بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 

یکی از مهم ترین و اساسی ترین اطلاعاتی که داوطلبان کنکور مهندسی شیمی 99 برای برنامه ریزی بهتر و هوشمندانه تر جهت مطالعه دروس این رشته به آن نیاز دارند، اطلاع از بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی می باشد. بودجه بندی کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 به داوطلبان این رشته کمک می کند تا بتوانند بخش ها و نکات مهم دروس ارشد مهندسی شیمی را که بیشتر مورد توجه طراحان سوال است، شناسایی کرده و در برنامه مطالعاتی خود زمان بیشتری را به این قسمت ها اختصاص دهند. همچنین این اطلاعات کمک می کنند که در مورد دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی هم تجربه به دست بیاورید.

همچنین با نرم افزار هوشمند برنامه ریزی 3گام، شما می توانید تا آخرین روز کنکور برنامه ای دقیق و منظم برای مطالعه دروس خود داشته باشید.

 

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 : تحلیل درس انتقال حرارت

همان طور که انتظار می رفت، شیوه طراحی سوالات درس انتقال حرارت  در کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 تغییر کرده بود. سرفصل ها و بودجه بندی سوالات این درس تقریبا ثابت مانده و تفاوت فقط جزئی بوده است، به دلیل این که بعضی از فصول نمودار 0 و 1 دارند و بر طبق آن تکرار می شوند. به عنوان مثال در مبحث انتقال حرارت هدایتی، در تعداد سوالات روند رو به کاهش مشاهده می شود  و در مبحث جوشش و چگالی، توازن برقرار شده است. از هر کدام از این مباحث فقط یک سوال مطرح شده و همچنان انتقال حرارت جابجایی اجباری و تشعشع، جزء مباحث بسیار مهم حرارت محسوب می شوند.

اما نکته حائز اهمیت در درس حرارت کنکور ارشد مهندسی شیمی 98، مفهومی شدن سوالات و تاکید بر نمودار های کتاب بوده است. داوطلبان با آموزش روش های تصویر خوانی مهندس آزاد که به داوطلبین موسسه 3گام توضیح داده بودند، به راحتی میتوانستند درصد بسیار خوبی را کسب نمایند. متاسفانه اغلب داوطلبان کنکور ارشد این نکته را فراموش می کنند که سوالات کنکور همچنان به سمت مفهومی تر شدن پیش می رود.

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس انتقال حرارات

مبحث حرارت حرارت

کنکور 98

مقدمه

0

 انتقال حرارت هدایتی

2

انتقال حرارت دو بعدی

1

انتقال حرارت ناپایا

0

انتقال حرارت جابجایی اجباری

3

انتقال حرارت جابجایی طبیعی

1

مبدل‌ها

2

چگالش

1

جوشش

1

تشعشع

3

سطوح توسعه یافته

0

کوره

1

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 : تحلیل درس انتقال ترمودینامیک

مباحث کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس انتقال ترمودینامیک، دستخوش یک تغییر اساسی بوده است و آن ها توزیع هم اندازه قانون اول و دوم ترمودینامیک می باشد. سهم قانون دوم ترمودینامیک در کنکور امسال افزایش یافته است و باقی مباحث همان سرفصل های گذشته را دارند. البته همان طور که پیش بینی شده بود، با توجه به غیر استاندارد بودن تست های درس ترمودینامیک در کنکور ارشد مهندسی شیمی 97، در کنکور امسال سوالات این درس بسیار راحت طراحی شده بود و داوطلبان با مطالعه مناسب می توانستند درصد خوبی را کسب نمایند.

 

 

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس انتقال ترمودینامیک 

مبحث ترمودینامیک

کنکور 98

مفاهیم مقدماتی

۰

روابط ترمودینامیکی

3

خواص مواد خالص

۱

قانون اول ترمودینامیک

3

قانون دوم ترمودینامیک

3

ترکیبی قانون اول و دوم

1

محلول‌ها و مخلوط‌ها

6

تعادل فازی

2

تعادل شیمیایی

۰

فرایندهای جریان‌دار

۱

سیکل‌ها

۰

بررسی معادله حالت

۰

درجه آزادی

۰

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: تحلیل درس سیالات

با توجه به سختی و غیر استاندارد بودن سوالات سیالات در کنکور سال گذشته، در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 تقریبا مانند سوالات سیالات کنکورهای سال های گذشته مطرح شده بود. داوطلبان با تسلط کافی به تست های کنکورهای ارشد مهندسی شیمی سال های گذشته به راحتی می توانستند به تراز قابل قبولی دست یابند.

 

 بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس سیالات

مبحث سیالات

کنکور 98

قانون لزجت نیوتن و کشش سطحی

2

قانون پاسکال

0

نیروی هیدرواستاتیکی وارد بر سطوح

1

نیروی ارشمیدسی

0

سینماتیک سیالات

2

معادله پیوستگی

1

موازنه مومنتوم

1

معادله برنولی

2

جریان داخلی

1

سیستم‌های چندلوله‌ای

0

مفاهیم لایه مرزی

1

آنالیز ابعادی و تشابه

0

توربوماشین‌ها

1

جریان تراکم پذیر

0

جریان در بسترهای پرشده

2

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: تحلیل درس کنترل فرآیند

با توجه به این که فلسفه درس کنترل فرآیند، کاربرد آن در سیستم های کنترلی می باشد، مفهومی ترین تست های این درس بیان نمودارهای کنترلی و ساده سازی آن ها می باشد. اکثر مباحث و بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس کنترل فرآیند در غالب نمودارهای کنترلی و در حد متوسطی مطرح شده بودند و سختی خاصی بجز در دو یا سه تست وجود نداشت.

 

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس کنترل فرآیند

مبحث کنترل

کنکور 98

لاپلاس و ویژگی‌های آن

1

سیستم‌های درجه اول

1

سیستم‌های درجه دوم

2

سیستم‌های دارای تاخیر

1

نمودار جعبه‌ای

2

سیستم کنترلی و انواع کنترلرها

1

معیار پایداری و جدول روث

1

حاشیه بهره و حاشیه فاز

4

نمودار نایکوییست

1

نمودار BODE

1

سیستم‌های متقابل و غیرمتقابل

1

مکان هندسی ریشه‌ها

4

پاسخ فرکانسی سیستم‌ها

0

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: تحلیل دروس انتقال جرم و عملیات

دروس انتقال جرم و عملیات واحد هر دو در سطح متوسطی مطرح شده بودند. داوطلبان مهندس آزاد که به روش تصویر برداری و خلاصه نویسی ایشان مطالعه کرده بودند، مشکل خاصی نداشتند و در کل پیش بینی می شود داوطلبان کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 در دروس انتقال جرم و عملیات، میانگین درصدهای بالاتری نسبت به سال های گذشته داشته باشند. نکته حائز اهمیت، توجه طراحان به ضرایب انتقال جرم در درس انتقال جرم و همچنان مبحث تقطیر در درس عملیات واحد می باشد.

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس انتقال جرم 

مبحث انتقال جرم

کنکور 98

ضرایب نفوذ در گازها و مایعات

1

انتقال جرم در شرایط یکنواخت

2

ضرایب انتقال جرم

2

انتقال جرم در جریان آرام و متلاطم (تئوری‌های انتقال جرم و تشابه)

0

واحدهای عملیات انتقال جرم

2

دستگاه‌های عملیات گاز - مایع

1

جذب و دفع

0

 

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98 در درس انتقال عملیات واحد

مبحث عملیات واحد

کنکور 98

تقطیر

6

استخراج مایع - مایع

2

خشک کردن جامدات

1

جذب سطحی

1

عملیات رطوبت‌سنجی

1

تبخیر

1

استخراج از جامدات (لیچینگ)

0

کریستالیزاسیون (تبلور)

0

فیلتراسیون

0

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: تحلیل درس سینتیک و راکتور های شیمیایی

با توجه به این که سوالات درس سینتیک و راکتورهای شیمیایی در کنکور سال گذشته بسیار ساده مطرح شده بود، پیش بینی می شد که در کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 سطح سوالات نسبت به سال گذشته  کمی سخت تر باشد؛ اما مسئله ای که همه را شوکه کرد، تست های به شدت غیر استاندارد بود. در درس سینتیک برای تحلیل تست ها و سوالاتی که به این صورت هستند، نیاز به پیش زمینه وجود دارد که بخش عمده ای از آن ها اصلا مطرح نمی شود. با ترکیب این مباحث، رسیدن به پاسخ نهایی و انتخاب راه حل مناسب سخت شده بود. احتمالا افزایش زمان کنکور ارشد مهندسی شیمی 98، به دلیل همین تغییر روش در طرح تست های درس سینتیک و طراحی راکتور بوده است و به احتمال زیاد تراز میانگین داوطلبان در این درس پایین خواهد بود.

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: درس سینتیک و راکتورهای شیمیایی

مبحث سینتیک و راکتور های شیمیایی

کنکور 98

واکنش‌های همگن و معادله سرعت

0

راکتورهای ناپیوسته حجم ثابت

2

راکتورهای ناپیوسته حجم متغیر

1

نیمه عمر و کسر عمر واکنش‌ها

0

واکنش‌های حجم متغیر (ضریب انبساط)

0

واکنش منفرد در راکتور مخلوط شونده

2

واکنش منفرد در راکتور لوله‌ای

1

مقایسه راکتورها

1

اتصال راکتورهای مخلوط شونده

2

اتصال راکتورهای لوله‌ای

0

ترتیب چینش راکتورها

1

راکتور بازگشتی (دوره‌ای)

1

واکنش‌های سری

1

واکنش‌های موازی

2

واکنش‌های سری - موازی

1

اثر دما و غلظت در واکنش‌های چندگانه

0

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: تحلیل درس ریاضیات کاربردی

تفاوت سوالات درس ریاضی کاربردی کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 با کنکور سال گذشته، همان سه تست مربوط به معادلات بسل بود که در کنکور سال 97 مطرح شده بود و امسال هیچ خبری از این مبحث در سوالات این درس نبود. تاکید مهندس آزاد به داوطلبان، در مورد توجه به مبحث فرمولاسیون و مدل سازی هم به همین علت بود که با برداشته شدن بار تست از مباحث دیگر، قطعا مباحثی که پتانسیل بالاتری دارند، می توانند بیشتر مطرح شوند. 

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: درس ریاضیات کاربردی

بحث ریاضیات کاربردی

کنکور 98

ویژگی‌های معادله دیفرانسیل

0

معادله دیفرانسیل مرتبه اول

1

معادله دیفرانسیل کامل

0

معادله برنولی

0

معادله لاگرانژ و کلرو

0

معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت

1

معادله کوشی - اولر

0

حل معادله دیفرانسیل با سری‌های توانی

1

معادلات بسل

0

معادلات لژاندر

0

توابع خاص

1

تبدیل لاپلاس

1

حل دستگاه معادلات خطی

0

مدلسازی و فرمولاسیون

5

روش جداسازی متغیرها

0

روش ترکیب متغیرها و لاپلاس

0

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 98: تحلیل درس ریاضیات عددی

تست غیر استانداردی در درس ریاضیات عددی کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 وجود نداشت. می توان به جرات گفت که تمام تست های این درس با تمرین کافی و دقت لازم قابل پاسخگویی بود. داوطلبان عزیز بعد از کنکور تاکید مهندس آزاد بر این مباحث را قطعا متوجه شده اند. بر اساس کنکورهای سال های گذشته، مبحث مشتق گیری عددی و حل معادله غیرخطی، بیشترین سهم تست را در مقایسه با سایر فصول داشته اند. در کنکور ارشد مهندسی شیمی 98 هم مانند سال های اخیر از مبحث ماتریس به طور مستقیم سوالی مطرح نمی نشده بود.

 

 

بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: درس ریاضیات عددی

مبحث ریاضیات عددی

کنکور 98

حل معادله غیرخطی

3

درونیابی

0

انتگرال گیری عددی

1

مشتق گیری عددی

2

معادله دیفرانسیل مرتبه اول (IVP)

1

معادله دیفرانسیل مرتبه دو و بالاتر (BVP)

0

معادله دیفرانسیل پاره‌ای

1

ماتریس‌ها

0

حل دستگاه معادلات خطی

2

 

داوطلبان کنکور ارشد مهندسی شیمی سال 98 برای مشاوره انتخاب رشته و داوطبان کنکور ارشد سال 99 برای مشاوره و برنامه ریزی می توانند از طریق زیر در سایت ثبت نام کنند تا از یک جلسه مشاوره تلفنی رایگان استفاده نمایند.