نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 97

داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 97 به داوطلبان ارشد روانشناسی سال 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی 97 سهمیه 5 درصد ایثارگری در این مطلب گنجانده شده است.

 

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته روانشناسی بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی عمومی و روانشناسی اسلامی

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
43 533 6151 72.22 33.33 8.33 23.33 56.67 53.33 6.67
65 747 5816 -5.55 37.78 33.33 35 40 46.67 64.44
161 2188 4724 71.11 0 3.33 40 10 35.56 2.22
172 2397 4631 0 28.89 50 33.33 51.67 0 40
203 2929 4415 2.22 17.78 1.67 33.33 51.67 46.67 -8.88
206 3013 4389 4.44 0 8.33 45 0 75.56 0
247 3693 4202 0 0 31.67 0 51.67 46.67 0
263 4104 4110 63.33 0 8.33 13.33 15 28.89 0
314 4966 3942 0 15.56 -1.66 25 13.33 57.78 -2.21
316 4979 3940 3.33 0 3.33 33.33 33.33 11.11 26.67
389 6352 3739 0 0 8.33 26.67 53.33 0 4.44
484 8237 3538 0 37.78 25 31.67 -3.32 15.56 11.11
527 8858 3488 0 13.33 8.33 40 18.33 13.33 0
11006 11792 3278 10 17.78 0 25 8.33 42.22 -6.66
11632 12418 3239 8.89 13.33 6.67 20 18.33 0 13.33
11918 12704 3223 0 0 0 16.67 35 20 0
15230 16016 3048 10 0 13.33 0 33.33 15.56 0
16357 17143 2996 0 2.22 3.33 26.67 -1.66 31.11 20
28650 29436 2539 0 13.33 -3.32 15 0 22.22 4.44
28988 29774 2527 0 4.44 -5 21.67 -5 8.89 4.44
32492 33278 2407 1.11 22.22 0 25 0 4.44 4.44
33628 34414 2369 2.22 15.56 -3.32 10 1.67 0 2.22
40935 41721 2095 0 4.44 0 20 8.33 2.22 0
42466 43252 2029 0 26.67 0 0 10 4.44 0
44386 45172 1939 0 2.22 10 -1.66 0 22.22 0
45379 46165 1888 0 0 0 10 8.33 6.67 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی بالینی و روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
31 369 6578 -5.55 37.78 33.33 35 40 60 64.44
93 1069 5312 0 28.89 50 33.33 51.67 30 40
127 1600 4831 72.22 33.33 8.33 23.33 56.67 0 6.67
168 2102 4469 3.33 0 3.33 33.33 33.33 28.33 26.67
176 2169 4424 0 0 8.33 26.67 53.33 26.67 4.44
205 2732 4146 71.11 0 3.33 40 10 10 2.22
4406 4776 3557 63.33 0 8.33 13.33 15 5 0
5155 5525 3438 8.89 13.33 6.67 20 18.33 10 13.33
6280 6650 3288 2.22 17.78 1.67 33.33 51.67 -3.32 -8.88
6850 7220 3224 0 0 0 16.67 35 15 0
7107 7482 3198 0 0 31.67 0 51.67 0 0
7549 7919 3154 0 13.33 8.33 40 18.33 1.67 0
7969 8339 3115 0 37.78 25 31.67 -3.32 0 11.11
11744 12114 2853 4.44 0 8.33 45 0 0 0
14191 14561 2728 0 15.56 -1.66 25 13.33 -1.66 -2.21
15582 15952 2669 1.11 22.22 0 25 0 13.33 4.44
15653 16023 2666 10 0 13.33 0 33.33 0 0
17203 17573 2602 0 13.33 -3.32 15 0 16.67 4.44
18689 19059 2544 0 2.22 3.33 26.67 -1.66 6.67 20
21885 22255 2438 10 17.78 0 25 8.33 1.67 -6.66
22354 22724 2423 0 4.44 -5 21.67 -5 3.33 4.44
29097 29467 2222 2.22 15.56 -3.32 10 1.67 -5 2.22
31561 31931 2151 0 4.44 0 20 8.33 5 0
42307 42677 1832 0 26.67 0 0 10 -3.32 0
45307 45677 1721 0 0 0 10 8.33 0 6.67
51300 51670 1341 0 2.22 10 -1.66 0 -8.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
41 607 5316 72.22 8.33 23.33 56.67 53.33 0 0
121 1681 4454 -5.55 33.33 35 40 46.67 0 0
145 2023 4291 0 31.67 0 51.67 46.67 0 0
145 2054 4281 0 50 33.33 51.67 0 0 0
160 2292 4182 71.11 3.33 40 10 35.56 0 1.67
206 3073 3944 63.33 8.33 13.33 15 28.89 0 0
237 3658 3806 4.44 8.33 45 0 75.56 11.67 0
281 4426 3657 0 8.33 40 18.33 13.33 13.33 6.67
286 4524 3642 2.22 1.67 33.33 51.67 46.67 0 0
303 4775 3600 0 8.33 26.67 53.33 0 0 0
402 6876 3315 3.33 3.33 33.33 33.33 11.11 0 0
490 8475 3155 10 13.33 0 33.33 15.56 0 0
9074 9852 3043 0 -1.66 25 13.33 57.78 -3.32 1.67
10759 11537 2926 0 0 16.67 35 20 0 0
11639 12417 2871 8.89 6.67 20 18.33 0 0 0
11965 12743 2853 0 25 31.67 -3.32 15.56 0 0
18847 19625 2534 10 0 25 8.33 42.22 0 0
26328 27106 2277 2.22 -3.32 10 1.67 0 8.33 -6.66
26789 27567 2263 1.11 0 25 0 4.44 3.33 10
27171 27949 2251 0 3.33 26.67 -1.66 31.11 0 0
29697 30475 2176 0 -3.32 15 0 22.22 -5 8.33
33533 34311 2068 0 -5 21.67 -5 8.89 0 0
36957 37735 1969 0 10 -1.66 0 22.22 3.33 -1.66
41679 42457 1824 0 0 20 8.33 2.22 0 0
44679 45457 1717 0 0 0 10 4.44 0 0
46385 47163 1646 0 0 10 8.33 6.67 0 -1.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی صنعتی و سازمانی 

