دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی

گرایش های ارشد مهندسی مواد و متالورژی شامل گرایش های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، مهندسی پزشکی بیومواد، شکل دادن فلزات، جوشکاری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت از مواد، سرامیک و ریخته گری می باشد. در این مطلب برای آشنایی بیشتر داوطلبان با دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، لیست دروس گرایش های این رشته به همراه تعداد واحدها، توسط دپارتمان ارشد مهندسی مواد و متالورژی 3گام، آماده شده است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته مهندسی مواد و متالوژی، انتخاب رشته، بازار کار و وضعیت استخدام  گرایش های مختلف آن می توانید به مطالب زیر در سایت 3گام مراجعه کنید.

معرفی ارشد مهندسی مواد و متالوژی 

مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مواد و متالوژی

برای ارتباط با مشاور تخصصی این رشته و دریافت یک جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی رایگان بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی: شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

دروس اجباری:  14 واحد

دروس اختیاری:  8 واحد

پایان نامه:  8 واحد

سمینار:  2 واحد

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی : دروس اجباری

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

ترمودینامیک پیشرفته مواد

1

2

تغییر حالتهای متالوژیکی

2

1

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

3

1

آزمایشگاه روشهای پیشرفته مطالعه مواد

4

2

روشهای پیشرفته مطالعه مواد

5

3

رآیندهای انجماد پشرفته

6

3

تئوری نابجایی

7

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی  گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی : دروس اختیاری

تعداد واحد

نام درس

ردیف

2

نفوذ در جامدات

1

2

متالورژی پودر پیشرفته

2

2

خزش

3

2

مطالب ویژه

4

2

مکانیک شکست

5

2

روشهای المان محدود

6

2

تئوری الکترونی مواد

7

2

مهندسی طرح پیشرفته

8

2

پلیمر پیشرفته

9

2

روشهای پیشرفته غیرمخرب

10

2

شبیه سازی در مهندسی مواد

11

2

کنترل کیفیت پیشرفته

12

2

کامپوزیتها

13

3

ریاضیات پیشرفته

14

3

از سایر رشته های کارشناسی ارشد

15

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی: شکل دادن فلزات

تعداد واحدهای درسی این دوره، 32 واحد به شرح زیر است:

دروس اجباری:  17 واحد

دروس اختیاری:  7 واحد

سمینار:  2 واحد

 پایان نامه:  6 واحد

دروس جبرانی:  با توجه به رشته تحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی و براساس نظر گروه، نوع و تعداد این دروس تعیین می شوند.

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش شکل دادن فلزات : دروس جبرانی

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

شکل دادن فلزات II

3

2

طراحی قالب

2

3

خواص مکانیکی مواد II

3

4

انتخاب مواد فلزی

3

5

متالورژی سطح

3

 

 واحد دروس جبرانی مجزا از 32 واحد مصوب دوره بوده و لازم است در این دروس نمره قبولی (نمره حداقل 12) اخذ شود. این نمره در معدل نمرات دانشجو لحاظ نمی شود.

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش شکل دادن فلزات : دروس اجباری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

مکانیک محیط های پیوسته

3

2

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

3

تئوری پلاستیسیته

3

4

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

2

5

شکل دادن گرم

2

6

شکل پذیری فلزات

3

7

آزمایشگاه شکل دادن پیشرفته

1

 
 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش شکل دادن فلزات : دروس اختیاری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

نورد

2

2

فورجینگ

2

3

اکستروژن و کشش

2

4

شکل دادن سریع

2

5

شکست

2

6

طراحی قالب به کمک کامپیوتر

2

7

ماشینکاری، سایش و روغنکاری

2

8

ترمودینامیک پیشرفته مواد

2

9

شکل دادن سوپر پلاستیک

2

10

مطالب ویژه

2

11

شکل دادن ورق

2

12

فرآیندهای انجماد

3

13

تغییر حالت های متالورژی

2

14

روش های پیشرفته مطالعه مواد

2

15

روش اجزاء محدود

3

16

نفوذ در جامدات

2

17

تئوری نابجایی ها

3

 

 

