معرفی دکتری شیمی کاربردی

دکتری شیمی کاربردی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. دانشجویان این دوره به کاربردهای شیمی در صنعت، بهبود فرآیندهای شیمیایی و زمینه های مورد نیاز صنایع شیمیایی می پردازند. هدف از ایجاد دوره دکتری شیمی کاربردی، تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها می باشد. این افراد متخصص و کارآمد باید توانایی استفاده از علم شیمی به منظور شناخت و حل مشکلات اساسی صنایع شیمیایی، نفت، پتروشیمی، داروسازی و سایر زمینه های وابسته را داشته باشند. در این دوره نوآوری و گسترش دانش شیمی در صنعت از اهمیت خاصی برخوردار بوده و رسالت ویژه دانشجویان را تشکیل می دهد.

ضرورت و اهمیت دوره دکتری شیمی کاربردی

رشد روز افزون صنایع شیمیایی و پتروشیمی و نیاز به تربیت پژوهشگرانی با تفکر خلاق و مستقل ضرورت ایجاد دوره دکتری شیمی کاربردی را آشکار می سازد. این پژوهشگران باید توانایی کار در صنایع شیمیایی، پتروشیمی، داروسازی، نفت و گاز و بیوتکنولوژی و دانشگاه ها و موسسات را داشته باشند.

بازار کار دکتری شیمی کاربردی

فارغ التحصیلان دکتری شیمی کاربردی می توانند ضمن فعالیت در تمام محل ها جذب فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد (دانشگاه ها و موسسات آموزشی، مراکز تحقیقاتی، کارخانجات پتروشیمی، پلاستيك، لاستيك، رنگ و رزين، الياف، صنايع غذايي، صنايع دارويي، بهداشتي و شوينده‌ها، آزمایشگاه های کنترل کیفی و ...) در زمینه کارهای تحقیقاتی و رفع معضلات علمی نقش مهمی داشته باشند و مسئولیت های سنگین تری را به عهده بگیرند.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان دکتری شیمی کاربردی

فارغ التحصیلان دکتری شیمی کاربردی در فعالیت های صنعتی، در سطوح مدیریت واحد های تحقیق و توسعه و نیز در تکمیل کادر هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و سایر زمینه های وابسته به ایفای نقش می پردازند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری شیمی کاربردی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته می توانند با شرکت در آزمون دکتری شیمی کاربردی و کسب موفقیت در این رشته تحصیل کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری شیمی کاربردی 98

ظرفیت پذیرش دکتری شیمی کاربردی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2215شیمی کاربردی
دوره دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان شیمی کاربردی 1
روزانه  دانشگاه تبریز شیمی کاربردی 7
روزانه  دانشگاه تهران شیمی کاربردی 1
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  شیمی کاربردی 2
روزانه  دانشگاه زنجان  شیمی کاربردی 4
روزانه  دانشگاه سمنان شیمی کاربردی 4
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان شیمی کاربردی 3
روزانه  دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران شیمی کاربردی 7
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) شیمی کاربردی 2
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان شیمی کاربردی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز شیمی کاربردی 5
نوبت دوم دانشگاه تهران شیمی کاربردی 1
نوبت دوم دانشگاه سمنان شیمی کاربردی 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران شیمی کاربردی 2
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) شیمی کاربردی 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) شیمی کاربردی 3
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان شیمی کاربردی 3

 

منابع آزمون دکتری شیمی کاربردی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری شیمی کاربردی 98، با توجه به شرایط و زمان داوطلبان یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری شیمی کاربردی

ضرایب دروس آزمون دکتری شیمی کاربردی  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد کنترل دستگاهها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت 4
واکنش گاه های شیمیایی
شیمی تجزیه پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری شیمی کاربردی

طول دوره دکتری رشته شیمی کاربردی، هشت نیمسال است که با موافقت شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده تا یک نیمسال دیگر می تواند افزایش یابد.

دوره دکتری شیمی کاربردی به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود:

مرحله آموزشی:

مرحله آموزشی شامل حداقل 2 و حداکثر4 نیمسال تحصیلی است که پس از پذیرفته شدن دانشجو آغاز می شود. هدف این مرحله افزایش معلومات دانشجو به منظور آمادگی برای استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تبدیل آنها به فناوری می باشد. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو آغاز شده و با امتحان جامع پایان می یابد.

مرحله پژوهشی:

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز می شود و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

دروس و تعداد واحدهای دکتری شیمی کاربردی

تعداد کل واحدهای درسی دوره دکتری شیمی کاربردی 36 واحد درسی به صورت زیر می باشد:

 

دروس نظری

15-12 واحد

سمینار

1 واحد

آزمون های ارتقای کیفیت (cumulative exam)

اجباری ولی بدون احتساب در تعداد واحدها

رساله 23-20 واحد
 

رساله می تواند طبق تشخیص استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی 23-20 واحد باشد.