برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1401 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1401

نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­ دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

 

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

نمونه کارنامه های ارشد علوم ومهندسی باغبانی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی باغبانی 1401

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم ومهندسی باغبانی 1401 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم ومهندسی باغبانی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی باغبانی 1401 - کلیه گرایش ها سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی باغبانی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کارشناسی ارشد کلیه گرایش ها 1401

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی باغبانی 1401 - سهمیه آزاد کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
48 50 5166 -2.21 14.67 20 4 9.33 46.67
113 120 4241 37.78 22.67 5.33 0 4 16
172 184 3804 -1.1 4 9.33 9.33 6.67 26.67
466 515 2898 -3.32 8 9.33 0 10.67 9.33
570 626 2707 12.22 8 4 0 -9.32 8

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم ومهندسی باغبانی 1401 - سهمیه ایثارگر (5درصد ظرفیت) کلیه گرایش ها 1401

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
5 97 4464 0 6.67 12 12 12 33.33
80 1170 1824 0 -2.66 0 0 -5.32 6.67

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی قرار داده شده است. 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی باغبانی 1400 - سهمیه آزاد گرایش درختان میوه 1400

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی شامل گرایش های ارشد درختان میوه، سبزی ها، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و تولید محصولات گلخانه ای می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی وگیاه شناسی (ضریب 2) ازدیادنباتات (ضریب 2) فیزیولوژی وفیزیولوژی بعدازبرداشت (ضریب 2) سبزی کاری وگل کاری (ضریب 3)
197 217 3979 0 26.67 16 12 21.33 8
615 682 2762 -3.32 12 16 1.33 6.67 1.33

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی گرایش و سهمیه مورد نظر خود به سرعت به همان بخش صفحه منتقل می شوید و می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99 - گرایش درختان میوه سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99 - سهمیه عادی کارشناسی ارشد گرایش درختان میوه 99

 

 

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99 - گرایش درختان میوه

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش درختان میوه مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم و مهندسی باغبانی 99 - کارشناسی ارشد گرایش درختان میوه 99

(کد ضریب 1 کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی شامل گرایش های ارشد درختان میوه، سبزی ها، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی و تولید محصولات گلخانه ای می باشد)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
22 28 6052 68.89 18.67 21.33 9.33 29.33 24
525 585 3005 4.44 22.67 13.33 6.67 0 2.67
546 607 2962 2.22 4 12 -2.66 29.33 9.33
626 691 2817 3.33 -6.66 17.33 10.67 5.33 4
689 760 2716 0 13.33 1.33 2.67 -8 16
889 979 2436 4.44 9.33 1.33 4 21.33 -5.32

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی باغبانی 98 (سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
156 163 4829 -2.21 18.67 56 32 9.33 13.33
236 245 4333 0 25.33 30.67 36 -1.32 4
361 382 3795 -2.21 13.33 25.33 20 21.33 5.33
504 534 3430 0 13.33 16 22.67 -2.66 13.33
598 638 3236 3.33 17.33 20 8 -2.66 6.67
727 775 3047 -4.43 20 12 9.33 12 -4
822 880 2905 0 6.67 14.67 5.33 9.33 10.67
921 987 2779 -1.1 -1.32 13.33 5.33 6.67 14.67
933 1000 2766 0 14.67 29.33 4 -6.66 -12
1003 1080 2675 2.22 4 20 4 4 10.67
1062 1146 2603 -2.21 1.33 25.33 5.33 9.33 2.67
1109 1197 2549 3.33 25.33 8 1.33 8 -1.32
1243 1345 2406 0 9.33 10.67 0 8 -1.32
1436 1560 2192 0 4 -1.32 8 -5.32 9.33
1697 1843 1912 0 -6.66 8 10.67 2.67 -2.66
1867 2030 1727 -5.55 -1.32 5.33 -1.32 2.67 -2.66
1890 2055 1675 7.78 -6.66 0 13.33 -1.32 -12

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
11 265 4222 0 21.33 45.33 13.33 9.33 12
28 623 3278 0 2.67 18.67 20 13.33 6.67
118 2002 1751 4.44 -4 1.33 0 -1.32 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 98

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
41 1920 1847 0 6.67 8 5.33 0 -1.32

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی قرار داده شده است. 

 

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی باغبانی 97 (سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
164 5317 30 28 21.33 28 13.33 10.67
399 4329 0 17.33 17.33 1.33 21.33 26.67
625 3773 -2.21 36 8 4 14.67 10.67
737 3536 18.89 9.33 10.67 14.67 16 5.33
924 3223 0 16 8 6.67 24 4
1144 2959 0 10.67 14.67 -1.32 20 9.33
1474 2563 0 -6.66 24 0 6.67 13.33
1610 2447 3.33 13.33 5.33 -4 1.33 -2.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 97

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) میوه کاری (ضریب 3) خاک شناسی و گیاه شناسی (ضریب 2) ازدیاد نباتات (ضریب 2) فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت (ضریب 2) سبزی کاری و گل کاری (ضریب 3)
72 1358 2810 0 8 4 1.33 29.33 6.67
94 1761 2413 -6.66 9.33 6.67 -6.66 6.67 9.33