معرفی دکتری فیزیک

دکتری فیزیک مجموعه ی هماهنگی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی، به منظور کشف قوانین و روابط حاکم بر پدیده‌های طبیعی و استفاده عملی از آنها است. این رشته کلیه ی زمینه های مرتبط با فیزیک و زمینه های بین رشته ای را در بر می گیرد.

 دانشجویان در دوره دکتری فیزیک به تناسب موضوع به انجام تحقیقات نظری، تجربی و یا ترکیبی از این دو می پردازند. آموزش در این دوره، برای رفع کاستیهای اطلاعاتی دانشجویان و هموار کردن راه رسیدن آن ها به اهداف تحقیق می باشد.

هدف این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که ضمن آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و تسلط بر آثار علمی مهم در یک زمینه خاص از رشته فیزیک، با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش کمک نمایند.

همچنین باید توانایی تعلیم، تحقیق، برنامه ریزی، طراحی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی

را داشته باشند. این افراد می توانند نقش مهمی در تجزیه و تحلیل و حل مسائل و مشکلات علمی پیچیده جامعه و جهان در یکی از زمینه های رشته فیزیک داشته باشند.

گرایش های دکتری فیزیک

گرایش های دکتری فیزیک، شامل گرایش های اپتیک و لیزر، ذرات بنیادی و نظریه میدانها، فیزیک آماری و سامانه های پیچیده، فیزیک پلاسما، فیزیک ماده چگال، فیزیک هسته ای، گرانش و کیهان شناسی و نجوم و اختر فیزیک می باشد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش اپتیک و لیزر

دکتری فیزیک در گرایش اپتیک و لیزر به پژوهش های تجربی و تئوری در زمینه نور و لیزر می پردازد. به دلیلی کاربردی بودن ابزارهای لیزری و اپتیکی در صنایع مختلف از صنایع نظامی گرفته تا پزشکی، گرایش جذابی است.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها

دکتری فیزیک در گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها به پژوهش های تجربی و تئوری قوانین فیزیک در ابعاد زیر هسته ای و در ابعاد انرژی های بالا و فاصله های بسیار کم می پردازد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده

دکتری فیزیک در گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده بسیار درگیر با شبیه سازی و مدل سازی است. آنچه که درباره این گرایش جالب است این است که دانشجویان با توجه به زمینه علاقه مندی خود می توانند در این حوزه ها فعالیت کنند: سامانه های پیجیده اعصاب و زیست شناسی، نظریات گراف و سامانه های پیچیده، هواشناسی و پیش بینی ها و مدلسازی ها.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک پلاسما

دکتری فیزیک در گرایش فیزیک پلاسما به شناخت پلاسمادر زمینه های نظامی، صنعتی و انرژی منحصر می پردازد. مواردی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند، پردازش مواد و سطوح، ساخت مواد نانومتری، تهیه مواد غنی الکترومغناطیس، مخابرات، انرژی و ...  می باشد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک ماده چگال

دکتری فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال به مطالعه تئوری و پژوهشی مربوط به کریستال‌ها و ویژگی‌های فیزیکی آنها می پردازد.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش فیزیک هسته ای

دکتری فیزیک گرایش فیزیک هسته ای رابطه مستقیمی با تولید و به کارگیری انرژی هسته ای دارد که البته علی رغم اسم این گرایش، صنعت هسته ای کشور به ندرت از این گرایش استخدام می کند و بیشتر از رشته هایی همچون مهندسی هسته ای، مهندسی شیمی و ... نیروی انسانی خود را تأمین می نماید.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش گرانش و کیهان شناسی

دکتری گرانش و کیهان شناسی به مطالعه تئوری و پژوهشی مربوط به مباحث سیاهچاله ها و نظریات گرانش کیهانی و پرتوهای کیهانی می پردازد.

این گرایش ارتباط نزدیکی با نجوم و اختر فیزیک دارد ولی مباحث آن بسیار کلان تر است.

گرایش های دکتری فیزیک: گرایش نجوم و اختر فیزیک

دکتری فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک به مطالعه تئوری و پژوهشی جنبه مشاهداتی بخش نجوم می پردازد و پدیده‌های مختلف نجومی را رصد و ثبت کرده و سپس از آنها عکس گرفته و طیف آنها را می‌سنجد.

بازار کار دکتری فیزیک

فارغ التحصیلان دکتری فیزیک می توانند ضمن فعالیت در تمام محل های جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد ( سازمان های مختلف از جمله نیروگاه های هسته ای، مراکز تولید و نکهداری لیزر، مراکز نظامی و انرژی اتمی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دولتی، وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش، دانشکده ها و آموزشکده های مختلف و دانشگاه های علمی کاربردی) در زمینه کارهای تحقیقاتی و رفع معضلات علمی و اجرایی مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند و در کارهای اجرایی علمی نقش مهمی داشته باشند.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری فیزیک

فارغ التحصیلان دوره دکتری فیزیک باید قادر باشند در حین طرح و اجرای یک پروژه، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبولی را بر اساس آخرین یافته های علمی، اجرایی و آموخته های دوران تحصیل خود، در سطح جامعه حرفه ای ارائه نمایند.