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی: ریخته گری

تعداد واحدهای درسی این دوره، 32 واحد به شرح زیر است:

دروس اجباری:  14 واحد

دروس اختیاری:  8 واحد

سمینار:  2 واحد

 پایان نامه:  8 واحد

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش ریخته گری: دروس اجباری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

پدیده های انتقال پیشرفته

2

2

ریخته گری پیشرفته

2

3

فرآیند انجماد پیشرفته

3

4

تغییر حالتهای متالوژیکی

2

5

ترمودینایک پیشرفته

2

6

روشهای پیشرفته مطالعه مواد

2

7

آزمایشگاه روشهای مطالعه مواد

1

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی  گرایش ریخته گری: دروس اختیاری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

سینتیک پیشرفته مواد

2

2

متالورژی سطح پیشرفته

2

3

کامپوزیتهای ریختگی

2

4

طراحی مهندسی در ریخته گری

2

5

نفوذ در جامدات

2

6

شبیه سازی فرآیندهای ریخته گری و انجماد

2

7

مطالب ویژه در ریخته گری و انجماد

2

8

شمش ریزی

2

9

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

1

10

اجزاء محدود

2

11

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

12

مکانیک سیالات در ریخته گری

3

13

متالورژی پودر تزریقی

2

14

مهندسی سطح پیشرفته

2

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی: گرایش جوشکاری

دروس جبرانی:  24 واحد

دروس اجباری:  18 واحد

دروس اختیاری (انتخابی):  4 واحد

پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه (اجباری):  8 واحد

سمینار:  2 واحد

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری: دروس اجباری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

روشهای پیشرفته جوشکاری ( اتصالات )

3

2

متالوژی پیشرفته جوش

3

3

شکست و خستگی ( مکانیک شکست )

3

4

فرآیندهای انجماد پیشرفته

2

5

بازرسی و کنترل کیفی جوش

2

6

خطا در اندازه گیری و تحقیق مواد

1

7

سمینار

2

8

روشهای نوین مطالعه مواد و آزمایشگاه

1+2

9

پروژه

8

10

آزمایشگاه جوشکاری پیشرفته

1

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری: دروس اختیاری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

متالوژی سطوح ( پیشرفته )

2

2

تجزیه تنشها در سازه های جوشکاری شده

3

3

مطالب ویژه

2

4

چسب و اتصال مواد غیر فلزی

2

5

ترمودینامیک پیشرفته مواد

3

6

جنبه های مکانیکی خوردگی در قطعات جوشکاری شده

2

7

روشهای اجزای محدود

3

8

سیستم های طراحی و تولید به کمک کامپیوتر در صنعت اتصال

3

9

لحیم کاری سخت و نرم

2

10

نفوذ در جامدات

2

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی: گرایش استخراج فلزات

درس اصلی – الزامی:  13 واحد

دروس تخصصی – اختیاری:  11 واحد

پایان نامه:  8 واحد

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش استخراج فلزات: دروس اصلی – الزامی

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

ترمودینامیک پیشرفته مواد

2

2

سینتیک پیشرفته مواد

2

3

پدیده های انتقال پیشرفته در مهندسی مواد

2

4

تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی

2

5

تئوری فرآیندهای هیدرومتالورژی

2

6

الکترومتالورژی

2

7

آزمایشگاه فرآیندهای متالورژی

1

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش استخراج فلزات: دروس تخصصی – اختیاری

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

کاربرد روشهای آماری در فراوری مواد

2

2

مهندسی سطح پیشرفته

2

3

روشهای نوین شناسایی و آنالیز مواد

2

4

ملاحظات زیست محیطی و بازیافت مواد

2

5

ریاضیات پیشرفته مهندسی

3

6

سیستمهای چند جزئی

2

7

روشهای نوین فراوری و تولید واد

1

8

بررسی های فنی اقتصادی فرآیندهای متالورژی

2

9

اصول شبیه سازی فرآیندهای متالورژی

3

10

مباحث ویژه در استخراج فلزات

2

11

سمینار

2

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی : گرایش خوردگی و حفاظت مواد

دروس اجباری:  9 واحد

دروس انتخابی:  5 واحد

پروژه تحقیقاتی و سمینار:  8 واحد

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش خوردگی و حفاظت مواد: دروس اجباری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

خوردگی پیشرفته

2

2

آزمایشگاه هوردگی پیشرفته

1

3

حفاظت کاتدی و آندی

2

4

الکتروشیمی پیشرفته

2

5

اکسیداسیون و خوردگی داغ

2

6

سینتیک پیشرفته

2

7

روشهای نوین مطالعه مواد

2

8

آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد

1

9

آزمایشگاه اصول حفاظت

1

10

جنبه های مکانیکی خوردگی

2

11

ترمودینامیک پیشرفته

2

12

سمینار

2

13

پروژه

6

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش خوردگی و حفاظت مواد: دروس اختیاری (انتخاب 5 واحد)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

رنگ و پوششهای تبدیلی

2

2

ممانعت کننده های خوردگی

2

3

آزمایشهای بررسی علل تخریب مواد

1

4

خطا در اندازه گیری

1

5

خوردگی در واحدهای صنعتی

2

6

خوردگی در محیطهای طبیعی

2

7

مهندسی سطح

2

8

پدیده های انتقال پیشرفته

1

9

دروسی از سایر دوره های کارشناسی ارشد

3

 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی : گرایش سرامیک

دروس اجباری : 16 واحد
دروس انتخابی : 7 یا 10 واحد
پایان نامه : 12 یا 15 واحد

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش سرامیک: دروس اجباری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

فرآیندهای قبل از پخت در سرامیکها

2

2

شکل دادن پیشرفته سرامیکها

2

3

روشهای پیشرفته شناخت و آنالیز مواد

1

4

سرامیکهای مهندسی غیراکسیدی

2

5

سرامیکهای مهندسی اکسیدی

2

6

تئوری خواص و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها

3

7

سمینار

2

8

خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد

1

9

پایان نامه

6

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش مهندسی سرامیک: دروس انتخابی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

اصول رشد بلور

2

2

تئوری پیشرفته شیشه

2

3

سمینار 2

2

4

چسبهای سرامیکی

2

5

رنگهای سرامیکی

2

6

خواص مواد پیشرفته

3

 
 

 

 

دروس گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی : گرایش بیومواد

دروس اختصاصی اجباری : 9 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 15 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش بیومواد : دروس اختصاصی اجباری (تا سقف 9 واحد)

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

زیست سازگاری

3

2

پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

3

3

سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

3

4

فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

3

 

 

 

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش بیومواد: دروس اختصاصی اختیاری (تا سقف 15 واحد)

ردیف

اسم درس

تعداد واحد

1

پلی یورتان ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

3

2

ترمیم زخم

3

3

کامپوزیت ها و کاربرد آن ها در مهندسی پزشکی

3

4

مهندسی سلول های بنیادی

3

5

نانو بیومتریال ها و کاربردهای زیستی

3

6

بررسی خواص و روش های پوشش دهی بیومتریال ها

3

7

پرتودهی بیومتریال ها

3

8

روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی

3

9

روش های شناسایی و انتخاب مواد پزشکی

3

10

پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی

3

11

بیورئولوژی و همورئولوژی

3

12

زیست سازگاری پیشرفته

3

13

پوست مصنوعی

3

14

عروق مصنوعی

3

15

آزمون های بیولوژیکی بیومواد و سترون کردن مواد

3

16

چسبندگی در محیط های بیولوژیکی

3

17

سیستم های نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن

3

18

تخریب پذیری بیومواد در محیط های بیولوژیکی

3

19

مواد قابل کاشت در بدن

3

20

طراحی و خواص سطحی مواد در پزشکی

3

21

مهندسی بافت

3

22

لیزر و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

3

23

بررسی فنی و اقتصادی طرح های مهندسی پزشکی

3

24

مواد در پزشکی

3

25

بیوسرامیک پیشرفته

3

26

حسگرهای زیستی

3

27

روش های نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار

3

28

نانوبیوسنسورها بر پایه تکنولوژی میکرو نانو آرایه های اپتیکی و شیمیایی

3

29

مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 1

3

30

مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- زیست مواد 2

3