5407 34.44 5 0 42.59 25
258 285 4601 0 -3.32 26.67 12.96 8.33
295 334 4397 3.33 10 18.33 14.81 5
299 338 4389 57.78 16.67 5 11.11 5
307 347 4370 6.67 0 0 44.44 18.33
431 489 4010 30 20 0 20.37 1.67
439 497 3998 14.44 10 8.33 25.93 5
537 607 3820 0 -1.66 5 37.04 10
571 649 3760 18.89 0 6.67 22.22 10
589 669 3728 15.56 20 13.33 -11.1 6.67
624 710 3670 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33
776 885 3461 0 0 1.67 27.78 10
943 1072 3268 55.56 11.67 0 0 0
1156 1316 3075 10 8.33 11.67 5.56 0
1176 1338 3064 0 5 10 16.67 -5
1260 1434 3008 0 -1.66 11.67 0 18.33
1337 1516 2958 72.22 0 -3.32 5.56 0
1567 1776 2826 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5
1689 1924 2755 3.33 5 8.33 0 0
1689 1924 2755 0 0 -8.32 7.41 25
1789 2035 2701 10 6.67 8.33 -5.55 -3.32
1886 2145 2661 61.11 0 0 -1.84 0
1928 2196 2642 0 3.33 -1.66 18.52 1.67
2442 2784 2454 31.11 6.67 -1.66 -1.84 -1.66
2783 3179 2328 25.56 0 0 0 0
2849 3251 2307 0 0 3.33 1.85 5
2872 3275 2301 31.11 0 0 -1.84 3.33
2986 3407 2273 2.22 0 6.67 0 0
3044 3477 2255 3.33 0 -1.66 16.67 0
3311 3779 2192 34.44 0 0 0 0
3401 3891 2167 10 0 1.67 9.26 -3.32
3679 4211 2100 2.22 6.67 -3.32 3.7 3.33
4386 5014 1953 0 0 0 5.56 0
4431 5069 1945 3.33 5 0 -5.55 1.67
4551 5205 1921 20 0 0 0 0
4573 5232 1917 16.67 0 0 0 0
4734 5426 1885 12.22 5 0 0 0
4764 5458 1880 6.67 1.67 3.33 0 0
5416 6200 1760 14.44 3.33 -1.66 0 0
5544 6341 1738 11.11 0 0 0 0
6108 6999 1620 0 0 -1.66 -1.84 5
6123 7016 1617 22.22 0 -5 -1.84 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش  تبدیل انرژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2)
12 189 5057 46.67 6.67 15 24.07 0
41 438 4113 0 8.33 10 31.48 0
43 452 4081 0 0 5 40.74 5
59 614 3813 13.33 0 5 35.19 1.67
83 779 3582 0 10 0 35.19 0
106 1066 3273 45.56 0 0 22.22 0
123 1213 3145 6.67 0 13.33 7.41 5
169 1726 2849 12.22 0 11.67 3.7 0
217 2177 2649 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33
294 2856 2431 32.22 0 -1.66 -1.84 0
295 2861 2429 31.11 5 -1.66 0 0
295 2861 2429 45.56 0 0 0 0
355 3481 2253 -1.1 0 3.33 14.81 0
361 3539 2242 11.11 0 5 3.7 -5
370 3642 2221 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33
450 4316 2081 12.22 0 0 0 0
538 5200 1922 8.89 1.67 3.33 0 -1.66
552 5307 1904 4.44 0 0 3.7 0
617 5998 1792 5.56 0 0 0 0
632 6147 1769 6.67 0 0 3.7 0
673 6566 1702 6.67 0 0 0 0
683 6658 1686 0 0 1.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش  تبدیل انرژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2)
74 3335 2290 10 0 8.33 0 0
79 3426 2268 0 -1.66 5 5.56 0
130 5638 1850 0 0 0 0 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 4) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 4) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 3) مبانی بیومکانیک 1و2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی /فیزیولوژی -اناتومی وفیزیک پزشکی / (ضریب 3)
17 17 6985 55.56 11.67 0 0 0 0 30 51.67
29 30 6537 0 43.33 61.67 0 0 0 0 0
41 43 6314 43.33 0 38.33 40.74 10 0 0 0
42 44 6298 48.89 5 0 55.56 20 0 0 0
43 45 6260 61.11 0 0 -1.84 0 0 61.67 23.33
67 71 5977 6.67 0 0 44.44 18.33 50 0 0
70 74 5974 25.56 31.67 16.67 27.78 0 0 0 0
91 99 5712 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33 0 0 0
103 111 5631 34.44 5 0 42.59 25 0 0 0
130 141 5412 0 0 28.33 46.3 25 0 0 0
133 144 5401 0 21.67 30 33.33 0 0 0 0
147 158 5292 0 5 40 16.67 31.67 0 0 0
238 261 4814 57.78 16.67 5 11.11 5 0 0 0
249 272 4792 31.11 0 0 16.67 0 55 0 0
372 416 4389 30 20 0 20.37 1.67 0 0 0
414 465 4266 0 0 0 20.37 0 56.67 0 0
613 693 3908 15.56 20 13.33 -11.1 6.67 0 -6.66 20
633 716 3893 14.44 10 8.33 25.93 5 0 0 0
634 717 3892 72.22 0 -3.32 5.56 0 -1.66 5 0
697 791 3816 3.33 10 18.33 14.81 5 0 0 0
756 862 3730 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5 18.33 0 0
807 922 3676 18.89 0 6.67 22.22 10 0 0 0
840 959 3638 0 -3.32 26.67 12.96 8.33 0 0 0
844 965 3636 0 -1.66 5 37.04 10 0 0 0
853 978 3625 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33 0 0 0
1082 1241 3367 16.67 0 0 0 0 40 0 0
1512 1725 3092 10 5 -3.32 3.7 18.33 0 0 0
1638 1869 3036 0 0 -8.32 7.41 25 11.67 5 6.67
1831 2091 2939 -2.21 6.67 0 -3.69 -13.32 -6.66 20 13.33
1900 2167 2913 54.44 -1.66 -10 0 0 0 0 0
2192 2499 2793 0 5 10 16.67 -5 0 0 0
2680 3055 2627 6.67 11.67 -3.32 -1.84 -11.66 16.67 0 0
2832 3231 2581 25.56 0 0 0 0 0 0 0
3036 3460 2519 31.11 0 0 -1.84 3.33 -3.32 0 0
3279 3737 2449 0 -1.66 11.67 0 18.33 0 0 0
3337 3803 2438 2.22 0 6.67 0 0 -1.66 5 5
3410 3887 2421 34.44 0 0 0 0 0 0 -8.32
3547 4042 2386 20 0 0 0 0 8.33 0 0
3841 4381 2313 0 0 3.33 1.85 5 5 0 0
5179 5924 2035 0 0 0 3.7 0 11.67 0 0
5241 5996 2024 0 0 -1.66 -1.84 5 13.33 8.33 -6.66
5273 6029 2019 12.22 5 0 0 0 0 0 0
5503 6275 1979 1.11 6.67 -10 7.41 -6.66 1.67 0 -3.32
5550 6322 1970 3.33 5 0 -5.55 1.67 0 0 0
5771 6543 1932 14.44 3.33 -1.66 0 0 0 0 0
5782 6554 1930 0 -1.66 0 1.85 -5 11.67 0 0
5793 6565 1928 -10 6.67 0 -11.1 6.67 13.33 13.33 -20
6372 7144 1836 6.67 1.67 3.33 0 0 0 0 0
7453 8225 1615 -3.32 -10 0 -11.1 8.33 11.67 0 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 4) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 4) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 3) مبانی بیومکانیک 1و2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی /فیزیولوژی -اناتومی وفیزیک پزشکی / (ضریب 3)
9 127 5509 45.56 0 0 22.22 0 0 15 30
15 198 5072 46.67 6.67 15 24.07 0 0 0 0
39 439 4326 0 10 0 35.19 0 20 0 0
58 660 3951 0 0 5 40.74 5 0 0 0
70 748 3859 0 8.33 10 31.48 0 0 0 0
74 768 3833 13.33 0 5 35.19 1.67 0 0 0
227 2263 2880 45.56 0 0 0 0 0 0 0
257 2564 2772 31.11 5 -1.66 0 0 0 0 0
259 2575 2769 32.22 0 -1.66 -1.84 0 0 0 0
271 2713 2726 6.67 0 13.33 7.41 5 0 0 0
323 3249 2577 12.22 0 11.67 3.7 0 0 0 0
356 3594 2486 12.22 0 0 0 0 0 10 -3.32
405 4128 2366 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33 0 0 0
491 4937 2211 11.11 0 5 3.7 -5 0 0 0
504 5050 2189 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33 0 0 0
519 5139 2171 6.67 0 0 3.7 0 0 10 0
531 5246 2153 8.89 1.67 3.33 0 -1.66 6.67 10 -8.32
542 5355 2133 -1.1 0 3.33 14.81 0 -1.66 0 0
553 5443 2119 4.44 0 0 3.7 0 5 5 0
5589 6361 1963 0 0 0 0 0 15 0 0
6218 6990 1860 0 1.67 -5 0 0 8.33 0 0
6302 7074 1848 5.56 0 0 0 0 0 0 0
6738 7510 1768 6.67 0 0 0 0 0 0 0
7393 8165 1630 0 0 1.67 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 3) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 4) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 4) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 3) مبانی بیومکانیک 1و2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی /فیزیولوژی -اناتومی وفیزیک پزشکی / (ضریب 3)
135 5523 2107 0 -1.66 5 5.56 0 0 0 0
136 5538 2103 10 0 8.33 0 0 0 0 0
6676 7448 1778 0 0 0 0 8.33 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش سیستم محرکه خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2)
7 7 7458 0 43.33 61.67 0 0
22 23 6761 43.33 0 38.33 40.74 10
44 46 6216 25.56 31.67 16.67 27.78 0
47 49 6187 48.89 5 0 55.56 20
72 77 5883 0 21.67 30 33.33 0
80 85 5783 0 5 40 16.67 31.67
81 86 5781 0 0 28.33 46.3 25
97 102 5563 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33
103 108 5526 34.44 5 0 42.59 25
212 231 4763 57.78 16.67 5 11.11 5
307 341 4359 30 20 0 20.37 1.67
313 347 4346 6.67 0 0 44.44 18.33
403 455 4079 3.33 10 18.33 14.81 5
438 501 3999 14.44 10 8.33 25.93 5
438 501 3999 0 -3.32 26.67 12.96 8.33
593 675 3732 55.56 11.67 0 0 0
597 681 3718 18.89 0 6.67 22.22 10
599 683 3715 0 -1.66 5 37.04 10
662 757 3630 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33
722 825 3556 15.56 20 13.33 -11.1 6.67
734 838 3542 72.22 0 -3.32 5.56 0
842 960 3397 0 0 1.67 27.78 10
1093 1251 3169 -1.1 13.33 1.67 20.37 1.67
1156 1322 3114 61.11 0 0 -1.84 0
1224 1401 3062 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5
1348 1541 2975 25.56 0 -1.66 16.67 1.67
1875 2138 2729 54.44 -1.66 -10 0 0
1915 2183 2707 0 3.33 -1.66 18.52 1.67
2189 2488 2600 26.67 -1.66 -3.32 11.11 0
2608 2965 2451 34.44 0 0 0 0
2920 3327 2344 3.33 0 -1.66 16.67 0
3337 3816 2235 6.67 0 0 3.7 5
4523 5168 1970 0 0 0 5.56 0
4903 5608 1897 0 -5 6.67 0 -6.66
4981 5694 1881 1.11 6.67 -10 7.41 -6.66
5328 6098 1821 11.11 0 0 0 0
6099 6979 1667 4.44 0 0 0 0
6118 6998 1664 0 0 0 3.7 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش سیستم محرکه خودرو  1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2)
8 144 5204 46.67 6.67 15 24.07 0
42 470 4049 0 0 5 40.74 5
43 475 4042 0 8.33 10 31.48 0
55 567 3901 13.33 0 5 35.19 1.67
66 676 3731 0 10 0 35.19 0
73 711 3684 45.56 0 0 22.22 0
170 1736 2889 6.67 0 13.33 7.41 5
205 2021 2769 45.56 0 0 0 0
218 2170 2714 12.22 0 11.67 3.7 0
225 2216 2695 31.11 5 -1.66 0 0
228 2253 2682 32.22 0 -1.66 -1.84 0
312 3121 2403 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33
379 3673 2265 11.11 0 5 3.7 -5
401 3864 2225 -1.1 0 3.33 14.81 0
432 4120 2172 12.22 0 0 0 0
466 4375 2121 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33
545 5299 1948 4.44 0 0 3.7 0
550 5357 1938 8.89 1.67 3.33 0 -1.66
621 6019 1834 5.56 0 0 0 0
624 6047 1830 6.67 0 0 3.7 0
668 6516 1752 6.67 0 0 0 0
6174 7054 1652 0 0 1.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش سیستم محرکه خودرو  1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 3) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 2)
89 3999 2196 10 0 8.33 0 0
92 4071 2182 0 -1.66 5 5.56 0
160 6504 1754 0 0 0 0 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 1) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 4)
28 30 6154 48.89 5 0 55.56 20
43 45 5859 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33
57 60 5719 34.44 5 0 42.59 25
92 97 5214 43.33 0 38.33 40.74 10
96 101 5157 25.56 31.67 16.67 27.78 0
104 109 5047 0 0 28.33 46.3 25
118 124 4887 0 5 40 16.67 31.67
122 128 4879 0 43.33 61.67 0 0
182 196 4500 6.67 0 0 44.44 18.33
191 205 4448 0 21.67 30 33.33 0
213 228 4338 57.78 16.67 5 11.11 5
283 310 4059 30 20 0 20.37 1.67
488 549 3562 0 -1.66 5 37.04 10
493 554 3553 14.44 10 8.33 25.93 5
514 577 3519 18.89 0 6.67 22.22 10
538 602 3479 55.56 11.67 0 0 0
587 662 3413 0 0 1.67 27.78 10
617 694 3379 10 5 -3.32 3.7 18.33
638 718 3355 3.33 10 18.33 14.81 5
647 731 3336 72.22 0 -3.32 5.56 0
675 761 3314 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33
782 886 3188 0 0 -8.32 7.41 25
815 926 3138 0 -3.32 26.67 12.96 8.33
902 1030 3062 15.56 20 13.33 -11.1 6.67
943 1077 3031 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5
1058 1211 2948 -1.1 13.33 1.67 20.37 1.67
1605 1824 2640 25.56 0 -5 -3.69 10
1981 2268 2475 31.11 0 0 -1.84 3.33
2099 2405 2436 14.44 -1.66 1.67 5.56 8.33
2176 2492 2414 0 5 10 16.67 -5
2242 2567 2389 28.89 -1.66 -10 3.7 -1.66
2291 2618 2374 0 0 3.33 20.37 1.67
2346 2677 2357 0 0 0 20.37 0
2534 2888 2306 6.67 0 0 3.7 5
2637 3011 2278 3.33 5 8.33 0 0
2659 3040 2270 3.33 0 -1.66 16.67 0
2855 3255 2220 26.67 -3.32 16.67 -3.69 0
2862 3263 2218 0 5 -1.66 16.67 -1.66
2942 3357 2198 0 5 5 9.26 0
3827 4380 2016 20 0 0 0 0
4088 4679 1971 3.33 5 0 -5.55 1.67
4252 4866 1941 0 0 0 5.56 0
4760 5443 1857 1.11 6.67 -10 7.41 -6.66
4809 5504 1849 14.44 3.33 -1.66 0 0
4925 5633 1830 6.67 3.33 -3.32 3.7 -5
5170 5916 1786 11.11 0 0 0 0
5607 6427 1713 0 0 -1.66 -1.84 5
6003 6866 1645 0 0 0 3.7 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 1) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 4)
12 234 4331 46.67 6.67 15 24.07 0
34 435 3760 0 0 5 40.74 5
50 570 3528 13.33 0 5 35.19 1.67
53 606 3477 0 10 0 35.19 0
58 632 3450 0 8.33 10 31.48 0
60 656 3425 45.56 0 0 22.22 0
182 1858 2628 45.56 0 0 0 0
187 1909 2611 32.22 0 -1.66 -1.84 0
194 1968 2588 31.11 5 -1.66 0 0
226 2211 2498 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33
244 2369 2448 6.67 0 13.33 7.41 5
246 2375 2446 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33
325 3231 2225 12.22 0 11.67 3.7 0
383 3712 2134 12.22 0 0 0 0
449 4320 2026 -1.1 0 3.33 14.81 0
486 4699 1968 11.11 0 5 3.7 -5
515 5034 1914 4.44 0 0 3.7 0
581 5705 1817 5.56 0 0 0 0
607 5887 1790 6.67 0 0 3.7 0
633 6140 1757 8.89 1.67 3.33 0 -1.66
652 6320 1731 6.67 0 0 0 0
710 6975 1626 0 1.67 -5 0 0
6263 7157 1591 0 0 1.67 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش  طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 1) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 3) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 4)
107 4679 1971 0 -1.66 5 5.56 0
111 4866 1941 0 0 0 0 8.33
128 5452 1856 10 0 8.33 0 0

