معرفی دکتری تکنولوژی آموزشی

با توجه به ویژگی های عصر اطلاعات و پیدایش تحولات علمی و فنی در همه زمینه ها، دکتری تکنولوژی آموزشی به ارائه ی راهکارها و فناوری های نوین آموزشی می پردازد.

هدف این رشته تربیت متخصصانی است که بتوانند با این تحولات سازگار شده و در پیشرفت آن سهیم باشند. همچنین بتوانند به نیاز نیروی انسانی بسیاری از نهادهای عمومی و موسسات خصوصی کشور به تکنولوژی آموزشی در زمینه های طراحی، اجرا، مدیریت و ارزشیابی فرآیندهای آموزشی، پاسخ دهند. برخی از این نهادهای عمومی و موسسات خصوصی عبارتند از : وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیما، نیروهای مسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

از دلایل ضرورت و اهمیت ایجاد دوره دکتری تکنولوژی آموزشی می توان به نیاز به وجود فارغ التحصیلان این دوره در روند اجرای پروژه ها و پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای اشاره کرد. همچنین نیاز موسسات آموزش عالی کشور به متخصصین دکتری تکنولوژی آموزشی، برای تدریس دروس مربوط به این رشته و تقاضای زیاد دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و سایر رشته های علوم تربیتی برای ادامه تحصیل در این رشته، نیاز به ایجاد دوره دکتری تکنولوژی آموزشی را آشکار می سازد.

تعریف تکنولوژی آموزشی

تکنولوژی آموزشی یک روش اصولی و منطقی برای حل مشکلات آموزشی و برنامه ریزی درسی است که با نوعی تفکر منظم و علمی همراه است.

بازار کار دکتری تکنولوژی آموزشی

بازار کار دکتری تکنولوژی آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان مدرس و هیات علمی، در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی به عنوان مشاور و مجری پروژه، در موسسات دانشگاهی و پژوهشی به عنوان پژوهشگر و در سازمان های دولتی و غیر دولتی مانند آموزش و پرورش، صدا و سیما، بخش های آموزشی نیروهای مسلح و بخش های آموزشی صنایع می باشد.

توانایی فارغ التحصیلان دکتری تکنولوژی آموزشی

فارغ التحصیلان دکتری تکنولوژی آموزشی باید توانایی تولید دانش علمی در زمینه تکنولوژی آموزشی را داشته باشند. فعالیت های آن ها باید در راستای جنبش نرم افزار کشوری باشد تا بتوانند در زمینه آموزش الکترونیکی و مجازی و آموزش از راه دور فعالیت نمایند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری برنامه ریزی درسی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری تکنولوژی آموزشی 98

ظرفیت پذیرش دکتری تکنولوژی آموزشی در سال 98 در دوره های روزانه و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2145 تکنولوژی آموزشی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس تکنولوژی آموزشی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی تهران تکنولوژی آموزشی 5
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی تهران تکنولوژی آموزشی 5

 

منابع دکتری تکنولوژی آموزشی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری تکنولوژی آموزشی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

طول دوره دکتری تکنولوژی آموزشی

طول دوره دکتری تکنولوژی آموزشی چهار سال است. طول مدت گذراندن پیش نیازها به این مدت افزوده خواهد شد.

دوره دکتری تکنولوژی آموزشی به صورت نا پیوسته بوده و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. مرحله آموزشی از زمان پذیرفته شدن دانشجو در امتحان ورودی آغاز و به امتحان جامع ختم می شود. این مرحله 4 الی 5 نیمسال تحصیلی را شامل می شود.

مرحله پژوهشی پس از مرحله آموزشی آغاز و با تدوین رساله و دفاع از آن پایان می پذیرد.

مراحل دوره دکتری تکنولوژی آموزشی

دوره دکتری تکنولوژی آموزشی شامل مراحل زیر می باشد:

1-تعیین برنامه مطالعاتی توسط گروه تکنولوژی آموزشی

2-برگزاری امتحان جامع دوره دکتری که در پایان دوره آموزشی برگزار می گردد.

3-ارائه رساله تحقیق در زمینه تکنولوژی آموزشی به ارزش 18 واحد.

دروس و ضرایب آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فلسفه، مبانی و اصول تربیت 4
در سطح کارشناسی ارشد امار و روش تحقیق (کمی و کیفی)
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحد های تکنولوژی آموزشی

تعداد کل واحد های دکتری تکنولوژی آموزشی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری تکنولوژی آموزشی

 

تعداد واحد

نام درس

18

دروس تخصصی

18

رساله

36

جمع کل

 

دروس دکتری تکنولوژی آموزشی -دروس جبرانی

دانشجویانی که مدرک کارشناسی ارشد آنان مرتبط با تکنولوژی آموزشی نیست، تعدادی از دروس را به عنوان پیش نیاز به پیشنهاد استاد راهنما و تایید گروه تکنولوژی آموزشی میگذرانند.