نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی مکانیک 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی مکانیک

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی مکانیک، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5026 ساخت و تولید روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3766 ساخت و تولید روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3320 ساخت و تولید روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
2456 ساخت و تولید روزانه-دانشگاه یزد
2223 ساخت و تولید روزانه-دانشگاه بیرجند
2227 ساخت و تولید نوبت دوم-دانشگاه تفرش
1936 ساخت و تولید نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1040 ساخت و تولید غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
456 ساخت و تولید غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین
4204 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه تهران
3641 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2518 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2374 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
2269 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه تبریز
2063 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه صنعتی قم
2002 طراحی کاربردی روزانه-دانشگاه کاشان
1848 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1640 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1861 طراحی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1525 طراحی کاربردی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
1330 مهندسی فناوری ماهواره پردیس خودگردان-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
4900 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4272 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4023 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
3835 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3289 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه شیراز
3083 مهندسی هسته ای گداخت هستهای روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2443 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست نوبت دوم-دانشگاه تهران
2394 مهندسی انرژی های تجدیدپذیر نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2273 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
2164 مهندسی هسته ای گداخت هستهای نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2061 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1981 مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی روزانه-دانشگاه کاشان
1879 تبدیل انرژی نوبت دوم-دانشگاه یزد
1567 تبدیل انرژی روزانه-دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
1117 تبدیل انرژی پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
736 تبدیل انرژی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان
353 تبدیل انرژی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار
2446 سیستم محرکه خودرو روزانه-دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1577 سیستم محرکه خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
2128 طراحی سیستمهای دینامیکی خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2089 سازه بدنه خودرو نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3748 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه تهران
2522 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه اصفهان
1769 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی شاهرود
994 مهندسی مکاترونیک غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین