بهترین منابع آیلتس

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب The official Cambridge Guide to IELTS

کتاب the official cambridge guide to ielts
The official cambridge guide to IELTS

 

کتاب راهنمای کمبریج برای آیلتس  با نام دقیق The official Cambridge Guide to IELTS  منبع اصلی آیلتس است. کتاب The official Cambridge Guide to IELTS کاملترین و بهترین منبع برای آزمون آیلتس است که باید حتما مطالعه شود. به خصوص سانی که زمان کافی در اختیار دارند. کتاب The official Cambridge Guide to IELTS به عنوان رفرنس سایر کتاب های آیلتس نیز استفاده می شود و بهتر است از همان اول به سراغ منبعی بروید که بقیه منابع از روی آن تهیه شده اند.

کتاب The official Cambridge Guide to IELTS داری 5 بخش اصلی برای آمادگی آزمون آیلتس است که این بخش ها عبارتند از:

بخش شنیداری یا همان بخش لیسنینگ کتاب The official Cambridge Guide to IELTS  به عنوان بهترین منبع آیلتس که شامل 8 فصل است.

بخش خواندن یا همان بخش ریدینگ که شامل 8 فصل است.

بخش نوشتن یا همان بخش رایتینگ که شامل 8 فصل است که هم آیلتس آکادمیک را پوشش می دهد و هم آیلتس جنرال را.بخش صحبت کردن  یا همان بخش اسپیکینگ که شامل 4 فصل است.

بخش تمرین که شامل 7 آزمون است که 5 فصل مربوط به آیلتس آکادمیک و 2 فصل مربوط به آیلتس جنرال است.

 

 

برای دانلود کتاب The official Cambridge Guide to IELTS از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب The official Cambridge Guide to IELTS) The official cambridge guide to IELTS.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب The official Cambridge Guide to IELTS) Official Cambridge Guide to IELTS Audio.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود نرم افزار The official Cambridge Guide to IELTS) لینک دانلود اپلیکیشن The official Cambridge Guide to IELTS از گوگل پلی
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب The official Cambridge Guide to IELTS در سایت دانشگاه کمبریج

The Official Cambridge Guide to IELTS

 

عنوان سرفصل های کتاب The official Cambridge Guide to IELTS

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter 1. Getting ready to listen
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter  2. Following a conversation
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter  3. Recognizing paraphrase
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter  4. Places and directions
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter  5. Listening for actions and processes
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter  6. Attitude and opinion
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Listening skill) Chapter  7. Following a lecture or talk
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  8.Contrasting ideas
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter 1. Reading strategies
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  2. Descriptive passages
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  3. Understanding the main ideas
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  4. Locating and matching
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  5. Discursive passages
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  6. Multiple – choice questions
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  7. Opinions and attitudes
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Reading skill) Chapter  8. General Training Reading
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter 1. Academic writing Task 1 – Describing a chart, table or graph
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  2.  Academic writing Task 1 – Comparing and contrasting graphs and tables
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  3.  Academic writing Task 1 – Describing diagrams
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  4. Academic writing Task 1 – Describing maps
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  5. General Training writing task 1 – A letter
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  6. Writing task 2 – Getting ready to write
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  7. Writing task 2 – Expressing your ideas clearly
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Writing skill) Chapter  8. Writing task 2 – Checking and correcting
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Speaking skill) Chapter  1. The speaking test – part 1
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Speaking skill) Chapter  2. Part 2 – Giving a talk
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Speaking skill) Chapter  3. Part 3 – Talking about abstract topics
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Speaking skill) Chapter  4. Checking, correcting and assessing
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter 1. Practice test 1
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter  2. Practice test 2
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter  3. Practice test 3
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter  4. Practice test 4
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter  5. Practice test 5
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter  6. Practice test 6
بهترین منابع آیلتس (The official Cambridge Guide to IELTS: Practice Tests) Chapter  7. Practice test 7
 
 

 

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب IELTS Complete

کتاب IELTS Complete، یکی از بهترین و البته جدیدترین کتاب های آیلتس است و با توجه به نمره ای که می خواهید در آزمون آیلتس بگیرید، طبقه بندی می شود:

اگر نمره ای بین 4 تا 5 می خواهید، این کتاب برای زبان آموزان سطح B1، 10 درس را تدارک دیده است و در این صورت این منبع، با عنوان Complete IELTS Bands 4-5 شناخته می شود.

Complete IELTS, Bands 4-5
Complete IELTS, Bands 4-5

دانلود کتاب های مجموعه IELTS Complete

دانلود کتاب Complete IELTS Bands 4-5

جهت دانلود کتاب Complete IELTS Bands 4-5 از طریق لینک های زیر اقدام کنید: 

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Complete IELTS Bands 4-5 نسخه آموزشی همراه با پاسخ تمرینات) Complete IELTS Bands 4-5 Student's Book with Answer.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Complete IELTS Bands 4-5 نسخه کتاب کار همراه با پاسخ تمرینات) Complete IELTS Bands 4-5 Workbook with Answer.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 4-5 سی دی اول) Complete IELTS Bands 4-5 Student's Book_2012 -CD1.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 4-5 سی دی دوم) Complete IELTS Bands 4-5 Student's Book_2012 -CD2.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 4-5 نسخه کتاب کار همراه با پاسخ تمرینات)  Complete IELTS Bands 4-5 Workbook _2012 -CD.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Complete IELTS Bands 4-5 در سایت دانشگاه کمبریج Complete IELTS Bands 4-5

 

فهرست کتاب Complete IELTS, Bands 4-5 یکی از بهترین منابع آیلتس

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Map of the units
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Introduction 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) IELTS Academic Module: content and overview 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit1: Great places to be 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 2: People's lives 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Vocabulary and grammar review Units 1 and 2 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 3: Getting from A to В 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 4: It was all new once 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Vocabulary and grammar review Units 3 and 4 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 5: Animal world 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 6: Being human 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Vocabulary and grammar review Units 5 and 6 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 7: Literacy skills 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 8: Tourist attractions 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Vocabulary and grammar review Units 7 and 8 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 9: Every drop counts 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Unit 10: Building design 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Vocabulary and grammar review Units 9 and 10 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Speaking reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Writing reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Language reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Word lists 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) IELTS practice test 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Recording scripts 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Additional material 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 4-5) Answer key 

 

 

اگر نمره ای بین 5 تا 6/5 می خواهید، این کتاب برای زبان آموزان سطح B2، 8 درس را تدارک دیده است و در این صورت این منبع، با عنوان Complete IELTS Bands 5-6/5 شناخته می شود.

Complete IELTS Bands 5-6.5
Complete IELTS Bands 5-6.5

 

جهت دانلود کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 از طریق لینک های زیر اقدام کنید: 

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 نسخه آموزشی همراه با پاسخ تمرینات) Complete IELTS Bands 5-6/5 Student's Book with Answers.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 نسخه کتاب کار همراه با پاسخ تمرینات) Complete IELTS Bands 5-6/5 Workbook with Answers.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 نسخه آموزشی- سی دی اول) Complete IELTS Bands 5-6.5 Student's Book_2012 -CD1.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 نسخه آموزشی- سی دی دوم) Complete IELTS Bands 5-6.5 Student's Book_2012 -CD2.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 نسخه کتاب کار)  Complete IELTS Bands 5-6.5 Workbook_2012 -CD.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 در سایت دانشگاه کمبریج Complete IELTS Bands 5-6/5

 

فهرست کتاب Complete IELTS, Bands 5-6/5 یکی از بهترین منابع آیلتس

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Map of the units
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Introduction 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) IELTS Academic Module: content and overview 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 1: Starting somewhere new 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 2: It's good for you! 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Vocabulary and grammar review Units 1 and 2 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 3: Getting the message across 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 4: New media 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Vocabulary and grammar review Units 3 and 4 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 5: The world in our hands 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 6: Making money, spending money 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Vocabulary and grammar review Units 5 and 6 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 7: Relationships 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Unit 8: Fashion and design 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Vocabulary and grammar review Units 7 and 8 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Speaking reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Writing reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Language reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Word list 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) IELTS practice test 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Recording script 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 5-6.5) Answer key 

 

 

اگر نمره ای بین 6/5 تا 7/5 می خواهید، این کتاب برای زبان آموزان سطح C1، 8 درس را تدارک دیده است و در این صورت این منبع، با عنوان Complete IELTS Bands 6/5-7/5 شناخته می شود.

Complete IELTS. Bands 5-6.5
Complete IELTS. Bands 5-6.5

جهت دانلود کتاب Complete IELTS Bands 5-6/5 از طریق لینک های زیر اقدام کنید: 

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Complete IELTS Bands 6/5-7/5 نسخه آموزشی همراه با پاسخ تمرینات) Complete IELTS Bands 6/5-7/5 Student's Book with Answers.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Complete IELTS Bands 6/5-7/5 نسخه کتاب کار همراه با پاسخ تمرینات) Complete IELTS Bands 6/5-7/5 Workbook with Answers.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 6/5-7/5 نسخه آموزشی- سی دی اول) Complete IELTS Bands 6.5-7.5. Student's Book_2013 -CD1.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 6/5-7/5 نسخه آموزشی- سی دی دوم) Complete IELTS Bands 6.5-7.5. Student's Book_2013 -CD2.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Complete IELTS Bands 6/5-7/5 نسخه کتاب کار) Complete IELTS Bands 6.5-7.5. Workbook_2013 -CD.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Complete IELTS Bands 6/5-7/5 در سایت دانشگاه کمبریج Complete IELTS Bands 6/5-7/5

 

فهرست کتاب Complete IELTS, Bands 6/5-7/5 یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Map of the units 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Introduction 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) IELTS Academic Module: content and overview 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 1: Getting higher qualifications 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 2: Colour my world 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Vocabulary and grammar review Units 1 and 2 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 3: A healthy life 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 4: Art and the artist 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Vocabulary and grammar review Units 3 and 4 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 5: Stepping back in time 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 6: IT society 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Vocabulary and grammar review Units 5 and 6 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 7: Our relationship with nature 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Unit 8: Across the universe 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Vocabulary and grammar review Units 7 and 8 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Additional material 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Speaking reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Writing reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Language reference 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Word lists 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) IELTS practice test 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Recording scripts 
بهترین منابع آیلتس (Complete IELTS. Bands 6.5-7.5) Acknowledgements 

 

در تمامی این کتاب ها به هر 4 مهارت آزمون آیلتس پرداخته می شود. این کتاب یکی از بهترین کتاب ها برای آمادگی برای آزمون آیلتس به صورت خودخوان است و البته نیازمند زمان کافی برای مطالعه می باشد.

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب New insight into IELTS

New insight into IELTS
New insight into IELTS

کتاب New insight into IELTS یکی از جذاب ترین منابع آیلتس است که می تواند یک منبع بسیار زود بازده برای آیلتس قلمداد شود. می تواند به عنوان منابع زود بازده آیلتس حساب شود. کتاب New insight into IELTS، یک کتاب 4 بخشی است که شما را با آزمون آیلتس آشناتر کرده و و نکات بسیار با ارزشی را در یک ستون کناری و به رانگ آبی در حاشیه کتاب، می آموزد. در کتاب New insight into IELTS  هر درسی شامل 3 قسمت است.

قسمت اول کتاب New insight into IELTS: بیان مسئله ای در باب آیلتس

قسمت دوم کتاب New insight into IELTS: آموزش تکنیک و استراتژی برای مسئله بیان شده در قسمت اول

قسمت سوم کتاب New insight into IELTS: تمرین هایی برای آماده سازی شما برای آنچه که در دو قسمت قبل آموخته اید.

جهت دانلود کتاب New indight into IELTS از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب New insight into IELTS) new insight into ielts ebook.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب New insight into IELTS) new insight into ielts Audio.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب New insight into IELTS در سایت دانشگاه کمبریج New insight into IELTS

 

فهرست کتاب New insight into IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Listening module
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 1: Orientating yourself to the text
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 2: Listening for specific information
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 3: Identifying detail
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 4: Following a description: diagrams, maps and plans
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 5: Identifying main ideas
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 6: Seeing beyond the surface meaning
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 7: Following signpost words
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 8: Following a talk
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Reading module
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 1: Orientating yourself to the text
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 2: Scanning for a specific detail and skimming for general understanding
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 3: Identifying main and supporting ideas
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 4: Improving global reading skills
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 5: Summarising
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 6: Understanding argument
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 7: Identifying the writer’s views and claims
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 8: General Training Reading Section 
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 8: General Training Reading Section 2
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 10: General Training Reading Section 3
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) The Writing module
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 1: Interpreting charts, tables, graphs and diagrams
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 2: Describing trends
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 3: Summarising information
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 4: Comparing and grouping information
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 5: Planning a letter
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 6: Communicating your message
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 7: Approaching the task
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 8: Planning your essay
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 9: Turning your ideas into written arguments
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 10: Linking your ideas
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Speaking module
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 1: Responding to personal questions
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 2: Becoming more fluent
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 3: Preparing your talk
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 4: Giving your talk
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 5: Understanding abstract and analytical questions
بهترین منابع آیلتس (New insight into IELTS) Chapter 6: Giving a reasoned response

