معرفی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (آی تی)

با توجه به رشد و گسترش روز افزون مباحث مربوط به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جهان و تاثیر مستقیم آن ها بر زندگی مردم، کاربرد فناوری اطلاعات در ایران نیز فراگیر شده و برای تربیت نیروهای متخصص و کارآمد، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در تمامی مقاطع  در رشته مهندسی فناوری اطلاعات، دانشجو می پذیرند.

دکتری مهندسی فناوری اطلاعات مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی و پژوهشی در زمینه های مختلف از جمله مدیریت سیستم های اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی، سیستم های چند رسانه ای، امنیت اطلاعات و شبکه های کامپیوتری می باشد. محور اصلی فعالیت های دانشجویان در دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، تحقیق نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو است و آموزش در این دوره، برای رفع کاستی های اطلاعاتی دانشجویان و هموار کردن راه رسیدن به اهداف تحقیق می باشد.

هدف از ایجاد دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و دست یابی به جدیدترین فناوری ها و دستاوردهای تحقیقی و تکنولوژیکی است.

دانشجویان در این دوره می توانند با روش های پیشرفته تحقیق و تسلط بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از مهندسی آی تی آشنا شوند و گام مهمی در کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش بردارند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند با شرکت در آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات و کسب موفقیت، در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی فناوری اطلاعات 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی فناوری اطلاعات در سال 98 در دوره های روزانه و نوبت دوم مطابق جدول زیر می باشد:

 

2358 مهندسی فناوری اطلاعات
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تهران تجارت الکترونیکی 4
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تجارت الکترونیکی 3
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تجارت الکترونیکی 1
روزانه  دانشگاه قم تجارت الکترونیکی 4
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مدیریت سیستم های اطلاعاتی  3
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت سیستم های اطلاعاتی  3
روزانه  دانشگاه قم مدیریت سیستم های اطلاعاتی  3
روزانه  دانشگاه قم سیستم های چند رسانه ای   3
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز شبکه های کامپیوتری 4
نوبت دوم دانشگاه تهران تجارت الکترونیکی 2
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تجارت الکترونیکی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت سیستم های اطلاعاتی  1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز شبکه های کامپیوتری 2

 

منابع دکتری مهندسی فناوری اطلاعات 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، یکی از مهمترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری 98 می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی حل مساله (ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم) 4
شبکه (شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه)
در سطح کارشناسی ارشد مهندسی اطلاعات (پایگاه داده پیشرفته، بازیابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی)
خدمات فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک و آموزش الکترونیک)
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

چارت درسی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات

چارت درسی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات شامل دروس اجباری، دروس جبرانی، دروس اختیاری، امتحان جامع و رساله می باشد.

دروس اجباری:

در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، گذراندن حداقل 18 واحد در زمینه های اصلی و فرعی برای دانشجو اجباری است. منظور از زمینه، یک زمینه علمی است و منظور از درس های یک زمینه، مجموعه ای از دروسی است که در این زمینه برنامه ریزی شده اند. این دروس، با دروسی که دانشجو در دوره های قبلی گذرانده است، متفاوت می باشد.

الف: حداقل 12واحد درسی باید در ارتباط با زمینه اصلی باشند.

ب: حداقل 6واحد درسی باید در ارتباط با زمینه فرعی باشند.

موضوع رساله دکتری باید در زمینه اصلی باشد.

یکی از زمینه های فرعی باید خارج از رشته تحصیلی دانشجو انتخاب شود.

در زمینه فرعی دانشجو که خارج از رشته اصلی او می باشد، دروس گذرانده شده باید در سطح کارشناسی ارشد و یا دکتری آن زمینه باشند.

دروس جبرانی:

چنانچه برای گذراندن دروس اجباری، دانشجو دروس پیش نیاز آنها را نگذرانده باشد، موظف است دروس پیش نیاز را بعنوان دروس جبرانی بگذراند. تعداد واحد دروس جبرانی برای هر درس نباید از 6واحد بیشتر شود.

دروس اختیاری:

اگر دانشجو دروس اختیاری گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات را در آن دوره اخذ نکرده باشد، می تواند در دوره دکتری آن ها را بگذراند.

ضمنا دروس اجباری مقطع کارشناسی ارشد یک گرایش می تواند به عنوان دروس زمینه فرعی در دوره دکتری اخذ شوند. دانشجویان در طول دوره تحصیل خود و قبل از آزمون جامع می توانند حداکثر دو درس و یا شش واحد تحت عنوان مباحث پیشرفته و حداکثر یک درس یا سه واحد تحت عنوان مباحث ویژه اخذ نمایند. هدف از دروس مباحث ویژه ارائه و بررسی پیشرفته ترین مطالب و مباحث جدید در زمینه های تحقیقی دانشجو است که امکان ارائه ی آن در قالب یک درس کلاسیک فراهم نشود و یا هنوز برنامه درسی آن به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده باشد. عنوان و برنامه این درس باید قبل از ثبت نام دانشجو به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده رسیده باشد.

دانشجو باید حداقل 5 درس از دروس زمینه اصلی را قبلا در کارشناسی ارشد گذرانده باشد در غیر این صورت دانشجو موظف است مابقی دروس را بعنوان دروس کمبود بگذراند.

کلیه دروسی که دانشجو در دوره دکتری می گذراند باید متفاوت با دروسی باشند که دانشجو قبلا گذرانده است.

آزمون جامع:

دانشجویانی که کلیه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند می توانند در آزمون جامع بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد شرکت نمایند. این آزمون از محتویات دروس تحصیلات تکمیلی (حداقل 5 درس) دانشجو انجام شده و دانشجو حداکثر دوبار می تواند در آن شرکت نماید.

مرحله تدوین رساله:

دانشجویانی که در امتحان جامع پذیرفته می شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت نام می کنند. تعداد کل واحدهایی که دانشجو در مرحله تدوین رساله بنام واحد پروژه تحقیقاتی می بایست اخذ کند،24 واحد می باشد که هر نیمسال 6واحد آن را ثبت نام می کند.

دروس دکتری مهندسی فناوری اطلاعات- دروس جبرانی

داوطلبان پذیرفته شده با مدرکی به غیر از کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات باید دروس جبرانی تعیین شده توسط کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده را با توجه به کمبودهای تخصصی مربوط بگذرانند.