معرفی دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

دکتری تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی به بررسی و تجزیه و تحلیل مفاهیم و اصول اولیه فیزیک در حرکات پایه و پیچیده ورزشی، نیروهای وارد بر انسان ها و اثرات آن ها می پردازد.

ضرورت و اهمیت ایجاد دکتری بیومکانیک ورزشی

موارد زیر ضرورت و اهمیت ایجاد دکتری بیومکانیک ورزشی را نشان می دهد.

 • گسترش دانش و به کارگیری یافته های علمی جدید در مراکز آموزشی
 •  بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به ورزشکاران
 • کارآمدتر کردن خدمات مشاوره ای برای دستیابی به تکنیک های بهتر و تاثیر پذیر در اجرای مهارت های حرکتی پایه یا پیچیده

 

تعریف رشته بیومکانیک ورزشی

رشته بیومکانیک ورزشی شامل علوم زیستی، آناتومی، کنترل حرکتی، فیزیک، حرکت شناسی و اصول مکانیکی حاکم بر اعضای بدن موجودات زنده (به ویژه انسان) می باشد. این رشته از دستاوردهای سایر علوم و معارف انسانی که به نحوی با آن مرتبط است، بهره گرفته و نتایج آن را در زمینه های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می دهد.

هدف این رشته کاربردی کردن آموزش ها به منظور تربیت افراد متخصصی است که بتوانند در زمینه های مختلف آموزشی، برنامه ریزی، پژوهشی، نظارت و اجرا به فعالیت بپردازند و با نوآوری در زمینه های علمی و پژوهشی به پیشرفت و گسترش آن کمک نمایند.

توانایی فارغ التحصیلان دکتری بیومکانیک ورزشی

دانش آموختگان دکتری بیومکانیک ورزشی می توانند به طور گسترده ای در زمینه رفع نیاز های جامعه موثر باشند و برای ورود به بازار کار از توانایی های عمومی و تخصصی زیر برخوردار خواهند بود:

توانایی های عمومی فارغ التحصیلان دکتری بیومکانیک ورزشی

 • تدریس اصول بیومکانیکی در دوره های مربیگری فدراسیون ها و سازمان های ورزشی
 • تجزیه و تحلیل تکنیک های ورزشی مطابق با اصول بیومکانیکی
 • هدایت دانشجویان به عنوان استاد مشاور و راهنما در طراحی و تنظیم طرح های تحقیقاتی در رشته بیومکانیک ورزشی
 • تدریس دروس مرتبط به گرایش تخصصی خود در دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های گوناگون علوم ورزشی و کارشناسی ارشد در رشته بیومکانیک ورزشی
 • انجام تحقیق و پژوهش مرتبط با بیومکانیک ورزشی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها

توانایی های تخصصی فارغ التحصیلان دکتری بیومکانیک ورزشی

کمک به امر استعداد یابی در ورزش از نظر بیومکانیکی با توجه به سن، جنس و قابلیت های حرکتی افراد

 • توانایی تحلیل بیومکانیکی آسیب ها و مهارت های ورزشی
 • انجام خدمات مشاوره ای به مربیان و ورزشکاران برای بهبود عملکرد بیومکانیکی ورزشکاران
 • توانایی تحلیل نقاط قوت و ضعف با هدف اصلاح اجرای مهارت های ورزشی از نظر بیومکانیکی ورزشی
 • توانایی برنامه ریزی و اجرای برنامه های آماده سازی و بدنسازی در رشته های مختلف ورزشی با تاکید بر رعایت اصول بیومکانیکی در اجرای مهارت های ورزشی
 • ارائه مشاوره و راهنمایی برای پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی به ورزشکاران و مربیان رشته های مختلف ورزشی
 • توانایی برنامه ریزی و تجویز فعالیت ورزشی برای ورزشکاران آسیب دیده و معلول با تاکید بر ویژگی های بیومکانیکی
 • مشارکت در کارهای گروهی مشاوره، راهنمایی و برنامه ریزی فعالیت ورزشی در مراکز بازتوانی ورزشی

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در داخل و خارج از کشور میتوانند با شرکت در آزمون ورودی دکتری بیومکانیک ورزشی و مصاحبه در این رشته تحصیل کنند.

منابع دکتری بیومکانیک ورزشی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری بیومکانیک ورزشی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ظرفیت پذیرش دکتری بیومکانیک ورزشی 98

ظرفیت پذیرش دکتری بیومکتنیک ورزشی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2119 علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی
دوره  نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان بیومکانیک ورزشی 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران بیومکانیک ورزشی 3
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر بیومکانیک ورزشی 1
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان بیومکانیک ورزشی 2
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر بیومکانیک ورزشی 1
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران بیومکانیک ورزشی 3
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر بیومکانیک ورزشی 1

 

دروس و ضرایب آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

دروس و ضرایب آزمون بیومکانیک ورزشی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمار 4
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
در سطح کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی پیشرفته
حرکت شناسی ورزشی پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس و تعداد واحدهای دکتری بیومکانیک ورزشی

تعداد کل واحد های درسی دوره دکتری رشته بیومکانیک ورزشی 36 واحد مطابق جدول زیر است:

 

دروس دکتری بیومکانیک ورزشی

تعداد واحد

نام درس

10

دروس تخصصی

8

دروس اختیاری

18

رساله

36

جمع

 

دروس دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی -دروس جبرانی

دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد، تعداد واحد های لازم درسی مربوطه را نگذرانده باشند با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده موظفند واحد های کمبود خود را حداکثر به میزان 6 واحد جبران نمایند.