نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی مواد و متالورژی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی مواد و متالورژی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالورژی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5689 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه-دانشگاه تهران
4484 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
3547 ریخته گری روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3001 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2217 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
1889 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1914 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم-دانشگاه تبریز
1731 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
1528 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی نوبت دوم-دانشگاه یاسوج
1182 ریخته گری نوبت دوم-دانشگاه سمنان
621 شکل دادن فلزات پردیس خودگردان-دانشگاه سمنان
5521 جوشکاری نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2555 جوشکاری نوبت دوم-دانشگاه صنعتی اصفهان
5262 خوردگی و حفاظت مواد روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
5008 خوردگی و حفاظت مواد نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
2427 استخراج فلزات نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1695 خوردگی و حفاظت مواد روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1611 استخراج فلزات نوبت دوم-دانشگاه صنعتی همدان
920 خوردگی و حفاظت مواد غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان
4395 سرامیک روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
2642 سرامیک روزانه-دانشگاه اصفهان
1709 سرامیک نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین