بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی

برای اینکه بتوانید بهترین منابع کمک درسی و تست را برای سال دهم تجربی انتخاب کنید، بهتر است اول نگاهی به سطح و پایه خود در دروس مختلف بکنید. مثلا اگر شما دانش آموز ضعیفی هستید و به سراغ کتاب های خیلی سطح بالا بروید به مشکل می خورید و از آن درس بیزار و فراری ی شوید. پس بهتر است که با سطح خودتان کتاب های کمک درسی و تس را انتخاب کنید.

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: دروس عمومی دهم تجربی

ابتدا سعی می کنیم با توجه به سطح هر دانش آموز، بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی را برای دروس عمومی شامل فارسی و نگارش، زبان انگلیسی، دین و زندگی و عربی معرفی کنیم.

 

 بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس فارسی و نگارش:

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی برای درس فارسی و نگارش، باید در مرحله اول براساس ماهیت خود درس فارسی و نگارش و در مرحله دوم براساس سطح و پایه دانش آموز دهمی تعیین شود.

 

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس فارسی و نگارش دهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس فارسی دهم تجربی کتاب فارسی نشر الگو است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس فارسی و نگارش دهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس فارسی دهم تجربی کتاب فارسی نشر الگو است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس فارسی و نگارش دهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس فارسی دهم تجربی کتاب سیر تا پیاز فارسی دهم گاج و کتاب سری 6420 فارسی دهم گاج است.

 

 

بهترین منابع با بهترین برنامه ریزی، نمره بالا در امتحانات و قبولی نهایی شما را در کنکور تجربی در سه سال آینده در بهترین رشته ها را تضمین می کند. در کنار داشتن بهترین منابع، بهترین مشاوره و برنامه ریزی را نیز داشته باشید.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس دینی (دین و زندگی)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی در درس دینی یا همان دین و زندگی، کتاب های انتشارات گاج و خیلی سبز است. براساس سطح و پایه علمی دانش آموزان، بهترین منبع را تفکیک می کنیم.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس دینی دهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس دینی دهم تجربی کتاب تست دینی دهم خیلی سبز است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس دینی دهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس دینی دهم تجربی کتاب سیر تا پیاز دینی دهم گاج است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس دینی دهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس دینی دهم تجربی کتاب ماجراهای من و درسام دینی دهم خیلی سبز و کتاب سری 6420 دینی دهم گاج است.

 

 

درس دینی دهم در رشته تجربی باید به نحوی مطالعه شود که شما بتوانید چندین و چند دور آیات آن را مرور کنید در حدی که آیات آن را کاملا حفظ باشید. در برنامه ریزی سعی می کنیم تا توجه ویژه ای را برای مرور های دینی داشته باشیم.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس عربی

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی برای درس عربی، منبعی است که بتواند برای افراد با پایه بسیار قوی، بیشتر روی نکات تستی تاکید داشته باشد و برای دانش آموزان ضعیف بر روی مفاهیم و آموزش تاکید کند.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس عربی دهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس عربی دهم تجربی کتاب تست عربی دهم خیلی سبز است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس عربی دهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس عربی دهم تجربی کتاب سیر تا پیاز عربی دهم گاج است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس عربی دهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس عربی دهم تجربی کتاب آموزش و آزمون عربی زبان قرآن دهم زیتون از مجموعه رشادت انتشارات مبتکران و ماجراهای من و درسام عربی دهم خیلی سبز​ است.

 

 

عربی کنکور تجربی در بین درسهای عمومی، سخت ترین درس است و خیلی از داوطلبان کنکور تجربی از این درس می ترسند. در حالیکه این درس از نظر تست زنی و نمره گرفتن در امتحانات، یکی از آسانترین درسهاست. مشاوران برتر، روشهای خاصی را برای مطالعه عربی پیشنهاد می کنند.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس زبان انگلیسی

بهترین منابع کمک درسی و تستی دهم تجربی دردرس زبان انگلیسی، عملاً به سابقه دانش آموز در زبان انگلیسی دارد. بعضی از دانش آموزان از کودکی با زبان انگلیسی آشنا شده اند و اصلا نیازی به کتاب ندارند و بعضی دیگر به قدری ضعیف هستند که باید چند کتاب را برای تقویت زبان انگلیسی دهم تجربی بخوانند.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس زبان انگلیسی دهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس زبان انگلیسی دهم تجربی کتاب آی کیو (IQ) زبان انگلیسی دهم گاج است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس زبان انگلیسی دهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس زبان انگلیسی دهم تجربی کتاب آموزش انگلیسی دهم کانگرو از مجموعه رشادت انتشارات مبتکران و کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای جامع زبان دهم مبتکران​ است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس زبان انگلیسی دهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس زبان انگلیسی دهم تجربی کتاب سیر تا پیاز زبان انگلیسی دهم گاج و کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای جامع زبان دهم​ مبتکران است.

 

در درس زبان، بیشتر روی لغات متمرکز شوید. مشکل لغات در این است که اصلا در حافظه نمی ماند. فقط یک برنامه مروری دقیق و روزانه است که می تواند زبان را برای شما درس بسیار ترازآوری بسازد.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: دروس تخصصی کنکور تجربی نظام جدید

اصلی ترین دغدغه و مشکل دانش آموزان دهم تجربی برای انتخاب بهترین منابع کمک درسی و تست این است که باید حتماً کتابی را انتخاب کنند که هم بتواند پاسخگوی امتحانات درون مدرسه ای باشد و هم برای آزمون آزمایشی مناسب باشد و هم پایه تست زنی آنها را برای کنکور تجربی قوی تر کند.

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس زیست شناسی دهم

بهترین منبع کمک درسی و تست برای درس زیست شناسی در سال دهم تجربی، می تواندمهم ترین نوع تعیین منابع کمک درسی و تست سال دهم باشد. زیست شناسی دهم به دلیل ارتباط ترکیبی با زیست شناسی های سال یازدهم و دوازدهم اهمیت خیلی زیادی دارد. در واقع به نوعی پایه زیست شنسای دانش آموز کنکوری در سال دهم زده می شود که اگر دقت نکند باعث می شود تا بسیار در درس زیست شناسی به مشکل بخورد. از طرفی زیست شناسی هایی که موسسات به عنوان منابع کمک درسی و تستی ارائه می دهند، قدری پیچیده و سنگینن شده است، چون که این موسسات براساس تغییرات در زیست شناسی کنکور، این کتابها را نوشته اند و در نتیجه زیست شناسی سال دهم نیز دارای نکته های ترکیبی بسیار زیادی است که همین موضوع این درس را برای دانش آموز سخت تر می کند. در انتخاب بهترین منابع برای درس زیست شناسی دهم برای دانش آموزان تجربی ما سعی کردیم تا علاوه بر انتخاب یک منبع خوب، براساس نوع متن کتاب و سطح دانش آموز در درس زیست شناسی، هدف دانش آموز را نیز در آن کتاب کمک درسی و تستی مشخص کنیم.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس زیست شناسی دهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس زیست شناسی دهم، کتاب زیست شناسی دهم نشر الگو یا کتاب زیست شناسی دهم خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + آی کیوی زیست شناسی دهم گاج (برای تقویت پایه کنکور) + زیست شناسی دهم پرسمان گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس زیست شناسی دهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس زیست شناسی دهم، کتاب سیر تا پیاز زیست شناسی دهم گاج  (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + پرسشهای چهار گزینه ای زیست شناسی دهم گربه انتشارات خانه زیست شناسی (برای تقویت پایه کنکور) + زیست شناسی دهم پرسمان گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس زیست شناسی دهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس زیست شناسی دهم، کتاب زیست شناسی دهم زیر ذره بین انتشارت خانه زیست شناسی  (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + کتاب سیر تا پیاز زیست شناسی دهم گاج (برای تقویت پایه کنکور) + زیست شناسی دهم سری 6420 گاج (برای امتحان پاین ترم)

 

زیست شناسی مهم ترین درس کنکور است. مهم ترین اصل برای درصدهای بالا در زیست شناسی این است که بتوانید به روش خاصی آن را مطالعه کنید و بتوانید خیلی آن را مرور کنید و تستهای زیادی بزنید و از همه مهم تر اینکه باید از سال دهم برای زیست شناسی آماده شوید.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس شیمی دهم

به خاطر بالا بودن ضریب درس شیمی در قبولی کنکور تجربی، بهترین منابع کمک درسی و تست برای شیمی دهم، اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند. شیمی کنکور تجربی، بسیار سخت تر شده است و اگر از سال دهم، پایه خوبی برای آن ساخته نشود، کار بسیار سخت تر می شود و بنابراین باید با انتخاب منابع خوب برای افزایش پایه علمی و به دست آوردن نمره های بالا در امتحان به خاطر تأثیر معدل، پایه تستی و کنکوری را نیز تقویت کنیم. باید از همین سال دهم، زمانبندی برای تست زنی شیمی را تقویت کنید، چون شیمی درس زمانبری است.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس شیمی دهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس شیمی دهم، کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی دهم مبتکران (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + فار آزمون شیمی دهم (برای تقویت پایه کنکور)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس شیمی دهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس شیمی دهم، سیر تا پیاز شیمی دهم گاج (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + شیمی دهم تست خیلی سبز (برای تقویت پایه کنکور) + کتاب شیمی دهم سری 6420 گاج (برای امتحان ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس شیمی دهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس شیمی دهم، آموزش شیمی دهم مبتکران (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + شیمی دهم میکروطبقه بندی گاج (برای تقویت پایه کنکور) + شیمی دهم پرسمان گاج (برای امتحانات ترم و آخر ترم)

 

 

شیمی از سه بخش حفظی و مفهومی و مسئله تشکیل شده. هر بخش روش خاصی برای مطالعه می خواهد. بنابراین برنامه ریزی برای شما بسیار متفاوت است.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس فیزیک دهم

درس فیزیک، یک درس مفهومی است. درسی که منبع کمک درسی و تست برای آن بسیار اهمیت دارد، زیرا خود کتاب درسی به تنهایی پوشش دهنده همه مسائل نیست و تمرینات ساده تری نسبت به کنکور دارد. بنابراین داشتن بهترین منابع کمک درسی و تست در درس فیزیک، اهمیت دو چندانی خواهد داشت. بهترین منابع برای درس فیزیک در مقطع دهم برای گروه تجربی، آن دسته از منابعی هستند که برای دانش آموزان قوی، تستهای بسیار زیاد و تنوعی داشته باشد. برای دانش آموزان متوسط، مثال های تفهیمی خوبی داشته باشد و برای دانش آموزان ضعیف، درسنامه بسیار قابل فهم و روانی داشته باشد.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس فیزیک دهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس فیزیک دهم، کتاب تست فیزیک دهم نشر الگو (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس فیزیک دهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس فیزیک دهم، کتاب فیزیک دهم تجربی سری میکرو طبقه بندی گاج (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + کتاب پرسمان فیزیک دهم گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس فیزیک دهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس فیزیک دهم، آموزش شگفت انگیز فیزیک دهم خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و امتحانات ترم) + کتاب فیزیک دهم تجربی سری میکرو طبقه بندی گاج (برای تسلط روی تست های کنکور)

 

 

درس فیزیک را باید جوری مطالعه کرد که بتوان زیاد تست زد. هر قدر بیشتر تست بزنید درصدتان بالاتر می رود. برنامه ریزی شما باید بیشتر روی تست زنی متمرکز باشد. در ضمن باید مسائل فیزیک برای دانش آموزان ضعی حتما تشریحی برنامه ریزی شود تا پایه ضعیف آنها بسیار قوی شود.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس ریاضی دهم

بهترین منابع کمک درسی و تست برای درس ریاضی، کاملاً نسبی است. ممکن است یک منبع که برای یک نفر بسیار بد است برای یک نفر دیگر بهترین منبع باشد و بالعکس. بنابریان برای انتخاب بهترین  کتاب کمک درسی و تستی در درس ریاضی بهتر است دقیقا سطح هر دانش آموز مشخص شود و سپس براساس آن منبع مناسب  و مخصوص آن دانش آموز انتخاب شود.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس ریاضی دهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس ریاضی دهم، کتاب ریاضی دهم نردبام خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + آی کیو (IQ) ریاضی دهم گاج (برای تسلط به تست های کنکوری)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس ریاضی دهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس ریاضی دهم، کتاب تست ریاضی دهم خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + کتاب پرسمان ریاضی دهم گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست دهم تجربی: درس ریاضی دهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس ریاضی دهم، سیر تا پیاز ریاضی دهم گاج (برای آموزش و تقویت پایه و امتحانات ترم) +کتاب ریاضی دهم میکروطبقه بندی گاج (برای تسلط روی تست های کنکوری)

 

 

درس ریاضی نیز مانند درس فیزیک، نیاز به تمرین زیاد دارد. پس زیاد باید تست کار کنید. برنامه ریزی برای ریاضی باید دارای تمرین و تست زیاد باشد.