معرفی دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دوره دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به فعالیت های آموزشی  و پژوهشی در زمینه ی تحولات تکنولوژیکی در سطح جهان، تکنولوژی های نو و شکل گیری قطب های صنعتی می پردازد.

دانشجویان پس از پایان دوره به فنون مدیریت، ایجاد، انتقال، جذب و توسعه نوآوری تکنولوژی در سطح بنگاه، بخش و کلان آشنا می شوند. هدف این رشته تربیت افراد متخصص با توانایی ارزیابی، برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط با پیشرفت و رشد اقتصادی کشور است.

هدایت و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آثار تحولات و تغییرات تکنولوژیکی بخش های اقتصادی کشور، از دیگر اهداف این رشته می باشد. همچنین این افراد باید توانایی ارائه ‏ی استراتژی های توسعه تکنولوژی با توجه به تجارب کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده را داشته باشند و بر اساس نیازهای کشور به تجزیه و تحلیل و ارائه استراتژی های پیشرفت و توسعه از طرف سازمان های بین المللی بپردازند.

ضرورت ایجاد دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها، ارتباط مستقیمی با توسعه علوم و تکنولوژی دارد. به همین دلیل با ایجاد دکترای مدیریت آموزشی و به کارگیری فنون برنامه ریزی، سازماندهی، علوم و تکنولوژی، بستر رشد اقتصادی کشور فراهم خواهد شد.

گرایش های دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

گرایش های دکتری مدیریت تکنولوژی شامل گرایش مدیریت نوآوری، گرایش مدیریت تحقیق و توسعه و گرایش مدیریت انتقال تکنولوژی می باشد.

گرایش های دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی: گرایش مدیریت نوآوری

دکتری مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت نوآوری به فعالیت های پژوهشی تخصصی در زمینه مباحثی مانند نوآوری و توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی، توانایی های نوآوری، فرآیندهای نوآوری و تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه می پردازد.

گرایش های دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی: گرایش مدیریت تحقیق و توسعه

دکتری مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت تحقیق و توسعه، به جنبه های تئوری و پژوهشی سیاست های تحقیق و توسعه و تکنولوژی های پیشرفته و نو می پردازد.

گرایش های دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی: گرایش مدیریت انتقال تکنولوژی

دکترای مدیریت تکنولوژی گرایش مدیریت انتقال تکنولوژی به جنبه های تئوری و پژوهشی قراردادهای انتقال تکنولوژی، مدل ها و مکانیسم های انتقال تکنولوژی و تجارب جدید کشورهای جهان در این زمینه می پردازد.

بازار کار دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

فارغ التحصیلان دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی جهت تدریس در دانشگاه ها و اشاعه دانش مدیریت تکنولوژی و ارتقای نظریه های موجود متناسب با روند تغییرات تکنولوژیکی در سطح جهان وارد بازار کار این رشته می شوند. فارغ التحصیلان این رشته به منظور استفاده بهینه از سیستم های تکنولوژی و ارائه ی استراتژی هایی برای بهبود عملکرد سازمان ها و مراکزی که از این سیستم ها استفاده می کنند، نقش مهمی را ایفا می کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 98

ظرفیت پذیرش دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2169 کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دوره

نام دانشگاه رشته تحصیلی گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تهران  کارآفرینی   8
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  کارآفرینی   2
روزانه  دانشگاه تهران  مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1
روزانه  دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه  3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه  5
روزانه  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین  آینده پژوهی   2
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   3
روزانه  دانشگاه تهران  سیاست گذاری علم و فناوری   3
روزانه  دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4
نوبت دوم دانشگاه تهران  کارآفرینی   4
نوبت دوم دانشگاه تهران  مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه  3
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین  آینده پژوهی   2
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   2
نوبت دوم دانشگاه تهران  سیاست گذاری علم و فناوری   2
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی آینده پژوهی   7
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت تکنولوژی   3
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی   1
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی- تهران مدیریت تکنولوژی   5
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1

 

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی شرکت کنند.

منابع آزمون دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

ضرایب دروس آزمون دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

ضرایب دروس آزمون دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمارو کاربرد آن در مدیریت  4
مبانی سازمان و مدیریت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
در سطح کارشناسی ارشد نظریه های کارآفرینی
تئوری های نوآوری
مدیریت استراتژیک پیشرفته
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

طول دوره دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، حداقل 3 سال و حداکثر 4.5 سال شامل دو مرحله آموزشی و تحقیق برای تدوین رساله می باشد.

حداقل طول دوره آموزشی برای گذراندن واحد های مورد نظر، چهار نیم سال و حداکثر پنج نیم سال پیش بینی می شود.

مرحله تحقیق و تدوین رساله پس از موفقیت دانشجو در امتحان جامع انجام می پذیرد که دانشجو پس از دفاع، موفق به اتمام دوره می گردد.

تعداد واحدهای دروس دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

تعداد واحدهای دروس دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، شامل مواد آموزشی و تحقیق رساله، جمعا 50 واحد می باشد.

دانشجو باید برای گذراندن دروس تخصصی، 12 واحد از 36 واحد مربوط به سه گرایش تخصصی پیشنهادی به توصیه شورای علمی گروه را انتخاب کند.

 

دروس دوره دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

تعداد واحد

نام درس

18

دروس اصلی

12

دروس گرایش تخصصی

20

رساله

50

جمع

 

دروس دکتری آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی- دروس جبرانی

در صورتی که دانشجو در دوره کارشناسی ارشد، تعداد لازم از واحد های درسی مرتبط را نگذرانده باشد، دروس کمبود را تا حداکثر 16 واحد باید جبران نماید.