دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 1402 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. مطالعه سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 1402، به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد علوم تربیتی 1403 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوال دهی طراحان سوال کنکور کارشناسی ارشد این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند. همچنین پیشنهاد دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی علوم تربیتی 3گام به این داوطلبان مطالعه سوالات کنکور های سال های گذشته ارشد علوم تربیتی می باشد. 

در ادامه می توانید سوالات و پاسخنامه های آزمون های ارشد علوم تربیتی سال های گذشته را دانلود نمایید.

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد علوم تربیتی سال 1402 روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402

 

دانلود پاسخنامه  آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1402

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد علوم تربیتی سال 1401 روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

 

دانلود پاسخنامه  آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1401

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد علوم تربیتی سال 1400 روی لینک های زیر کلیک کنید.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

 

دانلود پاسخنامه  آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1400

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 99 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

 

دانلود پاسخنامه  آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 99

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 98 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 98

 

برای موفقیت در آزمون های کارشناسی ارشد، داشتن اطلاعات دقیق درباره ماهیت سوالات کارشناسی ارشد در سال اخیر بسیار اهمیت دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام، از امکانات بی نظیر موجود در این پنل هوشمند بهره مند شوید.

 

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 97 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 96 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96

 

 

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 95

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 95 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1) 95- دفترچه اول

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1) 95- دفترچه دوم

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1) 95

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2) 95

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2) 95

 

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی 94

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی، سوالات کنکور ارشد علوم تربیتی 94 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1) 94- دفترچه اول

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1) 94- دفترچه دوم

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1) 94

 

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2) 94

 

دانلود پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (2) 94