 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش سازه بدنه خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 4) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3)
24 26 6394 48.89 5 0 55.56 20
45 48 5999 43.33 0 38.33 40.74 10
53 56 5920 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33
61 65 5764 34.44 5 0 42.59 25
68 72 5677 0 43.33 61.67 0 0
76 80 5607 25.56 31.67 16.67 27.78 0
81 85 5564 0 0 28.33 46.3 25
121 129 5181 0 21.67 30 33.33 0
127 135 5158 0 5 40 16.67 31.67
189 204 4690 6.67 0 0 44.44 18.33
247 273 4380 57.78 16.67 5 11.11 5
309 341 4189 30 20 0 20.37 1.67
428 480 3871 0 -1.66 5 37.04 10
445 500 3840 14.44 10 8.33 25.93 5
540 606 3684 18.89 0 6.67 22.22 10
543 611 3676 3.33 10 18.33 14.81 5
587 666 3579 0 0 1.67 27.78 10
618 700 3530 0 -3.32 26.67 12.96 8.33
693 781 3417 55.56 11.67 0 0 0
770 879 3320 72.22 0 -3.32 5.56 0
867 993 3201 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33
945 1080 3138 -1.1 13.33 1.67 20.37 1.67
957 1092 3132 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5
971 1109 3119 10 5 -3.32 3.7 18.33
1334 1524 2859 0 0 -8.32 7.41 25
1914 2177 2588 26.67 -1.66 -3.32 11.11 0
1975 2245 2568 0 0 0 20.37 0
2379 2708 2427 25.56 0 -5 -3.69 10
2685 3058 2327 10 6.67 8.33 -5.55 -3.32
2918 3326 2267 6.67 0 0 3.7 5
3132 3575 2213 10 0 1.67 9.26 -3.32
3343 3826 2159 0 0 3.33 1.85 5
4135 4733 2001 20 0 0 0 0
4177 4779 1992 2.22 0 6.67 0 0
4255 4873 1976 16.67 0 0 0 0
4563 5218 1918 1.11 6.67 -10 7.41 -6.66
4651 5320 1901 3.33 5 0 -5.55 1.67
5106 5838 1824 14.44 3.33 -1.66 0 0
5902 6757 1683 0 0 0 3.7 0
6615 7502 1493 -10 6.67 0 -11.1 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش سازه بدنه خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 4) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3)
13 195 4746 46.67 6.67 15 24.07 0
27 343 4179 0 0 5 40.74 5
34 452 3927 13.33 0 5 35.19 1.67
40 471 3902 0 8.33 10 31.48 0
44 512 3826 0 10 0 35.19 0
61 642 3619 45.56 0 0 22.22 0
204 2029 2636 6.67 0 13.33 7.41 5
214 2163 2593 45.56 0 0 0 0
222 2253 2566 32.22 0 -1.66 -1.84 0
232 2308 2546 31.11 5 -1.66 0 0
273 2728 2419 12.22 0 11.67 3.7 0
342 3394 2253 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33
360 3517 2227 -1.1 0 3.33 14.81 0
367 3568 2215 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33
416 4023 2125 12.22 0 0 0 0
426 4133 2106 11.11 0 5 3.7 -5
518 5030 1950 4.44 0 0 3.7 0
595 5842 1823 6.67 0 0 3.7 0
597 5909 1812 5.56 0 0 0 0
601 5941 1806 8.89 1.67 3.33 0 -1.66
674 6496 1725 6.67 0 0 0 0
6229 7116 1615 0 0 1.67 0 0
6283 7170 1598 0 1.67 -5 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش سازه بدنه خودرو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 3) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 4) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3)
97 4161 2101 0 -1.66 5 5.56 0
117 4944 1967 10 0 8.33 0 0
139 5860 1820 0 0 0 0 8.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 2)
28 29 6571 0 43.33 61.67 0 0 0
36 37 6324 6.67 0 0 44.44 18.33 50
43 45 6141 0 5 40 16.67 31.67 0
48 50 6045 43.33 0 38.33 40.74 10 0
56 58 5906 0 0 28.33 46.3 25 0
61 63 5866 48.89 5 0 55.56 20 0
83 86 5635 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33 0
92 95 5556 34.44 5 0 42.59 25 0
110 115 5390 25.56 31.67 16.67 27.78 0 0
127 134 5226 0 21.67 30 33.33 0 0
216 233 4605 31.11 0 0 16.67 0 55
248 272 4421 0 0 0 20.37 0 56.67
361 393 4116 57.78 16.67 5 11.11 5 0
439 486 3924 0 -3.32 26.67 12.96 8.33 0
469 528 3845 3.33 10 18.33 14.81 5 0
486 547 3825 30 20 0 20.37 1.67 0
553 625 3699 0 -1.66 5 37.04 10 0
570 645 3676 14.44 10 8.33 25.93 5 0
608 691 3626 0 0 -8.32 7.41 25 11.67
619 705 3611 18.89 0 6.67 22.22 10 0
693 788 3501 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5 18.33
719 814 3466 0 0 1.67 27.78 10 0
742 841 3437 55.56 -6.66 13.33 -11.1 13.33 0
792 899 3366 16.67 0 0 0 0 40
806 916 3355 15.56 20 13.33 -11.1 6.67 0
812 922 3349 10 5 -3.32 3.7 18.33 0
962 1089 3205 6.67 0 0 3.7 5 25
1294 1472 2954 0 -1.66 11.67 0 18.33 0
1563 1777 2814 31.11 6.67 -1.66 -1.84 -1.66 11.67
1866 2122 2668 10 8.33 11.67 5.56 0 0
1885 2142 2659 0 5 10 16.67 -5 0
2001 2282 2606 0 3.33 -1.66 18.52 1.67 0
2097 2385 2568 61.11 0 0 -1.84 0 0
2167 2467 2546 26.67 -3.32 16.67 -3.69 0 0
2703 3065 2381 25.56 0 -5 -3.69 10 -5
2979 3393 2302 26.67 -1.66 -3.32 11.11 0 0
3279 3742 2228 -10 6.67 0 -11.1 6.67 13.33
3792 4334 2116 0 0 0 -3.69 10 0
3847 4406 2101 28.89 -1.66 -10 3.7 -1.66 0
4145 4742 2045 10 0 1.67 9.26 -3.32 0
4624 5295 1962 -3.32 -10 0 -11.1 8.33 11.67
4661 5336 1954 3.33 5 0 -5.55 1.67 0
4803 5490 1933 0 0 0 5.56 0 0
5256 6003 1854 6.67 3.33 -3.32 3.7 -5 3.33
5759 6580 1767 6.67 1.67 3.33 0 0 0
6304 7205 1655 5.56 0 0 0 0 0
6366 7277 1641 22.22 0 -5 -1.84 0 0
6775 7751 1505 0 -8.32 -11.66 1.85 -5 13.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 2)
18 268 4440 46.67 6.67 15 24.07 0 0
26 378 4150 0 10 0 35.19 0 20
48 515 3870 0 0 5 40.74 5 0
61 642 3679 0 8.33 10 31.48 0 0
76 757 3551 13.33 0 5 35.19 1.67 0
117 1196 3124 45.56 0 0 22.22 0 0
180 1802 2802 6.67 0 13.33 7.41 5 0
211 2142 2659 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33 0
259 2652 2484 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33 0
261 2656 2483 12.22 0 11.67 3.7 0 0
288 2963 2403 32.22 0 -1.66 -1.84 0 0
300 3083 2376 31.11 5 -1.66 0 0 0
304 3153 2359 45.56 0 0 0 0 0
476 4565 2074 -1.1 0 3.33 14.81 0 -1.66
479 4606 2068 4.44 0 0 3.7 0 5
481 4641 2062 12.22 0 0 0 0 0
494 4777 2039 8.89 1.67 3.33 0 -1.66 6.67
497 4806 2034 0 0 0 0 0 15
499 4825 2030 11.11 0 5 3.7 -5 0
603 5874 1876 0 1.67 -5 0 0 8.33
659 6450 1785 5.56 0 0 0 0 0
681 6712 1745 6.67 0 0 3.7 0 0
707 7034 1691 6.67 0 0 0 0 0
740 7283 1639 0 0 1.67 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مکاترونیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 2) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 3) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 2)
99 4368 2109 0 -1.66 5 5.56 0 0
112 4793 2036 10 0 8.33 0 0 0
119 5182 1977 0 0 0 0 8.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 1) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 1) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 4)
12 12 8357 6.67 0 0 44.44 18.33 50
18 18 7427 31.11 0 0 16.67 0 55
19 19 7270 0 0 0 20.37 0 56.67
85 93 5730 0 43.33 61.67 0 0 0
99 109 5620 48.89 5 0 55.56 20 0
116 127 5512 25.56 31.67 16.67 27.78 0 0
140 157 5340 16.67 0 0 0 0 40
145 163 5309 43.33 0 38.33 40.74 10 0
196 215 5033 34.44 5 0 42.59 25 0
197 216 5032 41.11 -3.32 -3.32 50 28.33 0
206 226 5001 0 21.67 30 33.33 0 0
237 260 4852 0 0 0 0 0 35
267 292 4759 0 0 28.33 46.3 25 0
372 411 4420 0 5 40 16.67 31.67 0
377 417 4408 27.78 -1.66 -3.32 20.37 5 18.33
429 472 4275 6.67 0 0 3.7 5 25
476 532 4163 57.78 16.67 5 11.11 5 0
515 578 4088 30 20 0 20.37 1.67 0
867 981 3592 14.44 10 8.33 25.93 5 0
930 1051 3534 31.11 6.67 -1.66 -1.84 -1.66 11.67
932 1053 3532 6.67 11.67 -3.32 -1.84 -11.66 16.67
980 1105 3489 3.33 10 18.33 14.81 5 0
1135 1277 3342 55.56 11.67 0 0 0 0
1175 1325 3304 18.89 0 6.67 22.22 10 0
1257 1422 3237 0 0 1.67 27.78 10 0
1556 1761 3016 15.56 20 13.33 -11.1 6.67 0
2225 2532 2685 0 0 -1.66 -1.84 5 13.33
2313 2631 2654 0 0 0 3.7 0 11.67
2336 2657 2647 20 0 0 0 0 8.33
2375 2696 2632 -10 6.67 0 -11.1 6.67 13.33
2525 2869 2577 0 -1.66 0 1.85 -5 11.67
2799 3188 2479 0 0 3.33 1.85 5 5
3060 3486 2402 2.22 6.67 -3.32 3.7 3.33 3.33
3233 3682 2350 25.56 0 0 0 0 0
3358 3823 2319 3.33 0 -1.66 16.67 0 0
3380 3849 2312 0 5 5 9.26 0 0
3389 3861 2309 0 -8.32 -11.66 1.85 -5 13.33
3415 3893 2302 3.33 5 8.33 0 0 -1.66
4268 4858 2106 31.11 0 0 -1.84 3.33 -3.32
4323 4919 2094 0 -1.66 11.67 0 18.33 0
5115 5721 1953 -1.1 -5 0 0 -5 5
5382 5988 1907 12.22 5 0 0 0 0
6013 6619 1794 20 0 0 1.85 0 0
6245 6851 1756 0 0 0 -3.69 10 0
6362 6968 1734 6.67 1.67 3.33 0 0 0
6435 7041 1723 22.22 0 -5 -1.84 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 5 درصد گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 1) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 1) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 4)
14 146 5377 0 10 0 35.19 0 20
33 401 4450 46.67 6.67 15 24.07 0 0
75 763 3822 0 0 5 40.74 5 0
81 852 3722 0 8.33 10 31.48 0 0
93 949 3621 13.33 0 5 35.19 1.67 0
115 1260 3352 45.56 0 0 22.22 0 0
230 2330 2759 0 0 0 0 0 15
308 3137 2496 31.11 5 -1.66 0 0 0
312 3172 2485 32.22 0 -1.66 -1.84 0 0
321 3229 2467 45.56 0 0 0 0 0
337 3341 2437 6.67 0 13.33 7.41 5 0
356 3639 2361 8.89 1.67 3.33 0 -1.66 6.67
367 3733 2340 4.44 0 0 3.7 0 5
374 3801 2325 0 1.67 -5 0 0 8.33
377 3838 2315 12.22 0 11.67 3.7 0 0
486 4931 2092 12.22 0 0 0 0 0
488 4983 2082 -1.1 3.33 -6.66 -1.84 13.33 0
4427 5033 2074 6.67 6.67 6.67 -18.51 13.33 0
4438 5044 2072 11.11 0 5 3.7 -5 0
4580 5186 2046 -1.1 0 3.33 14.81 0 -1.66
5993 6599 1798 5.56 0 0 0 0 0
6099 6705 1781 6.67 0 0 3.7 0 0
6516 7122 1707 6.67 0 0 0 0 0
6974 7580 1608 0 0 1.67 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 1400 - سهمیه 25 درصد گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) ریاضیات /ریاضی عمومی 1و2-معادلات دیفرانسیل -ریاضی مهندسی / (ضریب 2) حرارت وسیالات /ترمودینامیک -مکانیک سیالات -انتقال حرارت / (ضریب 1) جامدات /استاتیک -مقاومت مصالح -طراحی اجزا/ (ضریب 2) دینامیک وارتعاشات /دینامیک -ارتعاشات -دینامیک ماشین -کنترل / (ضریب 1) ساخت وتولید/ماشین ابزار-قالب پرس -علم مواد-تولیدمخصوص -هیدرولی (ضریب 4)
4604 5210 2041 0 -1.66 5 5.56 0 0
5398 6004 1905 10 0 8.33 0 0 0
6633 7239 1687 0 0 0 0 8.33 0

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک - کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مکانیک 99، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک قرار داده شده است.

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش ساخت و تولید سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش طراحی کاربردی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 99 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 99 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش تبدیل انرژی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش سیستم محرکه خودرو سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 99 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 99 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ​سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش سازه بدنه خودرو سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش مکاترونیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 99 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه آزاد گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

همچنین برای مشاهده نمونه کارنامه های ارشد مکانیک سال های 98 و قبل از آن می توانید روی لینک زیر کلیک کنید.

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 98

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش ساخت و تولید

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش ساخت و تولید مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 99 - کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) ساخت و تولید (ضریب 4)
24 26 6804 0 10.53 0 30 18.33 36.84
27 29 6708 22.22 0 0 30 0 50.88
34 36 6552 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67 0
45 48 6338 26.67 29.82 20 43.33 18.33 0
60 67 5978 0 19.3 0 23.33 0 33.33
66 75 5849 0 8.77 36.67 55 20 0
70 80 5795 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33 0
85 97 5676 0 0 11.67 71.67 21.67 0
136 155 5255 45.56 0 0 0 0 40.35
137 156 5250 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67 1.75
137 156 5250 7.78 10.53 0 30 35 8.77
160 180 5162 6.67 10.53 45 23.33 15 0
163 184 5131 0 10.53 23.33 55 5 0
182 204 5067 27.78 0 16.67 43.33 0 8.77
240 265 4853 2.22 8.77 20 -6.66 -13.32 31.58
361 408 4342 12.22 0 28.33 21.67 25 0
435 493 4152 0 -3.5 3.33 26.67 45 0
455 515 4117 0 5.26 28.33 35 0 0
542 623 3944 -2.21 -5.25 1.67 10 0 28.07
590 673 3863 22.22 15.79 0 33.33 1.67 0
603 690 3833 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67 -3.5
695 803 3694 0 5.26 18.33 31.67 0 0
734 846 3649 -1.1 0 26.67 11.67 20 0
741 853 3639 16.67 3.51 15 25 0 0
785 903 3590 13.33 0 0 28.33 21.67 0
829 957 3530 7.78 -5.25 6.67 6.67 -6.66 22.81
918 1060 3430 1.11 8.77 0 20 10 0
964 1122 3370 -2.21 15.79 20 -13.32 -6.66 8.77
995 1160 3336 0 -19.29 8.33 20 28.33 0
1119 1297 3238 0 0 1.67 38.33 0 0
1659 1906 2891 -5.55 0 -1.66 3.33 0 14.04
1865 2143 2787 0 14.04 5 8.33 5 0
1917 2201 2768 -2.21 7.02 -3.32 6.67 10 7.02
1962 2256 2744 -4.43 1.75 8.33 20 6.67 -1.74
2020 2325 2716 0 10.53 0 0 0 7.02
2042 2353 2709 0 0 13.33 13.33 5 0
2063 2377 2700 0 8.77 0 0 0 12.28
2344 2688 2599 0 8.77 5 6.67 3.33 0
2399 2755 2580 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5 0
2500 2872 2537 20 -3.5 5 3.33 5 0
2688 3090 2465 26.67 0 8.33 0 0 0
2702 3106 2458 35.56 -3.5 3.33 8.33 5 1.75
2747 3155 2440 -2.21 -1.74 15 -6.66 13.33 3.51
2838 3257 2409 10 0 8.33 -5 8.33 -1.74
3125 3581 2332 3.33 0 -3.32 13.33 3.33 0
3281 3759 2290 5.56 3.51 11.67 1.67 -1.66 0
3598 4119 2217 2.22 0 5 5 0 0
3639 4167 2205 26.67 0 0 -1.66 0 3.51
3668 4199 2198 -6.66 8.77 6.67 -6.66 -13.32 1.75
3678 4209 2196 8.89 8.77 -13.32 -6.66 10 0
3799 4342 2169 13.33 -7.01 10 -5 -5 0
3927 4488 2140 0 -1.74 -1.66 15 0 0
4717 5383 1987 4.44 -3.5 3.33 -1.66 16.67 0
4910 5595 1956 28.89 0 0 0 0 0
5570 6333 1850 6.67 3.51 0 0 0 0
5893 6695 1797 0 -3.5 -1.66 -8.32 5 5.26
6914 7884 1610 0 -1.74 5 3.33 -3.32 -5.25
7072 8069 1570 6.67 -1.74 0 0 0 -1.74
7189 8206 1533 4.44 0 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) ساخت و تولید (ضریب 4)
17 188 5116 14.44 8.77 0 48.33 0 12.28
29 355 4528 3.33 0 0 0 0 40.35
31 362 4497 0 10.53 25 16.67 26.67 0
118 1090 3401 0 31.58 3.33 0 8.33 0
134 1214 3291 0 15.79 5 20 0 0
163 1576 3057 60 19.3 -5 1.67 -8.32 0
169 1625 3031 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67 10.53
171 1657 3009 3.33 -5.25 -6.66 6.67 -20 22.81
172 1671 3003 0 3.51 0 0 0 15.79
175 1703 2988 43.33 0 10 15 0 0
271 2587 2629 3.33 0 16.67 0 10 0
326 3146 2443 37.78 1.75 1.67 0 -3.32 3.51
339 3326 2386 3.33 7.02 -5 -5 15 0
349 3416 2367 0 -5.25 26.67 1.67 0 0
469 4712 2099 4.44 0 0 5 8.33 0
496 5000 2050 15.56 -5.25 -3.32 0 0 7.02
513 5186 2021 -2.21 -1.74 5 -1.66 0 3.51
537 5404 1984 1.11 0 8.33 -5 3.33 0
566 5860 1918 0 0 6.67 5 0 0
636 6720 1794 13.33 0 0 0 0 0
638 6758 1789 0 0 0 -1.66 10 0
639 6770 1787 4.44 0 0 0 0 0
655 6907 1765 0 -1.74 5 5 0 0
713 7481 1678 -8.88 -1.74 1.67 -10 -8.32 8.77
731 7628 1654 8.89 0 0 0 -1.66 -3.5
773 8042 1576 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66 -1.74

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2) ساخت و تولید (ضریب 4)
122 5081 2038 0 0 0 -1.66 0 7.02
154 6196 1867 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67 3.51
210 7838 1619 0 1.75 -1.66 3.33 0 0

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش طراحی کاربردی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش طراحی کاربردی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
24 24 6993 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67
44 50 6223 26.67 29.82 20 43.33 18.33
55 63 6115 0 8.77 36.67 55 20
57 65 6107 0 0 11.67 71.67 21.67
66 76 5972 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33
121 139 5297 6.67 10.53 45 23.33 15
147 169 5110 0 10.53 23.33 55 5
158 180 5039 7.78 10.53 0 30 35
176 201 4943 0 -3.5 3.33 26.67 45
200 227 4800 12.22 0 28.33 21.67 25
247 280 4551 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67
267 301 4477 27.78 0 16.67 43.33 0
321 368 4238 0 10.53 0 30 18.33
356 411 4085 0 5.26 28.33 35 0
388 449 4010 -1.1 0 26.67 11.67 20
403 466 3978 13.33 0 0 28.33 21.67
414 478 3953 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67
423 488 3939 0 -19.29 8.33 20 28.33
546 630 3672 22.22 15.79 0 33.33 1.67
559 646 3651 0 5.26 18.33 31.67 0
580 669 3621 16.67 3.51 15 25 0
601 692 3584 -2.21 8.77 15 -5 28.33
678 780 3471 1.11 8.77 0 20 10
824 950 3273 0 0 1.67 38.33 0
844 974 3248 0 1.75 10 26.67 3.33
879 1014 3222 0 19.3 0 23.33 0
1097 1256 3024 -2.21 -5.25 20 6.67 6.67
1154 1322 2976 22.22 0 0 30 0
1283 1474 2887 -4.43 1.75 8.33 20 6.67
1610 1848 2687 0 0 11.67 15 0
1677 1928 2651 20 -3.5 5 3.33 5
2060 2368 2478 26.67 0 8.33 0 0
2131 2449 2451 35.56 -3.5 3.33 8.33 5
2235 2559 2418 -2.21 -1.74 15 -6.66 13.33
2593 2977 2306 -2.21 7.02 -3.32 6.67 10
2662 3054 2286 4.44 -3.5 3.33 -1.66 16.67
2703 3099 2278 -20 15.79 -20 -6.66 13.33
2737 3136 2270 0 5.26 3.33 0 5
2882 3301 2233 5.56 3.51 11.67 1.67 -1.66
2962 3393 2214 8.89 8.77 -13.32 -6.66 10
3552 4045 2086 -2.21 -1.74 10 -6.66 5
3732 4256 2052 6.67 -3.5 11.67 0 0
4244 4830 1964 28.89 0 0 0 0
4609 5231 1911 -2.21 0 18.33 -11.66 0
4616 5240 1910 -2.21 -1.74 3.33 3.33 0
4693 5326 1898 6.67 -1.74 1.67 6.67 0
4781 5424 1887 12.22 -3.5 -6.66 -5 10
4828 5477 1877 4.44 0 -3.32 0 0
5428 6157 1795 6.67 3.51 0 0 0
5934 6730 1723 5.56 0 0 5 0
5971 6775 1718 0 -1.74 5 3.33 -3.32
6417 7287 1650 0 8.77 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
21 226 4802 0 10.53 25 16.67 26.67
39 395 4114 14.44 8.77 0 48.33 0
119 1206 3059 0 15.79 5 20 0
123 1235 3032 0 31.58 3.33 0 8.33
126 1261 3021 43.33 0 10 15 0
165 1609 2806 3.33 0 16.67 0 10
188 1812 2706 60 19.3 -5 1.67 -8.32
232 2257 2518 3.33 7.02 -5 -5 15
258 2556 2419 0 -5.25 26.67 1.67 0
332 3272 2242 4.44 0 0 5 8.33
345 3366 2221 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67
373 3730 2145 37.78 1.75 1.67 0 -3.32
424 4310 2043 1.11 0 8.33 -5 3.33
478 4906 1953 0 0 0 -1.66 10
494 5115 1927 0 0 6.67 5 0
572 6133 1797 13.33 0 0 0 0
580 6209 1789 4.44 0 0 0 0
585 6253 1783 0 -1.74 5 5 0
591 6299 1778 0 3.51 0 0 0
595 6338 1774 -2.21 -1.74 5 -1.66 0
632 6743 1722 8.89 0 0 0 -1.66
681 7242 1657 5.56 -3.5 3.33 -5 0
698 7368 1638 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66
738 7823 1564 15.56 -5.25 -3.32 0 0
752 7914 1542 3.33 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 99

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
166 6638 1736 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67
199 7673 1592 0 1.75 -1.66 3.33 0

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش تبدیل انرژی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش تبدیل انرژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 99

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
18 18 7287 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67
45 52 6249 26.67 29.82 20 43.33 18.33
46 53 6248 0 8.77 36.67 55 20
59 69 6000 6.67 10.53 45 23.33 15
66 77 5925 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33
114 130 5446 0 0 11.67 71.67 21.67
153 179 5117 0 10.53 23.33 55 5
172 200 4980 12.22 0 28.33 21.67 25
269 308 4496 27.78 0 16.67 43.33 0
286 327 4429 0 5.26 28.33 35 0
289 330 4417 7.78 10.53 0 30 35
314 362 4293 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67
321 370 4282 -1.1 0 26.67 11.67 20
333 384 4245 0 -3.5 3.33 26.67 45
447 512 3974 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67
525 601 3796 0 5.26 18.33 31.67 0
528 604 3794 0 10.53 0 30 18.33
535 611 3773 16.67 3.51 15 25 0
571 654 3712 4.44 14.04 23.33 -1.66 0
593 681 3672 -2.21 8.77 15 -5 28.33
644 739 3584 0 -19.29 8.33 20 28.33
741 844 3483 13.33 0 0 28.33 21.67
763 870 3450 22.22 15.79 0 33.33 1.67
858 983 3333 -2.21 -5.25 20 6.67 6.67
981 1121 3211 1.11 8.77 0 20 10
996 1138 3196 0 1.75 10 26.67 3.33
1044 1195 3152 46.67 0 6.67 5 11.67
1082 1241 3122 6.67 0 25 0 0
1323 1521 2936 0 0 13.33 13.33 5
1534 1773 2815 -4.43 1.75 8.33 20 6.67
1704 1962 2734 10 0 8.33 -5 8.33
1750 2014 2715 26.67 0 8.33 0 0
1860 2139 2658 11.11 1.75 6.67 0 15
1895 2176 2644 -2.21 -1.74 15 -6.66 13.33
2072 2376 2577 0 8.77 5 6.67 3.33
2140 2455 2547 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5
2225 2549 2520 5.56 3.51 11.67 1.67 -1.66
2353 2693 2476 13.33 -7.01 10 -5 -5
2439 2792 2446 35.56 -3.5 3.33 8.33 5
2827 3240 2325 6.67 -3.5 11.67 0 0
2867 3282 2315 0 5.26 3.33 0 5
2921 3345 2301 0 -3.5 13.33 5 0
2937 3364 2297 2.22 0 5 5 0
3706 4221 2117 18.89 -1.74 6.67 0 0
3806 4334 2098 0 -3.5 5 3.33 0
3930 4473 2073 8.89 8.77 -13.32 -6.66 10
3969 4517 2066 -3.32 5.26 8.33 -1.66 0
4156 4730 2032 4.44 0 1.67 8.33 3.33
4165 4739 2031 -20 15.79 -20 -6.66 13.33
4339 4928 2002 0 -1.74 -1.66 15 0
4557 5172 1964 7.78 -5.25 6.67 6.67 -6.66
4946 5622 1900 -6.66 1.75 -6.66 20 -6.66
5469 6229 1814 0 -1.74 5 3.33 -3.32
5558 6331 1801 -5.55 0 -1.66 3.33 0
5854 6670 1755 12.22 -3.5 -6.66 -5 10
7033 8009 1543 4.44 0 0 0 0
7136 8124 1511 0 -3.5 0 3.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 99

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
23 203 4963 0 10.53 25 16.67 26.67
64 649 3721 14.44 8.77 0 48.33 0
115 1157 3182 43.33 0 10 15 0
116 1177 3165 0 31.58 3.33 0 8.33
127 1295 3081 3.33 0 16.67 0 10
131 1335 3059 0 15.79 5 20 0
140 1405 3007 0 -5.25 26.67 1.67 0
169 1628 2879 60 19.3 -5 1.67 -8.32
314 3062 2370 3.33 7.02 -5 -5 15
355 3474 2272 37.78 1.75 1.67 0 -3.32
371 3646 2228 1.11 0 8.33 -5 3.33
420 4283 2107 4.44 0 0 5 8.33
457 4722 2034 0 0 6.67 5 0
478 5021 1987 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67
535 5667 1893 -2.21 -1.74 5 -1.66 0
567 5962 1849 0 0 0 -1.66 10
568 5970 1848 0 -1.74 5 5 0
576 6030 1840 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66
593 6193 1820 13.33 0 0 0 0
611 6363 1797 4.44 0 0 0 0
614 6382 1795 0 3.51 0 0 0
638 6598 1765 5.56 -3.5 3.33 -5 0
655 6760 1744 8.89 0 0 0 -1.66
758 7984 1551 15.56 -5.25 -3.32 0 0
759 7993 1548 3.33 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 99

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
164 6238 1813 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67
211 7972 1554 0 1.75 -1.66 3.33 0

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش بیومکانیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 99

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک می توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 4) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
12 12 7452 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67 0 0 0
40 42 6487 26.67 29.82 20 43.33 18.33 0 0 0
45 48 6402 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33 0 0 0
88 99 5720 0 8.77 36.67 55 20 0 0 0
114 130 5503 0 0 11.67 71.67 21.67 0 0 0
126 144 5385 0 10.53 0 30 18.33 36.84 0 0
153 173 5211 6.67 10.53 45 23.33 15 0 0 0
166 189 5098 22.22 0 0 30 0 50.88 0 0
185 211 5009 27.78 0 16.67 43.33 0 8.77 0 -26.66
199 226 4961 0 10.53 23.33 55 5 0 0 0
204 231 4950 7.78 10.53 0 30 35 8.77 0 0
242 273 4824 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67 1.75 0 -20
277 313 4649 0 19.3 0 23.33 0 33.33 0 0
315 358 4501 12.22 0 28.33 21.67 25 0 0 0
339 387 4412 45.56 0 0 0 0 40.35 0 0
438 495 4135 0 -3.5 3.33 26.67 45 0 0 0
496 563 4028 0 5.26 28.33 35 0 0 0 0
520 590 3994 22.22 15.79 0 33.33 1.67 0 0 0
628 717 3786 16.67 3.51 15 25 0 0 0 0
644 737 3754 2.22 8.77 20 -6.66 -13.32 31.58 0 0
673 773 3705 13.33 0 0 28.33 21.67 0 0 0
682 782 3695 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67 -3.5 0 0
707 812 3661 -1.1 0 26.67 11.67 20 0 0 0
708 813 3660 0 0 11.67 15 0 0 -1.66 26.67
758 870 3602 0 5.26 18.33 31.67 0 0 0 0
850 977 3498 46.67 0 6.67 5 11.67 0 0 0
939 1082 3417 -2.21 -5.25 20 6.67 6.67 1.75 6.67 13.33
1031 1191 3334 4.44 14.04 23.33 -1.66 0 0 0 0
1664 1915 2927 35.56 -3.5 3.33 8.33 5 1.75 8.33 0
1735 1997 2896 28.89 0 0 0 0 0 10 5
1780 2050 2872 17.78 5.26 6.67 10 0 0 0 0
1914 2199 2812 7.78 -5.25 6.67 6.67 -6.66 22.81 0 0
1978 2270 2791 13.33 -7.01 10 -5 -5 0 -3.32 10
2145 2473 2711 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5 0 0 1.67
2191 2522 2692 0 0 13.33 13.33 5 0 0 0
2589 2977 2554 0 8.77 5 6.67 3.33 0 0 0
2853 3265 2478 -2.21 -1.74 3.33 3.33 0 15.79 -3.32 5
2909 3330 2463 -2.21 7.02 -3.32 6.67 10 7.02 0 -5
3017 3455 2431 26.67 0 0 -1.66 0 3.51 0 0
3147 3603 2392 -2.21 1.75 -5 0 16.67 -10.52 -1.66 -13.32
3288 3760 2357 5.56 3.51 11.67 1.67 -1.66 0 0 0
3394 3874 2337 3.33 0 -3.32 13.33 3.33 0 0 0
3431 3913 2328 2.22 0 5 5 0 0 -3.32 3.33
3530 4030 2307 7.78 0 15 3.33 0 0 0 0
3861 4393 2239 0 5.26 3.33 0 5 -1.74 3.33 -1.66
3861 4393 2239 -2.21 0 18.33 -11.66 0 -3.5 6.67 1.67
3906 4446 2229 0 8.77 0 0 0 12.28 0 0
4045 4603 2199 14.44 3.51 0 5 0 1.75 0 0
4189 4766 2170 18.89 -1.74 6.67 0 0 0 0 0
4301 4893 2148 -11.1 1.75 0 26.67 0 0 0 0
4341 4944 2139 15.56 -8.76 -6.66 0 -6.66 8.77 0 0
4411 5022 2127 6.67 -3.5 11.67 0 0 0 0 0
4584 5218 2097 0 -1.74 -1.66 15 0 0 0 0
4711 5357 2078 4.44 0 1.67 8.33 3.33 0 0 0
4716 5362 2077 4.44 -3.5 3.33 -1.66 16.67 0 0 0
5208 5920 1995 0 -3.5 5 3.33 0 0 0 0
5650 6419 1923 6.67 3.51 0 0 0 0 0 0
5887 6688 1887 -3.32 5.26 8.33 -1.66 0 0 0 0
6786 7706 1745 2.22 0 0 -1.66 0 0 0 0
6801 7723 1743 0 0 0 1.67 1.67 -1.74 0 0
7258 8253 1662 0 -1.74 5 3.33 -3.32 -5.25 0 0
7412 8438 1634 0 -3.5 -1.66 -8.32 5 5.26 0 0
7627 8690 1583 0 -3.5 0 3.33 0 -1.74 1.67 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - نمونه کارنامه سهمیه 5 درصدی گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 99

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک می توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 4) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
25 305 4690 14.44 8.77 0 48.33 0 12.28 0 0
36 370 4468 0 10.53 25 16.67 26.67 0 0 0
65 698 3808 60 19.3 -5 1.67 -8.32 0 0 -5
95 959 3520 43.33 0 10 15 0 0 0 0
125 1188 3335 37.78 1.75 1.67 0 -3.32 3.51 13.33 3.33
128 1248 3292 0 31.58 3.33 0 8.33 0 0 0
147 1425 3176 0 15.79 5 20 0 0 0 0
154 1503 3136 3.33 0 0 0 0 40.35 0 0
265 2498 2703 3.33 0 16.67 0 10 0 5 0
279 2670 2645 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66 -1.74 10 11.67
320 3163 2503 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67 10.53 0 0
350 3468 2427 0 3.51 0 0 0 15.79 0 0
350 3468 2427 3.33 7.02 -5 -5 15 0 0 0
359 3561 2403 0 -5.25 26.67 1.67 0 0 0 0
433 4457 2227 13.33 0 0 0 0 0 0 6.67
439 4520 2214 3.33 -5.25 -6.66 6.67 -20 22.81 -26.66 6.67
474 4864 2152 4.44 0 0 5 8.33 0 0 0
552 5732 2022 1.11 0 8.33 -5 3.33 0 0 0
562 5829 2008 15.56 -5.25 -3.32 0 0 7.02 0 0
612 6376 1929 8.89 0 0 0 -1.66 -3.5 1.67 0
625 6502 1912 0 0 6.67 5 0 0 0 0
640 6682 1888 -2.21 -1.74 5 -1.66 0 3.51 0 0
688 7293 1804 0 0 0 -1.66 10 0 0 0
705 7518 1772 4.44 0 0 0 0 0 0 -6.66
715 7617 1758 0 -1.74 5 5 0 0 0 0
740 7833 1726 5.56 -3.5 3.33 -5 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - نمونه کارنامه سهمیه 25 درصدی گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 99

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک می توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 4) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
184 7381 1792 0 0 0 -1.66 0 7.02 0 0
195 7695 1746 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67 3.51 3.33 -1.66
238 8605 1601 0 1.75 -1.66 3.33 0 0 0 0

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش سیستم محرکه خودرو

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش تبدیل انرژی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
13 13 7358 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67
37 39 6401 26.67 29.82 20 43.33 18.33
47 52 6147 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33
62 70 5899 0 8.77 36.67 55 20
100 112 5503 6.67 10.53 45 23.33 15
107 119 5430 0 0 11.67 71.67 21.67
150 171 5078 0 10.53 23.33 55 5
228 258 4680 27.78 0 16.67 43.33 0
241 272 4619 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67
248 279 4589 12.22 0 28.33 21.67 25
286 324 4375 7.78 10.53 0 30 35
321 363 4248 0 5.26 28.33 35 0
442 502 3934 0 -3.5 3.33 26.67 45
480 550 3842 22.22 15.79 0 33.33 1.67
486 556 3835 16.67 3.51 15 25 0
487 558 3834 0 10.53 0 30 18.33
496 570 3814 -1.1 0 26.67 11.67 20
517 592 3769 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67
540 617 3730 0 5.26 18.33 31.67 0
671 771 3525 13.33 0 0 28.33 21.67
672 773 3520 4.44 14.04 23.33 -1.66 0
837 962 3337 46.67 0 6.67 5 11.67
865 993 3310 0 19.3 0 23.33 0
882 1011 3285 0 -19.29 8.33 20 28.33
893 1023 3274 1.11 8.77 0 20 10
904 1035 3265 -2.21 8.77 15 -5 28.33
1417 1623 2878 -2.21 15.79 20 -13.32 -6.66
1530 1756 2806 26.67 0 8.33 0 0
1577 1813 2780 0 0 13.33 13.33 5
1656 1907 2739 2.22 8.77 20 -6.66 -13.32
1685 1938 2728 0 0 11.67 15 0
1738 1998 2700 45.56 0 0 0 0
1841 2123 2656 35.56 -3.5 3.33 8.33 5
2131 2456 2539 11.11 1.75 6.67 0 15
2391 2751 2444 5.56 3.51 11.67 1.67 -1.66
2880 3289 2304 -2.21 -1.74 15 -6.66 13.33
2944 3364 2282 3.33 0 -3.32 13.33 3.33
3196 3650 2216 6.67 -3.5 11.67 0 0
3539 4036 2140 -11.1 1.75 0 26.67 0
3547 4044 2138 0 10.53 0 0 0
3634 4136 2121 -2.21 7.02 -3.32 6.67 10
3901 4428 2074 0 -1.74 -1.66 15 0
4013 4554 2053 4.44 0 1.67 8.33 3.33
4184 4746 2024 -6.66 1.75 -6.66 20 -6.66
4374 4961 1994 -20 15.79 -20 -6.66 13.33
4530 5140 1967 -3.32 5.26 8.33 -1.66 0
4975 5661 1894 6.67 3.51 0 0 0
5867 6674 1753 0 0 0 1.67 1.67
5970 6798 1738 15.56 -8.76 -6.66 0 -6.66
5970 6798 1738 2.22 0 0 -1.66 0
7094 8084 1519 0 -3.5 0 3.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 5 درصد ایثارگری گرایش سیستم محرکه خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
25 284 4549 0 10.53 25 16.67 26.67
45 438 4096 14.44 8.77 0 48.33 0
80 793 3503 60 19.3 -5 1.67 -8.32
86 849 3443 43.33 0 10 15 0
103 1070 3235 0 31.58 3.33 0 8.33
111 1147 3175 0 15.79 5 20 0
180 1759 2805 3.33 0 16.67 0 10
225 2121 2658 0 -5.25 26.67 1.67 0
258 2411 2555 37.78 1.75 1.67 0 -3.32
325 3222 2321 3.33 7.02 -5 -5 15
417 4308 2092 4.44 0 0 5 8.33
419 4350 2086 1.11 0 8.33 -5 3.33
454 4746 2024 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67
488 5127 1969 0 0 6.67 5 0
527 5471 1920 13.33 0 0 0 0
578 6102 1830 4.44 0 0 0 0
582 6125 1827 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66
594 6203 1817 8.89 0 0 0 -1.66
597 6221 1815 0 3.51 0 0 0
602 6269 1808 -2.21 -1.74 5 -1.66 0
605 6308 1802 0 -1.74 5 5 0
635 6624 1760 0 0 0 -1.66 10
650 6755 1744 5.56 -3.5 3.33 -5 0
696 7272 1674 15.56 -5.25 -3.32 0 0
750 7860 1573 3.33 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 25 درصد ایثارگری گرایش سیستم محرکه خودرو 99
 

StudyId     12671 12672 12673 12674 12675
رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
196 7465 1644 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67
205 7784 1587 0 1.75 -1.66 3.33 0

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)
23 24 6805 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67
35 37 6329 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33
44 48 6117 26.67 29.82 20 43.33 18.33
79 90 5517 0 0 11.67 71.67 21.67
112 129 5226 0 8.77 36.67 55 20
114 131 5170 7.78 10.53 0 30 35
147 167 4921 0 -3.5 3.33 26.67 45
176 197 4723 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67
215 240 4505 6.67 10.53 45 23.33 15
242 270 4413 0 10.53 23.33 55 5
261 293 4343 12.22 0 28.33 21.67 25
294 330 4221 0 10.53 0 30 18.33
327 371 4097 27.78 0 16.67 43.33 0
358 405 4007 13.33 0 0 28.33 21.67
447 508 3773 22.22 15.79 0 33.33 1.67
464 526 3745 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67
471 535 3733 0 -19.29 8.33 20 28.33
569 654 3526 -2.21 8.77 15 -5 28.33
576 661 3521 -1.1 0 26.67 11.67 20
617 709 3472 1.11 8.77 0 20 10
676 785 3379 46.67 0 6.67 5 11.67
692 805 3356 0 5.26 28.33 35 0
711 825 3334 16.67 3.51 15 25 0
804 932 3230 0 19.3 0 23.33 0
907 1054 3135 0 5.26 18.33 31.67 0
1183 1361 2912 0 1.75 10 26.67 3.33
1214 1395 2893 -2.21 1.75 -5 0 16.67
1337 1532 2809 4.44 14.04 23.33 -1.66 0
1508 1728 2705 11.11 1.75 6.67 0 15
1689 1939 2614 17.78 5.26 6.67 10 0
1767 2026 2577 10 0 8.33 -5 8.33
1840 2111 2546 -20 15.79 -20 -6.66 13.33
1855 2128 2541 8.89 8.77 -13.32 -6.66 10
1956 2241 2497 0 0 13.33 13.33 5
2029 2325 2474 0 8.77 5 6.67 3.33
2410 2754 2339 4.44 -3.5 3.33 -1.66 16.67
2472 2827 2322 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5
2890 3299 2209 -2.21 15.79 20 -13.32 -6.66
3324 3783 2115 2.22 0 5 5 0
3324 3783 2115 6.67 0 25 0 0
3412 3880 2098 12.22 -3.5 -6.66 -5 10
3539 4024 2072 5.56 3.51 11.67 1.67 -1.66
3558 4045 2070 4.44 0 1.67 8.33 3.33
3729 4239 2039 14.44 3.51 0 5 0
4129 4695 1970 7.78 0 15 3.33 0
4365 4956 1939 4.44 0 -3.32 0 0
4710 5358 1879 6.67 3.51 0 0 0
4778 5435 1870 0 0 -3.32 -6.66 3.33
5635 6403 1751 0 -3.5 13.33 5 0
5768 6549 1736 15.56 -8.76 -6.66 0 -6.66
5783 6567 1734 5.56 0 0 5 0
6036 6848 1701 7.78 -5.25 6.67 6.67 -6.66

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری  گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)
22 259 4440 0 10.53 25 16.67 26.67
36 416 3984 14.44 8.77 0 48.33 0
86 796 3368 60 19.3 -5 1.67 -8.32
94 885 3279 0 31.58 3.33 0 8.33
119 1118 3084 43.33 0 10 15 0
136 1270 2964 0 15.79 5 20 0
171 1657 2740 3.33 7.02 -5 -5 15
215 2057 2568 3.33 0 16.67 0 10
255 2471 2429 37.78 1.75 1.67 0 -3.32
285 2822 2323 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67
297 2954 2287 4.44 0 0 5 8.33
427 4406 2011 0 0 0 -1.66 10
480 4999 1932 1.11 0 8.33 -5 3.33
498 5165 1906 13.33 0 0 0 0
513 5311 1885 0 -5.25 26.67 1.67 0
558 5789 1826 4.44 0 0 0 0
570 5936 1808 0 3.51 0 0 0
584 6072 1790 8.89 0 0 0 -1.66
599 6262 1767 0 0 6.67 5 0
642 6848 1701 15.56 -5.25 -3.32 0 0
686 7242 1649 5.56 -3.5 3.33 -5 0
686 7242 1649 0 -1.74 5 5 0
709 7486 1612 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66
732 7727 1569 3.33 0 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری  گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)
176 7010 1680 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67
193 7569 1598 0 1.75 -1.66 3.33 0

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش سازه بدنه خودرو

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش سازه بدنه خودرو مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
18 18 7196 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67
41 44 6434 26.67 29.82 20 43.33 18.33
46 51 6224 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33
59 64 6011 0 0 11.67 71.67 21.67
69 78 5889 0 8.77 36.67 55 20
148 167 5127 0 10.53 23.33 55 5
161 181 5044 6.67 10.53 45 23.33 15
184 206 4914 7.78 10.53 0 30 35
194 217 4838 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67
229 254 4687 27.78 0 16.67 43.33 0
257 284 4555 0 -3.5 3.33 26.67 45
264 294 4524 12.22 0 28.33 21.67 25
326 371 4215 0 10.53 0 30 18.33
386 443 4028 0 5.26 28.33 35 0
391 448 4017 22.22 15.79 0 33.33 1.67
423 484 3944 13.33 0 0 28.33 21.67
498 570 3803 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67
530 608 3736 16.67 3.51 15 25 0
568 654 3671 -1.1 0 26.67 11.67 20
579 667 3650 0 5.26 18.33 31.67 0
602 692 3620 0 -19.29 8.33 20 28.33
680 779 3497 1.11 8.77 0 20 10
740 852 3416 0 19.3 0 23.33 0
778 894 3363 0 0 1.67 38.33 0
823 949 3303 46.67 0 6.67 5 11.67
863 994 3258 -2.21 8.77 15 -5 28.33
895 1026 3234 0 1.75 10 26.67 3.33
909 1044 3219 22.22 0 0 30 0
1606 1850 2720 20 -3.5 5 3.33 5
1653 1908 2693 0 14.04 5 8.33 5
1717 1979 2659 35.56 -3.5 3.33 8.33 5
1940 2228 2563 0 5.26 1.67 18.33 -5
1953 2243 2558 11.11 1.75 6.67 0 15
1998 2290 2536 0 8.77 5 6.67 3.33
2295 2640 2422 6.67 0 25 0 0
2518 2884 2351 -11.1 1.75 0 26.67 0
2605 2987 2321 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5
2772 3176 2274 -2.21 7.02 -3.32 6.67 10
2930 3348 2238 0 5.26 3.33 0 5
3055 3484 2210 13.33 -7.01 10 -5 -5
3091 3524 2202 0 -1.74 -1.66 15 0
3125 3562 2193 -6.66 1.75 -6.66 20 -6.66
3163 3608 2182 7.78 0 15 3.33 0
3179 3625 2178 28.89 0 0 0 0
3544 4038 2099 0 10.53 0 0 0
3984 4530 2016 6.67 -3.5 11.67 0 0
4141 4710 1988 0 -3.5 5 3.33 0
4305 4896 1965 0 -3.5 13.33 5 0
4745 5390 1899 -2.21 -5.25 1.67 10 0
4952 5634 1868 6.67 3.51 0 0 0
5003 5691 1859 -6.66 8.77 6.67 -6.66 -13.32
5834 6619 1737 15.56 -8.76 -6.66 0 -6.66
6016 6832 1711 0 8.77 0 0 0
6429 7305 1649 6.67 0 0 0 0
6897 7855 1549 0 -3.5 0 3.33 0
6903 7863 1547 1.11 0 1.67 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 5 درصد گرایش سازه بدنه خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
26 299 4501 0 10.53 25 16.67 26.67
32 332 4407 14.44 8.77 0 48.33 0
94 918 3334 60 19.3 -5 1.67 -8.32
96 940 3316 43.33 0 10 15 0
111 1079 3186 0 15.79 5 20 0
119 1133 3149 0 31.58 3.33 0 8.33
222 2058 2628 3.33 0 16.67 0 10
268 2542 2454 3.33 7.02 -5 -5 15
271 2583 2439 37.78 1.75 1.67 0 -3.32
339 3361 2236 0 -5.25 26.67 1.67 0
347 3461 2214 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67
349 3490 2209 4.44 0 0 5 8.33
475 4947 1958 1.11 0 8.33 -5 3.33
516 5402 1897 0 0 6.67 5 0
521 5415 1895 13.33 0 0 0 0
553 5727 1855 0 0 0 -1.66 10
575 5958 1822 4.44 0 0 0 0
587 6099 1802 0 3.51 0 0 0
591 6158 1793 8.89 0 0 0 -1.66
611 6441 1759 0 -1.74 5 5 0
634 6740 1723 -2.21 -1.74 5 -1.66 0
672 7120 1675 15.56 -5.25 -3.32 0 0
675 7140 1671 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66
681 7225 1660 5.56 -3.5 3.33 -5 0
741 7783 1567 3.33 0 0 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 25 درصد گرایش سازه بدنه خودرو 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
196 7514 1617 0 1.75 -1.66 3.33 0
200 7608 1601 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش مکاترونیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مکاترونیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
22 22 6893 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67 0
52 59 6039 26.67 29.82 20 43.33 18.33 0
54 61 6029 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33 0
68 77 5766 0 8.77 36.67 55 20 0
81 97 5567 0 10.53 0 30 18.33 36.84
89 105 5481 0 0 11.67 71.67 21.67 0
113 130 5301 6.67 10.53 45 23.33 15 0
114 132 5289 7.78 10.53 0 30 35 8.77
170 195 4872 0 -3.5 3.33 26.67 45 0
187 216 4794 22.22 0 0 30 0 50.88
189 219 4786 12.22 0 28.33 21.67 25 0
221 253 4656 0 10.53 23.33 55 5 0
261 300 4466 27.78 0 16.67 43.33 0 8.77
272 312 4428 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67 1.75
275 315 4422 0 19.3 0 23.33 0 33.33
378 439 4059 -1.1 0 26.67 11.67 20 0
396 458 4010 45.56 0 0 0 0 40.35
463 533 3895 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67 -3.5
481 551 3860 0 -19.29 8.33 20 28.33 0
507 579 3820 -2.21 8.77 15 -5 28.33 0
508 581 3819 0 5.26 28.33 35 0 0
530 605 3791 13.33 0 0 28.33 21.67 0
567 649 3715 2.22 8.77 20 -6.66 -13.32 31.58
765 875 3433 16.67 3.51 15 25 0 0
788 903 3405 22.22 15.79 0 33.33 1.67 0
805 922 3389 0 5.26 18.33 31.67 0 0
862 984 3335 1.11 8.77 0 20 10 0
967 1105 3227 4.44 14.04 23.33 -1.66 0 0
1027 1177 3175 46.67 0 6.67 5 11.67 0
1291 1482 2978 -2.21 15.79 20 -13.32 -6.66 8.77
1318 1511 2963 -2.21 -5.25 1.67 10 0 28.07
1798 2065 2713 -4.43 1.75 8.33 20 6.67 -1.74
1798 2065 2713 -2.21 1.75 -5 0 16.67 -10.52
1804 2073 2710 -2.21 -1.74 15 -6.66 13.33 3.51
1849 2124 2694 11.11 1.75 6.67 0 15 -5.25
1883 2160 2678 10 0 8.33 -5 8.33 -1.74
1951 2239 2652 0 14.04 5 8.33 5 0
2092 2405 2590 -2.21 7.02 -3.32 6.67 10 7.02
2147 2465 2571 17.78 5.26 6.67 10 0 0
2252 2587 2536 -2.21 -1.74 3.33 3.33 0 15.79
2346 2688 2510 0 8.77 5 6.67 3.33 0
2357 2702 2506 35.56 -3.5 3.33 8.33 5 1.75
2700 3101 2395 -5.55 0 -1.66 3.33 0 14.04
2738 3144 2384 4.44 -3.5 3.33 -1.66 16.67 0
2845 3270 2355 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5 0
2855 3281 2353 0 10.53 0 0 0 7.02
2968 3405 2326 8.89 8.77 -13.32 -6.66 10 0
3380 3870 2234 7.78 0 15 3.33 0 0
3613 4130 2188 0 8.77 0 0 0 12.28
3754 4291 2158 -2.21 -1.74 10 -6.66 5 -1.74
4388 4997 2041 4.44 0 1.67 8.33 3.33 0
4394 5005 2040 -11.1 1.75 0 26.67 0 0
4650 5292 1999 28.89 0 0 0 0 0
4786 5443 1979 3.33 0 0 -5 0 10.53
4806 5465 1975 18.89 -1.74 6.67 0 0 0
4950 5622 1950 15.56 -8.76 -6.66 0 -6.66 8.77
5267 5979 1903 12.22 -3.5 -6.66 -5 10 -5.25
5706 6487 1838 6.67 -1.74 1.67 6.67 0 0
5866 6665 1815 6.67 3.51 0 0 0 0
6213 7061 1763 0 0 0 1.67 1.67 -1.74
7144 8128 1608 6.67 0 0 0 0 0
7164 8150 1604 6.67 -1.74 0 0 0 -1.74
7356 8385 1556 1.11 0 1.67 0 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 5 درصد ایثارگری گرایش مهندسی مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
21 197 4859 0 10.53 25 16.67 26.67 0
42 410 4157 14.44 8.77 0 48.33 0 12.28
109 1108 3221 3.33 0 0 0 0 40.35
112 1155 3185 0 31.58 3.33 0 8.33 0
153 1554 2944 43.33 0 10 15 0 0
161 1613 2914 0 15.79 5 20 0 0
162 1627 2908 3.33 0 16.67 0 10 0
188 1863 2801 60 19.3 -5 1.67 -8.32 0
235 2278 2640 3.33 7.02 -5 -5 15 0
241 2322 2622 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67 10.53
288 2810 2478 0 -5.25 26.67 1.67 0 0
306 2929 2445 0 3.51 0 0 0 15.79
346 3335 2339 37.78 1.75 1.67 0 -3.32 3.51
393 3881 2232 4.44 0 0 5 8.33 0
450 4523 2118 1.11 0 8.33 -5 3.33 0
486 4989 2043 3.33 -5.25 -6.66 6.67 -20 22.81
512 5213 2010 0 0 0 -1.66 10 0
543 5679 1942 -2.21 -1.74 5 -1.66 0 3.51
579 6052 1895 0 0 6.67 5 0 0
606 6301 1863 15.56 -5.25 -3.32 0 0 7.02
634 6684 1813 13.33 0 0 0 0 0
648 6838 1794 4.44 0 0 0 0 0
688 7209 1744 0 -1.74 5 5 0 0
718 7509 1702 5.56 -3.5 3.33 -5 0 0
730 7655 1685 8.89 0 0 0 -1.66 -3.5
734 7723 1675 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66 -1.74

