معرفی دکتری مهندسی برق

دکتری مهندسی برق ضمن آموزش تخصصی به دانشجویان، به انجام پژوهش در یک موضوع خاص می پردازد. محور اصلی فعالیت های علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است. آموزش وسیله تکمیل دانسته های داوطلب و هموار ساختن راه رسیدن به اهداف تحقیق می باشد.

هدف دکتری مهندسی برق

هدف این رشته تربیت افراد متخصصی است که با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و دست یابی به جدیدترین تحقیقات و فناوری ها، بتوانند با روش های پیشرفته تحقیق و آثار علمی مهم در این زمینه آشنا شوند و گام مهمی در کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش، تحلیل جامع و رفع نیازهای کشور بردارند. همچنین باید توانایی تعلیم، تحقیق، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل و حل مشکلات علمی پیچیده جامعه و جهان در یکی از زمینه های مهندسی برق را داشته باشند.

گرایش های دکتری مهندسی برق

گرایش های دکتری مهندسی برق شامل رشته های دکتری مهندسی الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات می باشد.

 دکتری مهندسی برق الکترونیک

دکتری مهندسی برق الکترونیک به طراحی شبکه و سیستم های مخابراتی، پردازش سیگنال، ادوات مایکروویوی، طراحی آنتن در گرایش مخابرات، کنترل دیجیتال، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در کنترل و مهندسی پزشکی می پردازد.

دکتری مهندسی برق قدرت

دکتری مهندسی برق قدرت به تولید برق در نیروگاه ها، انتقال نیرو از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه هاي شهري و روستایی و در نهایت توزیع آن براي مصارف خانگی و کارخانجات می پردازد.

دکتری مهندسی برق کنترل

دکتری مهندسی برق کنترل، حلقه اتصال میان مهندسی برق و رشته هاي دیگر می باشد. علاوه بر نقش کلیدي در فضاپیماها و هدایت موشک ها و هواپیماها، به صورت بخش اصلی و مهمی از فرآیندهاي صنعتی و تولیدي نیز درآمده است.

دکتری مهندسی برق مخابرات

دکتری مهندسی برق مخابرات در حوزه ی ارسال و دریافت اطلاعات از روش هاي موجی و مخابراتی فعالیت می کند.

بازار کار دکتری مهندسی برق

فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق با توجه به گرایش های تحصیلی خود می توانند ضمن فعالیت در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (نیروگاه ها، کارخانجات سیمان، خودروسازی، ذوب آهن و...، سازمان های حوزه مخابراتی، صنایع نظامی و دفاعی و ...) در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار شوند. همچنین فارغ التحصیلان این رشته می توانند به تدریس در دانشگاه های و موسسات آموزش عالی و انجام امور تحقیق و پژوهش در مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوعات جدید مهندسی برق بپردازند.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق الکترونیک عبارت است از:

 انجام امور پژوهشی در زمینه های سيستمهای الکترونيکی، ميکرو الکترونيک، الکترونيک  ديجيتال، الکترونيک  نوری رباتيک، فتونيک، پردازش تصاوير ديجيتال، شبکه های عصبی و پردازش سيگنال  زلزله و ...  

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق قدرت عبارت است از:

فارع التحصیلان مهندسی برق قدرت علاوه بر پژوهش، می توانند به دانشجويان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اين گرايش آموزش دهند. آموزش در زمینه های ماشين های الکتريکی، الکترونيک قدرت و مديريت انرژی الکتريکی، انرژی های نو، عايق ها و فشار قوی، سازگاری  الکترومغناطيس، کيفيت توان، کنترل  سرعت موتورها و ... می باشد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق مخابرات عبارت است از:

فارع التحصیلان دکتری مهندسی برق مخابرات در زمينه های پژوهشی مخابرات از قبيل آنتن ها، انتشار امواج، رادار، مايکروويو و فناوری موج ميلی متری، مخابرات بدون سيم، سازگاری الکترومغناطيسی، پردازش گفتار و پردازش تصاوير و مخابرات  نوری، کد سازی و فشرده سازی اطلاعات و ... فعاليت های لازم را برعهده دارد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق کنترل عبارت است از:

فارغ التحصیلان دکتری مهندسی برق کنترل در زمینه های پژوهشی از قبیل کنترل کلاسیک، کنترل هوشمند، مدلسازی و شناسایی، رباتیک و اتوماسیون و ... فعالیت های لازم را به عهده دارند.

به طور کلی از فارغ التحصیلان دوره دکتری مهندسی برق انتظار می رود که در حین طرح و اجرای یک پروژه، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبولی را بر اساس آخرین یافته های علمی، اجرایی و آموخته های دوران تحصیل خود، در سطح جامعه حرفه ای ارائه نمایند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مهندسی برق

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها میتوانند با شرکت در آزمون دکتری مهندسی برق و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق 98

ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی برق 98 (دکتری مهندسی برق الکترونیک، دکتری مهندسی برق مخابرات، دکتری مهندسی برق قدرت، دکتری مهندسی برق کنترل) مطابق جداول زیر می باشد:

 

2301 مهندسی برق - الکترونیک
دوره نام دانشگاه گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  الکترونیک 2
روزانه  دانشگاه اصفهان الکترونیک 4
روزانه  دانشگاه بیرجند الکترونیک 5
روزانه  دانشگاه تبریز الکترونیک 3
روزانه  دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی - تهران الکترونیک 2
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس الکترونیک 10
روزانه  دانشگاه تهران الکترونیک 15
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  الکترونیک 4
روزانه  دانشگاه زنجان الکترونیک 5
روزانه  دانشگاه سمنان  الکترونیک 9
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان الکترونیک 2
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران الکترونیک 10
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان الکترونیک 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران الکترونیک 10
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز الکترونیک 8
روزانه  دانشگاه شیراز الکترونیک 3
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان الکترونیک 6
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران الکترونیک 11
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران الکترونیک 9
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز الکترونیک 7
روزانه  دانشگاه صنعتی شاهرود الکترونیک 2
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران الکترونیک 7
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز الکترونیک 5
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  الکترونیک 5
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل الکترونیک 4
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران الکترونیک 10
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیک 1
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد الکترونیک 8
روزانه  پژوهشگاه هوافضا الکترونیک 1
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه اصفهان الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه بیرجند الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی - تهران الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه تهران الکترونیک 5
نوبت دوم دانشگاه سمنان  الکترونیک 5
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران الکترونیک 5
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران الکترونیک 3
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر  الکترونیک 4
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران الکترونیک 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیک 1
غیرانتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد - مشهد الکترونیک 5
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) الکترونیک 3
پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران الکترونیک 7
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران الکترونیک 10
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز الکترونیک 4
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل الکترونیک 1

 

 

2302 مهندسی برق- مخابرات
دوره نام دانشگاه گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  مخابرات میدان و موج 2
روزانه  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین مخابرات میدان و موج 1
روزانه  دانشگاه تبریز مخابرات میدان و موج 1
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مخابرات میدان و موج 3
روزانه  دانشگاه تهران مخابرات میدان و موج 7
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  مخابرات میدان و موج 1
روزانه  دانشگاه سمنان  مخابرات میدان و موج 4
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مخابرات میدان و موج 4
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران مخابرات میدان و موج 6
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران مخابرات میدان و موج 5
روزانه  دانشگاه شیراز مخابرات میدان و موج 4
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان مخابرات میدان و موج 5
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران مخابرات میدان و موج 11
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران مخابرات میدان و موج 4
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران مخابرات میدان و موج 3
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز مخابرات میدان و موج 6
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  مخابرات میدان و موج 4
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مخابرات میدان و موج 1
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مخابرات میدان و موج 9
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مخابرات میدان و موج 3
روزانه  دانشگاه یزد مخابرات میدان و موج 2
روزانه  دانشگاه ارومیه  مخابرات سیستم 2
روزانه  دانشگاه اصفهان مخابرات سیستم 5
روزانه  دانشگاه بیرجند مخابرات سیستم 6
روزانه  دانشگاه تبریز مخابرات سیستم 1
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس مخابرات سیستم 3
روزانه  دانشگاه تهران مخابرات سیستم 6
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  مخابرات سیستم 1
روزانه  دانشگاه سمنان  مخابرات سیستم 4
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مخابرات سیستم 6
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران مخابرات سیستم 6
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان مخابرات سیستم 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران مخابرات سیستم 5
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز مخابرات سیستم 2
روزانه  دانشگاه شیراز مخابرات سیستم 5
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان مخابرات سیستم 17
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران مخابرات سیستم 5
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران مخابرات سیستم 9
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز مخابرات سیستم 7
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران مخابرات سیستم 15
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز مخابرات سیستم 8
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر  مخابرات سیستم 4
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مخابرات سیستم 1
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مخابرات سیستم 6
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مخابرات سیستم 3
روزانه  دانشگاه یزد مخابرات سیستم 10
روزانه  پژوهشگاه هوافضا مخابرات سیستم 1
روزانه  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مخابرات سیستم 1
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران جنگ الکترونیک 6
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین مخابرات میدان و موج 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز مخابرات میدان و موج 1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مخابرات میدان و موج 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مخابرات میدان و موج 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان  مخابرات میدان و موج 2
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مخابرات میدان و موج 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مخابرات میدان و موج 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران مخابرات میدان و موج 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران مخابرات میدان و موج 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز مخابرات میدان و موج 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مخابرات میدان و موج 3
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مخابرات میدان و موج 1
نوبت دوم دانشگاه بیرجند مخابرات سیستم 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز مخابرات سیستم 1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مخابرات سیستم 1
نوبت دوم دانشگاه تهران مخابرات سیستم 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان  مخابرات سیستم 2
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران مخابرات سیستم 2
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان مخابرات سیستم 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مخابرات سیستم 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران مخابرات سیستم 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز مخابرات سیستم 6
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مخابرات سیستم 3
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مخابرات سیستم 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مخابرات سیستم 1
غیرانتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی صنعتی سجاد - مشهد مخابرات سیستم 5
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه  مخابرات میدان و موج 2
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) مخابرات میدان و موج 1
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مخابرات میدان و موج 5
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز مخابرات میدان و موج 4
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مخابرات میدان و موج 1
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه  مخابرات سیستم 2
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مخابرات سیستم 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز مخابرات سیستم 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) مخابرات سیستم 1
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مخابرات سیستم 5
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز مخابرات سیستم 3
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مخابرات سیستم 1
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مخابرات سیستم 4

 

2304 مهندسی برق - قدرت
دوره نام دانشگاه گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  قدرت 3
روزانه  دانشگاه اصفهان قدرت 5
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان قدرت 2
روزانه  دانشگاه بیرجند قدرت 8
روزانه  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قدرت 1
روزانه  دانشگاه تبریز قدرت 10
روزانه  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان قدرت 2
روزانه  دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی - تهران قدرت 2
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس قدرت 3
روزانه  دانشگاه تهران قدرت 7
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  قدرت 6
روزانه  دانشگاه زنجان قدرت 6
روزانه  دانشگاه سمنان  قدرت 10
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان قدرت 3
روزانه  دانشگاه شاهد - تهران قدرت 10
روزانه  دانشگاه شهرکرد قدرت 10
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان قدرت 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران قدرت 15
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز قدرت 6
روزانه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز قدرت 8
روزانه  دانشگاه شیراز قدرت 9
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان قدرت 8
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران قدرت 13
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران قدرت 6
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران قدرت 8
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز قدرت 5
روزانه  دانشگاه صنعتی شاهرود قدرت 7
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران قدرت 8
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز قدرت 5
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل قدرت 9
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران قدرت 15
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران قدرت 1
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد قدرت 4
روزانه  دانشگاه کاشان قدرت 6
روزانه  دانشگاه کردستان - سنندج قدرت 10
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت قدرت 5
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد قدرت 6
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل قدرت 4
روزانه  دانشگاه یزد قدرت 4
روزانه  پژوهشگاه هوافضا قدرت 1
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران جنگ الکترونیک 1
نوبت دوم دانشگاه اصفهان قدرت 2
نوبت دوم دانشگاه بیرجند قدرت 1
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قدرت 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز قدرت 6
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی - تهران قدرت 1
نوبت دوم دانشگاه تهران قدرت 3
نوبت دوم دانشگاه سمنان  قدرت 8
نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران قدرت 8
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان قدرت 3
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران قدرت 10
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران قدرت 4
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران قدرت 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود قدرت 4
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز قدرت 5
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران قدرت 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد قدرت 1
نوبت دوم دانشگاه کاشان قدرت 4
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) قدرت 10
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  قدرت 5
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان قدرت 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران قدرت 15
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز قدرت 6
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران قدرت 2
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز  قدرت 5
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل قدرت 4
پردیس خودگردان دانشگاه کاشان قدرت 4
پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد قدرت 1
پردیس خودگردان دانشگاه یزد قدرت 2

