معرفی دکتری حسابداری

دوره دکتری حسابداری در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد. در این دوره دانشجویان به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و حرفه ای موجود می پردازند. اساتید دوره دکتری حسابداری توسط رویکرد آموزشی، پژوهشی به آموزش روش های مناسب تخمین در سطوح پیشرفته، به دانشجویان می پردازند. در پایان دوره دکتری، دانشجویان باید قادر باشند تا با استفاده از روش های پیشرفته اقتصاد سنجی، در مورد مسائل مهم حسابداری، مدل های مناسب را تخمین بزنند.

با توجه به پیچیدگی های محیط اقتصادی و تحول در سیستم های مالی و حسابداری، مدیران بنگاه ها نیاز به اطلاعات جامع و به موقع جهت اخذ تصمیمات مالی بهینه و انتخاب استراتژی رقابتی مناسب دارند. متخصصین رشته حسابداری برای برآوردن این نیازها، می توانند با تغییرات محیط همگام شده و به کسب تجربه و تخصص در پژوهش ها و تئوری حسابداری و زمینه های مرتبط با آن بپردازند. آنان با آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و حرفه ای موجود می توانند در تعیین استراتژی های شرکت ها و اهداف تعیین شده آن ها بسیار کمک کننده باشند.

اهداف دکتری حسابداری

اهداف اصلی دکتری حسابداری به شرح زیر است:

* تقویت مهارت های پژوهشی و تحلیلی در دانشجویان دکتری حسابداری

* تربیت مدرس برای آموزش حساب داری، حسابرسی و سایر گرایش های مرتبط با این رشته

* تربیت پژوهشگران در رشته ی حسابداری با هدف توسعه ی مبانی علمی و دانش افزایی در این حوزه

گرایش های دکتری حسابداری

دکتری حسابداری بدون گرایش می باشد.

بازار کار دکترای حسابداری

برای ورود به بازار کار دکترای حسابداری، فارغ التحصیلان این دوره می توانند به انجام پروژه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بپردازند. علاوه بر این، آن ها شایستگی و توانایی سرپرستی و هدایت پروژه های پژوهشی و راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی را خواهند داشت.

طول دوره دکتری حسابداری

 طول دوره دکتری حسابداری بر اساس آئین نامه ی دوره تحصیلات تکمیلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، حداقل 3 سال است و به دو مرحله آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. مرحله ی آموزشی پس از پذیرفته شدن دانشجو آغاز می شود. دانشجو در طول این دوره باید توانایی لازم برای شروع کارهای پژوهشی را به دست آورد. این مرحله با قبول دانشجو در یک آزمون جامع پایان می پذیرد. مرحله پژوهشی، رسما پس از اتمام مرحله آموزشی آغاز می شود. در این مرحله دانشجو در یکی در زمینه های حسابداری به انجام پژوهش می پردازد.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری حسابداری

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در رشته های حسابداری، مدیریت مالی و علوم مالی، مدیریت در تمامی گرایش ها، اقتصاد در تمامی گرایش ها میتوانند در آزمون دکتری حسابداری شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری حسابداری 98

ظرفیت پذیرش دکتری حسابداری در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می  باشد:

 

2173حسابداری
دوره دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  حسابداری 3
روزانه  دانشگاه اصفهان  حسابداری 3
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران حسابداری 4
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان حسابداری 2
روزانه  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین  حسابداری 1
روزانه  دانشگاه تهران حسابداری 3
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان حسابداری 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران حسابداری 3
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز حسابداری 2
روزانه  دانشگاه شیراز حسابداری 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حسابداری 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 5
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداری 5
نوبت دوم دانشگاه اصفهان  حسابداری 1
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان حسابداری 2
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین  حسابداری 1
نوبت دوم دانشگاه تهران حسابداری 2
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران حسابداری 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداری 3
نوبت دوم دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران حسابداری 7
پردیس خودگردان دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران)-تهران حسابداری 2
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) حسابداری 3
پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان حسابداری 3
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز حسابداری 2
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران حسابداری 5
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداری 5

 

منابع دکتری حسابداری 98

انتخاب بهترین منابع دکتری حسابداری 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

شرایط علمی برای دریافت دانشنامه دکتری حسابداری

*دارا بودن درجه کارشناسی ارشد حسابداری یا دیگر رشته های مجاز از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور.

* گذراندن حداقل 6 واحد از دروس جبرانی دوره در صورت نیاز

* گذراندن 18 واحد از دروس اصلی دوره ی دکتری حسابداری

* موفقیت در آزمون جامع

* ارائه یک رساله ی پژوهشی با درجه ی قابل قبول در یک مساله ی مورد نیاز کشور

دروس و ضرایب آزمون دکتری حسابداری

 دروس و ضرایب آزمون دکتری حسابداری  به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمار  4
ریاضی
حسابرسی
در سطح کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت
تئوری های مدیریت
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

تعداد واحدهای دروس دکتری حسابداری

دروس دکتری حسابداری در سه دسته ی دروس جبرانی، دروس اصلی و دروس انتخابی ارائه شده اند . دانشجویان دوره ی دکتری باید 18 واحد درسی، شامل 10 واحد درسی اصلی و 8 واحد درس انتخابی بگذرانند. همچنین 18 واحد نیز به رساله ی دکتری اختصاص پیدا کرده است .

 

دروس دکتری حسابداری

 

تعداد واحد

نام درس

10

دروس اصلی

8

دروس انتخابی

18

رساله

36

جمع کل واحد های درسی

 

دروس دکتری حسابداری- دروس جبرانی

درصورتی که دانشجو در دوره کارشناسی ارشد واحد های درسی مرتبط را نگذرانده باشد؛ باید دروس جبرانی را تا سقف 6 واحد به تشخیص گروه آموزشی اخذ نماید.