نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد علوم و مهندسی باغبانی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5971 تولید محصولات گلخانه ای روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
5664 گیاهان زینتی روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
5352 تولید محصولات گلخانه ای روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
5187 درختان میوه روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج)
4558 گیاهان زینتی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
4464 درختان میوه روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت)
4383 سبزیها روزانه-دانشگاه شاهد
4264 درختان میوه روزانه-دانشگاه کردستان
4116 گیاهان زینتی نوبت دوم-دانشگاه شاهد - تهران
4065 گیاهان زینتی روزانه-دانشگاه شهرکرد
3961 گیاهان دارویی روزانه-دانشگاه مراغه
3927 تولید محصولات گلخانه ای روزانه-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
3618 تولید محصولات گلخانه ای روزانه-دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
3562 سبزیها روزانه-دانشگاه شهرکرد
3395 سبزیها روزانه-دانشگاه تبریز
3218 درختان میوه روزانه-دانشگاه ایلام
2740 سبزیها روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2054 گیاهان زینتی نوبت دوم-دانشگاه لرستان - خرم آباد
1355 سبزیها پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز