نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی برق 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد مهندسی برق

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی برق، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد مهندسی برق را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد مهندسی برق: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد مهندسی برق، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد مهندسی برق سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
6298 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
5189 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه تهران
4301 سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3468 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
3222 افزاره های میکرو و نانوالکترونیک روزانه-دانشگاه شیراز
2488 سیستمهای الکترونیک دیجیتال روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2696 سیستمهای الکترونیک دیجیتال نوبت دوم-دانشگاه اصفهان
1970 مدارهای مجتمع الکترونیک روزانه-دانشگاه کاشان
1846 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه کاشان
1992 مدارهای مجتمع الکترونیک نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1509 مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
849 مدارهای مجتمع الکترونیک غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان
571 مدارهای مجتمع الکترونیک غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد
506 مدارهای مجتمع الکترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه سمنان
6440 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه صنعتی شریف - تهران
5210 سیستم های قدرت نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
4733 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
4176 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه تبریز
3683 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3251 مهندسی فیزیک بهداشت روزانه-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
3082 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه صنعتی قم
2600 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
2450 مهندسی راکتور روزانه-دانشگاه اصفهان
2552 کاربرد پرتوها روزانه-دانشگاه اصفهان
2207 مهندسی فیزیک بهداشت نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
2065 سیستم های قدرت روزانه-دانشگاه ارومیه
2174 برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
1828 سیستم های قدرت پردیس خودگردان-دانشگاه شهید چمران - اهواز
1388 سامانه های برقی حمل و نقل پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
1170 مهندسی راکتور پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
5883 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه-دانشگاه تهران
4181 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
3181 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه-دانشگاه شهید چمران - اهواز
2551 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه-دانشگاه یزد
2041 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی روزانه-دانشگاه زنجان
2126 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
1649 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی نوبت دوم-دانشگاه کردستان - سنندج
1260 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی شیراز
1287 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل
5182 مخابرات میدان و موج روزانه-دانشگاه تهران
2403 مخابرات میدان و موج نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2582 مخابرات میدان و موج نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
2250 مخابرات میدان و موج روزانه-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
1852 مخابرات میدان و موج نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
1900 مخابرات میدان و موج روزانه-دانشگاه سمنان
1149 مخابرات میدان و موج پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
485 مخابرات میدان و موج غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه
5429 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه تهران
4654 مخابرات امن و رمزنگاری نوبت دوم-دانشگاه تهران
3233 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2600 مهندسی فناوری ماهواره نوبت دوم-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2013 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1860 مخابرات سیستم روزانه-دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1793 مخابرات سیستم نوبت دوم-دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان
1393 مخابرات سیستم غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
4978 کنترل نوبت دوم-دانشگاه تهران
3099 کنترل روزانه-دانشگاه صنعتی اصفهان
2523 مهندسی کنترل و علائم راه آهن روزانه-دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2321 کنترل روزانه-دانشگاه شهرکرد
1955 کنترل روزانه-دانشگاه شاهد - تهران
1752 کنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
1613 کنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1052 کنترل مجازی دولتی-دانشگاه تربیت مدرس
4288 مهندسی مکاترونیک نوبت دوم-دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
2442 مهندسی مکاترونیک روزانه-مجتمع آموزش عالی بم
2151 مهندسی مکاترونیک روزانه-دانشگاه نیشابور
1512 مهندسی مکاترونیک پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج