معرفی دکتری آموزش عالی

پیشرفت دانش مدیریت در قرن بیستم و رشد دانش و پژوهش در رشته آموزش عالی در پنج دهه اخیر، منجر به گسترش فرآیند آموزش عالی در ایران شده است. همچنین با توجه به پیچیدگی های زیاد فرآیندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت آموزش عالی در ایران و تخصصی شدن مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و آموزشی، گسترش نظام آموزش عالی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران قرار گرفته است.

دکتری آموزش عالی در ادامه ی مقطع کارشناسی ارشد این رشته می باشد و مجموعه ای هماهنگ از فعالیت های آموزشی، پژوهشی است. این دوره شامل دروس اصلی، تخصصی، کاربردی، انتخابی، امتحان جامع و رساله پژوهشی می باشد.

هدف این رشته تربیت متخصصانی برای آموزش و پژوهش در زمینه کلیه مسائل و معضلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تا سطح ملی به منظور پیشرفت نظام آموزش عالی می باشد. دومین هدف عمده، تربیت و تامین سیاستگذاران، برنامه ریزان، مدیران، پژوهشگران، مشاوران و مدرسین موضوعات آموزش عالی برای اداره و هدایت علمی نظام آموزش عالی است.

اهداف کلی دکتری آموزش عالی

بطور کلی اهداف دکتری آموزش عالی عبارتند از :

1-مدیریت، سازماندهی و گسترش مرزهای دانش و پیشرفت موقعیت علمی کشور در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی

2- بهره گیری از شیوه های مشارکت آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حل معضلات اجتماعی

3-انطباق و ارتقای کیفی برنامه ریزی های آموزشی و درسی با نیازهای روز جامعه و زمینه سازی توسعه همکاری های علمی و فرهنگی منطقه ای و بین المللی

5-تربیت متخصصین آموزش عالی در گرایش های دکتری آموزش عالی

گرایش های دکتری آموزش عالی

عناوین گرایش های دکتری آموزش عالی به شرح زیر است :

1-گرایش مدیریت آموزش عالی

2-گرایش اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی

3-گرایش برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

4-گرایش برنامه ریزی درسی در آموزش عالی

5- گرایش فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری آموزش عالی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری آموزش عالی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری آموزش عالی 98

ظرفیت پذیرش دکتری آموزش عالی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

منابع دکتری آموزش عالی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری آموزش عالی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

طول دوره دکتری آموزش عالی

طول دوره دکتری آموزش عالی 4/5 سال است.

ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش عالی 

 ضرایب دروس آزمون دکتری آموزش عالی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فلسفه، مبانی و اصول تربیت 4
در سطح کارشناسی ارشد امار و روش تحقیق (کمی و کیفی)
مسائل اموزش عالی ایران و جهان
مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی)
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحدهای دکتری آموزش عالی

 دروس و تعداد واحد های درسی دکتری آموزش عالی، 50 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری آموزش عالی

 

تعداد واحد

نام درس

21

دروس اصلی مشترک

3

دروس اصلی کاربردی

6

دروس گرایش های تخصصی

20

رساله

50

جمع

 

دروس دکتری آموزش عالی - پیش نیازهای پژوهشی

 پذیرفته شدگان در دوره دکتری آموزش عالی، پیش  از اخذ دروس آموزشی، بایستی در زمینه های روش تحقیق، آمار، زبان انگلیسی و مهارت های رایانه ای به عنوان پیش نیازهای ورود به دوره دکتری، سطح بسندگی تعیین شده توسط مرجع زیر ربط را احراز نمایند.

احراز بسندگی میتواند از طریق برگزار آزمونهای بسندگی در دروس بالا یا اخذ حداکثر 10 واحد دروس پیش نیازی در اولین نیمسال تحصیلی یا حسب مورد با تلفیق این دو روش انجام پذیرد. در صورت اخذ دروس پیش نیازی یک نیم سال به تحصیل دانشجو اضافه میگردد.

با توجه به ارتباط مستقیم تخصصی این دوره با شرح وظایف تخصصی وزارت علوم و وزارت بهداشت و به منظور ارتقای مدیریت علمی در این دو وزارتخانه در صورت لزوم و بنا به تشخیص و تائید مرجع ذیربط مدیران میانی، اعضای هیات علمی و کارشناسان شاغل در این وزارتخانه ها که حداقل 5 سال سابقه کار دارند، می توانند در آزمون ورودی این دوره شرکت کنند. در صورتیکه 80% نمره آخرین نفر قبولی را احراز کنند در دوره پذیرفته خواهند شد. تعداد این پذیرفته شدگان نباید از 30% کلیه پذیرفته شدگان دوره بیشتر باشد.

مرحله آموزشی دکتری آموزش عالی 

در این مرحله هر دانشجو موظف به گذراندن موفقیت آمیز 24 واحد دروس اصلی مشترک و دروس اصلی کاربردی و 6 واحد از یک گرایش انتخابی است.

کلیه این دروس توام با کارهای عملی می باشد و بصورت سیمناری یا کارورزی ارائه میشوند .

چون هدف نهایی این دروس آماده نمودن دانشجو برای  ورود به بازارکار آموزش عالی است در هیچیک از مواد مذکور محدودیت موضوعی وجود ندارد و به اقتضای برنامه کمیته مجری با آخرین پیشرفتهای علمی یا یافته های پژوهشی اساتید دوره یا نیازهای ویژه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا تقاضای دانشجویان می توان دروس کاربردی جدیدی را تعریف و پس از تائید کمیته مشترک ارائه نمود .

اخذ سه درس اختصاصی از یکی از پنج گرایش موجود یا سایر گرایش های مصوب آتی این دوره الزامی است.

در صورت ارائه دروس انتخابی  توسط کمیته مشترک ،هر دانشجو می تواند مازاد بر 30 واحد دروس الزامی آموزشی ،از سایر دروس انتخابی تخصصی مورد علاقه خود با تائید استاد راهنمای رساله خویش چند درس دیگر را نیز اخذ نمایند

دانشجویی که دروس مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشد باید در یک امتحان جامع دکتری آموزش عالی شرکت کند .

ثبت نام دانشجو در مرحله پژوهشی برای تدوین رساله ، پس از اعلام قبولی وی در امتحان جامع صورت می گیرد.