معرفی دکتری مهندسی نقشه برداری

دکتری مهندسی نقشه برداری مجموعه ی هماهنگی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی به منظور پردازش، تجزیه و تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی و تعیین پستی بلندی ها است.

تمامی این فعالیت ها منجر به تهیه نقشه مربوط به آن منطقه مشخص می شود.

هدف این رشته تربیت افراد متخصصی است که ضمن احاطه یافتن بر آثار علمی بتوانند با نوآوری در زمینه ای خاص، کارایی لازم و مهارت عملی برای انجام فعالیت های کارتوگرافی در مراحل مختلف (از گردآوری اطلاعات و تالیف نقشه گرفته تا چاپ و تکثیر آن) را بدست آورند. همچنین با دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در گسترش مرزهای دانش و رفع نیازهای کشور موثر باشند.

بازار کار دکتری مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلان دکتری مهندسی عمران می توانند ضمن فعالیت در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (سازمان، اداره های دولتی و ارگان ها یا بخش خصوصی که مجهز به بخش کارتوگرافی و نقشه کشی باشند) در زمینه کارهای تحقیقاتی و رفع معضلات علمی و اجرایی مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند و در کارهای اجرایی علمی نقش مهمی داشته باشند.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری نقشه برداری

فارغ التحصیلان دکتری نقشه برداری باید با استفاده از آموخته های آموزشی و پژوهشی

و آخرین یافته های نظری و کاربردی تخصص مربوط به خود، توانایی ارائه ی راه حل مناسب و بهینه در سطح جامعه حرفه ای را داشته باشند.

بخش دیگری از فعالیت فارغ التحصیلان این دوره تدریس در دانشگاه ها و تربیت مهندسین توانمند در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و انجام تحقیقات در مراکز پژوهشی مرتبط می باشد.

گرایش های دکتری مهندسی نقشه برداری

گرایش های دکتری مهندسی نقشه برداری عبارتند از:

 1. گرایش سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
 2. گرایش سنجش از راه دور
 3. گرایش فتوگرامتری
 4. گرایش ژنودزی

محور اصلی فعالیت های دانشجویان در دوره دکتری مهندسی نقشه برداری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو است. آموزش در این دوره، برای رفع کاستیهای اطلاعاتی دانشجویان و هموار کردن راه رسیدن به اهداف تحقیق می باشد.

گرایش های دکتری مهندسی نقشه برداری: دکتری سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

دکتری سیستم اطلاعات مکانی یکی از گرایش های تخصصی زیر مجموعه علوم جغرافیایی می باشد که جنبه های کاربردی آن بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. این گرایش از سویی به جمع آوری، مدیریت، نمایش و تحلیل اطلاعات مکانی می پردازد و از سوی دیگر در جهت حل مشکلات مختلف مدیریت شهری و منطقه ای، محیط زیست، آزمایش سرزمین، بهداشت، صنایع و غیره استفاده می شود. با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، پردازش داده های مکانی با دقت بالا و سریع انجام می شود و بدین ترتیب امکان ارزیابی دقیق از چگونگی پراکندگی پدیده ­ها در سطح زمین و یافتن قوانین حاکم بر آنها در چارچوب روابط انسان و محیط فراهم شده است.

بازار کار دکتری سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

بسیاری از سازمان های دولتی به نحوی تولیدی کننده انواعی از اطلاعات مکانی هستند.

فارغ التحصیلان رشته GIS می توانند به منظور ارتقای کیفی اطلاعات تولیدی و بهبود روند تولید اطلاعات، در سازمان هایی که در رابطه با  اخذ، به روز رسانی، مدیریت و استفاده از اطلاعات مکانی هستند، فعالیت نموده و موجب بکارگیری بهتر اطلاعات مکانی و علم و فن GIS در جهت حل مشکلات و ارتقای خدمات رسانی آن سازمان ها شوند. سازمان ها و وزارت خانه هایی نظیر نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهرداری و غیره که از این اطلاعات مکانی در جهت حل مسائل خود، تصمیم گیری های مختلف و انجام امور روزمره استفاده می کنند، نمونه ای هایی از آن ها می باشند.

بازار کار دکتری سیستم اطلاعات مکانی در بخش خصوصی نیز می باشد و فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان مجری بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای کشور که مرتبط با GIS و اطلاعات مکانی است، استخدام شوند.

همچنین فارغ التحصیلان مقطع دکتریGIS  می توانند به تدریس در دانشگاه ها و انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط بپردازند.

گرایش های دکتری مهندسی نقشه برداری: دکتری سنجش از راه دور

دکتری سنجش از دور یکی از گرایش های تخصصی زیر مجموعه علوم جغرافیایی می باشد که به اخذ، استخراج و آنالیز اطلاعات توسط سیستم های هوایی، ماهواره ای و استخراج و تفسیر اطلاعات کمی و کیفی موضوعات در پروژه های عمرانی، زیست محیطی، زمین شناسی، جغرافیا، مدیریت بحران، هواشناسی، مطالعات شهری، صنایع وغیره می پردازد.

بازار کار دکتری سنجش از دور

فارغ التحصیلان دکتری سنجش از دور می توانند در بسیاری از سازمان های دولتی و وزارتخانه ها مانند سازمان فضایی کشور، سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروی مسلح، پژوهشکده های مرتبط با پردازش داده های ماهواره ای و ... که جز استفاده کنندگان فناوری سنجش از دور هستند، فعالیت نمایند و موجب بکار گیری بهتر علم و فن سنجش از دور در جهت حل مشکلات و ارتقای خدمات رسانی آن سازمان شوند.

بازار کار دکتری سنجش از دور در بخش خصوصی نیز می باشد و فارغ التحصیلان این رشته می توانند به عنوان مجری بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای کشور که مرتبط با سنجش از دور هستند، استخدام شوند. همچنین فارغ التحصیلان دکتری سنجش از دور می توانند به امر تدریس در دانشگاه ها و انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط بپردازند.

گرایش های دکتری مهندسی نقشه برداری: دکتری فتوگرامتری

دکتری فتوگرامتری به استخراج اطلاعات اندازه مختصات دقیق هندسی اجسام از روی تصاویر رقومی می پردازد. تصاویر رقومی شامل تصاویر اخذ شده از سکوی ماهواره، هواپیما، پهپاد و پا برد کوتاه می باشند. عکس مهم‌ ترین منبع اطلاعاتی در این رشته می ‌باشد و اصول کار در فتوگرامتری بررسی عکس های هوایی است. کاربرد فتوگرامتری در تولید توپوگرافی و موضوعی در مقیاس های مختلف، طرح های عمرانی، واقعیت مجازی و بازسازی سه بعدی عوارض، مستند نگاری آثار باستانی، مهندسی پزشکی، صنعتی و غیره است.

بازار کار دکتری فتوگرامتری

فارغ التحصیلان دکتری فتوگرامتری می توانند در بسیاری از سازمان های دولتی و وزارتخانه ها مانند سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد (کاداستر) و غیره که جز استفاده کنندگان از فناوری فتوگرامتری هستند، فعالیت نمایند. بخش خصوصی نیز به عنوان مجری بسیاری از پروژه های عمرانی و توسعه ای کشور که مرتبط با فتوگرامتری هستند، محل استخدام مناسبی برای فارغ التحصیلان این رشته می باشد. همچنین فارغ التحصیلان دکتری فتوگرامتری می توانند به امر تدریس در دانشگاه ها و انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط بپردازند.

گرایش های دکتری مهندسی نقشه برداری: دکتری ژئودزی

دکتری ژئودزی ویژگی‌های هندسی، ساختاری و جاذبی زمین (دریا، خشکی و اتمسفر)، تعیین میدان ثقل و دوران زمین، تحول زمانی آن‌ ها و فعل و انفعالات دینامیکی زمین با سایر اجزای فیزیکی سیستم زمین (اتمسفر، هیدروسفر، کریوسفر و هسته) در مقیاس های جهانی، محلی و منطقه ای را مورد مطالعه قرار می دهد.

بازار کار دکتری ژئودزی

فارغ التحصیلان دکتری ژئودزی می توانند در سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت نفت، وزارت راه و شهر سازی، شرکت همچنین می توانند به امر تدریس در دانشگاه ها و انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط بپردازند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته میتوانند با شرکت در آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند.

