معرفی دکتری مهندسی شیمی

دکتری مهندسی شیمی در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد. دانشجویان در این دوره به فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه ی طراحی فرآیندهای شیمیایی، شبیه سازی و کنترل فرآیندها می پردازند. فرآیندهای جداسازی، مهندسی واکنش های شیمیایی و مباحث مربوط به بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی از دیگر مباحثی است که در این دوره به آن ها پرداخته می شود.

 هدف این رشته تربیت افراد متخصصی است که با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و دست یابی به جدیدترین تحقیقات و فناوری ها در این زمینه، بتوانند با روش های پیشرفته تحقیق و آثار علمی مهم در این زمینه آشنا شوند. این متخصصین نقش مهمی در کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش، تحلیل جامع و رفع نیازهای کشور دارند.

محور اصلی فعالیت های علمی دوره دکتری مهندسی شیمی، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است. آموزش وسیله تکمیل دانسته های داوطلب و هموار ساختن راه رسیدن به اهداف تحقیق می باشد.

گرایش های دکتری مهندسی شیمی

گرایش های دکتری مهندسی شیمی شامل دو گرایش مهندسی شیمی و مهندسی بیوتکنولوژی می باشد.

گرایش های دکتری مهندسی شیمی: گرایش مهندسی شیمی

دکتری مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی به منظور بررسی تخصصی تر این رشته می باشد. در این گرایش کلیه دروس مرتبط با مهندسی شیمی به صورت کاملا پیشرفته آموزش داده می شود.

گرایش های دکتری مهندسی شیمی: گرایش مهندسی بیوتکنولوژی

دکتری مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی به آموزش تئوری و پژوهشی كاربرد علوم مختلف در استفاده مستقيم يا غير مستقيم از موجودات زنده، قسمتي از بدن و يا فرآورده‌هاي آن‌ ها در اشكال طبيعي يا تغييريافته می پردازد.

بازار کار دکتری مهندسی شیمی

بازار کار دکتری مهندسی شیمی تدریس در دانشگاه ها و تربیت مهندسین توانمند در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، کارخانجات تولیدی و صنایع مختلف شیمیایی، غذایی، دارویی، نساجی، نفت و گاز و پتروشیمی، معدنی و انرژی و فعالیت های بازرگانی در زمینه مواد شیمیایی می باشد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی شیمی

فارغ التحصیلان دوره دکتری مهندسی شیمی باید قادر باشند در حین طرح و اجرای یک پروژه، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبولی را ارائه نمایند. ارائه این راه حل مناسب باید بر اساس آخرین یافته های علمی، اجرایی و آموخته های دوران تحصیل متخصصین این دوره، در سطح جامعه حرفه ای باشد. همچنین باید توانایی تعلیم، تحقیق، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل و مشکلات علمی پیچیده جامعه و جهان در یکی از زمینه های مهندسی شیمی را داشته باشند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی شیمی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته می توانند با شرکت در آزمون دکتری مهندسی شیمی و کسب موفقیت، در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی شیمی 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی شیمی در سال 98 (دکتری مهندسی شیمی و دکتری مهندسی بیوتکنولوژی) مطابق جدول زیر می باشد:

 

2360 مهندسی شیمی
روزانه  دانشگاه اراک مهندسی شیمی 10
روزانه  دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی 7
روزانه  دانشگاه تبریز مهندسی شیمی 8
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی 6
روزانه  دانشگاه تهران مهندسی شیمی 10
روزانه  دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مهندسی شیمی 10
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  مهندسی شیمی 9
روزانه  دانشگاه سمنان  مهندسی شیمی 10
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مهندسی شیمی 6
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی شیمی 6
روزانه  دانشگاه شیراز مهندسی شیمی 11
روزانه  دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد اهواز) مهندسی شیمی 5
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی 7
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر ) مهندسی شیمی 1
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی شیمی 17
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مهندسی شیمی 10
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف - تهران مهندسی شیمی 12
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی شیمی 2
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی شیمی 10
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی شیمی 7
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی شیمی 20
روزانه  دانشگاه کاشان مهندسی شیمی 4
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت مهندسی شیمی 1
روزانه  دانشگاه یاسوج مهندسی شیمی 9
روزانه  پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران مهندسی شیمی 5
روزانه  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مهندسی شیمی 4
نوبت دوم دانشگاه اراک مهندسی شیمی 3
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز مهندسی شیمی 5
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی 4
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی شیمی 5
نوبت دوم دانشگاه سمنان  مهندسی شیمی 4
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مهندسی شیمی 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی شیمی 3
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندر ماهشهر ) مهندسی شیمی 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی شیمی 2
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی شیمی 4
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی شیمی 2
نوبت دوم دانشگاه کاشان مهندسی شیمی 3
نوبت دوم دانشگاه یاسوج مهندسی شیمی 3
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) مهندسی شیمی 7
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  مهندسی شیمی 5
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مهندسی شیمی 6
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی شیمی 7
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران مهندسی شیمی 1
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مهندسی شیمی 5
پردیس خودگردان دانشگاه کاشان مهندسی شیمی 3

 

2362 مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
روزانه  دانشگاه اصفهان مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 3
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 6
روزانه  دانشگاه تهران مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 3
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 2
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 3
روزانه  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 2
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 3

 

منابع دکتری مهندسی شیمی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مهندسی شیمی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

دروس و ضرایب آزمون دکتری مهندسی شیمی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری مهندسی شیمی  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی سینتیک و طراحی راکتور 4
ترمودینامیک
در سطح کارشناسی ارشد پدیده های انتقال
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های دکتری مهندسی شیمی

دوره دکتری مهندسی شیمی دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی می باشد.

در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی شیمی، گذراندن حداقل  تا 14 واحد درسی از درس های دوره های تحصیلات تکمیلی (علاوه بر واحد های قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد) الزامی است.

دانشجویانی که حداقل 12 واحد دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند، لازم است در ارزیابی جامع شرکت نمایند. ارزیابی در مرحله آموزشی به صورت کتبی و شفاهی برگزار شده و دانشجو دوبار میتواند در ارزیابی جامع آموزشی و تحقیقی شرکت نمایند.

دانشجویانی که در امتحان جامع پذیرفته می شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت نام میکنند. مجموع واحد های درسی و رساله دانشجو نباید از 36 واحد کمتر باشد.