کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

رسالت رشته کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی عبارت است از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در ابعاد آموزشی، پژوهشی و خدمات تشخیصی در جهت کنترل و پیشگیری بیماری های ویروسی به متخصصین مربوطه و تحت نظارت و مسئولیت آنان برای دانشجویان و بیماران انجام وظیفه نمایند.

برای اطلاع از بازار کار، منابع وزارت بهداشت برای کنکور ارشد ویروس شناسی پزشکی و روش های مطالعه و تست زنی، می توانید با مشاوران ما در ارتباط باشید. با ثبت نام در سیستم مشاوره و برنامه ریزی می توانید از یک جلسه مشاوره رایگان توسط مشاور تخصصی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی بهره مند شوید.

 

 

هدف دوره کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

الف) دانش آموختگان این رشته با استفاده از آموخته هایشان امور آموزشی و تربیت دانشجویان این رشته را در دانشگاه ها و مراکز علمی عهده دار شوند.

ب) در امر طراحی و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه ویروس شناسی به طور مستقل انجام وظیفه نمایند.

ج) در امر شناسائی و تعیین هویت ویروس ها و ویژگی مولکولی ویروس ها، تشخیص عفونت ها و بیماری های ویروسی و انجام آزمایشات تشخیصی در زمینه های بیماری های ویروسی در مراکز بهداشتی درمانی اقدام نمایند.

د) با اجرای روش های کنترل و پیشگیری، از اشاعه بیماری های ویروسی در جامعه جلوگیری نمایند.

 

وظایف دانش آموختگان کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

وظایف دانش آموختگان ارشد ویروس شناسی پزشکی شامل نقش های آموزشی، پژوهشی مشاوره‌ ای و تشخیصی می‌ باشد.

در نقش آموزشی:

الف – آموزش به دانشجویان در قسمت های تکنیکی و واحدهای عملی آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی.

ب – آموزش استفاده صحیح و نگهداری از دستگاه ها، تجهیزات و وسایل مورد استفاده در بخش ویروس شناسی به دانشجویان.

ج – آموزش اصول و استانداردهای ایمنی حفاظت فردی و پیشگیرانه از ابتلا به بیماری های ویروسی به دانشجویان و کارکنان حرفه ی پزشکی.

در نقش پژوهشی:

الف – کمک در انجام پروژه ‌ها و طرح های پژوهشی تحت نظارت اساتید مربوطه.

ب – همکاری در انجام پژوهش برای شناختن ویروس ها به منظور ارتقاء سلامت جامعه.

ج – همکاری با اساتید در انجام پژوهش ها در زمینه کنترل و پیشگیری بیماری های ویروسی.

د – مطالعه روش های جدید به منظور آگاهی از روش های نوین پژوهشی در رشته ویروس ‌شناسی پزشکی.

در نقش تشخیصی:

کمک در راه اندازی متدهای تشخیصی جدید و نظارت بر کیفیت انجام آزمایشات، تشخیصی و تفسیر نتایج حاصله.

در نقش مشاوره ای:

ارائه ی خدمات مشاوره به جامعه در زمینه تشخیص آزمایشگاهی و کنترل ابتلا به بیماری های ویروسی با همکاری و ارتباط مراکز بهداشتی داخل و خارج از کشور.

 

 

دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

 

جدول دروس و ضرایب کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

نام درس

ضریب

ویروس  شناسی پزشکی

2

قارچ شناسی پزشکی

0

انگل شناسی پزشکی

1

باکتری شناسی  پزشکی

1

زیست سلولی مولکولی

1/5

ایمنی شناسی پزشکی

2

زبان عمومی

2

 

 

لیست رشته های کارشناسی مجاز برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

داوطلبانی که می خواهند در کنکور کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی وزارت بهداشت شرکت نمایند باید دارای مدرک کارشناسی یکی از رشته های مجاز برای کنکور ارشد ویروس شناسی که در زیر آمده، باشند.

کارشناســی میکــروب شناســی

 انگــل شناســی پزشــکی

حشــره شناســی پزشـکی

 زیسـت شناسـی (کلیـه گرایش ها)

علـوم آزمایشـگاهی

بیوشـیمی

 ایمنی شناسی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دکترای عمومی گروه پزشـکی

 دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

دکترای حرفه ای دامپزشکی 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه

هر ساله در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ظرفیت پذیرش رشته ها در دانشگاه های مختلف از سوی وزارت بهداشت اعلام می گردد. اطلاع از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب رشته کارشناسی ارشد است. لذا داوطلبان نیاز دارند از بروزترین ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه که بر طبق دفترچه وزارت بهداشت می باشد، مطلع شوند. 

 

 

برنامه درسی و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

 

جدول دروس جبرانی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

علوم تشریحی

3

34

34

68

-

2

بیوشیمی کاربردی

3

17

68

85

-

3

فیزیولوژی عمومی

3

34

34

68

-

4

ژنتیک عمومی

2

34

-

34

 

5

حیوانات آزمایشگاهی و روش های نگهداری آن ها

2

17

34

51

-

6

*روش تحقیق در علوم پزشکی

2

34

-

34

-

7

* تکنولوژی اطلاع رسانی (IT)

2

17

34

51

-

8

آمار حیاتی

3

51

-

51

-

 

جمع

20

 

 

 

 

 

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

9

بیولوژی سلولی ملکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها

2

34

-

34

 

10

ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم‌ها

2

34

-

34

 

11

ژنتیک میکروارگانیسم‌ها

1

17

-

17

 

12

آنتی بیوتیکها و عوامل ضد ارگانیسم ها

1

9

17

26

 

13

ارتباط میکروارگانیسم با میزبان

1

17

-

17

 

14

باکتری شناسی سیستماتیک (1)

2

34

-

34

10

15

باکتری شناسی سیستماتیک (2)

2

34

-

34

10

16

باکتری شناسی تشخیصی مولکولی

2

-

68

68

9

17

باکتری شناسی عملی

2

-

68

68

 

18

ویروس شناسی پزشکی

4

51

34

85

 

19

سمینار

1

-

-

-

 

20

کارآموزی در بیمارستان

2

-

102

102

17

21

پایان نامه

6

-

-

-

 

جمع

 

28

 

 

 

 

 

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

22

آسیب شناسی و آشنایی با تکنیک‌های آن

2

17

34

51

23

هماتولوژی

2

17

34

51

24

میکروسکوپ الکترونی

1

9

17

26

25

تک یاخته شناسی

2

17

34

51

26

قارچ شناسی

2

17

34

51

27

ایمنی شناسی با گرایش بیماری های عفونی

3

34

34

68

جمع

 

12