  • تدریس در دانشگاه ها و تربیت افراد توانمند در دوره های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی
  • فعالیت در فرآیندهای پژوهشی و صنعتی مورد نیاز جامعه در سطح جهانی
  • هدایت و راهبری، طراحی، تحقیق، به روز رسانی، بهینه سازی و نوآوری با تامین قابلیت رقابت پذیری بین المللی در حوزه های مرتبط
  • انتخاب بهترین گزینه با  اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی و با استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا به منظور طراحی و راهبری پروژه هایی با بهترین کیفیت

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری فیزیک

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته می توانند با شرکت در آزمون دکتری فیزیک و کسب موفقیت، در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری فیزیک 98

ظرفیت پذیرش دکتری فیزیک در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2238 فیزیک
دوره دانشگاه رشته تحصیلی گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران فیزیک   8
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران فیزیک   15
روزانه  دانشگاه اراک فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
روزانه  دانشگاه ارومیه  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه تهران فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه سمنان  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 6
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 4
روزانه  دانشگاه شیراز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه صنعتی ارومیه   فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
روزانه  دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 6
روزانه  دانشگاه کردستان - سنندج فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3
روزانه  دانشگاه یزد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 6
روزانه  دانشگاه ارومیه  فیزیک اپتیک و لیزر 3
روزانه  دانشگاه اصفهان  فیزیک اپتیک و لیزر 11
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان فیزیک اپتیک و لیزر 2
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک اپتیک و لیزر 3
روزانه  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان فیزیک اپتیک و لیزر 1
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس فیزیک اپتیک و لیزر 3
روزانه  دانشگاه تهران فیزیک اپتیک و لیزر 2
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران فیزیک اپتیک و لیزر 5
روزانه  دانشگاه زنجان فیزیک اپتیک و لیزر 6
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک اپتیک و لیزر 5
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک اپتیک و لیزر 2
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز فیزیک اپتیک و لیزر 3
روزانه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فیزیک اپتیک و لیزر 7
روزانه  دانشگاه شیراز فیزیک اپتیک و لیزر 3
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران فیزیک اپتیک و لیزر 2
روزانه  دانشگاه کاشان فیزیک اپتیک و لیزر 2
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت فیزیک اپتیک و لیزر 2
روزانه  دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان فیزیک اپتیک و لیزر 5
روزانه  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک اپتیک و لیزر 10
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک پلاسما 3
روزانه  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان فیزیک فیزیک پلاسما 1
روزانه  دانشگاه تهران  فیزیک فیزیک پلاسما 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران  فیزیک فیزیک پلاسما 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک پلاسما 2
روزانه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فیزیک فیزیک پلاسما 3
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز فیزیک فیزیک پلاسما 1
روزانه  دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک پلاسما 2
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت فیزیک فیزیک پلاسما 1
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک پلاسما 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک آماری و سامانه های پیچیده 2
روزانه  دانشگاه اراک فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه ارومیه  فیزیک فیزیک ماده چگال 2
روزانه  دانشگاه اصفهان فیزیک فیزیک ماده چگال 8
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 2
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان فیزیک فیزیک ماده چگال 1
روزانه  دانشگاه بیرجند فیزیک فیزیک ماده چگال 3
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک ماده چگال 3
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس فیزیک فیزیک ماده چگال 4
روزانه  دانشگاه تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 6
روزانه  دانشگاه دامغان فیزیک فیزیک ماده چگال 4
روزانه  دانشگاه زنجان فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه سمنان  فیزیک فیزیک ماده چگال 10
روزانه  دانشگاه شهرکرد فیزیک فیزیک ماده چگال 3
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک فیزیک ماده چگال 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 3
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز فیزیک فیزیک ماده چگال 6
روزانه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فیزیک فیزیک ماده چگال 4
روزانه  دانشگاه شیراز فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک فیزیک ماده چگال 7
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 8
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز فیزیک فیزیک ماده چگال 2
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 6
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه قم فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه کردستان - سنندج فیزیک فیزیک ماده چگال 7
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت فیزیک فیزیک ماده چگال 8
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد فیزیک فیزیک ماده چگال 2
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه ملایر فیزیک فیزیک ماده چگال 8
روزانه  دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان فیزیک فیزیک ماده چگال 5
روزانه  دانشگاه یاسوج فیزیک فیزیک ماده چگال 9
روزانه  دانشگاه یزد فیزیک فیزیک ماده چگال 2
روزانه  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک فیزیک ماده چگال 10
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان فیزیک گرانش و کیهان شناسی 2
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1
روزانه  دانشگاه تهران فیزیک گرانش و کیهان شناسی 5
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) فیزیک گرانش و کیهان شناسی 3
روزانه  دانشگاه سمنان  فیزیک گرانش و کیهان شناسی 2
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک گرانش و کیهان شناسی 4
روزانه  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فیزیک گرانش و کیهان شناسی 3
روزانه  دانشگاه شیراز فیزیک گرانش و کیهان شناسی 2
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک گرانش و کیهان شناسی 3
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک نجوم و اخترفیزیک 2
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1
روزانه  دانشگاه زنجان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 5
روزانه  دانشگاه سمنان  فیزیک نجوم و اخترفیزیک 2
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 3
روزانه  دانشگاه شیراز فیزیک نجوم و اخترفیزیک 2
روزانه  دانشگاه کردستان - سنندج فیزیک نجوم و اخترفیزیک 5
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک نجوم و اخترفیزیک 2
روزانه  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 2
روزانه  دانشگاه اراک فیزیک فیزیک هسته ای 4
روزانه  دانشگاه ارومیه  فیزیک فیزیک هسته ای 1
روزانه  دانشگاه بیرجند فیزیک فیزیک هسته ای 3
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک هسته ای 4
روزانه  دانشگاه تهران فیزیک فیزیک هسته ای 3
روزانه  دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران فیزیک فیزیک هسته ای 5
روزانه  دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار فیزیک فیزیک هسته ای 3
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان فیزیک فیزیک هسته ای 3
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک فیزیک هسته ای 2
روزانه  دانشگاه صنعتی اصفهان فیزیک فیزیک هسته ای 2
روزانه  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران فیزیک فیزیک هسته ای 4
روزانه  دانشگاه صنعتی سهند - تبریز فیزیک فیزیک هسته ای 2
روزانه  دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک فیزیک هسته ای 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد فیزیک فیزیک هسته ای 3
روزانه  دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک هسته ای 3
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت فیزیک فیزیک هسته ای 4
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک هسته ای 8
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل فیزیک فیزیک هسته ای 2
روزانه  دانشگاه یزد فیزیک فیزیک هسته ای 3
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران فیزیک   3
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان  فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیک اپتیک و لیزر 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس فیزیک اپتیک و لیزر 1
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیک اپتیک و لیزر 1
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک اپتیک و لیزر 3
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک اپتیک و لیزر 1
نوبت دوم دانشگاه کاشان فیزیک اپتیک و لیزر 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک پلاسما 2
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیک فیزیک پلاسما 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک پلاسما 1
نوبت دوم دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک پلاسما 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک پلاسما 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک آماری و سامانه های پیچیده 1
نوبت دوم دانشگاه اراک فیزیک فیزیک ماده چگال 1
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان فیزیک فیزیک ماده چگال 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک ماده چگال 2
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان  فیزیک فیزیک ماده چگال 2
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک فیزیک ماده چگال 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 2
نوبت دوم دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک ماده چگال 3
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک ماده چگال 3
نوبت دوم دانشگاه یاسوج فیزیک فیزیک ماده چگال 1
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان  فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک گرانش و کیهان شناسی 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک گرانش و کیهان شناسی 2
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان  فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان فیزیک نجوم و اخترفیزیک 2
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1
نوبت دوم دانشگاه اراک فیزیک فیزیک هسته ای 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک هسته ای 3
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیک فیزیک هسته ای 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک فیزیک هسته ای 3
نوبت دوم دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک هسته ای 2
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک هسته ای 4
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل فیزیک فیزیک هسته ای 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکزشیراز فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران فیزیک فیزیک هسته ای 5
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکزمشهد فیزیک فیزیک هسته ای 5
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد  فیزیک نجوم و اخترفیزیک 4
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیر کبیر- تهران فیزیک   2
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 2
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک   2
پردیس خودگردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز فیزیک اپتیک و لیزر 2
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران فیزیک اپتیک و لیزر 1
پردیس خودگردان دانشگاه کاشان فیزیک اپتیک و لیزر 1
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت فیزیک اپتیک و لیزر 2
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک پلاسما 2
پردیس خودگردان دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک پلاسما 1
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت فیزیک فیزیک پلاسما 1
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک پلاسما 2
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک آماری و سامانه های پیچیده 2
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه  فیزیک فیزیک ماده چگال 2
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فیزیک فیزیک ماده چگال 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک فیزیک ماده چگال 3
پردیس خودگردان دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک ماده چگال 3
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت فیزیک فیزیک ماده چگال 6
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک ماده چگال 4
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیک گرانش و کیهان شناسی 4
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک گرانش و کیهان شناسی 3
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک نجوم و اخترفیزیک 1
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود فیزیک فیزیک هسته ای 5
پردیس خودگردان دانشگاه کاشان فیزیک فیزیک هسته ای 2
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت فیزیک فیزیک هسته ای 2
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیک فیزیک هسته ای 4

 

منابع دکتری فیزیک 98

انتخاب بهترین منابع دکتری فیزیک 98، با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری فیزیک 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری فیزیک

ضرایب دروس آزمون دکتری فیزیک  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی مکانیک کوانتومی و مکانیک کوانتومی پیشرفته 4
الکترومغناطیس و الکترودینامیک
ترمودینامیک و مکانیک آماری پیشرفته 1
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحدهای دکتری فیزیک

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی دکتری فیزیک، 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دوره دکتری فیزیک

تعداد واحد

نام درس

12

دروس تخصصی

22

رساله

36

جمع واحدها