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Cambridge Objective IELTS

کتاب Cambridge Objective IELTS، به عنوان یکی دیگر از منابع خوب آیلتس، دو سطح دارد: سطح متوسط یا همان Intermediate و دیگری سطح پیشرفته یا همان Advanced

Objective IELTS Advanced
Objective IELTS Advanced
Objective IELTS Intermediate
Objective IELTS Intermediate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب Cambridge Objective IELTS، در سطح متوسط به درد نمره های زیر 6 می خورد و در نمره های بالاتر و حتی بالاتر از 7، بهتر است شما از همان لول پیشرفته یا Advanced استفاده کنید البته به شرطی که سطح زبان خوبی داشته باشید. اگر سطح زبان شما پایینتر است بهتر است از سطح متوسط شروع کنید و سپس به سراغ سطح پیشرفته بروید. کتابCambridge Objective IELTS دارای 20 درس است که هر درس حول یک موضوع خاص نوشته شده است و در درون این موضوعات، مهارت های 4 گانه آیلتس را می آموزد. ضمناً کتاب Cambridge Objective IELTS به آموزش لغت و گرامر نیز می پردازد.

 

جهت دانلود کتاب Intermediate ,Cambridge Objective IELTS و Advanced ,Cambridge Objective IELTS از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Objective IELTS, Intermediate) Objective IELTS_Intermediate Students.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب کار Workbook-Objective IELTS, Intermediate) Objective IELTS Intermediate Workbook.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Objective IELTS, Intermediate- سی دی اول) Objective IELTS Intermediate CD 1.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Objective IELTS, Intermediate- سی دی دوم) Objective IELTS Intermediate CD 2.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Objective IELTS, Advanced) Objective IELTS, Advanced.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب کار Workbook-Objective IELTS, Advanced) Workbook Objective IELTS Advanced.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Objective IELTS, Advanced- سی دی اول) Objective IELTS Advanced Disc 1.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Objective IELTS, Advanced- سی دی دوم) Objective IELTS Advanced Disc 2.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Objective IELTS, Advanced- سی دی سوم) Objective IELTS Advanced Disc 3.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود نرم افزار کتاب Objective IELTS, Advanced به صورت فایل Autorun) Objective IELTS CD-ROM-iso.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود نرم افزار کتاب Objective IELTS, Advanced به صورت فایل Iso) Objective_IELTS_Advanced_CDROM-autorun.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Objective IELTS, Intermediate در سایت دانشگاه کمبریج  Objective IELTS, Intermediate
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Objective IELTS, Advanced در سایت دانشگاه کمبریج Objective IELTS, Advanced

 

فهرست کتاب Intermediate Cambridge Objective IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 1: Fashion matters
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 2: The virtual world
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Uni t3: Going places
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 4: Endangered
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 5: Mixed emotions 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 6: What if? 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Speaking folder 1
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 1-6 Get it Right!
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 1-6 Revision
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 7: Life's too short
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 8 :Growing up
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 9: The hard sell 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 10: The final frontier
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 11: Like mother, like daughter
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 12: A great idea
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Speaking folder 2
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 7-12 Get it Right!
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 7-12 Revision
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 13: Education for life 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 14: Career moves
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 15: Too many people?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 16: Eat to live
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 17: Collectors and creators 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 18: What's in a book?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Speaking folder 3
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 13-18 Get it Right!
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 13-18 Revision
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 19: An apple a day 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 20: No place to hide
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 21: Urban decay, suburban hell 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 22: A world of music 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 23: Unexpected events 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Unit 24: Anything for a laugh 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Speaking folder 4
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 19-24 Get it Right!
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Units 19-24 Revision
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Speaking folder 5 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Intermediate) Pronunciation folder 

 

فهرست کتاب Advanced Cambridge Objective IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 1: Getting to know you 10
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 2: Living life to the full 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 3: In the public eye
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 4: Acting on advice
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 5: Dream jobs
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Units 1-5 Revision 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unite 6: Connections
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 7: A successful business
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 8: Being inventive
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 9: Urban living 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 10: You live and learn
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Units 6-10 Revision 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 11: Fashion statements
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 12: Making decisions
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 13: Colour 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 14: Language
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 15: In my view …
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Units 11-15 Revision 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 16: Who we are
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 17: Rave reviews
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 18: Telling the truth
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 19: Do it for my sake 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 20: We are what we eat
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Units 16-20 Revision
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 21: Natural wonders
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 22: Under the weather 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 23: I really must insist 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 24: News and views
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Unit 25: Intelligence
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Objective IELTS Advanced) Units 21-25 Revision

 

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Kaplan IELTS

کتابی که به درد شروع از صفر تا صد برای آیلتس می خورد، کتاب Kaplan IELTS است.

 Kaplan IELTS Premier with 8 practice test
 Kaplan IELTS Premier with 8 practice test

کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test دارای 7 بخش است که این بخش ها عبارتند از:

بخش اول کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: آشنایی با ساختار آیلتس

بخش دوم کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: مهارت لیسنینگ آیلتس

بخش سوم کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: مهارت ریدینگ آیلتس

بخش چهارم کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: مهارت رایتینگ آیلتس

بخش پنجم کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: مهارت اسپیکینگ آیلتس

بخش ششم کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: نمونه سوالات آیلتس

بخش هفتم کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test: متون لیسنینگ آیلتس

جهت دانلود کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

عنوان کتاب لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test) Kaplan IELTS Premier with 8 practice test.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test) KAPLAN IELTS Premier with 8 Practice Tests  Audios.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Objective IELTS, Advanced در سایت انتشارات کاپلان Kaplan IELTS Premier with 8 practice test

 

فهرست کتاب Kaplan IELTS Premier with 8 practice test یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART ONE: INTRODUCTION TO IELTS
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART TWO: LISTENING
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Introduction
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Chapter 1 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Chapter 2 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Chapter 3 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Chapter 4 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Answer Key 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART THREE: READING
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Reading Introduction 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Reading Chapter 1 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Reading Chapter 2 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Reading Chapter 3 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Reading Chapter 4 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Reading Answer Key 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART FOUR: WRITING
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Writing Introduction 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Writing Chapter 1 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Writing Chapter 2 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Writing Chapter 3 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Writing Chapter 4 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Writing Answer Key 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART FIVE: SPEAKING
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Speaking Introduction 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Speaking Chapter 1 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Speaking Chapter 2 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Speaking Chapter 3 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Speaking Chapter 4 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART SIX: IELTS PRACTICE TESTS
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) IELTS Practice Test 1 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) IELTS Practice Test 2 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) IELTS Academic Practice Test 3 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) IELTS Academic Practice Test 4 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) IELTS Academic Practice Test 5 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) IELTS Academic Practice Test 6 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART SEVEN: LISTENING SCRIPTS
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Classroom Listening Scripts 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) Listening Scripts 
بهترین منابع آیلتس ( Kaplan IELTS) PART EIGHT: IELTS PRACTICE TEST ANSWER KEYS

 

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS

کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS، کتابیست ویژه افزایش مهارت لغت و افزایش دایره لغات شما. این کتاب در دو سطح متوسط (Intermediate) و سطح پیشرفته (Advanced) وجود دارد که با توجه به دایره لغت اولیه شما، مشخص می شود که کدام سطح را بهتر است برای مطالعه لغات شروع کنید.

Cambridge Vocabulary for IELTS
Cambridge Vocabulary for IELTS
Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced
Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced

 

برای دانلود کتاب  Cambridge Vocabulary for IELTS از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

عنوان فایل لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس-دانلود کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS, Intermedaite Cambridge vocabulary for IELTS-Intermediate.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس-دانلود فایل های صوتی کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS, Intermedite Cambridge vocabulary for IELTS-Intermediate.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس-دانلود کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس-دانلود فایل های صوتی کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS, Intermedaite در سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Vocabulary for IELTS, Intermedaite
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب  Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced در سایت دانشگاه کمبریج  Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced

 

