تفاوت کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم و وزارت بهداشت

 

 

تفاوت کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم و وزارت بهداشت

برای معرفی ارشد رشته ژنتیک انسانی باید گفت که این رشته هم در وزارت علوم و هم در وزارت بهداشت وجود دارد. داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک با اطلاع از تفاوت های دو کنکور ارشد ژنتیک وزارت علوم و وزارت بهداشت (ژنتیک انسانی یا پزشکی) راحت تر می توانند مسیر خود را مشخص کنند و به مطالعه بپردازند.

رشته ژنتیک انسانی وزارت بهداشت، شاخه ای از علم می باشد که به بررسی ژنوم انسان در زمینه بررسی بیماری های ژنتیکی و شناسایی جهش ها، ژنتیک جمعیت، ژنتیک سرطان، مهندسی ژنتیک و جنبه های مولکولی و بیوشیمیایی ژن ها می پردازد. جذابیت زیاد رشته ژنتیک و گسترش روز افزون آن باعث استقبال گسترده داوطلبان تحصیلات تکمیلی از این رشته شده است.

بازار کار ارشد رشته ژنتیک انسانی وزارت بهداشت به صورتی است که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز علمی-تحقیقاتی، مراکز درمانی و آزمایشگاه های ژنتیک مشغول به کار شوند. بر اساس قوانین وزارت بهداشت طرح نیروی انسانی در این رشته اختیاری می باشد ولی برای ورود به مقطع دکترا گذراندن آن اجباری می باشد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته ژنتیک پزشکی در مقطع دکترای تخصصی ادامه تحصیل داده و مجوز تاسیس آزمایشگاه ژنتیک از وزارت بهداشت را اخذ کنند؛ ولی رشته ژنتیک وزارت علوم برخلاف رشته ژنتیک انسانی که ژنوم انسانی را مورد مطالعه قرار می دهد ژنتیک را در سطح گسترده تری در سطح همه موجودات زنده اعم از پروکاریوت و یوکاریوت بررسی می کند. طول این دوره دوسال و نیم می باشد که دانشجویان پس ازگذراندن واحدهای درسی ملزم به گذراندن واحد پایان نامه با انجام کار پژوهشی در آزمایشگاه می باشند.  فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مشغول به کار شوند. این دوره فاقد طرح نیروی انسانی می باشد و فارغ التحصیلان می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی داوطلب شوند. برای موفقیت در این رشته توصیه می شود تا حد امکان به تکنیک های آزمایشگاهی تسلط یافته و نتایج پروژه پایان نامه بصورت مقاله های علمی-پژوهشی منتشر شود. استفاده از کارگاههای آموزشی در زمینه های مختلف نیز می تواند برای افزایش مهارت ها مفید باشد.

مطالعه برای کنکور ارشد بهداشت و علوم دو مسیر کاملا مجزا و متفاوت است؛ علی رغم اینکه بسیاری از داوطلبان تصور می کنند این دو مسیر تا حد زیادی با هم همپوشانی دارند، اما باید گفت به دلیل تفاوتی که در منابع و نوع سوالات طرح شده در این دو کنکور وجود دارد در عمل پیش بردن هردو به طور همزمان امکان پذیر نیست و جز سردرگمی برای داوطلب چیز دیگری نخواهد داشت. در ادامه به مقایسه دو رشته کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم و وزارت بهداشت از نظر واحدهای درسی، دروس امتحانی و ضرایب آن ها و رشته های کارشناسی مورد پذیرش در هر دو رشته می پردازیم، تا داوطلبان درک بهتری از موضوع داشته باشند.

برای ارتباط با مشاوران تخصصی هر دو رشته و دریافت یک جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی رایگان می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید. 

 

 

تعداد واحدهای دروس کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم

دروس اختصاصی

14

اختیاری

12

پایان نامه

6

جمع کل

32

 

تعداد واحدهای دروس کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 

دروس اختصاصی

18

اختیاری

6

پایان نامه

8

جمع کل

32

 

 

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم

واحد

نام درس

ردیف

2

1 نظریه مهندسی ژنتیک

1

2

نظریه مهندسی ژنتیک

2

2

ژنتیک مولکولی

3

2

ژنتیک جمعیت تکمیلی

4

2

ژنتیک ایمنی

5

2

ژنتیک انسانی

6

1

سمینار

7

1

روش تحقیق

8

14

جمع

 

 

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

ژنتیک انسانی

2

34

-

34

سیتوژنتیک

2

34

-

34

مهندسی ژنتیک

2

34

-

34

ژنتیک ایمنی

2

34

-

34

ژنتیک جمعیت

2

34

-

34

ژنتیک مولکولی

2

34

-

34

ژنتیک سرطان

2

34

-

34

تازه های ژنتیک انسانی

2

34

-

34

سمینار 1و2 (در دو نیمسال تحصیلی)

2

-

-

-

پایان نامه

8

-

-

-

 

 

دروس اختیاری کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم

واحد

نام درس

ردیف

2

سیتوزنتیک

1

2

تازه هایی از ژنتیک

2

2

زنتیک سرطان

3

2

زنتیک کمی

4

2

زنتیک رفتاری

5

(1،1)

(میکروسکوپی الکترونی (نظری عملی

6

2

بیوشیمی کروماتین

7

2

ژنتیک فیزیولوژیک

8

(1،1)

(کشت سلول وبافت (نظری عملی

9

(1،1)

روش های بیوشیمی بیوفیزیک

10

2

زیست شناسی مولکولی وتکامل

11

 

 

دانشجویان گرامی ملزم به گذراندن 12 واحد از دروس اختیاری با نظر گروه تخصصی می باشند.

 

دروس اختیاری کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

ژنتیک میکروارگانیسم‌ها

2

34

-

34

ژنتیک رفتاری

2

34

-

34

ژنتیک بیوشیمیایی انسان

2

34

-

34

بیوشیمی کروماتین

2

34

-

34

کشت سلول و بافت

2

17

34

51

ژنتیک سوماتیکی و سیتوپلاسمی

2

34

-

34

اخلاق و ایمنی زیستی

2

34

-

34

روشهای عملی سیتوژنتیک

1

-

34

34

روشهای عملی ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

1

-

34

34

زبان انگلیسی تخصصی

2

34

-

34

پزشکی مولکولی

1

17

-

17

 

 

رشته های کارشناسی مورد پذیرش کنکور ارشد ژنتیک وزارت علوم و وزارت بهداشت

رشته های کارشناسی مورد پذیرش کنکور ارشد ژنتیک وزارت علوم : زیست شناسی (کلیه گرایشها) و سایر رشته های کارشناسی مرتبط

رشته های کارشناسی مورد پذیرش کنکور ارشد ژنتیک انسانی: کارشناسی زیست شناسی ( کلیه گرایش ها)، بیوتکنولوژی، ویروس شناسی، انگل شناسی پزشکی، ژنتیک، بیوشیمی ، ایمنی شناسی، میکروبشناسی، تغذیه، علوم آزمایشگاهی، مامائی، دکترای عمومی گروه پزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای دامپزشکی

 

دروس کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک وزارت علوم  و ضرایب مربوطه  

دروس 

زبان عمومی و تخصصی

مجموعه زیست شناسی

ژنتیـک

بیوشیمی 

سلولی و مولکولی

میکروبیولوژی

بیوفیزیک

ضرایب

2

3

4

2

2

2

1

 

 

دروس کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) و ضرایب مربوطه

دروس

ژنتیک

زیست سلولی و مولکولی

زبان انگلیسی

بیوشیمی عمومی 

ضرایب

5

2

2

1