نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علوم تربیتی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد علوم تربیتی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد علوم تربیتی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد علوم تربیتی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد علوم تربیتی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد علوم تربیتی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5051 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه اصفهان
4605 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه یزد
4624 برنامه ریزی درسی روزانه-دانشگاه اراک
4126 برنامه ریزی درسی نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
4324 برنامه ریزی درسی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
4061 برنامه ریزی درسی نوبت دوم-دانشگاه کردستان - سنندج
3179 برنامه ریزی درسی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
4594 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3847 تعلیم و تربیت اسلامی روزانه-دانشگاه الزهرا(س)
4285 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم-دانشگاه شاهد - تهران
4099 تعلیم و تربیت اسلامی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
3127 تعلیم و تربیت اسلامی مجازی دولتی-دانشگاه تهران
1443 مدیریت آموزشی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
4778 مدیریت آموزشی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
4184 مدیریت آموزشی روزانه-دانشگاه لرستان - خرم آباد
3700 مدیریت آموزشی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
4138 مدیریت آموزشی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
3425 مدیریت آموزشی پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
4440 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
3992 آموزش و بهسازی منابع انسانی روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2624 آموزش و بهسازی منابع انسانی غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4631 تحقیقات آموزشی روزانه-دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
4882 تحقیقات آموزشی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
3399 تحقیقات آموزشی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
5572 تکنولوژی آموزشی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
4370 تکنولوژی آموزشی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
6037 آموزش و پرورش پیش دبستانی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2474 آموزش و پرورش ابتدایی غیرانتفاعی-دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران