نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تاریخ 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد تاریخ

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد تاریخ، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد تاریخ، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد تاریخ را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد تاریخ بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد تاریخ: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد تاریخ، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد تاریخ سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
4546 تاریخ ایران باستان نوبت دوم-دانشگاه تهران
3086 تاریخ ایران باستان نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
4095 تاریخ ایران اسلامی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3383 تاریخ ایران اسلامی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
2466 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
2444 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1974 تاریخ ایران اسلامی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
1482 تاریخ ایران اسلامی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
912 تاریخ ایران اسلامی مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام
226 تاریخ ایران اسلامی مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان
4694 اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی روزانه-دانشگاه تهران
3618 تاریخ اسلام روزانه-دانشگاه اصفهان
1949 تاریخ تشیع نوبت دوم-دانشگاه تبریز
2067 تاریخ تشیع نوبت دوم-دانشگاه ایلام
915 تاریخ تشیع مجازی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز
585 تاریخ تشیع غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم
3437 تاریخ عمومی جهان نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
916 تاریخ عمومی جهان پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز