نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علوم دام و طیور 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد علوم دام و طیور

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد علوم دام و طیور، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد علوم دام و طیور، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد علوم دام و طیور را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم دام و طیور بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد علوم دام و طیور: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علوم دام و طیور، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم دام و طیور شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم دام و طیور سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5470 تغذیه طیور وزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
4358 تغذیه دام روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
4488 تغذیه دام روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت)
3433 ژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
3240 تغذیه دام روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3307 تغذیه دام روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
2703 تغذیه دام روزانه-دانشگاه جیرفت
2750 تغذیه طیور روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2476 فیزیولوژی دام و طیور روزانه-دانشگاه زنجان
2782 تغذیه طیور روزانه-دانشگاه شیراز
2281 فیزیولوژی دام و طیور روزانه-دانشگاه گنبد
2425 تغذیه دام روزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
2156 تغذیه طیور روزانه-دانشگاه شهرکرد
2451 ژنتیک و اصلاح دام و طیور روزانه-دانشگاه گیلان - رشت
2268 پرورش زنبور عسل نوبت دوم-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1866 فیزیولوژی دام و طیور روزانه-دانشگاه یاسوج
1866 ژنتیک و اصلاح دام و طیور نوبت دوم-دانشگاه اراک
1657 تغذیه دام نوبت دوم-دانشگاه ملایر
1220 ژنتیک و اصلاح دام و طیور پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
1277 تغذیه دام پردیس خودگردان-دانشگاه ارومیه