معرفی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دوره دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، به ایجاد فرصت های مناسب و امکانات آموزشی ویژه برای تعلیم و تربیت این کودکان و شکوفاسازی حداکثر توانایی های ذهنی و جسمی آنان می پردازد. در این دوره با استفاده از روش های تحقیق پیشرفته و وسایل و امکانات کامپیوتری، دانشجویان با جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی، آشنا می شوند. آشنایی متخصصین با جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی باعث می شود که آن ها نقش موثری در جهت رفع نیازهای کشور، تحقق اهداف دانشگاه، رسیدن به استقلال فرهنگی و علمی و گسترش مرزهای دانش ایفا نمایند.

هدف این رشته کسب مهارتها و دانشهای لازم برای انجام پژوهش در زمینه های مربوط به روانشناسی، آموزش و توانبخشی کودکان استثنایی است.

بازار کار دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

بازار کار دکتری روانشناسی کودکان استثنایی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی، سازمان های آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی کشور، پرورش استعدادهای درخشان، بنیاد شهید و نظایر آن جهت آموزش و پرورش و توانبخشی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه می باشد.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های علوم تربیتی در تمامی گرایش ها، روانشناسی در تمامی گرایش ها، گفتار درمانی و توانبخشی (علوم پزشکی)، میتوانند در آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش روانشناسی آموزش کودکان استثنائی 98

ظرفیت پذیرش روانشناسی آموزش کودکان استثنائی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2147 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه اصفهان  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 4
روزانه  دانشگاه تهران  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 5
نوبت دوم دانشگاه اصفهان  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 2
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 5

 

منابع دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

مراحل دوره دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 آموزش، وسیله و ابزار پشتیبانی و رفع کاستی ها و نیازهای آموزشی دانشجویان این دوره است که به دو شکل رسمی و غیر رسمی اجرا می شود. بنابراین دوره دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی به دو مرحله تقسیم می شود.

الف: مرحله آموزشی و کارورزی

دانشجو موظف است در طول دوره دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، مرحله آموزشی و کارورزی از زمان پذیرفته شدن، کلیه واحد های درسی پیش نیاز از دوره کارشناسی ارشد و دروس دوره دکتری را با موفقیت بگذراند و سپس در امتحان جامع شرکت کند و قبول شود. همچنین دانشجو موظف است دوره کارورزی مربوط را با موفقیت طی کند.

ب: مرحله پژوهشی

پس از موفقیت در مرحله آموزشی و کارورزی، مرحله پژوهشی به طور رسمی آغاز میگردد و دانشجو با پیشنهاد طرح رساله دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی این مرحله را آغاز میکند و پس از تصویب طرح رساله به اجرای تدوین و دفاع از آن میپردازد.

بدیهی است دانشجو می تواند در طول دوره دکتری به طور غیر رسمی به مطالعه و بررسی مقدماتی در زمینه پژوهشی مورد نظر خود بپردازد، بنابراین ثبت نام رسمی برای تدوین رساله منوط به موفقیت در مرحله آموزشی، کارورزی و امتحان جامع است.

ضرایب دروس دکتری روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

ضرایب دروس آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

دروس و تعداد واحدهای دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تعداد کل واحد های درسی دوره دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 50 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

تعداد واحد

درس

30

دروس اختصاصی

20

رساله

50

جمع کل