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
11 340 3575 0 -1.66 8.89 33.33 22.22 31.11 11.11
2755 2893 2743 2.22 -3.32 6.67 35.56 -2.21 22.22 -4.43
5831 5969 2444 63.33 8.33 0 0 0 0 0
5888 6026 2440 72.22 8.33 0 0 0 0 0
7707 7845 2328 -5.55 33.33 0 0 0 0 0
7830 7969 2322 0 31.67 0 0 0 0 0
8048 8187 2310 71.11 3.33 0 0 0 0 0
8684 8822 2280 0 25 0 17.78 0 0 0
9244 9382 2255 0 10 15.56 8.89 4.44 17.78 -2.21
11608 11746 2164 1.11 0 2.22 20 11.11 13.33 0
11871 12009 2155 0 50 0 0 0 0 0
15149 15287 2053 8.89 6.67 0 0 0 0 0
16498 16636 2018 10 13.33 0 0 0 0 0
17374 17512 1996 0 8.33 0 0 0 0 0
18261 18399 1974 3.33 3.33 0 0 0 0 0
22879 23017 1875 4.44 8.33 0 0 0 0 0
25189 25327 1830 0 -5 0 0 0 0 0
27560 27698 1787 0 8.33 0 0 0 0 0
28193 28331 1776 0 0 4.44 22.22 0 0 0
30060 30198 1742 0 0 0 0 0 0 0
33055 33193 1691 0 0 4.44 6.67 0 13.33 0
39067 39205 1586 0 3.33 0 0 0 0 0
40226 40364 1566 2.22 1.67 0 0 0 0 0
41372 41510 1545 0 -3.32 -2.21 0 0 0 0
43511 43649 1504 10 0 0 0 0 0 0
49334 49472 1363 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی 

