معرفی دکتری برنامه ریزی درسی

دکتری برنامه ریزی درسی در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد. این دوره به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام پژوهش و آموزش می پردازد. آموزش های ارائه شده در این دوره، آموزش های فنی و حرفه ای و آزاد و آموزش هایی است که از طریق تجربیات شخصی روزمره و با توجه به محیطی که فرد در آن رشد می یابد و کار می کند، به دست می آید. مانند محیط خانواده و محیط کار. کارشناسی در موضوعات و پرداختن به مسائل درسی و آموزشی از دیگر فعالیت های این دوره می باشد.

هدف این رشته بالا بردن سطح آموزش، تدریس و پژوهش در جهت رسیدن به خودکفایی علمی در زمینه های مربوطه است. تربیت و تامین متخصصانی که علاوه بر درک اصول و مبانی تعلیم و تربیت، بتواند نیازهای درسی، آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزشی کشور را تامین نماید، از دیگر اهداف این دوره می باشد.

در دوره دکتری برنامه ریزی درسی سعی شده است که دانشجویان با روش های تحقیق، تدریس، نظریه های برنامه درسی، مبانی دینی برنامه درسی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و مطالعات تطبیقی در برنامه درسی آشنا شوند. همچنین تلاش شده است که جنبه های عملی نیز مورد تاکید قرار بگیرد؛ به طوری که دانشجویان در کنار برنامه آموزشی، برنامه پژوهشی را نیز داشته باشند و با گذراندن واحد پایان نامه، در عمل هم توانمندی های مربوطه را کسب نمایند.

تعریف برنامه ی درسی

با توجه به وجود یکپارچگی و وحدت میان اجزا و حوزه های فرعی تعلیم و تربیت

و معانی و کاربردهای گسترده ی اصلاح برنامه درسی، دو تعریف زیر برای برنامه درسی مدنظر است:

تعریف برنامه درسی به عنوان محصول:  برنامه درسی، در واقع برنامه ای برای یک پایه تحصیلی مشخص، در طول یک دوره ی تحصیلی است. این برنامه شامل محتوای رسمی و غیر رسمی، فرآیند و آموزش های آشکار و پنهانی می باشد. فراگیر توسط این برنامه و تحت آموزش مدرسه می تواند دانش لازم را به دست آورد، مهارت ها را کسب کند و گرایش ها و ارزشها را در خود تغییر دهد.

تعریف برنامه درسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی: به فهم و درک ابعاد پیچیده برنامه درسی، موضوعات درسی مدرسه و مطالعه ی روابط بین برنامه درسی و جهان اطراف آن می پردازد.

در اینجا منظور از برنامه درسی، دربرگیرنده هر دو تعریف می باشد.

بازار کار دکتری برنامه ریزی درسی

بازار کار دکتری برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها، واحدهای آموزش در ادارات، نهادها و سازمان های مختلف، صدا و سیما و رسانه ها، آموزشگاه های فنی و حرفه ای و آزاد می باشد.

توانایی فارغ التحصیلان دکتری برنامه ریزی درسی

انتظار می رود دانشجویان دکتری برنامه ریزی درسی با گذراندن این دوره و ضمن آشنایی با یک سری اطلاعات کلی در زمینه دانش برنامه درسی و ابعاد آن با چگونگی و مبانی آن آشنا شوند. مبانی برنامه ریزی درسی شامل مباحث مربوط به فلسفه و ماهیت دانش، فرهنگ و جامعه، فرد و نظریه های یادگیری می باشد. همچنین با طراحی، ساخت، تولید و اجرای برنامه درسی، بتوانند به بینش و آگاهی در این زمینه دست یابند. در عمل هم بتوانند حداقل یکی از مراحل طراحی، تولید و یا اجرا را با یکی از عناصر برنامه درسی، پیاده نمایند.

در طراحی برنامه درسی، موارد زیر در نظر گرفته شده و مورد تاکید است:

1.تحلیل قلمروی مفهومی حوزه مطالعاتی برنامه درسی

2. توجه به جهت گیری اسلامی و بومی نگری در راستای سیاست های کلی کشور

3.بررسی برنامه های درسی رشته ی مذکور در دانشگاه های داخل و خارج کشور

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری برنامه ریزی درسی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها میتوانند در آزمون دکتری برنامه ریزی درسی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری برنامه ریزی درسی 98

ظرفیت پذیرش دکتری برنامه ریزی درسی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2142 برنامه ریزی درسی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان برنامه ریزی درسی 4
روزانه  دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران برنامه ریزی درسی 2
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا - همدان برنامه ریزی درسی 4
روزانه  دانشگاه بیرجند برنامه ریزی درسی 6
روزانه  دانشگگاه تبریز برنامه ریزی درسی 6
روزانه  دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی - تهران برنامه ریزی درسی 2
روزانه  دانشگاه تهران برنامه ریزی درسی 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی برنامه ریزی درسی 5
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی 2
روزانه  دانشگاه شیراز برنامه ریزی درسی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  برنامه ریزی درسی 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد برنامه ریزی درسی 4
روزانه  دانشگاه هرمزگان - بندرعباس برنامه ریزی درسی 3
نوبت دوم دانشگاه اصفهان برنامه ریزی درسی 1
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران برنامه ریزی درسی 1
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان برنامه ریزی درسی 3
نوبت دوم دانشگاه بیرجند برنامه ریزی درسی 1
نوبت دوم دانشگگاه تبریز برنامه ریزی درسی 4
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی - تهران برنامه ریزی درسی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران برنامه ریزی درسی 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی 1
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس برنامه ریزی درسی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران برنامه ریزی آموزش از راه دور 5
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) برنامه ریزی درسی 6
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در کرج) برنامه ریزی درسی 5
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی 2
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز برنامه ریزی درسی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  برنامه ریزی درسی 5

 

منابع دکتری برنامه ریزی درسی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری برنامه ریزی درسی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری برنامه ریزی درسی

 ضرایب دروس آزمون دکتری برنامه ریزی درسی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فلسفه، مبانی و اصول تربیت 4
در سطح کارشناسی ارشد امار و روش تحقیق (کمی و کیفی)
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس
اصول و مبانی برنامه ریزی درسی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

 طول دوره دکتری برنامه ریزی درسی

طول دوره دکتری برنامه ریزی درسی، حداکثر 5.5 سال (یازده نیم سال تحصیلی) است. این دوره به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود و با دفاع از رساله پایان می پذیرد. نظام آموزشی به صورت ترمی- واحدی بوده و کلیه دروس نظری و عملی در مدت سه نیم سال تحصیلی ارائه و برگزار می شود.

طول هر نیم سال تحصیلی، 16 هفته بوده و حداقل زمان لازم برای هر واحد نیز یک ساعت در هفته است. (هر واحد نظری معادل 16 ساعت، واحد عملی یا آزمایشگاهی معادل 32 ساعت می باشد.)

دانشجویانی که دروس مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانیده باشند باید در امتحان جامع طبق ضوابط مندرج در آیین نامه دکتری شرکت کنند. رساله نیز پس از اعلام قبولی دانشجویان در امتحان جامع، به تعداد 18 واحد انتخاب و انجام خواهد شد.

دروس و تعداد واحدهای دکتری برنامه ریزی درسی

تعداد کل واحد های آموزشی دکتری برنامه ریزی درسی، شامل دروس تخصصی، اختیاری و رساله، 36 واحد به شرح زیر است:

 

تعداد واحد

نام درس

14

دروس تخصصی

4

دروس اختیاری

6

دروس جبرانی

18

رساله

36

مجموع واحد ها

 

دروس دکتری برنامه ریزی درسی -دروس جبرانی

آن دسته از دانشجویانی که قبلا در دوره کارشناسی ارشد، دروس برنامه ریزی درسی را نگذرانده اند، باید حداکثر 8 واحد از دروسی نظیر زبان تخصصی، اصول برنامه ریزی درسی، روانشناسی تربیتی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تکنولوژی آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، اصول و مبانی آموزش و پرورش ...، را بگذرانند.