نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی عمران 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی عمران

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی عمران، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی عمران را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی عمران: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی عمران، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
6081 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
5782 زلزله روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
5216 سازه روزانه-دانشگاه تهران
5174 مدیریت ساخت روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
5002 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4685 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
4315 زلزله نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4300 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه-دانشگاه تهران
3962 مدیریت منابع آب روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3851 محیط زیست روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3787 آب و سازههای هیدرولیکی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3611 مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد روزانه-دانشگاه تهران
3524 محیط زیست گرایش آب و فاضلاب نوبت دوم-دانشگاه تهران
3410 سواحل، بنادر و سازههای دریایی روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
3098 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
2746 سازه روزانه-دانشگاه گیلان
2412 سازه روزانه-دانشگاه صنعتی سهند 
2196 مدیریت ساخت پردیس خودگردان-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2265 آب و سازههای هیدرولیکی روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2001 حمل و نقل نوبت دوم-دانشگاه گلستان - گرگان
1949 سازه نوبت دوم-دانشگاه اراک
2066 ژئوتکنیک روزانه-دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
1980 سازه نوبت دوم-دانشگاه بیرجند
1627 راه و ترابری پردیس خودگردان-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
1388 سازه غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان
1135 محیط زیست غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر
1155 سازه غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز
897 آب و سازههای هیدرولیکی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شاهرود