فعالیت های اصلی متخصصین دکتری ژئودزی

فعالیت های اصلی متخصصین دکتری ژئودزی عبارتند از:

 • تعیین شکل و ابعاد زمین
 • تعیین موقعیت سه بعدی دقیق و ناوبری بر روی زمین و خارج آن
 • تعیین میدان ثقل زمین
 • هیدروگرافی، مدلسازی و پلایش دقیق تغییر شکل سازه ها
 • مدلسازی و پایش اتمسفر با استفاده از فناوری ژئودزی فضایی
 • استفاده از سیستم های ناوبری ماهواره ای جهانی جهت تعیین سطح زمین و دریاها و تغییر آن، مطالعه و مدل کردن پدیده های ژئودینامیکی نظیر حرکات قطبی، دوران زمین و تغییر شکل پوسته زمین.

 

اهداف دکتری ژئودزی

 • توانایی تجزیه و تحلیل سیستم های مرتبط با علوم ژئودزی و ژئوماتیک و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت ارتقا و بهینه سازی آنها
 • تربیت افراد متخصص جهت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با علوم ژئودزی و ژئوماتیک.
 • تلاش در جهت تولید علم و برقراری ارتباط با مجامعه بین المللی مرتبط با علوم ژئودزی و ژئوماتیک به منظور بالا بردن سطح علمی کشور

 

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی نقشه برداری 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی نقشه برداری در سال 98 (دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی، دکتری مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری، دکتری مهندسی نقشه برداری سنجش از دور، دکتری مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات مکانی) مطابق جداول زیر می باشد:

 

2317- مهندسی نقشه برداری ژئودزی 
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه اصفهان ژئودزی 3
روزانه دانشگاه تهران ژئودزی 2
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهران ژئودزی 3
نوبت دوم  دانشگاه تهران ژئودزی 1

 

2318-مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران فتوگرامتری 2
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهران فتوگرامتری 3
نوبت دوم  دانشگاه تهران فتوگرامتری 1

 

2319-مهندسی نقشه برداری سنجش از دور
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه تهران سنجش از دور 2
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهران سنجش از دور 2
نوبت دوم  دانشگاه تهران سنجش از دور 1
نوبت دوم  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهران سنجش از دور 2

 

2320-مهندسی نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی
دوره نام دانشگاه گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه دانشگاه اصفهان سیستم اطلاعات مکانی 3
روزانه دانشگاه تهران سیستم اطلاعات مکانی 2
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی- تهران سیستم اطلاعات مکانی 2
نوبت دوم  دانشگاه تهران سیستم اطلاعات مکانی 1

 

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی نقشه برداری ژئودزی

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فتوگرامتری 4
ژئودزی
در سطح کارشناسی ارشد ژئودزی هندسی ماهواره ای پیشرفته
ژئودینامیک پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی فتوگرامتری

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فتوگرامتری 4
ژئودزی
در سطح کارشناسی ارشد فتوگرامتری رقومی
تئوری تقریب و مدل سازی رقومی زمین
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی سنجش از راه دور

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فتوگرامتری 4
ژئودزی
در سطح کارشناسی ارشد پردازش رقومی تصاویر سنجش از دور
کاربردهای سنجش از دور
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی اطلاعات مکانی

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فتوگرامتری 4
ژئودزی
در سطح کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی 1و 2
مدیریت زمین و سیستم های اطلاعات زمینی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری مهندسی نقشه برداری

طول دوره دکتری مهندسی نقشه برداری آموزشی- پژوهشی و پژوهش محور حداقل شش نیم سال و حداکثر هشت نیم سال تحصیلی است.

دروس و تعداد واحد های دکتری مهندسی نقشه برداری

دوره دکتری مهندسی نقشه برداری (آموزشی-پژوهشی و پژوهش محور ) شامل 36 واحد به شرح زیر می باشد :

* دوره دکتری آموزشی – پژوهشی : 12 واحد آموزشی و 24 واحد پژوهشی (مربوط به تنظیم رساله)

* دوره دکتری پژوهش محور : 6 واحد آموزشی و 30 واحد پژوهشی مربوط به تنظیم رساله

واحدهای آموزشی دوره دکتری از میان دروس تخصصی است که به تفکیک گرایش اخذ می شوند. اخذ مجدد دروسی که دانشجو در یکی از مقاطع تحصیلی قبلی گذرانده است، مجاز نیست و جزء واحدهای دوره محسوب نمی شود.