نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد روانشناسی 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد روانشناسی

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد روانشناسی، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد روانشناسی را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد روانشناسی: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد روانشناسی، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد روانشناسی سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
6637 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه تهران
6163 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
5736 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه تبریز
5253 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر)
5070 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه رازی - کرمانشاه
4956 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه ارومیه
4851 روانشناسی عمومی روزانه-دانشگاه لرستان - خرم آباد
4721 روانشناسی عمومی نوبت دوم-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
4278 روانشناسی عمومی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3725 روانشناسی عمومی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس کیش
3329 روانشناسی عمومی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
6896 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6422 روانشناسی بالینی روزانه-دانشگاه شیراز
5859 روانشناسی بالینی کودک و نوجوان نوبت دوم-دانشگاه تبریز
5383 خانواده غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4689 روانشناسی بالینی پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
6540 سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
6330 روانشناسی صنعتی و سازمانی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3148 روانشناسی صنعتی و سازمانی پردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
6042 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روزانه-دانشگاه اصفهان
4815 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
6229 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
5092 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
4979 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه کاشان
4496 روانشناسی تربیتی روزانه-دانشگاه ارومیه
4248 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه یزد
4175 روانشناسی تربیتی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
3664 روانشناسی تربیتی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
2402 روانشناسی تربیتی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری