نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی شیمی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی شیمی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی شیمی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی شیمی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی شیمی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

 

برخی از ترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
5307 مهندسی سیستمهای انرژی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4835 زیست پزشکی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
4820 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
4771 فرآوری و انتقال گاز روزانه-دانشگاه تهران
4392 ترموسینتیک و کاتالیست روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
4225 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
4038 زیست پزشکی نوبت دوم-دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
3587 صنایع غذایی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3363 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2738 طراحی فرایند روزانه-دانشگاه اصفهان
2611 صنایع پتروشیمی روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر)
2282 مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر روزانه-دانشگاه اصفهان
2175 فرایندهای جداسازی روزانه-دانشگاه اراک
1917 فرایندهای جداسازی نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1539 مهندسی سیستم های تکنولوژی انرژی نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1499 طراحی فرایند پردیس خودگردان-دانشگاه شیراز
1430 فرایندهای جداسازی نوبت دوم-دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
1091 فرایندهای جداسازی پردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس