بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 98

اطلاعات مربوط به بودجه بندی و تحلیل کنکور ارشد روانشناسی باعث می شود که داوطلبان دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی را برای خود پیش بینی کنند. حالا ضمن آرزوی موفقیت برای همه داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی 98 و به خصوص داوطلبان ارشد رشته روانشناسی موسسه 3گام، در این مطلب مشاوران دپارتمان ارشد روانشناسی 3گام با بررسی و تحلیل تک تک دروس کنکور ارشد روانشناسی 98 دید جامعی را به داوطلبان کنکور ارشد روانشناسی 99 می دهند. اطلاع از بودجه بندی و تحلیل سوالات کنکور ارشد روانشناسی 98 باعث می شود که این داوطلبان با سطح سوالات و بودجه بندی آن ها آشنا شوند و بتوانند در نحوه مطالعه برای کنکور ارشد روانشناسی و تست زنی دروس این رشته برنامه ریزی جامع و بهتری را داشته باشند.

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی مرضی

سوالات این درس نسبت به سال های گذشته پیچیدگی زیادی نداشته است.11 سوال در بر گیرنده مباحث درس کودکان استثنایی، 9 سوال از درس آسیب شناسی روانی و یک سوال (سوال 60) مربوط به مبحث کنکورهای روانی (درس بالینی) می شود. همانطور که پیش بینی می شد با توجه به آنالیز صورت گرفته از سوالات 10 سال اخیر کنکور ارشد توسط مشاوران مجموعه روانشناسی 3گام ، همانطور که انتظار می رفت سرفصل های عقب ماندگی ذهنی و اختلالات زبان و گفتار تعداد سوالات قابل توجهی را به خود اختصاص داده بود (مجموعا 5 سوال از 20 سوال؛ 25 درصد سوالات). علاوه بر این حداقل سه سوال مشابه سوالات سال های گذشته طرح شده بود که درصورت تسلط کافی روی کنکورهای 7 سال اخیر، امکان پاسخگویی به این سوالات وجود داشت. اکثر سوالات مربوط به درس آسیب شناسی نیز در برگیرنده اختلالات اضطرابی، افسردگی، اسکیزوفرنی و اختلال خواب بود که با توجه به اهمیت این فصول در درس آسیب شناسی، در اولویت برنامه درسی داوطلبان قرار گرفته بود.

 

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی مرضی در کنکور ارشد 98

مبحث

تعداد سوالات

اختلالات خواب

2

اسکیزوفرنی

1

اختلالات اضطرابی

2

افسردگی

1

روش تحقیق در آسیب شناسی

1

اختلالات کودکی (سلوک- نافرمانی مقابله ای)

1

آزمون های روانی (رورشاخ): سرفصل درس بالینی میباشد

1

عقب ماندگی ذهنی

3

نابینایی

1

کودکان تیزهوش

1

اختلالات یادگیری

1

اختلالات زبان و گفتار

2

دیدگاه های نظری

1

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی رشد

سختی سطح سوالات درس روانشناسی رشد متوسط ارزیابی شده و درصورت تسلط داوطلب بر نظریه های رشد، دست یافتن به درصد 60 دور از انتظار نیست. باتوجه به اینکه اکثر سوالات این درس از نظریه های رشد طرح شده است، کتاب نظریه های رشد کرین به نسبت کتاب لورا برک بیشتر مورد توجه طراح سوال بوده است (هرچند که برخی نظریه های مهم رشد نیز در کتاب لورا برک مطرح شده است، اما باتوجه به تمرکز اصلی کتاب کرین بر نظریه های رشد، به نظر می رسد این کتاب بیشتر مبنای توجه بوده است). همانند سال های گذشته نظریه رشد پیاژه، اریکسون، ویگوتسکی و فروید نظریه های پرتکرارتر در سوالات کنکور بوده اند که مجموعا 9 سوال از 20 سوال (45 درصد سوالات) به آن ها اختصاص یافته بود.

 

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی رشد در کنکور ارشد 98

مبحث

تعداد سوالات

نظریه پیاژه

5

نظریه فروید

1

اریکسون (مقایسه اریکسون با فروید و لوینسون)

1

روش تحقیق در روانشناسی رشد

1

نظریه روسو

1

نظریه کلبرگ

1

نظریه برونفر برنر

1

نظریه ماهلر

1

آزمون شخصیت نئو: سرفصل درس بالینی

1

نظریه بندورا

1

نظریه بتلهایم

1

ویگوتسکی

2

نظریه لوینسون

1

نظریه چامسکی

1

نظریه لوریا

1

 
 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی بالینی

اکثرا سوالات این درس به نسبت سایر دروس پراکندگی و گستردگی بیشتری دارد. در کنکور امسال، برخلاف سال های گذشته که تمرکز آزمون های روانی بر آزمون های هوش وکسلر، mmpi، نئو و آزمون های فرافکن بود، تنها دو سوال (یک سوال از آزمون بندر گشتالت و یک سوال از آزمون MCMI ) طرح شده بود. مبحث نظریه های رواندرمانی حدودا 8 سوال را به خود اختصاص داده بود که تمرکز بیشتر بر رویکرد شناختی بوده است. بقیه سوالات درس بالینی مربوط به مباحث مشترک بین تمامی رویکردهای بالینی ( مصاحبه و مشاهده، اتحاد درمانی، بینش و تفسیر، مکانیزم های دفاعی) می شود. باتوجه به اینکه اکثر سوالات طرح شده در رفرنس های این درس موجود می باشد، درصورت تسلط کافی پاسخگویی به سوالات این درس دور از انتظار نبود.

 

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی بالینی در کنکور ارشد 98

مبحث

تعداد سوالات

کلیت روانشناسی بالینی

1

آزمون های روانی: بندرگشتالت و MCMI

2

مشاهده بالینی

1

درمان های بین فردی

1

مکانیزم های دفاعی

1

دیدگاه روان پویایی

1

اتحاد درمانی ؟

1

نظریه های شناختی و شناختی- رفتاری

4

رفتاردرمانی دیالکتیک

1

رویکرد آدلر

1

نظریه انسان گرایی

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

یکی از تفاوت های این درس به نسبت سال های گذشته، کاهش تعداد سوالات از 20 به 15 تست بود. بررسی سوالات نشان دهنده غالب بودن سوالات درس فیزیولوژیک است. با اینکه معمولا هر سال تعداد سوالات مربوط به مبحث انگیزش و هیجان بیشتر (یا برابر) با سوالات فیزیولوژیک بود، امسال تنها 6 سوال از کل 15 سوال را به خود اختصاص داده بود. در درس فیزیولوژیک، مبحث ساخت دستگاه عصبی بیشترین تعداد سوال را داشته و پس از آن چرخه های زیستی و خواب با 2 سوال، در مرتبه دوم قرار دارد.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس آمار و روش تحقیق

در درس آمار و روش تحقیق، 10 سوال مربوط به درس آمار و 10 سوال از مباحث روش تحقیق طرح شده است. از 10 سوال درس آمار، 3 سوال از آمار توصیفی و 7 سوال دربرگیرنده آمار استنباطی است. با وجود اینکه سوالات آمار کنکور امسال، به نسبت سال 97 سختی کمتری داشته اند؛ اما به نظر می رسد رویکرد طراحان سوال این درس در سال های اخیر به سمت آمار استنباطی گرایش پیدا کرده است. با این حال داوطلبانی که در مبحث آمار استنباطی ضعیف هستند، با سرمایه گذاری بر درس روش تحقیق و آمار توصیفی باز هم شانس داشتن حداقل درصد 50 را در این درس دارند. در ادامه به تفکیک سوالات و مباحث طرح شده در کنکور خواهیم پرداخت.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس آمار و روش تحقیق در کنکور ارشد 98

مبحث

تعداد سوالات

احتمال

1

آزمون آنوا

1

آزمون t

3

آزمون خی دو

1

توزیع فراوانی

1

معیارهای پراکندگی

1

نمودارها

1

رگرسیون

1

بررسی موردی

1

متغیرها و مقیاس های اندازه گیری

1

جامعه، نمونه و روش های نمونه گیری

1

پژوهش های کمی و کیفی

1

روش تحقیق آزمایشی

3

روش تحقیق پیمایشی

1

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: علم النفس

تعداد سوالات درس علم النفس به 15 تست کاهش پیدا کرده بود. سوالات این درس از نظر میزان سختی، متوسط ارزیابی می شود. همچنان ابن سینا به نسبت سایر سرفصل ها، تعداد سوالات بیشتری را به خود اختصاص داده است و کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی اکثر سوالات را پوشش می داد؛ هرچند که کتاب شخصیت از دیدگاه اسلامی نیز مکمل این کتاب بوده و حداقل 4 سوال از آن طرح شده بود.

 

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس علم النفس در کنکور ارشد 98

مبحث

تعداد سوالات

ابن سینا

4

نفس و هوای نفس

3

ملاصدرا

2

فارابی

2

غزالی

1

غریزه

2

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس زبان تخصصی

همانند سال های گذشته برای این درس 6 متن و 30 تست طرح شده بود. سطح سوالات و متون داده شده متوسط و برای داوطلبانی که سطح زبان خوبی دارند، آسان ارزیابی می شود. موضوعات مطرح شده از مباحث تخصصی بالینی (مثل اختلال سایکوپات و افسردگی) تا مباحث کلی تر روان شناسی (بهزیستی، نقش مدارس در خشونت دختران و..) طرح شده بود. درصورت داشتن سطح زبان متوسط، پاسخگویی 50 درصدی به سوالات این درس دور از انتظار نیست.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی: درس روانشناسی عمومی

درس روانشناسی عمومی برای داوطلبانی که قصد شرکت در گرایش عمومی دارند، ضریب 2 دارد که تعداد سوالات این درس در کنکور 98، به 15 تست کاهش داشته است. از بین فصول این درس تنها فصلی که تعداد بیشتری از سوالات را به خود اختصاص داده باشد، فصل یادگیری و شرطی سازی است و بقیه سوالات بین فصول مختلف به صورت پراکنده طرح شده بود.

 

جدول بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل درس روانشناسی عمومی در کنکور ارشد 98

مبحث

تعداد سوالات

زبان و اندیشه

1

یادگیری و شرطی سازی

3

حافظه

1

نفوذ اجتماعی

1

رشد روانی

1

بنیادهای زیستی روانشناختی

1

روانشناسی نابهنجاری

1

درمان اختلال های روانشناختی

2

هوش

1