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 25 درصد ایثارگری گرایش مهندسی مکاترونیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
129 5470 1974 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67 3.51
166 6634 1819 0 0 0 -1.66 0 7.02
225 8365 1561 0 1.75 -1.66 3.33 0 0

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 - گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه آزاد گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
4 4 8527 22.22 0 0 30 0 50.88
8 9 7855 0 10.53 0 30 18.33 36.84
18 20 7059 0 19.3 0 23.33 0 33.33
28 30 6876 45.56 0 0 0 0 40.35
47 50 6374 74.44 5.26 36.67 41.67 26.67 0
67 71 6074 26.67 29.82 20 43.33 18.33 0
89 95 5803 2.22 8.77 20 -6.66 -13.32 31.58
101 109 5691 54.44 21.05 13.33 23.33 28.33 0
147 163 5330 27.78 0 16.67 43.33 0 8.77
150 166 5319 0 0 11.67 71.67 21.67 0
156 173 5296 0 8.77 36.67 55 20 0
168 186 5252 7.78 10.53 0 30 35 8.77
190 214 5138 -11.1 43.86 -6.66 33.33 6.67 1.75
256 290 4867 -2.21 -5.25 1.67 10 0 28.07
270 307 4815 0 10.53 23.33 55 5 0
333 376 4648 6.67 10.53 45 23.33 15 0
443 502 4309 7.78 -5.25 6.67 6.67 -6.66 22.81
614 706 3933 12.22 0 28.33 21.67 25 0
623 716 3916 22.22 15.79 0 33.33 1.67 0
671 771 3829 0 5.26 28.33 35 0 0
757 873 3720 0 -3.5 3.33 26.67 45 0
881 1022 3571 16.67 3.51 15 25 0 0
898 1040 3560 -2.21 -1.74 3.33 3.33 0 15.79
958 1109 3497 -2.21 15.79 20 -13.32 -6.66 8.77
960 1111 3495 0 5.26 18.33 31.67 0 0
996 1149 3461 -11.1 15.79 13.33 16.67 16.67 -3.5
1006 1159 3453 13.33 0 0 28.33 21.67 0
1151 1326 3317 1.11 8.77 0 20 10 0
1258 1451 3236 -1.1 0 26.67 11.67 20 0
1586 1823 3016 0 -19.29 8.33 20 28.33 0
1723 1981 2939 0 10.53 0 0 0 7.02
2261 2605 2676 15.56 -8.76 -6.66 0 -6.66 8.77
2631 3019 2541 4.44 22.81 6.67 -13.32 -5 0
2635 3023 2540 26.67 0 8.33 0 0 0
3319 3802 2316 -2.21 -1.74 15 -6.66 13.33 3.51
3634 4158 2231 14.44 3.51 0 5 0 1.75
3705 4237 2213 -6.66 8.77 6.67 -6.66 -13.32 1.75
3846 4392 2181 2.22 0 5 5 0 0
4047 4616 2138 0 5.26 3.33 0 5 -1.74
4071 4644 2131 0 -1.74 -1.66 15 0 0
4139 4719 2116 28.89 0 0 0 0 0
4920 5606 1959 6.67 -3.5 11.67 0 0 0
5003 5695 1946 0 -3.5 -1.66 -8.32 5 5.26
5602 6377 1834 -3.32 5.26 8.33 -1.66 0 0
5777 6581 1804 -2.21 -1.74 10 -6.66 5 -1.74
6405 7293 1695 0 0 0 1.67 1.67 -1.74
6912 7883 1590 6.67 -1.74 0 0 0 -1.74

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 5 درصد ایثارگری گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 99

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
5 87 5917 3.33 0 0 0 0 40.35
10 128 5550 14.44 8.77 0 48.33 0 12.28
64 640 4027 0 10.53 25 16.67 26.67 0
81 734 3890 3.33 -5.25 -6.66 6.67 -20 22.81
120 1067 3535 0 3.51 0 0 0 15.79
130 1204 3409 60 19.3 -5 1.67 -8.32 0
143 1324 3318 -11.1 8.77 -13.32 6.67 6.67 10.53
156 1420 3258 0 31.58 3.33 0 8.33 0
164 1505 3205 0 15.79 5 20 0 0
173 1638 3126 43.33 0 10 15 0 0
248 2372 2766 37.78 1.75 1.67 0 -3.32 3.51
350 3430 2419 3.33 0 16.67 0 10 0
361 3540 2389 15.56 -5.25 -3.32 0 0 7.02
400 3906 2290 3.33 7.02 -5 -5 15 0
456 4599 2140 0 -5.25 26.67 1.67 0 0
477 4840 2090 -2.21 -1.74 5 -1.66 0 3.51
500 5079 2048 4.44 0 0 5 8.33 0
537 5557 1965 -8.88 -1.74 1.67 -10 -8.32 8.77
568 6014 1894 1.11 0 8.33 -5 3.33 0
589 6173 1867 13.33 0 0 0 0 0
598 6240 1856 0 0 6.67 5 0 0
624 6526 1812 4.44 0 0 0 0 0
681 7152 1717 0 -1.74 5 5 0 0
688 7223 1706 0 0 0 -1.66 10 0
707 7426 1674 8.89 0 0 0 -1.66 -3.5
763 7924 1581 12.22 -5.25 6.67 -5 -1.66 -1.74

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99 -  سهمیه 25 درصد ایثارگری گرایش مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 99

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 9) ریاضیات (ضریب 9) حرارت و سیالات (ضریب 9) جامدات (ضریب 9) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 9) ساخت و تولید (ضریب 9)
103 3955 2276 0 0 0 -1.66 0 7.02
159 6095 1881 -3.32 -3.5 5 -8.32 6.67 3.51
212 7721 1618 0 1.75 -1.66 3.33 0 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش ساخت و تولید

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش طراحی کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش  تبدیل انرژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 98

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش سیستم محرکه خودرو

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ​

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش سازه بدنه خودرو

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 98

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 98- کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
18 22 7236 45.56 0 0 25 -1.66 61.67
37 43 6614 58.89 0 0 35 0 41.67
47 51 6531 5.56 53.33 42.11 43.33 15 0
48 58 6363 66 27.78 0 68.33 53.33 0
57 69 6203 62.22 16.67 45 56.67 8.33 0
128 149 5552 30 35.19 43.33 43.33 0 0
149 172 5412 23.33 5.56 0 8.33 0 41.67
168 193 5300 73.33 11.11 46.67 41.67 15 0
192 221 5175 0 3.7 5 41.67 35 20
216 246 5054 14.44 31.48 30 38.33 25 0
257 297 4854 0 33.33 15 43.33 13.33 0
377 428 4573 0 27.78 30 28.33 18.33 0
482 556 4310 -6.66 25.93 26.67 1.67 6.67 16.67
512 590 4261 0 18.52 0 0 -13.32 26.67
572 657 4166 -4.43 -20.37 3.33 3.33 3.33 36.67
657 754 4021 31.11 3.7 0 0 13.33 26.67
690 791 3973 0 0 48.33 36.67 28.33 0
706 811 3959 73.33 0 51.67 18.33 0 0
715 822 3948 0 0 0 8.33 0 31.67
722 831 3944 2.22 33.33 26.67 6.67 0 6.67
725 834 3943 56.67 0 30 35 0 0
862 987 3789 0 0 21.67 46.67 15 0
936 1069 3706 80 0 0 25 -3.32 0
956 1091 3688 6.67 3.7 -1.66 33.33 3.33 11.67
961 1096 3685 23.33 27.78 20 10 0 0
967 1102 3681 18.89 0 8.33 15 0 20
1291 1467 3405 41.11 0 18.33 28.33 0 0
1316 1500 3387 0 9.26 20 23.33 13.33 0
1635 1862 3200 11.11 -1.84 0 28.33 0 8.33
1744 1988 3144 3.33 5.56 3.33 -6.66 -11.66 16.67
1762 2008 3135 2.22 0 6.67 31.67 3.33 0
2025 2299 3021 -2.21 0 0 -1.66 0 20
2608 2958 2779 86.67 0 0 0 0 0
3057 3464 2638 35.56 -1.84 20 5 1.67 0
4630 5229 2285 2.22 3.7 0 16.67 -6.66 0
5329 6040 2153 -5.55 7.41 -3.32 3.33 -1.66 5
6660 7548 1955 26.67 0 6.67 -1.66 0 0
7700 8723 1813 3.33 0 0 0 0 -1.66
8088 9151 1768 26.67 0 0 0 0 0
10148 11396 1535 3.33 0 0 0 0 0
10345 11604 1513 -6.66 -3.69 13.33 -6.66 0 -13.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
2 17 7198 0 43.33 49.12 45 50 0
3 45 6135 6.67 10 45.61 41.67 38.33 0
7 50 6497 30 1.85 0 55 0 36.67
43 431 4565 0 24.07 21.67 40 23.33 0
91 870 3899 30 11.11 0 33.33 13.33 0
128 1243 3555 16.67 20.37 10 18.33 0 0
176 1753 3253 4.44 5.56 50 13.33 3.33 0
179 1791 3236 0 0 0 0 0 25
182 1800 3230 0 22.22 6.67 6.67 8.33 0
202 2005 3136 31.11 0 35 13.33 10 0
228 2330 3009 3.33 0 13.33 20 -1.66 8.33
260 2668 2880 34.44 0 36.67 5 0 0
277 2926 2790 0 0 20 23.33 0 0
290 3009 2768 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66 0
333 3609 2606 47.78 0 0 3.33 3.33 0
338 3644 2598 0 16.67 16.67 -6.66 13.33 0
342 3691 2587 36.67 -1.84 5 5 0 0
376 4153 2492 0 0 8.33 21.67 0 0
437 4759 2367 0 7.41 0 13.33 3.33 0
439 4798 2361 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33 0
448 4889 2345 0 0 5 5 0 6.67
546 5960 2165 43.33 0 0 0 -1.66 0
606 6633 2068 0 0 18.33 10 0 0
655 7339 1980 0 0 1.67 -1.66 0 5
675 7577 1952 0 1.85 13.33 10 -6.66 0
754 8504 1838 20 0 1.67 0 0 0
766 8635 1822 17.78 7.02 0 0 0 -5
794 9027 1782 11.11 0 5 10 0 -10
812 9313 1751 6.67 0 3.33 3.33 0 0
839 9700 1709 3.33 0 10 0 0 0
840 9709 1707 1.11 0 11.67 0 0 0
855 10012 1676 -6.66 11.11 0 -26.66 20 0
8752 9887 1688 -1.1 0 0 0 0 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 98

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستمهای میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
103 4012 2520 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
24 25 7577 65 27.78 0 68.33 53.33
34 35 7276 62.22 16.67 45 56.67 8.33
99 110 6322 30 35.19 43.33 43.33 0
136 149 5963 14.44 31.48 30 38.33 25
214 234 5488 0 33.33 15 43.33 13.33
240 267 5339 0 27.78 30 28.33 18.33
247 274 5321 0 0 48.33 36.67 28.33
389 442 4729 0 0 21.67 46.67 15
401 455 4701 0 3.7 5 41.67 35
408 462 4687 73.33 0 51.67 18.33 0
432 489 4590 56.67 0 30 35 0
446 505 4548 0 0 50 20 25
510 581 4368 0 1.85 43.33 3.33 40
513 584 4364 0 5.56 26.67 28.33 20
699 798 4003 0 9.26 20 23.33 13.33
715 817 3968 0 5.56 25 33.33 0
783 891 3867 23.33 27.78 20 10 0
789 897 3862 41.11 0 18.33 28.33 0
823 936 3809 80 0 0 25 -3.32
874 996 3737 37.78 0 10 18.33 20
878 1000 3735 0 0 30 23.33 5
896 1018 3719 2.22 33.33 26.67 6.67 0
949 1080 3662 0 3.7 30 10 18.33
989 1122 3615 0 9.26 10 30 3.33
1031 1172 3568 91.11 0 20 8.33 5
1212 1384 3391 0 12.96 16.67 20 0
1358 1558 3256 27.78 24.07 0 10 -3.32
1538 1772 3125 45.56 0 0 25 -1.66
1938 2219 2912 35.56 -1.84 20 5 1.67
2016 2311 2863 0 0 15 25 0
2533 2893 2653 0 5.56 25 1.67 1.67
3323 3796 2404 6.67 0 20 0 0
4512 5133 2149 5.56 7.41 8.33 -10 1.67
5929 6728 1935 11.11 3.7 6.67 -3.32 -1.66
6504 7375 1866 33.33 0 0 0 0
7613 8613 1726 26.67 0 0 0 0
8555 9676 1594 13.33 11.11 0 -8.32 -13.32
9219 10441 1431 5.56 0 3.33 -5 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
1 5 7198 0 43.33 49.12 45 50
3 42 6281 6.67 10 45.61 41.67 38.33
21 252 5424 0 24.07 21.67 40 23.33
56 549 4454 30 1.85 0 55 0
65 620 4306 30 11.11 0 33.33 13.33
83 778 4032 4.44 5.56 50 13.33 3.33
96 943 3796 31.11 0 35 13.33 10
102 991 3740 16.67 20.37 10 18.33 0
147 1402 3377 0 22.22 6.67 6.67 8.33
151 1434 3344 34.44 0 36.67 5 0
162 1523 3281 0 0 20 23.33 0
243 2337 2851 0 16.67 16.67 -6.66 13.33
256 2426 2819 0 0 8.33 21.67 0
262 2498 2792 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66
264 2519 2786 3.33 0 13.33 20 -1.66
287 2916 2647 36.67 -1.84 5 5 0
302 3046 2608 47.78 0 0 3.33 3.33
331 3392 2507 0 7.41 0 13.33 3.33
355 3614 2448 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33
371 3802 2402 0 0 18.33 10 0
401 4189 2321 11.11 0 5 10 0
477 5050 2162 0 1.85 13.33 10 -6.66
522 5574 2084 43.33 0 0 0 -1.66
582 6203 1998 0 0 5 5 0
606 6552 1954 17.78 7.02 0 0 0
678 7494 1853 1.11 0 11.67 0 0
695 7674 1832 3.33 0 10 0 0
699 7719 1828 20 0 1.67 0 0
707 7813 1816 6.67 0 3.33 3.33 0
775 8863 1698 -6.66 11.11 0 -26.66 20
807 9306 1644 0 0 1.67 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 98

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایشهای ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشینهای ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
74 2812 2677 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 98

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
34 36 7126 62.22 16.67 45 56.67 8.33
60 66 6607 65 27.78 0 68.33 53.33
75 83 6419 73.33 11.11 46.67 41.67 15
86 97 6333 30 35.19 43.33 43.33 0
136 153 5849 14.44 31.48 30 38.33 25
189 211 5501 0 0 48.33 36.67 28.33
204 229 5367 0 27.78 30 28.33 18.33
253 282 5172 73.33 0 51.67 18.33 0
269 302 5090 0 33.33 15 43.33 13.33
299 336 4985 0 0 50 20 25
311 348 4939 0 1.85 43.33 3.33 40
430 487 4531 56.67 0 30 35 0
487 556 4388 0 0 21.67 46.67 15
507 578 4349 0 5.56 26.67 28.33 20
583 663 4185 0 3.7 5 41.67 35
681 775 4008 23.33 27.78 20 10 0
682 777 4003 2.22 33.33 26.67 6.67 0
713 809 3961 0 9.26 20 23.33 13.33
718 816 3955 12.22 0 50 -10 3.33
720 819 3951 0 3.7 30 10 18.33
762 867 3887 0 7.41 40 -1.66 10
775 883 3862 0 5.56 25 33.33 0
786 898 3841 0 0 30 23.33 5
793 906 3831 -6.66 25.93 26.67 1.67 6.67
832 950 3773 5.56 0 31.67 13.33 10
867 989 3734 91.11 0 20 8.33 5
875 998 3728 41.11 0 18.33 28.33 0
943 1073 3651 6.67 3.7 26.67 20 6.67
962 1099 3620 37.78 0 10 18.33 20
1254 1429 3339 0 9.26 10 30 3.33
1263 1441 3330 15.56 33.33 1.67 -1.66 0
1450 1664 3175 6.67 11.11 20 -6.66 13.33
1542 1766 3110 27.78 24.07 0 10 -3.32
1727 1979 2988 0 5.56 25 1.67 1.67
2476 2835 2638 86.67 0 0 0 0
2958 3387 2482 -11.1 8.77 13.33 6.67 0
3496 3988 2340 15.56 0 15 -10 5
3777 4313 2273 12.22 -5.55 15 0 0
4951 5628 2062 11.11 3.7 6.67 -3.32 -1.66
5307 6032 2002 6.67 0 0 15 0
6636 7523 1834 -1.1 0 -3.32 10 0
7014 7948 1787 -4.43 -20.37 3.33 3.33 3.33
7822 8852 1689 5.56 0 0 0 0
8859 10029 1526 0 0 3.33 -3.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 98

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
1 6 7506 0 43.33 49.12 45 50
3 44 6281 6.67 10 45.61 41.67 38.33
26 283 5169 0 24.07 21.67 40 23.33
48 472 4565 4.44 5.56 50 13.33 3.33
78 713 4111 31.11 0 35 13.33 10
98 903 3834 30 11.11 0 33.33 13.33
100 930 3802 34.44 0 36.67 5 0
110 1052 3684 30 1.85 0 55 0
117 1095 3623 16.67 20.37 10 18.33 0
145 1377 3374 0 22.22 6.67 6.67 8.33
168 1565 3245 0 0 20 23.33 0
184 1702 3150 0 16.67 16.67 -6.66 13.33
267 2653 2699 3.33 0 13.33 20 -1.66
278 2796 2649 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66
279 2805 2646 36.67 -1.84 5 5 0
284 2839 2636 0 0 8.33 21.67 0
313 3105 2558 47.78 0 0 3.33 3.33
327 3216 2527 0 0 18.33 10 0
399 4085 2319 0 7.41 0 13.33 3.33
431 4418 2253 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33
432 4422 2252 11.11 0 5 10 0
451 4634 2216 0 1.85 13.33 10 -6.66
520 5500 2081 43.33 0 0 0 -1.66
558 5904 2021 1.11 0 11.67 0 0
570 6047 1999 0 0 5 5 0
586 6269 1975 3.33 0 10 0 0
601 6438 1952 17.78 7.02 0 0 0
604 6446 1951 -6.66 11.11 0 -26.66 20
676 7360 1851 20 0 1.67 0 0
698 7667 1817 6.67 0 3.33 3.33 0
790 8889 1684 0 0 1.67 -1.66 0
905 10345 1460 23.33 -16.66 0 -16.66 10

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 98

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
111 4200 2297 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98-  کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 98

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک کی توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.
رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 3)

ریاضیات

(ضریب 4)

حرارت و سیالات

(ضریب 3)

جامدات

(ضریب 4)

دینامیک و ارتعاشات

(ضریب 3)

ساخت و تولید

(ضریب 3)

مبانی بیومکانیک 1 و 2

(ضریب 3)

دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)

(ضریب 3)

22 23 7289 62.22 16.67 45 56.67 8.33 0 0 0
32 34 7114 65 27.78 0 68.33 53.33 0 0 0
39 42 6338 5.56 53.33 42.11 43.33 15 0 0 0
67 71 6518 73.33 11.11 46.67 35 15 0 0 0
87 96 6316 30 35.19 43.33 43.33 0 0 0 0
118 139 5407 33.33 5 10.53 48.33 20 0 0 0
144 157 5794 14.44 31.48 30 38.33 25 0 0 0
252 281 5243 0 33.33 15 43.33 13.33 0 0 0
274 308 5119 0 27.78 30 28.33 18.33 0 0 0
310 354 5029 73.33 0 51.67 18.33 0 0 0 0
320 364 5005 45.56 0 0 25 -1.66 61.67 0 0
341 390 4907 1.11 11.11 23.33 13.33 0 0 21.05 23.33
394 455 4772 0 3.7 5 41.67 35 20 0 0
406 467 4747 21.11 -5.25 26.67 13.33 -13.32 0 14.04 35
407 468 4745 0 0 48.33 36.67 28.33 0 0 0
424 487 4705 56.67 0 30 35 0 0 0 0
589 675 4332 80 0 0 25 -3.32 0 0 0
622 715 4250 91.11 0 20 8.33 5 0 0 0
658 754 4198 0 0 21.67 46.67 15 0 0 0
714 817 4123 0 0 50 20 25 0 0 0
716 819 4118 23.33 27.78 20 10 0 0 0 0
752 861 4074 0 1.85 43.33 3.33 40 0 0 0
801 913 4015 6.67 35.19 -20 13.33 0 -6.66 6.67 13.33
809 922 4001 2.22 33.33 26.67 6.67 0 6.67 0 0
810 923 3999 6.67 3.7 26.67 20 6.67 -20 8.77 13.33
810 923 3999 0 5.56 26.67 28.33 20 0 0 0
872 991 3931 41.11 0 18.33 28.33 0 0 0 0
880 999 3924 -6.66 25.93 26.67 1.67 6.67 16.67 -24.55 0
958 1090 3852 23.33 5.56 0 8.33 0 41.67 0 0
982 1117 3824 37.78 0 10 18.33 20 0 0 0
1140 1296 3675 15.56 33.33 1.67 -1.66 0 0 0 0
1236 1405 3597 27.78 24.07 0 10 -3.32 0 0 0
1453 1663 3438 0 3.7 30 10 18.33 0 0 0
1478 1696 3414 0 0 30 23.33 5 0 0 0
1560 1787 3360 71.11 0 -3.32 5 -3.32 0 0 0
1589 1823 3341 53.33 1.85 0 20 0 0 0 5
1603 1839 3336 3.33 5.56 3.33 -6.66 -11.66 16.67 16.67 13.33
1628 1869 3321 6.67 3.7 -1.66 33.33 3.33 11.67 0 0
1665 1912 3301 5.56 0 31.67 13.33 10 0 0 0
1668 1916 3298 2.22 25.93 6.67 8.33 0 0 0 -1.66
1755 2016 3257 54.44 0 1.67 5 0 0 0 0
2108 2427 3094 0 18.52 0 0 -13.32 26.67 -1.74 0
2673 3056 2876 16.67 5.56 0 0 0 0 0 23.33
2733 3122 2856 27.78 0 10 5 5 0 0 0
2789 3185 2839 1.11 11.11 25 0 5 0 0 0
2820 3223 2829 0 3.7 18.33 13.33 10 0 0 0
2907 3324 2801 6.67 0 10 20 0 6.67 0 0
3243 3706 2693 55.56 0 15 -5 0 -13.32 0 -13.32
3416 3909 2639 -4.43 -20.37 3.33 3.33 3.33 36.67 0 0
3546 4052 2611 -2.21 -9.25 40 13.33 -13.32 -6.66 -5.25 -26.66
3555 4061 2609 -11.1 8.77 13.33 6.67 0 13.33 0 0
3609 4120 2594 0 0 15 25 0 0 0 0
3795 4315 2551 0 0 23.33 15 0 0 0 0
4249 4835 2444 52.22 0 -3.32 0 0 -1.66 0 0
4749 5385 2344 -6.66 -3.69 13.33 -6.66 0 -13.32 -12.28 20
4768 5404 2339 0 0 0 -1.66 0 28.33 0 0
4984 5654 2299 0 0 0 0 0 6.67 8.77 5
5022 5695 2294 2.22 3.7 0 16.67 -6.66 0 0 0
5216 5918 2261 24.44 0 -1.66 11.67 1.67 0 0 0
5227 5931 2259 12.22 -5.55 15 0 0 5 3.51 0
5478 6208 2212 28.89 0 0 1.67 0 0 0 0
5664 6408 2182 7.78 -1.84 8.33 1.67 1.67 0 0 0
5919 6693 2141 6.67 0 0 15 0 0 0 0
7072 8010 1971 26.67 0 0 0 0 0 0 0
7503 8492 1912 17.78 0 -1.66 0 0 0 0 0
8306 9396 1808 0 -5.25 1.67 6.67 -13.32 15 0 0
8900 10052 1733 -3.32 -1.84 13.33 -3.32 -6.66 0 0 0
9133 10311 1703 10 1.85 -6.66 -13.32 13.33 -8.32 -10.52 -20
9737 10936 1633 0 1.85 3.33 1.67 0 0 0 0
11922 13121 1345 -2.21 -7.4 3.33 3.33 0 -13.32 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 98

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 3)

ریاضیات

(ضریب 4)

حرارت و سیالات

(ضریب 3)

جامدات

(ضریب 4)

دینامیک و ارتعاشات

(ضریب 3)

ساخت و تولید

(ضریب 3)

مبانی بیومکانیک 1 و 2

(ضریب 3)

دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)

(ضریب 3)

1 7 7242 0 43.33 49.12 45 50 0 0 0
7 72 5887 6.67 10 45.61 41.67 38.33 0 0 0
24 278 5257 30 1.85 0 55 0 36.67 0 0
31 325 5089 0 24.07 21.67 40 23.33 0 0 0
70 681 4321 30 11.11 0 33.33 13.33 0 0 0
113 1103 3838 16.67 20.37 10 18.33 0 0 0 0
115 1128 3817 4.44 5.56 50 13.33 3.33 0 0 0
116 1130 3816 31.11 0 35 13.33 10 0 0 0
158 1562 3495 34.44 0 36.67 5 0 0 0 0
171 1688 3421 0 22.22 6.67 6.67 8.33 0 0 0
227 2240 3165 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66 0 0 0
271 2662 3011 0 0 20 23.33 0 0 0 0
274 2673 3007 47.78 0 0 3.33 3.33 0 0 0
292 2921 2918 36.67 -1.84 5 5 0 0 0 0
295 2957 2906 0 16.67 16.67 -6.66 13.33 0 0 0
307 3149 2847 3.33 0 13.33 20 -1.66 8.33 0 6.67
399 4090 2600 0 0 8.33 21.67 0 0 0 0
432 4551 2501 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33 0 0 0
439 4617 2486 43.33 0 0 0 -1.66 0 0 0
465 4896 2430 0 7.41 0 13.33 3.33 0 0 0
545 5967 2254 0 0 18.33 10 0 0 0 0
574 6421 2180 0 0 0 0 0 25 0 0
583 6511 2166 11.11 0 5 10 0 -10 0 0
608 6867 2118 0 0 5 5 0 6.67 0 0
626 7075 2089 17.78 7.02 0 0 0 -5 0 0
654 7329 2056 0 1.85 13.33 10 -6.66 0 0 0
671 7528 2032 -1.1 0 0 0 0 -3.32 -3.5 10
691 7740 2006 20 0 1.67 0 0 0 0 0
802 9151 1837 6.67 0 3.33 3.33 0 0 0 0
809 9232 1829 3.33 0 10 0 0 0 0 0
813 9264 1824 1.11 0 11.67 0 0 0 0 0
824 9360 1812 -6.66 11.11 0 -26.66 20 0 0 0
837 9595 1784 0 0 1.67 -1.66 0 5 0 0
10572 11771 1540 23.33 -16.66 0 -16.66 10 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 98

رتبه رتبه کشوری تراز

زبان عمومی و تخصصی

(ضریب 3)

ریاضیات

(ضریب 4)

حرارت و سیالات

(ضریب 3)

جامدات

(ضریب 4)

دینامیک و ارتعاشات

(ضریب 3)

ساخت و تولید

(ضریب 3)

مبانی بیومکانیک 1 و 2

(ضریب 3)

دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)

(ضریب 3)

80 2641 3019 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67 -1.66 -3.5 15

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98-  کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
21 23 7475 62.22 16.67 45 56.67 8.33
31 33 6453 5.56 53.33 42.11 43.33 15
44 47 6896 65 27.78 0 68.33 53.33
57 61 6675 73.33 11.11 46.67 41.67 15
64 68 6588 30 35.19 43.33 43.33 0
128 141 5918 14.44 31.48 30 38.33 25
233 260 5310 0 33.33 15 43.33 13.33
235 262 5304 0 27.78 30 28.33 18.33
241 268 5282 73.33 0 51.67 18.33 0
286 320 5060 0 0 48.33 36.67 28.33
360 404 4812 56.67 0 30 35 0
481 541 4466 0 0 50 20 25
552 625 4326 0 0 21.67 46.67 15
557 630 4318 0 1.85 43.33 3.33 40
597 683 4219 23.33 27.78 20 10 0
622 713 4178 91.11 0 20 8.33 5
640 732 4156 0 5.56 26.67 28.33 20
643 735 4154 0 3.7 5 41.67 35
652 744 4136 80 0 0 25 -3.32
722 818 4029 2.22 33.33 26.67 6.67 0
755 861 3979 41.11 0 18.33 28.33 0
834 947 3871 0 9.26 20 23.33 13.33
860 976 3833 0 5.56 25 33.33 0
934 1059 3752 37.78 0 10 18.33 20
989 1125 3684 -6.66 25.93 26.67 1.67 6.67
1057 1203 3621 61.11 0 8.33 11.67 0
1159 1318 3525 27.78 24.07 0 10 -3.32
1161 1320 3522 5.56 0 31.67 13.33 10
1654 1902 3150 6.67 35.19 -20 13.33 0
2497 2855 2746 0 0 23.33 15 0
3687 4207 2380 -11.1 8.77 13.33 6.67 0
4494 5115 2211 26.67 0 6.67 -1.66 0
5507 6262 2038 0 1.85 20 -15 3.33
6255 7110 1930 -6.66 -3.69 13.33 -6.66 0
7710 8718 1752 -5.55 7.41 -3.32 3.33 -1.66
8065 9099 1717 10 -1.84 0 5 0
9255 10387 1595 -4.43 -1.74 -10 11.67 -8.32
10392 11612 1483 0 0 3.33 -3.32 0
11787 13023 1276 -2.21 -1.84 -1.66 -3.32 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
1 7 7312 0 43.33 49.12 45 50
5 63 5988 6.67 10 45.61 41.67 38.33
26 289 5186 0 24.07 21.67 40 23.33
78 688 4214 4.44 5.56 50 13.33 3.33
79 698 4196 30 11.11 0 33.33 13.33
81 717 4174 30 1.85 0 55 0
86 843 4002 31.11 0 35 13.33 10
97 945 3872 16.67 20.37 10 18.33 0
109 1084 3720 34.44 0 36.67 5 0
147 1412 3445 0 22.22 6.67 6.67 8.33
199 1856 3175 0 0 20 23.33 0
221 2084 3060 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66
234 2206 3002 0 16.67 16.67 -6.66 13.33
253 2487 2879 47.78 0 0 3.33 3.33
255 2512 2869 36.67 -1.84 5 5 0
302 2993 2703 3.33 0 13.33 20 -1.66
313 3106 2667 0 0 8.33 21.67 0
384 3971 2437 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33
392 4057 2415 0 7.41 0 13.33 3.33
402 4096 2407 0 0 18.33 10 0
407 4187 2383 43.33 0 0 0 -1.66
435 4442 2331 11.11 0 5 10 0
500 5305 2179 0 1.85 13.33 10 -6.66
537 5669 2120 17.78 7.02 0 0 0
627 6741 1978 0 0 5 5 0
636 6799 1971 20 0 1.67 0 0
664 7193 1920 1.11 0 11.67 0 0
673 7319 1905 3.33 0 10 0 0
701 7819 1848 6.67 0 3.33 3.33 0
755 8564 1768 -6.66 11.11 0 -26.66 20
815 9661 1662 0 0 1.67 -1.66 0
913 11862 1457 23.33 -16.66 0 -16.66 10
7780 8793 1745 -1.1 0 0 0 0
10214 11421 1501 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
96 3533 2547 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)
8 8 7711 65 27.78 0 68.33 53.33
53 56 6322 62.22 16.67 45 56.67 8.33
54 57 5920 5.56 53.33 42.11 43.33 15
117 126 5650 73.33 11.11 46.67 41.67 15
131 142 5509 14.44 31.48 30 38.33 25
151 163 5323 30 35.19 43.33 43.33 0
206 222 5026 0 33.33 15 43.33 13.33
253 278 4813 0 27.78 30 28.33 18.33
288 322 4630 0 3.7 5 41.67 35
346 390 4396 0 0 48.33 36.67 28.33
473 533 4071 0 1.85 43.33 3.33 40
489 555 4008 0 0 21.67 46.67 15
525 597 3953 56.67 0 30 35 0
532 605 3941 80 0 0 25 -3.32
540 615 3923 73.33 0 51.67 18.33 0
582 661 3843 0 5.56 26.67 28.33 20
588 670 3825 37.78 0 10 18.33 20
635 724 3732 0 0 50 20 25
682 777 3670 91.11 0 20 8.33 5
729 829 3611 23.33 27.78 20 10 0
757 858 3583 0 9.26 20 23.33 13.33
851 965 3486 15.56 33.33 1.67 -1.66 0
910 1031 3430 41.11 0 18.33 28.33 0
977 1107 3357 27.78 24.07 0 10 -3.32
1041 1181 3300 6.67 35.19 -20 13.33 0
1070 1211 3280 2.22 33.33 26.67 6.67 0
1285 1465 3104 2.22 25.93 6.67 8.33 0
1569 1794 2932 5.56 0 31.67 13.33 10
1574 1801 2925 53.33 1.85 0 20 0
1921 2197 2762 6.67 11.11 20 -6.66 13.33
2103 2409 2702 -6.66 11.11 0 26.67 0
3066 3493 2396 12.22 0 50 -10 3.33
4280 4860 2151 5.56 7.41 8.33 -10 1.67
5461 6192 1968 2.22 8.77 -26.66 6.67 0
6404 7245 1851 12.22 0 3.33 0 0
7324 8284 1754 -6.66 -16.66 6.67 3.33 8.33
8813 9903 1617 2.22 1.85 11.67 1.67 -3.32
9543 10683 1548 3.33 0 0 0 0
10289 11484 1483 1.11 -3.69 3.33 -3.32 -1.66
11808 13035 1263 0 -5.25 1.67 6.67 -13.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)
1 7 7353 0 43.33 49.12 45 50
6 46 5861 6.67 10 45.61 41.67 38.33
16 234 4978 0 24.07 21.67 40 23.33
40 425 4319 30 11.11 0 33.33 13.33
55 552 4012 30 1.85 0 55 0
93 935 3514 16.67 20.37 10 18.33 0
104 1093 3372 0 22.22 6.67 6.67 8.33
115 1180 3302 31.11 0 35 13.33 10
152 1561 3041 4.44 5.56 50 13.33 3.33
184 1862 2899 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66
187 1912 2878 47.78 0 0 3.33 3.33
200 2016 2833 0 16.67 16.67 -6.66 13.33
211 2105 2795 34.44 0 36.67 5 0
249 2426 2696 36.67 -1.84 5 5 0
267 2562 2649 0 0 20 23.33 0
313 3110 2494 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33
329 3358 2430 0 7.41 0 13.33 3.33
333 3393 2422 0 0 8.33 21.67 0
369 3843 2320 3.33 0 13.33 20 -1.66
377 3906 2308 43.33 0 0 0 -1.66
442 4665 2181 -6.66 11.11 0 -26.66 20
445 4686 2177 11.11 0 5 10 0
490 5339 2077 17.78 7.02 0 0 0
580 6356 1950 0 0 18.33 10 0
607 6741 1907 20 0 1.67 0 0
646 7262 1849 0 0 5 5 0
729 8284 1754 0 1.85 13.33 10 -6.66
729 8284 1754 6.67 0 3.33 3.33 0
792 9266 1671 23.33 -16.66 0 -16.66 10
794 9347 1663 3.33 0 10 0 0
803 9604 1642 1.11 0 11.67 0 0
7430 8403 1744 -1.1 0 0 0 0
8649 9725 1631 0 0 1.67 -1.66 0
10081 11265 1501 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)
71 2701 2605 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98-  کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
13 13 7637 65 27.78 0 68.33 53.33
30 31 7113 62.22 16.67 45 56.67 8.33
37 40 6326 5.56 53.33 42.11 43.33 15
81 87 6250 73.33 11.11 46.67 41.67 15
102 111 6074 30 35.19 43.33 43.33 0
135 148 5801 14.44 31.48 30 38.33 25
208 223 5355 0 33.33 15 43.33 13.33
258 284 5109 0 27.78 30 28.33 18.33
312 350 4867 0 0 48.33 36.67 28.33
373 426 4629 0 3.7 5 41.67 35
400 456 4560 73.33 0 51.67 18.33 0
411 469 4527 56.67 0 30 35 0
437 498 4458 0 0 21.67 46.67 15
579 656 4140 80 0 0 25 -3.32
586 665 4115 0 5.56 26.67 28.33 20
589 668 4113 0 0 50 20 25
615 697 4061 0 1.85 43.33 3.33 40
753 856 3848 23.33 27.78 20 10 0
765 871 3839 41.11 0 18.33 28.33 0
770 876 3833 91.11 0 20 8.33 5
772 878 3829 37.78 0 10 18.33 20
775 882 3820 0 9.26 20 23.33 13.33
878 999 3685 0 5.56 25 33.33 0
1000 1135 3559 2.22 33.33 26.67 6.67 0
1098 1251 3464 2.22 0 6.67 31.67 3.33
1414 1616 3208 2.22 25.93 6.67 8.33 0
1579 1811 3085 86.67 0 -3.32 1.67 5
1605 1844 3067 53.33 1.85 0 20 0
2757 3149 2594 20 5.56 1.67 10 0
3275 3742 2435 48.89 0 0 0 0
4116 4685 2242 0 18.52 0 0 -13.32
5198 5904 2057 38.89 0 0 -1.66 0
6675 7562 1857 26.67 0 0 0 0
7101 8037 1806 0 0 0 0 0
8609 9680 1650 -3.32 -1.84 13.33 -3.32 -6.66
10234 11438 1492 -4.43 -1.84 5 -3.32 0
11383 12615 1356 4.44 0 -1.66 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
1 6 7416 0 43.33 49.12 45 50
4 56 6084 6.67 10 45.61 41.67 38.33
18 262 5239 0 24.07 21.67 40 23.33
51 487 4475 30 1.85 0 55 0
53 516 4423 30 11.11 0 33.33 13.33
94 947 3738 16.67 20.37 10 18.33 0
104 1050 3634 31.11 0 35 13.33 10
108 1076 3610 4.44 5.56 50 13.33 3.33
137 1370 3369 0 22.22 6.67 6.67 8.33
167 1650 3186 34.44 0 36.67 5 0
194 1868 3054 0 0 20 23.33 0
211 1996 2995 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66
243 2375 2841 47.78 0 0 3.33 3.33
260 2555 2780 0 16.67 16.67 -6.66 13.33
263 2584 2770 36.67 -1.84 5 5 0
284 2811 2696 0 0 8.33 21.67 0
304 3008 2638 3.33 0 13.33 20 -1.66
336 3389 2522 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33
345 3485 2499 0 7.41 0 13.33 3.33
415 4338 2308 11.11 0 5 10 0
419 4399 2295 43.33 0 0 0 -1.66
455 4788 2221 0 0 18.33 10 0
546 5899 2058 17.78 7.02 0 0 0
566 6155 2021 0 1.85 13.33 10 -6.66
624 6807 1943 0 0 5 5 0
645 7062 1912 20 0 1.67 0 0
713 7974 1812 6.67 0 3.33 3.33 0
736 8372 1771 -6.66 11.11 0 -26.66 20
745 8490 1761 3.33 0 10 0 0
747 8510 1758 1.11 0 11.67 0 0
912 11901 1446 23.33 -16.66 0 -16.66 10
7649 8643 1745 -1.1 0 0 0 0
8757 9839 1636 0 0 1.67 -1.66 0
10151 11349 1501 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
72 2789 2702 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98-  کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
23 24 7150 65 27.78 0 68.33 53.33 0
51 55 5995 5.56 53.33 42.11 43.33 15 0
52 57 6390 62.22 16.67 45 56.67 8.33 0
110 123 5763 73.33 11.11 46.67 41.67 15 0
135 149 5585 14.44 31.48 30 38.33 25 0
141 155 5521 30 35.19 43.33 43.33 0 0
229 250 5077 0 3.7 5 41.67 35 20
240 262 5050 0 0 48.33 36.67 28.33 0
242 264 5043 0 27.78 30 28.33 18.33 0
264 296 4915 0 33.33 15 43.33 13.33 0
300 341 4751 0 1.85 43.33 3.33 40 0
368 417 4505 45.56 0 0 25 -1.66 61.67
371 420 4486 0 0 50 20 25 0
421 480 4292 73.33 0 51.67 18.33 0 0
471 540 4178 0 0 21.67 46.67 15 0
491 564 4137 0 5.56 26.67 28.33 20 0
578 659 3984 56.67 0 30 35 0 0
605 686 3936 -6.66 25.93 26.67 1.67 6.67 16.67
714 813 3770 0 9.26 20 23.33 13.33 0
751 859 3710 2.22 33.33 26.67 6.67 0 6.67
768 878 3690 0 3.7 30 10 18.33 0
779 890 3673 37.78 0 10 18.33 20 0
827 945 3621 23.33 27.78 20 10 0 0
842 964 3604 23.33 5.56 0 8.33 0 41.67
1004 1148 3423 91.11 0 20 8.33 5 0
1227 1408 3243 15.56 33.33 1.67 -1.66 0 0
1529 1762 3047 61.11 0 8.33 11.67 0 0
2541 2907 2632 3.33 5.56 28.33 -3.32 0 0
3255 3705 2439 61.11 0 3.33 0 0 0
4501 5108 2182 0 -14.8 -1.66 25 1.67 0
5568 6302 2020 0 0 25 -20 -1.66 5
6590 7465 1892 4.44 -3.69 -5 6.67 0 6.67
7153 8105 1828 -1.1 0 -3.32 10 0 -1.66
8110 9178 1710 26.67 0 0 0 0 0
9563 10823 1468 16.67 0 0 -1.66 -1.66 -5

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
1 5 7534 0 43.33 49.12 45 50  
3 45 6135 6.67 10 45.61 41.67 38.33  
22 268 5034 0 24.07 21.67 40 23.33 0
36 359 4669 30 1.85 0 55 0 36.67
69 693 3929 30 11.11 0 33.33 13.33 0
82 800 3786 4.44 5.56 50 13.33 3.33 0
97 914 3651 31.11 0 35 13.33 10 0
123 1175 3400 16.67 20.37 10 18.33 0 0
130 1277 3330 0 22.22 6.67 6.67 8.33 0
161 1494 3195 34.44 0 36.67 5 0 0
197 1793 3032 0 16.67 16.67 -6.66 13.33 0
229 2099 2900 0 0 20 23.33 0 0
279 2720 2692 3.33 0 13.33 20 -1.66 8.33
314 3118 2572 47.78 0 0 3.33 3.33 0
316 3157 2562 47.78 5.56 1.67 11.67 -1.66 0
320 3227 2544 36.67 -1.84 5 5 0 0
342 3498 2479 0 0 8.33 21.67 0 0
398 4219 2334 0 7.41 0 13.33 3.33 0
414 4412 2298 13.33 5.56 -3.32 11.67 3.33 0
447 4806 2230 0 0 0 0 0 25
452 4845 2224 0 0 18.33 10 0 0
460 4924 2212 -6.66 11.11 0 -26.66 20 0
517 5660 2109 0 0 5 5 0 6.67
563 6117 2046 43.33 0 0 0 -1.66 0
595 6538 1991 11.11 0 5 10 0 -10
645 7036 1937 0 1.85 13.33 10 -6.66 0
716 7918 1848 17.78 7.02 0 0 0 -5
727 8023 1836 1.11 0 11.67 0 0 0
742 8227 1815 3.33 0 10 0 0 0
744 8241 1814 20 0 1.67 0 0 0
751 8329 1805 0 0 1.67 -1.66 0 5
783 8784 1757 6.67 0 3.33 3.33 0 0
895 10136 1599 23.33 -16.66 0 -16.66 10 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مهندسی مکاترونیک 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
109 4310 2318 -2.21 17.54 -8.32 21.67 1.67 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های ارشد مکانیک- کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد مکانیک 97، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک قرار داده شده است.

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش ساخت و تولید

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش طراحی کاربردی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش  تبدیل انرژی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی)

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش سیستم محرکه خودرو

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سیستم محرکه خودرو 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو ​97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش سازه بدنه خودرو

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مکانیک 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش سازه بدنه خودرو ​97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97 - گرایش مکاترونیک

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش مکاترونیک 97

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
287 4840 8.89 10 -3.5 13.33 11.67 25
370 4612 5.56 30 17.54 21.67 23.33 0
467 4414 0 31.67 40.35 13.33 16.67 0
514 4330 0 10 38.33 30 10 0
561 4252 0 5 31.58 28.33 18.33 0
676 4063 0 6.67 1.67 1.67 11.67 30
733 3997 0 5 3.51 40 15 0
819 3907 0 8.33 21.05 26.67 1.67 0
838 3889 16.67 18.33 17.54 20 5 0
901 3822 27.78 20 19.3 11.67 15 0
963 3745 0 50 0 0 20 0
1056 3665 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67 10
1296 3472 41.11 0 0 16.67 20 0
1826 3157 0 10 1.75 25 -1.66 0
2230 2972 44.44 0 31.58 6.67 0 0
2674 2805 14.44 0 21.05 10 0 0
3420 2597 16.67 0 23.33 8.33 0 0
3930 2483 72.22 0 0 0 0 0
4745 2328 17.78 1.67 -7.01 5 3.33 0
5577 2187 33.33 0 5.26 0 0 0
6696 2026 -6.66 0 15.79 -13.32 0 6.67
8551 1818 7.78 -10 -3.5 6.67 20 -5
10814 1615 -12.21 -1.66 12.28 -6.66 -20 5
12417 1485 0 -1.66 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
53 662 4202 0 0 38.6 31.67 0 0
92 1233 3614 50 0 7.02 13.33 0 6.67
97 1337 3532 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0
100 1387 3503 8.89 15 0 0 0 18.33
141 1878 3221 0 0 0 5 0 18.33
165 2103 3125 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0
167 2166 3097 34.44 3.33 19.3 3.33 10 0
167 2166 3097 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0
184 2386 3009 36.67 5 17.54 3.33 10 0
223 2867 2837 86.67 0 0 0 0 0
265 3599 2637 0 11.67 5.26 1.67 10 0
273 3681 2620 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0
285 3856 2579 57.78 1.67 0 0 0 0
305 4261 2497 0 0 10.53 13.33 -1.66 0
320 4536 2445 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0
347 4911 2378 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0
372 5208 2332 0 5 1.75 11.67 0 0
7978 8735 1875 8.89 0 -1.74 5 5 0
7995 8752 1873 16.67 0 0 0 0 0
10706 11463 1624 3.33 0 0 0 0 0
14658 15415 1048 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش ساخت و تولید 97

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد ساخت و تولید و ارشد مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترونیک می باشد)

رتبه

رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
86 3882 2574 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66 0
9814 10571 1700 -2.21 0 1.75 0 -1.66 0
13271 14028 1407 0 -1.66 -10.52 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
257 4641 0 10 38.33 30 10
266 4621 0 5 31.58 28.33 18.33
304 4529 0 31.67 40.35 13.33 16.67
453 4169 0 5 3.51 40 15
515 4043 0 8.33 21.05 26.67 1.67
640 3829 5.56 20 17.54 11.67 15
695 3758 27.78 20 19.3 11.67 15
808 3591 4.44 20 14.04 13.33 6.67
871 3520 6.67 6.67 26.67 26.67 -6.66
922 3468 0 10 0 28.33 1.67
965 3412 0 13.33 3.51 18.33 8.33
996 3380 0 50 0 0 20
1018 3357 14.44 0 3.51 11.67 25
1198 3224 -1.1 -5 15.79 16.67 11.67
1430 3046 -2.21 6.67 8.77 20 10
1948 2789 21.11 3.33 3.51 11.67 8.33
3099 2436 -3.32 30 -1.74 5 3.33
3516 2345 2.22 10 0 10 -1.66
4335 2199 -1.1 -10 10 15 1.67
4999 2104 20 0 0 5 0
5492 2040 14.44 0 14.04 -3.32 6.67
6336 1942 28.89 6.67 -5.25 0 0
7554 1817 11.11 -6.66 8.77 -6.66 6.67
9392 1658 -2.21 0 -5.25 3.33 5
11902 1462 0 0 0 0 0
14241 837 11.11 1.67 1.67 -26.66 -13.32

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
34 338 4547 0 0 38.6 31.67 0
69 804 3727 16.67 5 28.07 13.33 13.33
121 1487 3116 34.44 3.33 19.3 3.33 10
124 1506 3101 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
134 1626 3031 0 21.67 15.79 8.33 3.33
139 1701 2988 36.67 5 17.54 3.33 10
142 1721 2979 50 0 7.02 13.33 0
203 2537 2666 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
210 2639 2630 0 11.67 5.26 1.67 10
215 2668 2622 0 1.67 22.81 3.33 3.33
225 2779 2594 0 0 10.53 13.33 -1.66
236 2882 2562 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
275 3510 2424 86.67 0 0 0 0
308 4045 2320 0 5 1.75 11.67 0
322 4260 2287 57.78 1.67 0 0 0
482 6488 1995 8.89 15 0 0 0
534 7265 1918 0 0 0 5 0
561 7746 1872 8.89 0 -1.74 5 5
619 8624 1794 16.67 0 0 0 0
747 11024 1609 3.33 0 0 0 0
14326 15495 519 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی 97

(کد ضریب 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش های ارشد طراحی کاربردی، ارشد مهندسی تسلیحات، ارشد مهندسی فناوری ماهواره و ارشد مهندسی ماشین های ریلی می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
54 2485 2682 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
8869 9792 1703 -2.21 0 1.75 0 -1.66
13542 14711 1257 0 -1.66 -10.52 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 97

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
217 4852 0 31.67 40.35 13.33 16.67
294 4580 0 5 31.58 28.33 18.33
318 4515 5.56 30 17.54 21.67 23.33
522 4031 0 0 3.51 40 30
585 3888 0 8.33 21.05 26.67 1.67
613 3835 27.78 20 19.3 11.67 15
672 3741 16.67 18.33 17.54 20 5
799 3579 0 15 31.58 5 0
808 3566 4.44 20 14.04 13.33 6.67
863 3502 3.33 -5 35.09 15 6.67
912 3436 6.67 6.67 26.67 26.67 -6.66
948 3403 0 50 0 0 20
1008 3329 43.33 3.33 17.54 15 -3.32
1206 3168 0 13.33 3.51 18.33 8.33
1463 2981 2.22 6.67 29.82 6.67 0
1928 2737 0 10 1.75 25 -1.66
2376 2583 77.78 -3.32 0 5 5
3275 2351 -3.32 30 -1.74 5 3.33
4447 2131 21.11 0 8.77 5 0
4782 2082 3.33 -1.66 3.51 11.67 -1.66
5631 1973 11.11 -6.66 8.77 -6.66 6.67
6247 1907 2.22 -3.32 0 6.67 5
9055 1658 0 0 0 1.67 0
11506 1474 0 -1.66 0 0 0
12797 1352 -7.77 0 3.51 -3.32 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 97

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
33 345 4535 0 0 38.6 31.67 0
65 669 3883 16.67 5 28.07 13.33 13.33
95 1137 3323 34.44 3.33 19.3 3.33 10
114 1346 3173 36.67 5 17.54 3.33 10
121 1426 3109 0 21.67 15.79 8.33 3.33
160 1821 2881 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
164 1856 2867 0 1.67 22.81 3.33 3.33
169 1871 2862 50 0 7.02 13.33 0
174 1923 2838 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
205 2336 2679 0 11.67 5.26 1.67 10
237 2828 2530 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
242 2900 2514 0 0 10.53 13.33 -1.66
263 3228 2437 86.67 0 0 0 0
311 3929 2296 57.78 1.67 0 0 0
372 4768 2155 0 5 1.75 11.67 0
464 5988 2001 8.89 15 0 0 0
577 7668 1838 0 0 0 5 0
607 8173 1797 16.67 0 0 0 0
623 8367 1780 8.89 0 -1.74 5 5
737 10667 1610 3.33 0 0 0 0
14356 15501 419 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای 97

(تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دارای یک کد ضریب هستند  و کد ضریب هر دو گرایش تبدیل انرژی و مهندسی هسته ای در ارشد مکانیک 3 می باشد. همچنین کد ضریب 3 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک شامل گرایش کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی نیز می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
84 3940 2295 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66
223 9134 1724 -2.21 0 1.75 0 -1.66
13728 14873 1187 0 -1.66 -10.52 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97-  کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

داوطلبان متقاضی کارشناسی ارشد گرایش  مهندسی پزشکی یا بیومکانیک کی توانند به جای درسهای باکس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید درسهای مبانی بیومکانیک و دروس پایه پزشکی را در کنکور جواب دهند. برای این که متوجه شوید رفتار داوطلبان در انتخاب دروس چگونه است ما همه درسها را در کنار هم آورده ایم ولی دقت داشته باشید که فقط باید دو باکس از 4 باکس عنوان شده جواب داده شوند.
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 3) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
302 4580 5.56 30 17.54 21.67 23.33 0 0 0
345 4489 0 31.67 40.35 13.33 16.67 0 0 0
408 4349 0 10 38.33 30 10 0 0 0
479 4215 0 0 3.51 40 30 0 0 0
592 4009 57.78 0 0 0 0 0 14.04 26.67
611 3970 27.78 20 19.3 11.67 15 0 0 0
690 3874 16.67 18.33 17.54 20 5 0 0 0
727 3834 5.56 20 17.54 11.67 15 0 0 0
744 3816 0 5 3.51 40 15 0 0 0
875 3665 41.11 0 0 16.67 20 0 0 0
910 3624 0 50 0 0 20 0 0 0
928 3607 43.33 3.33 17.54 15 -3.32 0 -12.28 0
949 3591 8.89 10 -3.5 13.33 11.67 25 0 0
1009 3540 -2.21 6.67 8.77 20 10 6.67 22.81 6.67
1315 3304 44.44 0 31.58 6.67 0 0 0 0
1878 3016 10 13.33 15.79 13.33 5 0 0 0
2560 2759 6.67 10 5.26 10 0 0 0 0
3585 2506 -3.32 30 -1.74 5 3.33 -1.66 0 0
4326 2374 28.89 6.67 -5.25 0 0 5 0 0
4832 2293 35.56 0 5.26 0 0 0 0 0
6414 2074 1.11 0 10.53 -1.66 10 5 5.26 0
7850 1915 2.22 0 8.77 0 3.33 0 0 0
11746 1569 -4.43 5 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 3) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
46 546 4203 0 0 38.6 31.67 0 0         0 0
74 909 3723 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0         0 0
95 1192 3477 50 0 7.02 13.33 0 6.67         0 0
102 1333 3378 34.44 3.33 19.3 3.33 10 0         0 0
111 1495 3283 36.67 5 17.54 3.33 10 0         0 0
120 1572 3241 86.67 0 0 0 0 0         0 0
167 2012 3046 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0         0 0
175 2135 2997 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0         0 0
212 2557 2841 57.78 1.67 0 0 0 0         0 0
259 3293 2654 0 11.67 5.26 1.67 10 0         0 0
261 3331 2642 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0         0 0
280 3567 2590 8.89 15 0 0 0 18.33         0 0
298 3744 2557 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0         0 0
308 3928 2518 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0         0 0
323 4228 2461 0 0 10.53 13.33 -1.66 0         0 0
383 5283 2300 0 0 0 5 0 18.33         0 0
423 5688 2243 0 5 1.75 11.67 0 0         0 0
471 6460 2147 16.67 0 0 0 0 0         1.75 5
637 8775 1906 8.89 0 -1.74 5 5 0         0 -1.66
10879 11734 1641 3.33 0 0 0 0 0         0 0
14614 15469 965 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0         -19.29 13.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک (مهندسی پزشکی) 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 3) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
91 4387 2436 1.11 -5 3.51 26.67 -1.66 0         0 0
10293 11148 1693 -2.21 0 1.75 0 -1.66 0         0 0
13893 14748 1343 0 -1.66 -10.52 -1.66 0 0         0 0

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی مکانیک

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  محمد ندایی‏ - 01/12/29

  سلام. تو دفترچه سوال رشته مکانیک میگ میتونید بجای باکس 5 و6 باکس 7 و 8(بیومکانیک و دروس پایه پزشکی) رو بزنید. حالا اگ هر دوتاشو بزنیم چی میشه

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 01/5/13

  سلام عزیزم ببخشید، من امسال کنکور دادم وانشاءالله قبول می شوم، ایا می توانم سال بعد ابتدا کنکور دهم سپس از دانشگاهی که قبول شدم و درآن تحصیل می کنم انصرف دهم؟من سهمیه 5درصدی داشتم ایا اگر در کد رشته ای با سهمیه قبول نشوم با سهمیه ازاد سنجیده می شوم؟ امکان دارد سهمیه اثر منفی بزارد

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما سهمیه اثر منفی نداره تو کنکور سال بعد هم می تونید شرکت کنید ولی برای دوره روزانه یه سری تبصره ها وجود داره باید بهش دقت کنید

 • تصویر فرد

  gdchgf@jhvh.ximn‏ - 00/6/11

  عدالت!
  واقعا عدالته کسی از خانواده شما پاشو توی جبهه نزاشته ولی پدرمان ما از جانشون گذشتن ؟
  خوب چرا به پدرتون نمی گید چرا اون هم نرفته جبهه بجنگه؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 00/5/8

  سلام وقت بخیر. این کارنامه ها برای دانشگاه های سراسریه یا آزاد هم شامل میشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/9

  سلام روزتون بخیر با توجه به اینکه کنکور سراسری و ازاد یکپارچه شده پس در نتیجه این کارنامه ها برای همون آزمونی هست که برگزار میشه و تو انتخاب رشته میتونین دانشگاه های دولتی یا آزاد رو انتخاب کنید 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/2/18

  سلام
  ببخشید، منظور از رتبه و رتبه کشوری دقیقا چیه؟
  مثلا در نمونه کارنامه ها ۹۹، فردی با رتبه کشوری ۲۶ (که کارنامه اش در لیست گرایش ساتت تولید، نشون داده شده)، درصدای خیلی پایین تری نسبت به فردی داره که در لیست حرارت و سیالات، رتبه کشوری ۵۲ داره!!

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/19

  رتبه منظور رتبه در سهمیه هستش و بالای هر جدول سهمیه ها درج شده رتبه کشوری هم رتبه بین تمام سهمیه ها هست 
  نمونه کارنامه هر گرایش و هر سهمیه رو باید باهم مقایسه کنید اینکه یه گرایش رو با گرایش دیگه مقایسه کنید درست نیست 

 • تصویر فرد

  سید علی‏ - 98/11/24

  سلام . با کارشناسی عمران چه شرایطی لازمه تا بتونم ارشد مکانیک شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/10/4

  سلام. برای قبولی در دانشگاه مالک ارشد گرایش طراحی کاربردی چه رتبه ای مورد نیاز است؟

 • تصویر فرد

  عدالت‏ - 98/9/14

  واقعا جای تاسف داره سهمیه ۲۵ درصد با درصد های منفی رتبه دو رقمی میشه فردا همینا میان برا آزمون استخدامی هم با توجه به سهمیه میز مدیریتشون آماده هست مثل الان که صندلی دانشگاه براشون رزروه
  قصد توهین ندارم ولی اینگونه حق یکی رو بخورن به اونا بدن آخر بی عدالتیه تا میتونن پول بهشون بدن کلاس کنکور رایگان براشون بذارن نه اینکه صندلی دانشگاه بهشون بدن و حق بقیه رو ضایع کنن و پست مدیریتی بهشون بدن که نتیجش هم اوضاع الان کشورمونه
  هرچه میکشیم از این قانون های بی خود هست

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 98/4/17

  سلام دوستان. میخواستم بدونم با رتبه 1362 در سهمیه آیا میشه ارشد مکانیک طراحی کاربردی چمران قبول شد ؟

 • تصویر فرد

  پوریا موسوی‏ - 98/4/17

  سلام ما که سهمیه ۵ درصد داریم ترازمون نسبت به درصدایه نفر اول سهمیه ازاد محاسبه میشه؟

 • تصویر فرد

  Farhad yosefi‏ - 98/3/29

  سلام. با تراز ۴۱۵۰ ساخت و تولید ، با سهمیه 5 درصدی، امکان قبولی روزانه در تهران وجود دارد؟

 • تصویر فرد

  حمید حبیبی‏ - 98/3/28

  با سلام.تشکر بابت سایت بی نظیر شما.
  آیا از صحت تراز ها و رتبه های سهمیه های ۵ درصدی، مطمئن هستید؟
  به نظر غیر معمول می رسند؟

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 98/4/6

  سلام 
  همه گی مربوط به داوطلبان سال گذشته هستتند . اگر موردخاصی به نظرتون مشکل داره بگید تا بررسی بشه

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 98/3/25

  سلام
  با رتبه ی ۳۰۰ تا ۴۰۰ تبدیل انرژی تو سهمیه ۵ درصد کدوم دانشگاه ها چه رشته هایی میشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 98/4/6

  قابل توجه کلیه بچه هایی که سهمیه 5 درصد دارند. شما اصلا کاری به رتبه داخل سهمیه نداشته باشید و بر اساس رتبه کل و تراز پیش برید و  نتیجه شما حدودا مقداری بهتر از فرد بدون سهمیه با تراز و رتبه کل برابر با  شما می شود و این که چه مقدار بهتر می شود کاملا وابسته به رتبه شما است اما رتبه های کل زیر پونصد شاید حداکثر 10 درصد بهبود بدهد.

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 98/1/18

  تا چه رتبه ای انرژی تهران میاریم؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 97/12/8

  یعنی پنج درصد ایثارگری انقدر تو رتبه تاثیر میزاره :-)😱

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 98/3/5

  دقت کنید که رتبه 20 در زیرگروه 5 درصد به هیچ وجه با رتبه 20 زیرگروه عمومی قابل مقایسه و یکسان نیست. 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/12/4

  سلام ببخشید میانگین درصد ها چگونه محاسبه میشن

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 98/3/5

  میانگین درصد رو باید بر اساس گرایش دلخواه و ضریب دروس در اون گرایش حساب کنید. هر درس رو در ضریبش ضرب کنید و سپس داعداد به دست اومده رو جمع کنید و بر مجموع ضرایب تقسیم کنید.

 • تصویر فرد

  ماهرخ‏ - 97/11/26

  واقعا کنکور سختی بود ۹۷با این درصدایی که رتبه ۲۰۰ میشه تو ۹۷ با همونا تو ۹۶ و ۹۵ ۸۰۰ به زور میشه

 • تصویر فرد

  ملاحی‏ - 97/7/14

  با سلام
  میخواستم بدونم ضریب تاثیر معدل دانشگاه ها دقیقا چند هستش؟

 • تصویر فرد

  M‏ - 97/4/4

  سلام وقتتون بخیر
  دانشگاه مالک اشتر برای ارشد مکانیک چطور هست؟ شهید بهشتی بهتر هست یا مالک؟

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 97/4/14

  سلام
  پاسخ مشخصی به سوالتون نمیشه داد چون فضای این دو دانشگاه متفاوت است. در کل شهید بهشتی در تبدیل و انرژی خوبه و مالک در طراحی

 • تصویر فرد

  hosein‏ - 96/10/18

  یا خووووودخوووود خددددددا 😭😱😱😱😱

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 96/8/28

  امیدوار شدم🙄

 • تصویر فرد

  Ata‏ - 96/4/16

  سلام خسته نباشید میخواستم بپرسم تو قبولی رتبه در سهمیه مهمه یا رتبه بدون سهمیه؟

 • تصویر فرد

  امیر سلیمانی‏ - 97/2/20

  سلام 
  برای داوطلبان غیر ایثارگر این دو رتبه خیلی تفاوتی ندارد و رتبه در سهمیه مهم است.

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 96/3/20

  با رتبه 127 تبدیل انرژی روزانه امیرکبیر قبول می شم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  محمدپورفتح اله‏ - 95/7/30

  خوب است

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/1/19

  زنده باشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت