معرفی دکتری مهندسی پزشکی

دکتری مهندسی پزشکی در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد و به جنبه های نظری و پژوهشی مسائل بیولوژیکی و پزشکی می پردازد. هدف این رشته تربیت افراد متخصصی است که با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیق به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کنند. این زمینه ها در مورد طراحي ابزار دقيق، تجهيزات بيمارستاني و وسايل اندازه ‌گيري پزشكي،  مدل ‌سازي و كنترل سيستم‌ هاي بيولوژيكي، پردازش سيگنال هاي بيولوژيكي و تصاوير پزشكی و ... می باشد.

محور اصلی فعالیت های دانشجویان در دوره دکتری مهندسی پزشکی، تحقیق نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو است و آموزش در این دوره، برای رفع کاستیهای اطلاعاتی دانشجویان و هموار کردن راه رسیدن به اهداف تحقیق می باشد.

آزمون دکتری مهندسی پزشکی بنا بر مقررات سازگار با مواد درسی گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ( گرایش های بیومتریال، بیوالکتریک، بیومکانیک، بافت، ورزش، توانبخشی و فناوری اطلاعات) برگزار می شود.

بازار کار دکتری مهندسی پزشکی

فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پزشکی می توانند ضمن فعالیت در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (بیمارستان ها، شرکت های خصوصی، پژوهشکده ها، دانشگاه علوم پزشکی و ...) در زمینه کارهای تحقیقاتی و رفع معضلات علمی و اجرایی مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند.

نفش و توانایی های فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پزشکی

فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پزشکی باید با استفاده از آموخته های آموزشی و پژوهشی این دوره و روش های پیشرفته تحقیق و فناوری های روز دنیا، توانایی انتخاب بهترین گزینه موجود را داشته باشند. انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های موجود در زمینه های طراحی، ساخت، اجرا و ایجاد زیر ساخت ها و پروژه های مورد نیاز ایران می باشد. همچنین از فارغ التحصیلان دکتری مهندسی پزشکی انتظار می رود که بتوانند راه حل مناسب، بهینه و قابل قبول جهت حل مسائل و مشکلات پیچیده جامعه را ارائه می نمایند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی پزشکی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند با شرکت در آزمون دکتری مهندسی پزشکی و کسب موفقیت، در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی پزشکی 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی پزشکی در سال 98 (دکتری مهندسی بیوالکتریک، دکتری مهندسی بیومکانیک و دکتری مهندسی بیومتریال) مطابق جداول زیر می باشد:

 

2347مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تبریز بیوالکتریک 4
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس بیوالکتریک 4
روزانه  دانشگاه تهران بیوالکتریک 4
روزانه  دانشگاه سمنان  بیوالکتریک 3
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران بیوالکتریک 4
روزانه  دانشگاه شیراز بیوالکتریک 2
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بیوالکتریک 6
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران بیوالکتریک 7
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز بیوالکتریک 3
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بیوالکتریک 4
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بیوالکتریک 4
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد بیوالکتریک 4
نوبت دوم دانشگاه تبریز بیوالکتریک 3
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس بیوالکتریک 1
نوبت دوم دانشگاه تهران بیوالکتریک 2
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران بیوالکتریک 3
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بیوالکتریک 5
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران بیوالکتریک 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد بیوالکتریک 2
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) بیوالکتریک 4

 

2348مهندسی پزشکی - بیومکانیک
دوره نام دانشگاه گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تهران بیومکانیک 2
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بیومکانیک 3
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز بیومکانیک 4
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بیومکانیک 3
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران بیومکانیک 1

 

2349مهندسی پزشکی - بیومتریال
روزانه  دانشگاه تهران مهندسی پزشکی  بیومتریال 3
روزانه  دانشگاه سمنان  مهندسی پزشکی  بیومتریال 1
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی پزشکی  بیومتریال 4
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی پزشکی  بیومتریال 2
روزانه  پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج  مهندسی پزشکی  بیومتریال 3
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی پزشکی  بافت  2
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی پزشکی  بیومتریال 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان  مهندسی پزشکی  بیومتریال 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی پزشکی  بیومتریال 2
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی پزشکی  بیومتریال 1
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی پزشکی  بافت  1

 

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری مهندسی پزشکی 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی پزشکی

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی پزشکی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات عمومی 1و 2 4
معادلات دیفرانسیل
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی
در سطح کارشناسی ارشد پردازش سینگال های پزشکی
کنترل سیستم های عصبی عضلانی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومکانیک

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات عمومی 1و 2 4
معادلات دیفرانسیل
در سطح کارشناسی ارشد مبانی بیومکانیک
مکانیک محیط پیوسته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات عمومی 1و 2 4
معادلات دیفرانسیل
در سطح کارشناسی ارشد زیست سازگاری
سرامیک و فلزات و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی
پلیمرها و کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحدهای دکتری مهندسی پزشکی

دوره دکتری مهندسی پزشکی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) می باشد. مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی پزشکی شامل 18 واحد درسی است.

تعداد کل واحدهایی که دانشجو در مرحله تدوین رساله باید اخذ کند، 18 واحد است.

مجموع واحد های درسی و رساله دانشجو 36 واحد است.