فهرست کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Introduction
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) IELTS Test summary
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 1 Growing up
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 2 Mental and physical development
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 3 Keeping fit
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 4 Lifestyles
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 5 Student life
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Test One
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 6 Effective communication
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 7 On the move
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 8 Through the ages
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 9 The natural world
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 10 Reaching for the skies
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Test Two
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 11 Design and innovation
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 12 Information technology
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 13 The modern world
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 14 Urbanisation
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 15 The green revolution
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Test Three
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 16 The energy crisis
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 17 Talking business
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 18 The law
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 19 The media
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 20 The arts
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Test Four
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 21 Language building 1
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 22 Language building 2
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 23 Academic Writing Task 1
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 24 Academic Writing Task 2
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Unit 25 General Training Writing Tasks 1 and 2
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Test Five
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Answer key
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Recording scripts
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Wordlist
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) Acknowledgements
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS) CD Tracklist

 

فهرست کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Introduction
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) IELTS Test summary 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Human narure 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Time for a change 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) No man is an island 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Scientific discovery 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Striving ю achieve 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Powers of persuasion 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Ways and means 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Slate control 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Natural history 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Rocker science 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Progress 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) The latest thing 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Urban jungle 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Tackling issues 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) This Earth 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Energy efficient 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Getting down to business 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Law enforcement 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) The media 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) A matter of taste 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Learning vocabulary 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) IELTS Reading 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) IELTS Writing 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) IELTS Listening 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) IELTS Speaking 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Answer key 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Recording scripts 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS, Advanced) Wordlist 

 

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Cambridge grammar for IELTS

Cambridge grammar for IELTS
Cambridge grammar for IELTS

کتاب Cambridge grammar for IELTS، یک کتاب بسیار عالی برای گرامر آیلتس است. از آنجایی که گرامر یکی از مهارت های بنیادین هر 4 مهارت آیلتس است، بهتر است توجه بسیار وبژه ای به آن شود و کتاب Cambridge grammar for IELTS، کتاب بسیار مناسبی برای این هدف می باشد. کتاب Cambridge grammar for IELTS در 25 فصل ارائه شده است و در ابتدای هر درس در این فصول، یک آزمون قبل از هر درس وجود دارد که بهتر است حتماً روی آن آزمون کار شود. کتاب Cambridge grammar for IELTS چند مزیت بزرگ دارد:

  1. زبان آموزشی آن ساده است.
  2. ساختارها بسیار مختصر و مفید ارائه می شوند.
  3. مثال های بسیار خوب و کاربردی دارد.
  4. تمرینات میانی و پایانی آن بسیار مفید است.
  5. آزمون اولیه در ابتدای هر درس، به شما کمک بسیاری می کند تا آموخته های خود را بسنجید.

برای دانلود کتاب Cambridge grammar for IELTS از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Cambridge grammar for IELTS) Cambridge grammar for IELTS.pdf
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Cambridge grammar for IELTS در سایت دانشگاه کمبریج  Cambridge grammar for IELTS 

 

فهرست کتاب Cambridge grammar for IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Present Tenses
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Past Tenses
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Present Perfect
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Past Tenses
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Future
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Future
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Countable and uncoutable nouns
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Referring to nouns
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Pronouns and referencing
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Adjectives and adverbs
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Comparing things
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) The noun phrase
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Modals 1
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Modals 2
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Reported speech
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Verb + verb patterns
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Likelihood based on conditions 1
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Likelihood based on conditions 2
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Prepositions
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Relative clauses
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Ways of organising texts
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) The passive
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Linking ideas
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Showing your position in a text
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Grammar for IELTS) Nominalisation in written English

 

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Collins Vocabulary for IELTS

Collins Vocabulary for IELTS
Collins Vocabulary for IELTS

کتاب Collins Vocabulary for IELTS، یک کتاب خوب دیگر برای لغت است که 20 درس دارد و کار جالب این کتاب این است که در هر درسی سعی کرده است تا بر روی یکی از مهارت های 4 گانه آیلتس تمرکز کرده است.

 

برای دانلود کتاب Collins Vocabulary for IELTS می توانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Collins Vocabulary for IELTS​​) Collins Vocabulary for IELTS.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Collins Vocabulary for IELTS​​) Vocabulary - Audio.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Cambridge Vocabulary for IELTS در سایت انتشارات کالینز Collins Vocabulary for IELTS

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Collins Grammar for IELTS

Collins Grammar for IELTS
Collins Grammar for IELTS

کتاب Collins Grammar for IELTS، یک کتاب تأثیرگذار برای مهرات های 4 گانه آیلتس به حساب می آید. این کتاب به این درد می خورد که کلی تمرین کنید و تکرار تا به تسلط بسیار بالایی در گرامر و از طرفی مهارت های 4 گانه آیلتس برسید. کتاب Collins Grammar for IELTS مانند کتاب کالینز در حوزه لغات، 20 درس دارد.

برای دانلود کتاب Collins Vocabulary for IELTS می توانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Collins Grammar for IELTS​​) Collins Grammar for IELTS.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب Collins Grammar for IELTS​​) Grammar - Audio.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Collins Grammar for IELTS در سایت انتشارات کالینز Collins Grammar for IELTS

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Common Mistakes at IELTS

اگر دنبال کتابی هستید که می خواهید با استفاده از ایرادات شما، نقاط ضعف شما را مشخص کند تا شما بدانید که در ادامه باید بر روی چه جاهایی در نکات گرامری آیلتس تمرکز کنید، کتاب Common Mistakes at IELTS ایده آل ترین کتاب است. این کتاب در هر درس خود یک موضوع خاص را مورد بررسی قرار می دهد و رویکرد کتاب Common Mistakes at IELTS به این نحو است که به شما در قالب اشتباهات رایج، حالت درست را آموزش بدهد.

کتاب Common Mistakes at IELTS نیز دارای دو سطح است: سطح متوسط و سطح پیشرفته، یعنی سطح Intermediate و سطح Advanced

Common Mistakes at IELTS Intermediate
Common Mistakes at IELTS Intermediate

 

Common Mistakes at IELTS Advanced
Common Mistakes at IELTS Advanced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود کتاب های Common Mistakes at IELTS نسخه Intermediate ,Common Mistakes at IELTS و نسخه Advanced ,Common Mistakes at IELTS از طریق لینک های زیر اقدام کنید:

عنوان فایل لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Intermediate ,Common Mistakes at IELTS​​) Intermediate.pdf ,Common Mistakes at IELTS
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب Advanced ,Common Mistakes at IELTS​​) Advanced.pdf ,Common Mistakes at IELTS
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Intermediate ,Common Mistakes at IELTS در سایت دانشگاه کمبریج Intermediate ,Common Mistakes at IELTS
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب Advanced ,Common Mistakes at IELTS در سایت دانشگاه کمبریج Advanced ,Common Mistakes at IELTS

 

فهرست کتاب Intermediate Common Mistakes at IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter1: Are there any special times I should use the?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter2: Singular or plural?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter3: Which nouns don’t have a plural form?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter4: When do I use the present simple tense?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter5: How do I write large numbers?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter6: There is / there are
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter7: Which relative pronoun should I use?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter8: How do I choose between and, but and or?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter9: Auxiliary verbs
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter10: How do I use modal verbs?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter11: ing or to + infinitive?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter12: Verbs after adjectives and prepositions
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter13: The gerund or infinitive after allow, advise, make, suggest?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter14: Stop, try, forget and remember
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter15: Prepositions after adjectives and nouns
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter16: Prepositions after verbs
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter17: Prepositions of time and place
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter18: The preposition of
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter19: How do I make a verb passive?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter20: When do I use the passive?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter21: What is register?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter22: Adjectives and adverbs
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter23: Noun or adjective?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter24: Verb confusion 1 – courses and study
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter25: Verb  confusion 2 – describing charts and figures
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter26: Verb  confusion 3 – money and problems
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter27: Noun confusion 1 – money and work
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter28: Noun confusion 2 – advertising, travel and young people
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter29: When do I need to use an apostrophe?
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Intermediate) chapter30: Common spelling errors

 

 

فهرست کتاب Advanced Common Mistakes at IELTS یکی از بهترین منابع آیلتس 

سطح و کیفیت منبع سرفصل
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Human narure
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Time for a change
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) No man is an island
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Scientific discovery
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Striving ю achieve
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Powers of persuasion
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Ways and means
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Slate control
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Natural history 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Rocker science
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Progress 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) The latest thing
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Urban jungle
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Tackling issues 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) This Earth 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Energy efficient
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Getting down to business
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Law enforcement
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) The media 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) A matter of taste 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Learning vocabulary 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) IELTS Reading 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) IELTS Writing 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) IELTS Listening 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) IELTS Speaking 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Answer key 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Recording scripts 
بهترین منابع آیلتس (Cambridge Vocabulary for IELTS Advanced) Wordlist 

 

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Cambridge IELTS

Cambridge IELTS 1-14
Cambridge IELTS 1-14

کتاب Cambridge IELTS، بهترین منبع برای تست و تمرین مهارت های آیلتس است. ماهیت این کتاب بر مبنای تستها و آزمون های استاندارد آیلتس در ادوار مختلف می باشد. نمونه سوالات کاملا استانداردی که در آزمون های آیلتس مطرح شده اند در این کتاب جمع آوری شده است. کتاب Cambridge IELTS، آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال، هر دو را به صورت مجزا پوشش می دهد. این کتاب در آخرین دوره خود به 14 همین شماره رسیده است، ایده آل ترین منبع تست و تمرین است. طبیعی است که هر قدر شماره آن بالاتر باشد، تست ها و تمرینات ان بسیار به روزتر و تازه تر است. مثلا در کتاب های 1 تا 7، نمونه سوالات و تست های بسیار قدیمی تر گنجانده شده است. در حالیکه در کتاب های 8 تا 14، نمونه سوالات و تست های آیلتس جدیدتر هستند و قطعاً جدیدترین سوالات در کتاب Cambridge IELTS شماره 14 گنجانده شده است.

 

برای دانلود کتاب های Cambridge IELTS از نسخه 1 تا 14می توانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

عنوان فایل لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 1 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 1.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 1 Cambridge IELTS​​) IELTS Cambridge 1 Audios.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 2 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 2.pdf​
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 2 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 2.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 3 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 3.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 3 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 3.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 4 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 4.PDF
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 4 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 4.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 5 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 5.pdf​
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 5 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 5.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 6 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 6.pdf​
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 6 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 6.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 7 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 7.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 7 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 7.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 8 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 8.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 8 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 8.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 9 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 9.pdf​
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 9 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 9.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 10 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 10.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 10 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 10 Audio.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 11 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 11.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 11 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 11 - Audio.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 12 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 12 General.pdf
Cambridge Practice Tests for IELTS 12 Academic.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 12 Cambridge IELTS​​) Cambridge Academic IELTS 12 Audio.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 13 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 13 General Training.pdf
Cambridge IELTS 13 Academic Training.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 13 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 13.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 14 Cambridge IELTS​​) Cambridge Practice Tests for IELTS 14.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 14 Cambridge IELTS​​) Cambridge IELTS 14.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 4 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 4
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 5 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 5
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 6 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 6
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 7 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 7
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 8 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 8
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 9 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 9
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 10 Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 10
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 11Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 11
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 12Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 12
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 13Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 13
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب 14Cambridge IELTS​​ از سایت دانشگاه کمبریج Cambridge Practice Tests for IELTS 14

 

بهترین منابع آیلتس: کتاب Collins Practice Tests for IELTS

Collins Practice Tests for IELTS
Collins Practice Tests for IELTS

کتاب Collins Practice Tests for IELTS نیز مانند کتاب Cambridge IELTS است. یعنی حاوی نمونه سوالات و تست های استاندارد آیلتس است که در ادوار مختلف برگزار شده است. کتاب Collins Practice Tests for IELTS در دو نسخه 1 و 2 ارائه شده است

 

برای دانلود کتاب های Collins Practice Tests for IELTS نسخه 1 و 2 از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

عنوان فایل لینک دانلود
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 1 Collins Practice Tests for IELTS) Collins Practice Tests for IELTS 1.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود کتاب 2 Collins Practice Tests for IELTS​​) Collins Practice Tests for IELTS 2.pdf
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی کتاب 1 Collins Practice Tests for IELTS) AudioFilesofCollinsPracticeTests1.zip
دانلود بهترین منابع آیلتس (دانلود فایل های صوتی  کتاب 2 Collins Practice Tests for IELTS​​) AudioFileofPracticeTestsforIELTS2.zip
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب (دانلود کتاب Collins Practice Tests for IELTS​​) از سایت انتشارات کالینز Collins Practice Tests for IELTS
اطلاعات بهترین منابع آیلتس- لینک اطلاعات به روز کتاب (دانلود کتاب Collins Practice Tests for IELTS​​​​) از سایت از سایت انتشارات کالینز Collins Practice Tests for IELTS