 

2305 مهندسی برق - کنترل
دوره نام دانشگاه گرایش  ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان کنترل 3
روزانه  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین کنترل 1
روزانه  دانشگاه تبریز کنترل 3
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس کنترل 6
روزانه  دانشگاه تفرش کنترل 7
روزانه  دانشگاه تهران کنترل 4
روزانه  دانشگاه زنجان کنترل 5
روزانه  دانشگاه سمنان  کنترل 3
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان کنترل 1
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان کنترل 1
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران کنترل 3
روزانه  دانشگاه شهید چمران - اهواز کنترل 2
روزانه  دانشگاه شیراز کنترل 6
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان کنترل 3
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران کنترل 10
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران کنترل 9
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز کنترل 4
روزانه  دانشگاه صنعتی شاهرود کنترل 2
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران کنترل 3
روزانه  دانشگاه صنعتی شیراز کنترل 6
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر کنترل 4
روزانه  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل کنترل 1
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کنترل 8
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد کنترل 3
روزانه  دانشگاه کاشان کنترل 2
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران جنگ الکترونیک 1
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران   3
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز کنترل 3
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه تهران کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان  کنترل 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران کنترل 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود کنترل 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر کنترل 3
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد کنترل 1
نوبت دوم دانشگاه کاشان کنترل 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) کنترل 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران کنترل 3
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران کنترل 1
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود کنترل 2
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل کنترل 1

 

منابع دکتری مهندسی برق 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری مهندسی برق 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی برق

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی برق به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی برق-الکترونیک

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات مهندسی 4
مدارهای الکتریکی 1 و 2
الکترونیک 1و2
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی برق-قدرت

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات مهندسی 4
مدارهای الکتریکی 1و 2
تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
ماشین های الکتریکی 2
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی برق-مخابرات

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات مهندسی 4
مدارهای الکتریکی 1و 2
الکترومغناطیس
سیگنال ها و سیستم ها
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

ضرایب دروس آزمون دکتری مهندسی برق-کنترل

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ریاضیات مهندسی 4
مدارهای الکتریکی 1و 2
سیگنال ها و سیستم ها
سیستم های کنترل خطی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های دکتری مهندسی برق

دوره دکتری مهندسی برق دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) می باشد.

در مرحله آموزشی دوره دکتری مهندسی برق، گذراندن حداقل 15واحد درسی از دروس تحصیلات تکمیلی (علاوه بر واحدهای قبلی گذرانده شده در مقطع کارشناسی ارشد) الزامی است، که مجموع تعداد واحد این دروس در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری به حداقل 24 برسد.

دانشجویانی که حداقل 12 واحد دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند، لازم است در ارزیابی جامع که براساس آئین نامه موسسه برگزار می گردد شرکت نمایند. ارزیابی مرحله آموزشی بصورت کتبی و یا شفاهی برگزار شده و دانشجو حداکثر دوبار می تواند در ارزیابی جامع آموزشی و پژوهشی شرکت نماید.

دانشجویان بعد از تصویب زمینه کلی تحقیقاتی خود می تواند فعالیت های پژوهشی خود را آغاز نمایند.

دانشجویانی که در ارزیابی جامع پذیرفته می شوند، در مرحله تدوین رساله ثبت نام می کنند. سقف تعداد کل واحدهای پژوهشی که دانشجو در مرحله تدوین رساله اخذ می کند 21 می باشد به نحوی که مجموع واحدهای درسی و پژوهشی از26 کمتر نباشد.

دروس تخصصی تحصیلات تکمیلی قابل ارائه در دوره دکتری همان عناوین دروس ارائه شده برای دوره کارشناسی ارشد می باشد که به تفکیک گرایش است. اخذ مجدد دروسی که دانشجو در یکی از مقاطع تحصیلی قبلی گذرانده است مجاز نیست و جزء واحدهای دوره محسوب نمی شود.