معرفی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی، به جنبه های نظری و پژوهشی ساختار و عملکرد سلول ها و مطالعه مباحث مرتبط با سلول، درشت مولکول ها، تعاملات مولکولی فعالیت های زیستی در بین سیستم های مختلف درون سلولی (ارتباطات بین RNA، DNA، پروتئین و بیوسنتز) می پردازد. این دوره چگونگی تنظیم این تعاملات و عوامل موثر بر بیان ژن ها را برای بیان درک بهتر عملکرد سلول ها و موجودات زنده، مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد.

هدف این رشته تربیت افراد متخصص و متعهد آشنا با مفاهیم بنیادی زیست شناسی سلولی و مولکولی به منظور پژوهش در زمینه های مور نیاز مراکز تحقیقاتی و تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می باشد.

ضرورت و اهمیت ایجاد دوره دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

اهمیت مطالعه سلولها، ژنها و زیست مولکول ها که اجزای مهم تمام موجودات زنده هستند بر کسی پوشیده نیست. این اطلاعات در رابطه با بیماری ها و علوم دیگری مانند زیست فناوری بسیار تعیین کننده خواهند بود. به منظور کشف مکانیسم عملکرد و عکس العمل موجودات زنده به شرایط محیطی، نیاز به تربیت افراد متخصص و متعهد آشنا با مفاهیم بنیادی زیست شناسی سلولی و مولکولی به شدت احساس می شود. این افراد با گذراندن درس های تخصصی نیز می توانند نیازهای مراکز آموزش عالی، پژوهشی، تولیدی و خدماتی به نیروهای متخصص این رشته را برطرف نمایند. همچنین نیاز روزافزون کشور به دانش آموختگان مسلط به رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی به منظور استفاده از آن برای پژوهش، نوآوری و حل مشکلات، ضرورت و اهمیت ایجاد دوره دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی را روشن می سازد.

بازار کار دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

بازار کار دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی در موسسات آموزش عالی، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی کشور، صنایع غذایی و دارویی، موسسات مرتبط با زیست فناوری، آزمایشگاه های تشخیص طبی و ژنتیک، آزمایشگاه های تحقیقاتی نظیر انستيتو پاستور، مركز تحقيقات ژنتيك و تكنولوژي زيستي، مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم و مركز تحقيقات پليمر و ...  می باشد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

دانش آموختگان این رشته در زمینه های مشروح زیر مهارت داشته و می توانند نقش و توانایی خود را ایفا نمایند.

  • تامین اعضای هیات علمی و رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی موسسات آموزش عالی کشور.
  • ارائه خدمات تخصصی به عنوان افراد متخصص در وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات پژوهشی مرتبط با حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، مراکز ذخایر ژنتیکی کشور، صنایع غذایی و دارویی، موسسات مرتبط با زیست فناوری.
  • مشاوره های تخصصی در صنایع دارویی.
  • ارائه خدمات تخصصی به عنوان متخصص در آزمایشگاه های تشخیص طبی و ژنتیک.
  • ایجاد اشتغال از طریق تاسیس شرکت های دانش بنیان در زمینه های زیست شناسی سلولی و مولکولی.

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند با شرکت در آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند.

منابع آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی  98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

ضرایب دروس آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

طول دوره دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

طول دوره دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی، 8 نیم سال تحصیلی است که با موافقت دانشکده تا یک نیم سال دیگر می تواند افزایش یابد.

هر سال تحصیلی شامل دو نیم سال و هر نیم سال 16 هفته کامل آموزشی است. برای هر واحد درس نظری 16 ساعت و برای هر واحد عملی 32 ساعت منظور شده است.

دوره دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی، به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود.

مرحله آموزشی:

مرحله آموزشی شامل حداقل 2 و حداکثر 4 نیمسال تحصیلی است که پس از پذیرفته شدن دانشجو آغاز می شود. هدف این مرحله افزایش اطلاعات علمی دانشجو به منظور آمادگی برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تبدیل آنها به فناوری می باشد. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو آغاز شده و با امتحان جامع پایان می یابد.

مرحله پژوهشی:

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

موضوع رساله باید به نحوی انتخاب شود که در محدوده موضوعات مرتبط با رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی باشد و حدالامکان در راستای حل مشکلات کشور تعریف گردد. رساله باید دارای جامعیت باشد به نحوی که در زمینه تحقیقی که دانشجو انجام می دهد، دستاورد قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد.

دروس و تعداد واحدهای دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد واحد های درسی دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی، 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دوره دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

تعداد واحد

نام درس

14

دروس تخصصی

22

رساله

36

جمع واحدها