نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی صنایع 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی صنایع

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی صنایع، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
6445 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4367 بهینه سازی سیستمها روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3739 سیستم های اطلاعاتی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3380 بهینه سازی سیستمها روزانه-دانشگاه شاهد - تهران
3114 بهینه سازی سیستمها روزانه-دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن گیلان)
2685 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2372 بهینه سازی سیستمها پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
2160 بهینه سازی سیستمها نوبت دوم-دانشگاه قم
1462 بهینه سازی سیستمها پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی
5153 سیستمهای کلان روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3894 سیستمهای کلان نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3531 سیستمهای کلان روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3300 سیستمهای کلان نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
3127 سیستمهای کلان روزانه-دانشگاه یزد
2278 سیستمهای کلان پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1408 سیستمهای کلان پیام نور-دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیش
928 سیستمهای کلان پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی ارومیه
4527 آینده پژوهی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
5694 لجستیک و زنجیره تامین روزانه-دانشگاه تهران
5140 سیستمهای مالی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4551 لجستیک و زنجیره تامین روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
3668 لجستیک و زنجیره تامین روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
2070 سیستمهای مالی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1240 غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز-مدیریت پروژه غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
1098 لجستیک و زنجیره تامین پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی
8171 مدیریت مهندسی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4497 مدیریت مهندسی روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2406 مدیریت مهندسی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال
1292 مدیریت مهندسی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
400 مدیریت مهندسی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین