گزیده ای از اتاق فکر انفورماتیک پزشکی

ورود به اتاق فکر

معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

تعداد بازدید 5605 دفعه

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی با استفاده از تکنولوژی کامپیوتر در تمام گرایش های پزشکی از جمله مراقبت، آموزش و پژوهش به ایفای نقش می پردازد.

معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
معرفی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی به کمک فناوری اطلاعات به ذخیره سازی، بازیابی داده ها، استفاده بهینه از تحلیل اطلاعات به منظور حل مشکلات و ارتقای سیستم های بهداشت درمان می پردازد. به عبارت دیگر این رشته با استفاده از تکنولوژی کامپیوتر در تمام گرایش های پزشکی از جمله مراقبت، آموزش و پژوهش نقش آفرینی می کند. از آن جایی که به کارگیری اطلاعات و تکنولوژی، جزئی از نظام بهداشت و درمان است، این رشته یک شبکه کامل پیوسته برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی جهت دسترسی کامل و سریع به اطلاعات و داده های موجود ایجاد می نماید.

انفورماتیک پزشکی به عنوان یک علم بین رشته ای ارتباط نزدیکی با علوم پایه پزشکی، مخابرات و ارتباطات و تکنولوژی جدید کامپیوتر دارد. این رشته دارای ابعاد مختلفی از جمله علوم پایه و بالینی، زیست پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار می باشد. در آینده پژوهش های رشته انفورماتیک پزشکی، پیوند کاملی با فناوری اطلاعات خواهد داشت و یک بستر تعامل اطلاعات بین داده های بالینی و داده های ژنتیک ایجاد خواهد شد.

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی ارشد بهداشت

 

هدف کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

هدف این رشته تربیت نیروی انسانی متخصصی است که بتواند راه حل های لازم را در جهت رفع محدودیت های منابع مالی ارائه نماید. همچنین در جهت ارتقای سیستم های سلامت، استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش خطاهای پزشکی در مراکز بین المللی انفورماتیک پزشکی فعالیت نمایند.

دوره کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی دانش آموختکانی را تربیت می نماید که دارای آگاهی و مهارت کامل زیر باشند: 

-شناخت ساختار داده های پزشکی و پایگاه های داده ها

-کاربرد استانداردها در پزشکی

-به کارگیری نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور تصمیم سازی مبتنی بر سیستم های خیره

-به کارگیری نرم افزارهای جامع پزشکی

-کاربرد مفاهیم اولیه بیوانفورماتیک در تشخیص بالینی

-کار با شبکه های هوشمند عصبی و کاربرد آنها در تحلیل اطلاعات در پزشکی

-استفاده از مراجع انفورماتیک سلامت و پزشکی

-کد گذاری در پزشکی

تربیت نیروهای انسانی متخصص در رشته کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، زمینه ساز ارتقای سطح دانش متخصصین و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. همچنین ایجاد بستر لازم در جهت تعیین و تعریف استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در حوزه خدمات بهداشت و درمان، شناخت عمومی افراد جامعه از جایگاه و کاربرد انفورماتیک پزشکی، ایجاد و گسترش زمینه های همکاری بین مسئولین ذیربط و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی با متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی از دیگر اهداف این رشته می باشد.

پزشکان و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در ارائه سرویس های بهداشتی و درمانی با چالش های فراوانی روبرو هستند. این چالش ها شامل مسائل بودجه ای، مسائل آموزشی بهداشتی، عقب ماندگی از توسعه روز افزون زمینه های تحقیقاتی علوم پزشکی، افزایش تقلب در ارائه سرویس های بهداشت و درمان کشور، خطاهای پزشکی و عدم ارتباط دو طرفه بین جامعه دانشگاهی و صنایع مرتبط با پزشکی می باشد. متخصصان رشته ی انفورماتیک پزشکی با مکانیزه کردن سیستم های جامع اطلاعات خدمات بهداشت و درمان و ایجاد یک بستر تعاملی بین متخصصین علوم پزشکی و علوم فناوری اطلاعات در جهت رفع چالش های فوق نقش بسزایی ایفا خواهد نمود. همچنین نیروهای متخصص کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در مراکز درمانی به ایجاد یک بستر الکترونیکی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و دسترسی بیماران به پرونده الکترونیکی سلامت خود می پردازند. 

بازار کار کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

بازار کار کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی علوم پزشکی، علوم زیستی، ژنتیک، دامپزشکی و کشاورزی می باشد.

وظایف حرفه ای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

وظایف حرفه ای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در زمینه های پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و خدماتی می باشد.

الف- در زمینه پژوهشی:

1-تحقیق در زمینه کاربرد روشهای نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی جهت بهینه سازی سیستمهای تصمیم گیری و مشارکت در تصمیم گیری در حوزه بهداشت و درمان

2-تحقیق در زمینه تبین و بومی سازی استانداردها و پروتکل های فناوری اطلاعات در جهت ارتقاء سیستمهای بهداشت و درمان

3-کمک به تحقیق در زمینه های مشترک با رشته های پزشکی و مهندسی پزشکی جهت ایجاد یک بستر تعامل اطلاعات بین داده های بالینی و فناوریهای جدید

ب- در زمینه آموزشی :

1-تدریس دروس مرتبط با حوزه انفورماتیک پزشکی  در زمینه های تحلیل داده ها ، مدیریت داده ها و آشنایی با نرم افزارهای جامع پزشکی در سطوح دانشگاهی

2-تدریس دروس مرتبط با شیوه های نوین طراحی و مدیریت سیستمهای بهداشت و درمان مبتنی بر فناوری اطلاعات

3-ارائه روشهای بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفورماتیک در پزشکی به دانشجویان پزشکی در رشته های مرتبط

ج- در زمینه مدیریتی :

کمک به توسعه و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت در سطوح مختلف بهداشت و درمان

د- در زمینه خدماتی :

هم آوری امکان دسترسی سهل الوصول به اطلاعات و منابع اطلاعاتی

ارائه و هدایت از راه دور خدمات درمانی و آموزش روشها و مهارتهای تخصصی شده

کمک به کاهش خطاهای پزشکی :

کمک به تعیین نوع مداخله پزشکی مورد نیاز

کمک به امنیت و حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

دارندگان دانشنامه کارشناسی در رشته های علوم پزشکی ، رشته های ریاضی (کلیه گرایش ها )، مهندسی کامپیوتر ، مهندسی پزشکی، مهندسی برق الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،  دکتری عمومی پزشکی و دکتری عمومی دندانپزشکی می توانند در آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 98

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در سال 98 در دوره های عادی و شهریه پرداز مطابق جدول زیر می باشد: 

 

دانشگاه عادی شهریه پرداز
ارومیه  6 2
اهواز  4 2
ایران 4 1
تبریز 3 1
تهران 3 1
شهید بهشتی 2 2
شیراز  2 2
کرمان 4 0
مشهد 4 2

 

دروس و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 

مواد و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی مطابق جدول زیر است:

 

نام درس

ضریب

اصول بر نامه نویسی و ساختار داده ها

2

ریاضی و آمار حیاتی

2

مدیریت اطلاعات سلامت

3

انفورماتیک سلامت

3

کلیات و اصطلاحات پزشکی

2

زبان عمومی

2

 

نام دروس و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحد شامل 20 واحد دروس اختصاصی اجباری (core)، 6واحد دروس اختصاصی اختیاری (noncore) و 6 واحد پایان نامه می باشد. دانشجو می بایست از میان 18 واحد اختیاری ، 6 واحد را بگذرانند. دانشجو  موظف است علاوه بر گذراندن واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی را نیز بگذراند.

 

دروس اختصاصی اجباری (core)

20واحد

دروس اختصاصی اختیاری (noncore)

6واحد

پایان نامه

6واحد

جمع

32 واحد

 

دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 

نام درس

تعداد واحدها

سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی

1

زبان تخصصی

2

کلیات و اصطلاحات پزشکی

3

برنامه نویسی تحت وب و ویندوز (net)

3

کاربرد آمار در مراقبت بهداشتی و درمانی

2

فن آوری اطلاعات در بهداشت و درمان

2

جمع واحدها

13

 

دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 

نام درس

تعداد واحد درسی

جمع

نظری

عملی

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیکی سلامت

3

3

-

استانداردها و کد گذاری داده های بهداشت و درمان

3

3

-

طراحی و ارزیابی سیستمهای اطلاعات بهداشتی و درمانی (1)

2

1

1

طراحی و ارزیابی سیستمهای اطلاعات بهداشتی و درمانی (2)

2

2

-

سمینار انفورماتیک پزشکی

2

1

1

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

3

2

-

شبکه های عصبی و سیستمهای هوشمند در پزشکی

3

3

-

کارآموزی در عرصه

2

-

2

پایان نامه

6

 

 

جمع واحدها

26

 

دروس اختصاصی اختیاری  کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 

 

نام درس

تعداد واحد درسی

جمع

نظری

عملی

اخلاق و جنبه های قانونی در انفورماتیک پزشکی

2

2

-

طراحی پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی

2

1

1

سیستمهای تصمیم گیری در بهداشت و درمان

2

2

-

تصویربرداری و انفورماتیک در پزشکی

3

3

1

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بهداشتی و درمانی

3

3

-

مباحث ویژه

3

3

-

بیوانفورماتیک

3

3

-

آشنایی با برنامه نویسی با متن باز (open source )

2

2

1

 

دانشجو باید 6 واحد از دروس فوق را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، پس از موافقت استاد راهنما و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه بگذراند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    زهراناز جعفرپورموحد‏ - 98/10/21

    سلام من می خوام ی مشاور بگیرم برای کنکور در رشته انفورماتیک پزشکی

  • تصویر فرد

    مریم‏ - 98/10/5

    سلام من میخوام شروع کنم واسه کنکور انفورماتیگ ولی نمیدونم چه درسنامه هایی خوبن که گلچین کنم‌از هرموسسه اگه میشه راهنماییم کنین،ممنون

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد
CaptchaMvc