نمونه قبولی های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد حقوق 98: تاثیر تراز در قبولی نهایی سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد حقوق

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد حقوق، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد حقوق، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در ان دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد حقوق را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد حقوق بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود شوید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در کارشناسی ارشد حقوق: چگونگی محاسبه تراز کارشناسی ارشد توسط سازمان سنجش

کارنامه سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد حقوق، تراز نمرات کتبی شما به اضافه تراز معدل موثر، تراز کل شما می شود که تعیین کننده رتبه شما خواهد بود. تراز نمرات کتبی شما در کارنامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، به این صورت محاسبه می شود که ابتدا بالاترین میانگین وزنی حساب می شود، یعنی اینکه کسی که براساس فرمول میانگین وزنی، بالاترین میانگین را به دست آورده باشد به عنوان تراز کامل یعنی 8000 نمره ای تلقی می شود و بقیه رتبه های کارشناسی ارشد براساس همان یک میانگین کل حساب می شوند. بعد از این کار، میانگین وزنی نمرات شما محاسبه می شود. سپس نمره کل میانگین نمرات شما تقسیم بر بالاترین نمره میانگین به دست امده در آن سال می شود. طبیعی است که هر قدر میانگین وزنی شما به بالاترین میانگین نزدیک تر باشد، تراز شما و در نتیجه رتبه شما بهتر می شود. عدد به دست آمده از این تقسیم، در عدد 8000 ضرب می شود. مثلا اگر میانگین نفر اول را بالاترین میانگین در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین وزنی رتبه یک برابر با 80 درصد است، اگر داوطلبی میانگین وزنی 40 درصد را به دست اورده باشد، نمره تراز نمراتش برابر می شود با عدد 4000، چرا که 40 تقسیم بر 80 برابر می شود با عدد 0.5 و این عدد در 8000 که ضرب شود برابر می شود با 4000. 

معدل شما هر چه که باشد ضربدر عدد 100 می شود. البته معدل موثر شما. در کارنامه کارشناسی ارشد رشته حقوق شما، معدل شما به صورت معدل موثر محاسبه می شود. سهم تاثیر معدل شما برابر با 20 درصد است. اگر یک نفر معدلش 20 باشد، در عدد 100 که ضرب شود، تراز معدلش برابر 2000 می شود که حالا اگر فرض کنیم که نفر اول معدل 20 نیز باشد، تراز کلش برابر با تراز کامل یعنی 10000 می شود ولی اگر کسی که بالاترین میانگین را دارد معدلش پایین باشد احتمال رتبه یک شدنش کم می شود چرا که درست است که 8000 نمره کامل از نمره تراز را به دست می آورد ولی اگر معدلش 12 باشد فقط 1200 نمره از تراز معدل را به دست می آورد و در نهایت ترازش می شود 9200 که در این صورت یک نفر با درصدهای پایین تر و معدل بالاتر می تواند رتبه یک را از آن خود کند. رتبه شما هم فقط در بین هم سهمیه ای های شما محاسبه می شود.

اطلاعات دقیق تر درباره کلیت کارنامه قبولی کارشناسی ارشد را می توانید در مطلب زیر مطالعه کنید

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98

 

برخی ازترازها و محل قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد حقوق سال 97

تراز قبولی عنوان گرایش محل قبولی
7212 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6741 حقوق خصوصی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6128 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
6096 حقوق خصوصی روزانه-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
5828 حقوق حمل و نقل تجاری نوبت دوم-دانشگاه تهران
5526 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه گیلان - رشت
5673 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه گیلان - رشت
5439 حقوق خصوصی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
5186 حقوق خصوصی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
4751 حقوق خصوصی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد
4387 حقوق خصوصی پردیس خودگردان-دانشگاه تبریز
3683 حقوق خصوصی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان
6313 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه تهران
5272 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
5012 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
3938 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه قم
3301 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه قم
2427 حقوق بین الملل پیام نور-دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت
2284 حقوق بین الملل غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
7347 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
6771 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6280 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
6395 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
6024 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه گیلان - رشت
5224 حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
4296 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی دولتی-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3663 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس خودگردان-دانشگاه گیلان - رشت
2552 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی-دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
5826 حقوق عمومی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
4350 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3600 حقوق عمومی روزانه-دانشگاه قم
3236 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه مازندران - بابلسر
2585 حقوق عمومی پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1972 حقوق عمومی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
4998 حقوق بشر روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
5084 حقوق مالکیت فکری روزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3899 حقوق مالکیت فکری پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
5301 حقوق محیط زیست روزانه-دانشگاه مازندران - بابلسر
6726 حقوق تجارت بین الملل نوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6162 حقوق نفت و گاز نوبت دوم-دانشگاه تهران
5097 حقوق تجارت بین الملل پردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2453 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
5232 حقوق خانواده نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
6533 حقوق شرکتهای تجاری روزانه-دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری