معرفی رشته دکترای فیزیولوژی ورزشی

دکترای فیزیولوژی ورزشی از مهم ترین رشته های بین دانشگاهی است که به مطالعه تعامل بین فعالیت های بدنی، فعالیت های ورزشی و واکنش های فیزیولوژیابی بدن می پردازد.

هدف این رشته تربیت افراد متخصصی است که توانایی آموزش، پژوهش، برنامه ریزی، اجرا، راهنمایی و تحلیل مشکلات را داشته باشند.

اهمیت و ضرورت دکتری فیزیولوژی ورزشی

کاربردی کردن مبانی علمی علوم ورزشی به منظور بهره گیری از اطلاعات فیزیولوژی ورزشی در مراکز گوناگون و به کار گیری یافته های علمی جدید این رشته در مراکز آموزش عالی، به کارآمدتر کردن خدمات مشاوره ای در این حوزه و علمی شدن ساختارهای سنتی ورزش در جامعه کمک نموده و به اهمیت و ضرورت ایجاد دکتری فیزیولوژی ورزشی اشاره دارد.

گرایش های دکتری فیزیولوژی ورزشی

گرایش های دکتری فیزیولوژی ورزشی شامل سه گرایش فیزیولوژی ورزش عصبی و عضلانی، فیزیولوژی ورزش قلب، عروق و تنفسی و بیوشیمی و متابولیسم ورزشی می باشد.

گرایش های دکتری فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی ورزش عصبی و عضلانی

هدف این گرایش تربیت افرادی است که توانایی های زیر را داشته باشند:

  • توانایی اجرا و هدایت برنامه های فعالیت ورزشی ویژه افزایش قدرت و استقامت عضلانی ورزشکاران نخبه
  • توانایی برنامه ریزی و اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی درباره عصب و عضله و تحلیل مشکلات عصبی عضلانی
  • توانایی برنامه ریزی و اجرای کلینیک های ورزشی در حوزه عصب و عضله
  • توانایی هدایت و مشاوره رساله های دکتری در حوزه های مربوط به فیزیولوژی ورزشی عصب و عضله

 

گرایش های دکتری فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی ورزش قلب

هدف این گرایش تربیت افرادی است که توانایی های زیر را داشته باشند:

  • همکاری موثر و کارآمد با مراکز توان بخشی قلبی برای برنامه ریزی، برنامه های ورزشی بازتوانی
  • انجام خدمات مشاوره ای در کلینیک های ورزشی، کنترل بیماری های قلبی
  • سرپرستی و کنترل بخش ورزشی پروژه های ملی مربوط به بیماری های قلبی
  • توانایی شناسایی، برنامه ریزی و اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی قلبی و تحلیل نتایج آن ها
  • توانایی هدایت و مشاوره رساله های دکتری در حوزه مربوط به فیزیولوژی ورزشی قلب

 

گرایش های دکتری فیزیولوژی ورزشی: گرایش عروق و تنفسی و بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

هدف این گرایش تربیت افرادی است که توانایی های زیر را داشته باشند:

ارائه مشاوره و راهنمایی در مراکز بالینی برای اجرای برنامه های فعالیت ورزشی بازتوانی ویژه بیماری های متابولیکی

توانایی برنامه ریزی و هدایت آزمون های ورزشی و تفسیر نتایج آن ها در مراکز فیزیولوژی ورزشی

هدایت و سرپرستی پروژه های ملی مربوط به اپیدمیولوژی اضافه وزن و چاقی در سطح کشور

طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر شیوه های علمی تغذیه ای افزایش و کاهش وزن

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

لازم به ذکر است داوطلبانی می توانند در آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی شرکت کنند که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی داخل کشور و فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی مشابه خارج از کشور باشند.

ظرفیت پذیرش دکتری فیزیولوژی ورزشی 98

ظرفیت پذیرش دکتری فیزیولوژی ورزشی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2116علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  فیزیولوژی ورزشی 4
روزانه  دانشگاه اصفهان فیزیولوژی ورزشی 2
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان فیزیولوژی ورزشی 2
روزانه  دانشگاه بیرجند فیزیولوژی ورزشی 4
روزانه  دانشگاه تبریز فیزیولوژی ورزشی 3
روزانه  دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی - تهران فیزیولوژی ورزشی 2
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس فیزیولوژی ورزشی 3
روزانه  دانشگاه تهران فیزیولوژی ورزشی 3
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  فیزیولوژی ورزشی 2
روزانه  دانشگاه شهرکرد فیزیولوژی ورزشی 4
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیولوژی ورزشی 5
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز فیزیولوژی ورزشی 7
روزانه  دانشگاه شیراز فیزیولوژی ورزشی 3
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد فیزیولوژی ورزشی 3
روزانه  دانشگاه کردستان - سنندج فیزیولوژی ورزشی 4
روزانه  دانشگاه گیلان - رشت فیزیولوژی ورزشی 7
روزانه  دانشگاه لرستان - خرم آباد  فیزیولوژی ورزشی 6
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیولوژی ورزشی 10
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل  فیزیولوژی ورزشی 7
نوبت دوم دانشگاه اصفهان  فیزیولوژی ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان فیزیولوژی ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه بیرجند فیزیولوژی ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز فیزیولوژی ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی - تهران فیزیولوژی ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه تهران فیزیولوژی ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیولوژی ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد فیزیولوژی ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت فیزیولوژی ورزشی 4
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیولوژی ورزشی 7
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه  فیزیولوژی ورزشی 4
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان فیزیولوژی ورزشی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) فیزیولوژی ورزشی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز فیزیولوژی ورزشی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) فیزیولوژی ورزشی 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران فیزیولوژی ورزشی 5
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فیزیولوژی ورزشی 3
پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت فیزیولوژی ورزشی 7
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر فیزیولوژی ورزشی 7

 

منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی ۹۸

انتخاب بهترین منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع دکتری فیزیولوژی ورزشی 98 در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

بازار کار دکترای فیزیولوژی ورزشی

بازار کار دکترای فیزیولوژی ورزشی علاوه بر تدریس در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، انجام پژوهش در مراکز مربوطه جهت پیشگیری از بروز بیماری ها و کمک به فعالیت های بدنی منظم و روزانه و ارائه ی خدمات مشاوره ای در حوزه فیزیولوژی ورزشی در مراکز بالینی و غیر بالینی می باشد.

توانایی های فارغ التحصیلان دکترای فیزیولوژی ورزشی

برای ورود به بازار کار دکتری فیزیولوژی ورزشی، فارغ التحصیلان این رشته باید دارای توانایی های عمومی و تخصصی زیر باشند:

توانایی های عمومی فارغ التحصیلان دکترای فیزیولوژی ورزشی

توانایی پژوهش و به کارگیری یافته ها در فرآیند تدریس دروس مربوطه

انجام پژوهش های کاربردی در گرایش تخصصی خود و همکاری در امور پژوهشی سایر حوزه های رشته فیزیولوژی ورزشی

تدریس دروس مربوط به گرایش تخصصی خود در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های گوناگون علوم ورزشی و تربیت بدنی

سرپرستی و هدایت پروژه های ملی و منطقه ای کاربردی در حوزه اپیدمیولوژی فیزیولوژی ورزشی

توانایی های تخصصی فارغ التحصیلان دکترای فیزیولوژی ورزشی

انجام خدمات مشاوره ای در مراکز بالینی برای اجرای برنامه های فعالیت ورزشی، پیشگیری و کنترل بیماری های عضلانی

توانایی اجرا و هدایت برنامه های فعالیت ورزشی ویژه افزایش قدرت و استقامت عضلانی ورزشکاران نخبه

توانایی برنامه ریزی و اجرای آزمون های میدانی و آزمایشگاهی درباره موضوعات فیزیولوژی ورزشی

توانایی برنامه ریزی و اجرای کلینیک های ورزشی در حوزه موضوعات فیزیولوژی ورزشی

توانایی هدایت و مشاوره رساله های دکتری در حوزه های مربوط به فیزیولوژی ورزشی

همکاری موثر و کارآمد با مراکز توان بخشی قلبی عروقی برای برنامه ریزی، کنترل برنامه های ورزشی بازتوانی

انجام خدمات مشاوره ای در کلینیک های ورزشی، کنترل بیماری های قلبی عروقی و تنفسی

سرپرستی و کنترل بخش ورزشی پروژه های ملی مربوط به بیماری ها قلبی عروقی و تنفسی

توانایی شناسایی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های فعالیت ورزشی بازتوانی ویژه بیماری های سوخت و سازی

توانایی برنامه ریزی و هدایت آزمون های ورزشی و تفسیر نتایج آن ها در مراکز فیزیولوژی ورزشی

توانایی هدایت و مشاوره رساله دکتری در حوزه مربوط به بیوانرژتیک ورزشی

هدایت و سرپرستی پروژه های ملی مربوط به اپیدمیولوژی اضافه وزن و چاقی در سطح کشور

طراحی، برنامه ریزی و نظارت بر شیوه های علمی تغذیه ای افزایش و کاهش وزن

ضرایب دروس آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

ضرایب دروس آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمار 4
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
در سطح کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحدهای دکتری فیزیولوژی ورزشی

طول دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی 4 سال است. نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دروس دکتری فیزیولوژی ورزشی عمدتا جنبه نظری و پژوهشی دارند. طول هر نیم سال تخصصی، 16 هفته آموزشی کامل و مدت هر واحد نظری 16 ساعت و درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت می باشد. تعداد کل واحد های درسی دکتری فیزیولوژی ورزشی، 36 واحد به شرح جدول زیر است:

 

تعداد واحد

نام درس

8

دروس تخصصی

10

دروس انتخابی

18

رساله

36

جمع

 

دروس دکترای فیزیولوژی ورزشی-دروس جبرانی

دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد، تعداد واحد های لازم درسی مربوطه را نگذرانده باشند، با پیشنهاد مدیر گروه، تصویب گروه آموزشی و تایید تحصیلات تکمیلی دانشکده موظفند واحد های درسی کمبود خود را تا سقف 12 واحد از بین دروس کارشناسی ارشد  فیزیولوژی ورزشی انتخاب کنند و بگذرانند.