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
26 400 5955 4.44 8.33 45 0 75.56 11.67 25 35
88 1471 4996 72.22 8.33 23.33 56.67 53.33 0 0 0
139 2329 4674 -5.55 33.33 35 40 46.67 0 0 0
165 2642 4592 0 31.67 0 51.67 46.67 0 38.33 0
183 2958 4521 71.11 3.33 40 10 35.56 0 11.67 0
196 3327 4448 0 -1.66 25 13.33 57.78 -3.32 26.67 16.67
279 4983 4175 2.22 1.67 33.33 51.67 46.67 0 0 8.33
293 5149 4151 0 8.33 40 18.33 13.33 13.33 0 15
328 5867 4055 0 50 33.33 51.67 0 0 0 0
8753 9341 3708 63.33 8.33 13.33 15 28.89 0 0 0
8909 9497 3693 10 13.33 0 33.33 15.56 0 48.33 0
10527 11115 3569 3.33 3.33 33.33 33.33 11.11 0 0 0
10543 11131 3568 0 8.33 26.67 53.33 0 0 0 0
13227 13815 3397 0 3.33 26.67 -1.66 31.11 0 0 23.33
16838 17426 3204 0 25 31.67 -3.32 15.56 0 0 0
19673 20261 3073 0 -5 21.67 -5 8.89 0 0 21.67
20905 21493 3015 0 0 16.67 35 20 0 0 0
22816 23404 2933 8.89 6.67 20 18.33 0 0 0 0
23195 23783 2918 10 0 25 8.33 42.22 0 0 -1.66
23526 24114 2904 1.11 0 25 0 4.44 3.33 15 13.33
24406 24994 2869 2.22 -3.32 10 1.67 0 8.33 13.33 8.33
25959 26547 2805 0 -3.32 15 0 22.22 -5 0 20
31743 32331 2577 0 10 -1.66 0 22.22 3.33 16.67 11.67
42296 42884 2137 0 0 0 10 4.44 0 26.67 0
43859 44447 2060 0 0 20 8.33 2.22 0 0 0
47985 48573 1809 0 0 10 8.33 6.67 0 -1.66 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش روان شناسی تربیتی

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
22 399 5733 0 31.67 51.67 46.67 38.33
50 826 5120 72.22 8.33 56.67 53.33 0
74 1214 4754 10 13.33 33.33 15.56 48.33
143 2304 4205 -5.55 33.33 40 46.67 0
146 2370 4189 4.44 8.33 0 75.56 25
174 2640 4095 71.11 3.33 10 35.56 11.67
184 2883 4027 0 -1.66 13.33 57.78 26.67
243 3859 3802 63.33 8.33 15 28.89 0
307 5064 3597 0 50 51.67 0 0
364 6120 3453 2.22 1.67 51.67 46.67 0
8772 9609 3108 0 8.33 53.33 0 0
12086 12923 2880 3.33 3.33 33.33 11.11 0
13792 14629 2787 0 0 35 20 0
17155 17992 2618 0 0 10 4.44 26.67
17975 18812 2583 0 10 0 22.22 16.67
19205 20042 2534 8.89 6.67 18.33 0 0
19724 20561 2513 0 25 -3.32 15.56 0
19864 20701 2508 10 0 8.33 42.22 0
21168 22005 2459 0 8.33 18.33 13.33 0
23864 24701 2359 2.22 -3.32 1.67 0 13.33
29891 30728 2153 0 3.33 -1.66 31.11 0
33667 34504 2027 1.11 0 0 4.44 15
35988 36825 1954 0 -3.32 0 22.22 0
38201 39038 1883 0 -5 -5 8.89 0
46529 47366 1566 0 0 8.33 2.22 0
47134 47971 1536 0 0 8.33 6.67 -1.66

 

سایر بخش های مجموعه روانشناسی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد روانشناسی