نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) 

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد MBA، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته MBA بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت کسب و کار

رتبه رتبه کشوری تراز استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (ضریب 2) ریاضیات عمومی 1و2 دوره فنی و مهندسی  (ضریب 2) زبان تخصصی رشته مدیریت کسب و کار (ضریب 1)
53 529 5260 37.5 54.44 3.33
65 673 4729 39.17 17.78 35.56
71 734 4592 28.33 41.11 13.89
79 817 4421 36.67 26.67 18.33
87 965 4147 45 0 23.89
94 1032 4022 23.33 0 71.67
96 1127 3888 19.17 0 61.67
204 2527 2835 11.67 2.22 39.44
238 2982 2658 25 0 0
322 4447 2260 18.33 1.11 -0.55
351 4889 2177 14.17 0 0
354 4924 2172 0 0 26.67
370 5288 2102 13.33 0 -1.1
6884 7547 1755 5.83 0 0
6922 7585 1750 5.83 0 0
7422 8085 1682 2.5 0 0
7448 8111 1678 1.67 0 1.67
8920 9583 1464 -3.32 0 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت امور شهری

رتبه رتبه کشوری تراز استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (ضریب 2) دانش مسائل روز درزمینهٔ مدیریت مؤسسات تولیدی، خدماتی و طرح‌های عمرانی (ضریب 2) نظریه‌های عمومی مدیریت (ضریب 2) زبان فارسی (ضریب 1) زبان عمومی و تخصصی رشته امور شهری (ضریب 2)
3 87 5554 23.33 8 0 0 75
24 443 4299 0 16 2.86 28 18.33
52 843 3828 -3.32 9.33 23.81 9.33 0
1608 1776 3326 45 0 0 0 0
1877 2045 3212 19.17 9.33 2.86 0 0
2470 2638 3023 39.17 0 0 0 0
2939 3107 2884 37.5 0 0 0 0
3351 3519 2771 36.67 0 0 0 0
4190 4358 2577 18.33 -2.66 -1.89 18.67 0
4323 4491 2551 28.33 0 0 0 0
4533 4701 2509 14.17 4 2.86 -2.66 0
4571 4739 2501 5.83 8 0 9.33 0
4629 4797 2491 25 0 0 0 0
7158 7326 2029 13.33 0 0 0 0
7485 7653 1970 2.5 -5.32 2.86 6.67 0
8356 8524 1816 11.67 0 0 0 0
8929 9097 1712 5.83 0 0 0 0
9360 9528 1631 1.67 0 0 0 0