معرفی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

در دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشجویان به جنبه های آموزشی و پژوهشی معادلات و مبادلات بازرگانی و سرمایه گذاری با عوامل خارجی در طرح های اقتصادی و زیر بنایی می پردازند. با توجه به گستردگی، تاثیر گذاری و ویژگی خارجی یا بین المللی تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در ایران، تحصیل و آموزش آن فقط در دوره های عالی دانشگاهی مانند کارشناسی ارشد و دکتری امکان پذیر است. از طرفی وجود ضعف و کمبود در انجام مذاکرات، انعقاد قراردادها و حل و فصل اختلافات در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در کشور ما، باعث ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل گردید. با تشکیل دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، قدم مناسبی در جهت تعمیم و توسعه مسایل حقوقی تجارت بین الملل ایران برداشته شد.

دوره کارشناسی ارشد حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به تنهایی نیاز به تربیت متخصصین حقوقی ایرانی که در حد عالی تعلیم و آموزش دیده باشند را برطرف نمی سازد؛ به همین دلیل به منظور برطرف کردن این ضعف از لحاظ حقوقی – قضایی، دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری ایجاد گردید.

هدف اصلی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، تشکیل یک دوره آموزشی است که در برگیرنده ابعاد اساسی موضوع باشد و مسائل مورد نیاز را در بر بگیرد. تربیت افراد صاحب نظر و حقوقدانان متخصص و برجسته از دیگر اهداف این دوره می باشد.

اهدف دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

  • تربیت افراد صاحب نظر و اندیشمند در ابعاد حقوقی تجارت و سرمایه گذاری بین الملل
  • تربیت افرادی که با آشنایی با فضای بازار کالا، صادرات و واردات، سرمایه گذاری و تسلط بر اصول حقوقی حاکم بر این بازارها، توان نظریه پردازی در ابعاد حقوقی تجارت و سرمایه گذاری بین الملل و نیز سیاست گذاری در این حوزه ها در ایران و در عرصه جهانی را داشته باشند.
  • تربیت افراد با توانایی تنظیم و تحلیل کلان قراردادها و در صورت لزوم طرح ریزی و پیشنهاد قالب های جدید قراردادی به منظور بهره گیری در تجارت بین الملل ایران. این طرح و قالب جدید باید بر اساس استانداردهای بین المللی و برنامه های آموزشی مطرح در سطح جهانی باشد.
  • تربیت افرادی که با تخصص عالی در مسایل حقوقی، قراردادی و مذاکرات در عرصه بین المللی، بتوانند تامین کننده منافع حقوقی کشور در شکل گیری رویه های بین المللی باشند.
  • تربیت افرادی که در حوزه تجارت و سرمایه گذاری بین الملل، بتوانند به عنوان حل و فصل کننده یا مدیریت کننده دعاوی بین المللی عمل نمایند.
  • تربیت افرادی که با تسلط به حقوق تجارت بین الملل و مسائل مربوط به مدیریت ریسک در بازارهای جهانی تولید و مصرف و پیش بینی آینده این مسائل، توانایی کمک و کارگشایی در حوزه های ذیل را داشته باشند:

* دخالت شرکت های بین المللی یا فرا سرزمینی و شرکت های داخلی در بازار کالا و صادرات و واردات و سرمایه گذاری

* دخالت سایر نقش آفرینان از قبیل : شرکت های خدماتی، پیمانکاران عمومی و مدیریت، بانک ها و موسسات مالی و همچنین شرکت ها ی بیمه جهت پوشش بیمه و تامین مالی  پروژهها

* نقش موسسات بین المللی مرتبط با تجارت بین الملل و سرمایه گذاری نظیر اتاق تجارت بین الملل (ICC) ،کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) و OICD و UNDP، بانک جهانی تجارت (WTO)، بلوک های اقتصادی منطقه ای نظیر: اکو، نفتا و اتحادیه اروپا در تحولات تجارت بین الملل  

* جایگاه ایران تجارت و اقتصاد بین الملل و نقش آن در توسعه پایدار کشور و ایجاد اقتصاد غیر وابسته به نفت .

* نقش موسسات بین المللی مرتبط با تجارت بین الملل نظیر اتاق تجارت بین الملل (ICC)، کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) و OICD و UNDP، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سازمان جهانی تجارت (WTO)، بلوک های اقتصادی منطقه ای نظیر: اکو، نفتا و اتحادیه اروپا در تحولات تجارت بین الملل

* جایگاه تجارت و اقتصاد بین الملل در ایران و نقش آن در توسعه پایدار کشور و ایجاد اقتصاد غیر وابسته به نفت.

بازار کار دکتری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

بازار کار دکتری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون های مجلس، شوراها و کمیسیون های ذیربط دولت، وزارت صنعت و معدن، بازرگانی و کلیه شرکت های تابعه، وزارت اقتصادی و امور دارایی، قوه قضائیه، خدمات مشاوره ای حقوقی و مالی در پروژه های سرمایه گذاری، سازمان های و شرکت های غیر دولتی و کلیه ی موسسات و سطوح آموزشی و پژوهشی کشور می باشد.

دانش آموختگان این رشته می توانند در حوزه های مختلف حقوقی بین المللی از قبیل مشاور حقوقی قراردادها و دعاوی، مذاکر کننده، داور دعاوی یا حل و فصل کننده اختلافات، مدیر اجرایی، مشاور یا سیاست گذاری موثر باشند.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته های حقوق در تمامی گرایش ها، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، می توانند در آزمون دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی شرکت کنند.

در ضمن داوطلبانی که مدرک کارشناسی حقوق و گرایش های مرتبط را دارند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد غیر مرتبط میتوانند در آزمون دکتری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی شرکت کنند.

منابع دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید

دروس و ضرایب آزمون دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

طول دوره و تعداد واحد های دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

طول دوره دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، سه و نیم سال مشتمل بر سه نیمسال آموزشی و چهار نیم سال پژوهشی است و نظام آموزشی به صورت واحدی می باشد که در آن 12 واحد به صورت درس های اصلی و 12 واحد به صورت درس های تخصصی انتخابی در 3 نیمسال ارائه می شود و پایان نامه (18 واحد) نیز در طول چهار نیمسال بعد (مجموعا 36 واحد ) ارائه می شود. درس های دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، جنبه نظری و پژوهشی دارد.

طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته آموزشی کامل است. هر واحد نظری به مدت 16 ساعت خواهد بود.

 

تعداد و نوع واحدهای درسی حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی

تعداد واحد

عنوان درس

12

درس های اصلی

6

درس های انتخابی گرایش "قراردادها و سازمان بین المللی "

6

درس های انتخابی گرایش "اقتصادی – مالی "

6

درس های انتخابی گرایش "رشته های مرتبط با تجارت بین الملل"

18

پایان نامه دکتری

36

جمع

 

دانشجویان از مجموع درس های انتخابی مذکور 12 واحد را انتخاب خواهند نمود.

همچنین با توجه به اهمیت زبان انگلیسی و فرانسه در متون و منابع آموزشی و پژوهشی و نیز در تدریس دوره، داوطلبان باید مدرک معتبر از یکی از آزمون های دوره های زبان انگلیسی به شرح ذیل داشته باشند، یا مدرک معتبر برای آگاهی از زبان فرانسه ارائه دهند.

TOFFEL , PAPER BASED = MIN:600;

Computer based = min: 250; Internet based = min: 100;

Ielts: min:65